Nieuw-Vossemeer

Plaats
Dorp
Steenbergen
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

NB gemeente Nieuw-Vossemeer in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Nieuw-Vossemeer in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Nieuw-Vossemeer in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Nieuw-Vossemeer

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Vossemeer is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Steenbergen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996.

- Wapen van de voormalige gemeente Nieuw-Vossemeer.

- Onder het dorp Nieuw-Vossemeer vallen ook de buurtschap Rolaf, een deel van de buurtschap Heense Molen en een deel van de buurtschap Notendaal.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Vosmeer.

Oudere vermeldingen
1573-1576 Nijeuwe Vossemaer, 1617 Niieu Vosmaar, ca. 1750 Nieuw Vosmaar, 1848 "Nieuw-Vossemeer, ook Nieuw-Vosmaer, Nieuw-Vosmar, Nieuw-Vossemaer en Nieuw-Vosmeer geschreven", 1883 Nieuw-Vosmeer, 1903 Nieuw Vossemeer.

Naamsverklaring
De naam houdt verband met het hier in de middeleeuwen vermelde water Vosvliet (1256 Vosvliet), een samenstelling van vliet 'stromend water' en vorsch 'vers, zoet', met betekenisverschuiving naar 'bedijkt'. Ter vergelijking: de Versche-Polder bij Groede heet ook wel Vosse-Polder. De duiding van het eerste deel als de diernaam vos, getuige de badende vos in het wapen, berust op reïnterpretatie. Met nieuw ter onderscheiding van Oud-Vossemeer.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp ’t Vosse’ol.

Terug naar boven

Ligging

Nieuw-Vossemeer ligt 6 km W van Steenbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Nieuw-Vossemeer 126 huizen met 882 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 56/392 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Heensche Molen (deels) 20/140, Pelsendijk 16/112, Roelofsdijk 14/98 en Hoogendijk 20/140. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

“Oud-Vossemeer bestond al vóór de Sint Elisabethsvloed van 1421. De eerste bedijkingen die het bestaan van het latere Nieuw-Vossemeer mogelijk maakten, hadden al vroeg in de 16e eeuw plaats. Toch werd pas in 1567 begonnen met de daadwerkelijke aanleg van een dorp en wel zoals gebruikelijk in het zeekleigebied, volgens de strakke voorschriften van de Heren en met de goedkeuring van de markies van Bergen op Zoom. Dit dorp heeft niet lang bestaan; de Spanjaarden staken in 1583 de dijken door en het dorp werd door het water grotendeels vernield. Wat overeind bleef, werd in brand gestoken… Pas in 1609 werd het dorp opnieuw aangelegd, eveneens volgens een strak stratenplan, uitgaande van een Voorstraat, breed en recht en met aan beide kanten huizen van niet-agrariërs” (14).

Het dorp ligt aan de (thans gekanaliseerde) Eendracht en het Schelde-Rijnkanaal. De Heren van Vosmeer hadden ten tijde van de bedijkingen plannen om de Eendracht te dempen. De stad Tholen heeft zich hiertegen verzet. Zij vreesde namelijk voor verlies van haar haven. De Eendracht is nu dan ook een belangrijke vaarroute tussen Antwerpen en Rotterdam. De heerlijkheid Vossemeer bestond uit de voormalige gemeenten Nieuw-Vossemeer (is bij Koninklijk Besluit van 20 juli 1814 definitief aan Noord-Brabant toegevoegd, voorheen Zeeland) en Oud-Vossemeer (Zeeland, sinds 1971 gemeente Tholen).

Tot 1973 was er een veer Nieuw-Vossemeer - Oud-Vossemeer v.v., over de Eendracht. Sinds die tijd zijn de dorpen door een brug met elkaar verbonden. De veerstoep bevond zich boven aan het pad naar molen Assumburg. Het ‘recht van veer en passage’ was de Heren van Vosmeer al in 1410 toegekend. Evenals de omgeving doet het dorp Zeeuws aan. Door de bedijkingen werd het vastgehecht aan Brabant, waarvan het de meest westelijke plaats werd.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en sites:

- "Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid Nieuw-Vossemeer is opgericht in 1973 en is volop actief is in de samenleving. Wij besteden - onder het motto "Wie zijn geschiedenis niet kent, heeft weinig toekomst" - aandacht aan ons culturele erfgoed en onze gezamenlijke geschiedenis. Al jarenlang beheert de heemkundekring de collectie van het A.M. de Jongmuseum en zorgt onze kring ervoor dat een bezoek aan het museum 'meerwaarde' blijft houden. Dat doen we om het erfgoed van A.M. de Jong en onze voorouders veilig te stellen en in de toekomst benaderbaar te houden. Van geschiedenis kun je immers veel leren! Ieder jaar wordt in het museum een bijzonder thema belicht, dat kan rekenen op belangstelling van cultuur-, geschiedenis- en/of kunstliefhebbers. De heemkundekring is aangesloten bij Stichting Brabants Heem, een samenwerkingsverband van meer dan 100 Brabantse heemkundekringen, met samen meer dan 33.000 leden.

Het lidmaatschap van Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid Nieuw-Vossemeer kost maar 10 euro per jaar. Als lid ontvang je periodiek de nieuwsbrief en kun je de door de kring georganiseeerde lezingen en presentaties gratis bijwonen. Natuurlijk kun je ook meegaan met de excursies die door de heemkundekring worden georganiseerd. Je kunt ook nog actiever voor de vereniging worden door alleen of in groepjes (deel)onderzoeken te doen op het terrein van de heemkunde, door studie te doen naar A.M. de Jong en zijn tijdgenoten, door als vrijwilliger in het museum te helpen, door gids te worden of door zelf een activiteit te verzorgen. Als je meer wil weten of het inschrijvingsformulier wil ontvangen… neem even contact met ons op via heemkundenieuwvossemeer@home.nl."

- Verhalen over de geschiedenis van Nieuw-Vossemeer op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuw-Vossemeer heeft 9 rijksmonumenten.

- Nieuw-Vossemeer heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- Rond 1795 is in Nieuw-Vossemeer de eerste katholieke kerk gebouwd. Dit was een schuurkerk, die tot 1843 in gebruik was. Rond 1843 is een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen, die op het plein stond waaraan de tegenwoordige kerk ook staat. In 1873 is begonnen met de bouw van de huidige H. Johannes de Doperkerk (Achterstraat 13), naar ontwerp van architect Kees van Genk. In 1876 is de kerk ingewijd. De oude kerk is in 1873 gesloopt. In 1929 is de kerk uitgebreid, waarbij onder andere het altaar naar achteren is verplaatst. In 1953 is de kerk getroffen door de watersnoodramp.

De niet-georiënteerde neogotische kruiskerk bestaat van oost naar west uit een kerktoren met ingesnoerde torenspits, een driebeukig schip met zes traveeën in basilicale opstand, een transept van twee traveeën en een koor van twee traveeën met een driezijdige koorsluiting. De kerktoren heeft vier geledingen en wordt getopt door een naaldspits. De vierdingtoren is een dakruiter. Het middenschip en het koor worden gedekt door een samengesteld zadeldak.

- De Mariakapel naast de H. Johannes de Doperkerk is in 2004 gebouwd.ter ere van het 40-jarig priesterjubileum van pastoor B. van Schalk.

- De Hervormde kerk is een eenvoudig zaalkerkje uit 1649. “De neoclassicistische verbouwing uit 1849 is bij de restauratie in 1969 ongedaan gemaakt; de vormen uit 1649 zijn op grond van oude afbeeldingen gereconstrueerd” (30).

- De achtkante stellingkorenmolen De Assumburg (Veerweg 1) dateert oorspronkelijk uit 1780 en is in 1897 hiernaartoe verplaatst vanuit de Zaanstreek (Assendelft). In Assendelft was het een oliemolen. De naam van de molen verwijst naar slot Assumburg, een kasteel bij Heemskerk. De molen liep tijdens de watersnoodramp van 1953 zware schade op, maar kon gelukkig behouden blijven. Op de begane grond en op de maalzolder is een molenmuseum ingericht. Je treft er onder andere modellen van alle in Nederland voorkomende molentypen en een fototentoonstelling aan. De Assumburgmolen is tijdens de landelijke en regionale molendag gratis te bezichtigen, overig bezoek is alleen mogelijk op afspraak.

- Korenmolen De Vos staat in buurtschap Heense Molen en wordt daarom aldaar beschreven.

- Standbeeld van Merijntje Gijzen, de beroemde romanfiguur uit de boeken van A.M. de Jong. Deze cyclus speelde zich voornamelijk hier in de omgeving af, met name rond De Heen en Benedensas. Het beeldje is in 1968 onthuld ter gelegenheid van de opening van het nieuwe A.M. de Jonghuis. Het uiterlijk van Merijntje is een fantasie van de Roosendaalse beeldhouwer J. Valk, die het beeld gemaakt heeft.

- Op de dijken bij de informatieborden hangt een reproductie van een kopie van een kaart van Zeeland en West-Brabant uit circa 1570, die is gemaakt in opdracht van de Spaanse overheerser Alva. Het origineel hangt in de Spaanse Nationale bibliotheek in Madrid. De kopie is begin 20e eeuw vervaardigd door Christiaan Sgrooten, in 1997 in bezit gekomen van de Heemkundekring en bevindt zich in het A.M. de Jongmuseum.

- Monument voor de watersnoodramp van 1953.

- In Nieuw-Vossemeer bevindt zich nog altijd een wijkje met destijds als noodwoningen bedoelde houten Noorse woningen, bestemd voor de opvang van mensen van wie de huizen door de watersnoodramp van 1953 waren beschadigd. Ze zijn door het Noorse Rode Kruis aan de toenmalige gemeente geschonken. Na 25 jaar konden de bewoners het huis kopen. Zij hoefden dan alleen maar de prijs van de bouwgrond te betalen. Dat was alleszins billijk, vindt An Clarijs uit de Oslostraat: “Per slot van rekening had de gemeente ze ook maar cadeau gekregen en verder hebben ze nooit iets uitgegeven aan onderhoud. Het enige wat zij eraan deden, was eens in de zoveel jaar een schilder langs sturen, maar die gebruikte dan een kwaliteit verf van niks. Als je niet uitkeek en je raakte met je kleren de muur, dan waren die meteen wit. Zo gaf die verf af” (452).

Echtgenoot Jan stelt: “Het was een mooi gezicht. Op de dag dat de huizen werden overgedragen, ging iedereen aan het schilderen. De buurt had er nog nooit zo netjes uitgezien.” Zelf hebben zij hun huis zo veel mogelijk in originele staat gelaten, dus niet zoals veel anderen er een stenen muur omheen gebouwd en ook geen centrale verwarming geïnstalleerd. “Daar hebben wij nog wel even over nagedacht, maar gelukkig hebben wij dat nooit gedaan. In Noorwegen zijn ze zo gek nog niet. Zij hebben daar niet voor niks allemaal een houten huis. Niets isoleert beter dan hout. In zo’n huis is het nooit erg koud en nooit erg warm. Geef ons daarom maar ons houten huis.” De meeste woningen zijn in de loop der jaren dusdanig verbouwd dat alleen nog aan de vorm te zien is dat het ooit een Noorse woning was.

- In het A.M. de Jong-museum kun je vele manuscripten en andere spullen van deze zeer productief geweest zijnde auteur bezichtigen. A.M. de Jong was een harde werker. Weinig schrijvers zijn zo productief geweest als hij. Hij schreef onder meer 25 romans, 18 toneelstukken, 9 novellen, 16 kinderboeken en 4 reisbeschrijvingen. Adrianus Michael de Jong werd in 1888 in Nieuw-Vossemeer geboren. Hij groeide op in een karakteristiek-katholiek Brabants arbeidersgezin, waar armoede het dagelijkse leven beheerste. Al vroeg kwam hij naar Rotterdam, studeerde voor onderwijzer te Delft, en ging tenslotte over naar de journalistiek. Hij werd onder meer kunstredacteur van Het Volk en literair medewerker bij de VARA.

Naast dit journalistieke werk besteedde De Jong sinds 1925 veel tijd aan zijn eigen literaire bezigheden. Daarin liet hij zich leiden door zijn socialistische opvattingen. Zowel het harde Rotterdamse havenleven als de vaak bittere armoede in zijn geboortestreek vormden de achtergrond voor zijn verhalen. Zo is ook in de boeken over Merijntje Gijzen veel van zijn geboortedorp Nieuw-Vossemeer te herkennen. Maar daarom is het nog geen ‘historische’ roman. De serie Merijntje Gijzen’s Jonge Jaren verscheen tussen 1935 en 1938. Merijntje zelf en ook zijn vriend, de heidense vrijbuiter Flierefluiter, komen dan tot leven. Andere bekende personages uit het oeuvre van De Jong, naast Merijntje Gijzen, zijn de striphelden Bulletje en Bonestaak (geïllustreerd door George van Raemdonck uit Halsteren). In 2000 zijn de niet eerder uitgegeven afleveringen van dit duo in boekvorm verschenen. Het museum is in 1999 verrijkt met het zeldzame interieur van het voormalige café In de Congo uit de buurtschap Notendaal.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelvereniging A.M. de Jong Toneel is opgericht in 1981. Ze brengen jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken. Nieuwe leden voor zowel op het podium als achter de schermen zijn van harte welkom. Kom vrijblijvend een keer langs tijdens de vaste repetitieavond op de donderdag in het Wagenhuis.

- Popfestival Vospop (weekend in juni).

- Sinds 1811 was het in Nieuw-Vossemeer gebruikelijk om jaarlijks in september twee dagen kermis te houden. Er werd dan ook gedanst. Daarbij werd stevig gedronken en ruzies en vechtpartijen bleven niet uit. In de jaren veertig van de 19e eeuw was het noodzakelijk dat de veldwachter en de marechaussee paraat waren om de orde te handhaven en zo nodig te herstellen. De pastoor en de burgemeester hadden ernstige bezwaren en in 1854 schafte de gemeenteraad de jaarlijkse kermis af. Toch bleef de kermis in het geheugen van de inwoners voortleven en bleef men ernaar verlangen. In 1911 is de kermis daarom weer ingevoerd.

Op de kermismaandag werd nu door de caféhouders het prijsdansen georganiseerd, om te voorkomen dat er te veel werd gedronken. In de loop van de tijd werd het sociale aspect bij het dansen steeds belangrijker, dansplezier stond voorop. Rondom bierflessen werden op orgelmuziek de mazurka, de veleta en de wals gedanst. Later kwamen de kegels op de grond en ook aan het plafond. De muziek is in de loop van de tijd sterk veranderd: er kwamen muziekbandjes en tegenwoordig wordt er ook gedanst op muziek die via de computer ten gehore wordt gebracht. Ook de dansen zijn gemoderniseerd. Het aantal cafés in het dorp is in de loop van de 20e eeuw drastisch gedaald. Nu zijn er nog twee zaken waar gedanst wordt. Inmiddels is deze bijzondere traditie van het prijsdansen in Nieuw-Vossemeer erkend als immaterieel erfgoed.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2018 heeft de gemeente het Hertenkamp aan de Veerweg in Nieuw-Vossemeer opgeknapt. Er is een nieuw dierenverblijf gemaakt. Deze stal heeft geen potdeksels gekregen, maar betonnen muren die er uit zien als hout, wat onderhoudsvriendelijker is. Beheerder Piet de Koning heeft inmiddels hulp gekregen van John van Steenpaal met betrekking tot de verzorging van de dieren. Piet doet dit anno 2018 al 22 jaar met liefde en plezier.

- Het bos De Stelle ligt 2 km ZO van Nieuw-Vossemeer, tussen de Zeedijk en de Eendracht / Schelde-Rijnkanaal. Oppervlakte circa 30 hectare. Het gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer. Het terrein is opgespoten, waardoor het circa acht meter hoger dan de omgeving is komen te liggen. Het is in 1981 beplant met loofbomen. Vanaf de top van de Zeedijk bij het gemaal Zoutesluis (bij de splitsing met de Groeneweg) heeft u een schitterend uitzicht over het buitendijkse natuurgebied.

- De Rietkreek loopt vanuit Nieuw-Vossemeer naar het oosten, richting Notendaal (N van de Burgemeester Catshoeklaan) en vervolgens in noordoostelijke richting naar De Heen. Langs de Rietkreek komen interessante, zoutminnende planten voor. Het gebied rond de kreek is in beheer bij Staatsbosbeheer en maakt deel uit van verspreid liggende terreinen, die gezamenlijk Prinsland worden genoemd. De Rietkreek is niet openbaar toegankelijk.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoalbums m.b.t. Nieuw-Vossemeer e.o..

- Fotoreportage van Nieuw-Vossemeer door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuw-Vossemeer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nieuw-Vossemeer.

- Nieuws: - Besloten Facebookgroep voor inwoners en oud-inwoners.

- Belangenorganisatie: - Stichting Dorpsraad Nieuw-Vossemeer is opgericht in 1997, met als doelstellingen: het behartigen van algemene belangen van de inwoners van dit dorp; opkomen voor de leefbaarheid van het dorp; het geven van informatie, advies en voorlichting over onderwerpen die belangrijk zijn voor de lokale bevolking; fungeren als eerste aanspreekpunt voor de dorpsgemeenschap in algemene zaken die de kern aangaan; vergroten van de betrokkenheid van burgers bij hun directe leef- en woonomgeving; bevorderen van het contact tussen burgers en bestuur. De taken van de dorpsraad kunnen kort worden samengevat in: behartigen van belangen van dorpsbewoners; adviseren; signaleren; participeren; communiceren.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Leren is een avontuur! Leren gaat over het verleggen van je grenzen. Dat kan soms moeilijk zijn en je kan er fouten bij maken. Maar het kan ook spannend zijn, want je komt op voor jou onbekend terrein waarbij je allemaal nieuwe dingen tegenkomt. Bij Basisschool Merijntje in Nieuw-Vossemeer weten we dat dat allemaal bij het proces van leren hoort. We zullen je leren hoe je doelen kunt stellen voor jezelf. Ook gaan we op zoek naar jouw kwaliteiten en talenten die je helpen bij jouw avontuur. Maar vooral gaan we stap voor stap het avontuur met elkaar beleven. Je zal gedeeltes van je avontuur alleen doen. Wanneer het nodig is helpen en ondersteunen we elkaar, we zijn trots wanneer we onze doelen hebben bereikt en samen bedenken we weer nieuwe doelen en avonturen.

Veilig. Basisschool Merijntje is een school waar iedereen wil en durft te komen en met een tevreden gevoel naar huis gaat. We accepteren elkaar zoals we zijn. We werken, leren en spelen samen in een plezierige sfeer. We zijn eerlijk en open, positief en opbouwend en we lachen met elkaar. Innovatief. Merijntje is een school waar we open staan voor nieuwe ideeën om onszelf verder te ontwikkelen. We volgen maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen om onszelf te verbeteren. We maken gebruik van eigentijdse ICT-mogelijkheden. We werken met elkaar aan vaardigheden als communiceren, keuzes maken, kritisch denken en reflecteren. Passend. Merijntje is een school waar we naar resultaten kijken, maar nog meer naar jouw ontwikkeling. We ondersteunen je en dagen je uit. We leren je om steeds meer zelf verantwoordelijk te zijn. Wanneer je extra ondersteuning nodig hebt, kijken we gezamenlijk naar de mogelijkheden. Samen. Merijntje is een school waar we samenwerken en van elkaar leren. We doen dat niet alleen met jou en je ouders, maar ook met organisaties en verenigingen uit Nieuw-Vossemeer en omgeving. Ook met peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en scholen uit het voortgezet onderwijs zoeken we samenwerking.

Aan het einde van je avontuur bij Merijntje heb je voldoende kennis en vaardigheden ontwikkeld om het volgende avontuur in het voortgezet onderwijs tot een succes te maken. Je kan bewust keuzes maken en op een respectvolle manier communiceren en samenwerken. Je neemt verantwoordelijkheid voor dat wat je wil leren en weet wat jouw kwaliteiten en talenten zijn."

- "Zo aan de Dortmundstraat biedt dagopvang in Nieuw-Vossemeer voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Op deze locatie vind je ook peuterspeelzaal Blozekriekske. De dagopvang/peuteropvang is ingedeeld in twee basisgroepen, de Bouwers en de Klimmers. De Bouwers. Deze verticale groep kent een leeftijdsopbouw van 0 tot 4 jaar. Zo leren de kinderen spelenderwijs van elkaar. Zodra het weer het toelaat gaan we graag met de kinderen naar buiten. We spelen buiten in onze eigen riante en zonnige buitenspeelruimte aan de achterzijde van het gebouw, een tuin waar kinderen spelenderwijs van alles kunnen leren en meemaken. Voor de dreumesen start hier hun ontdekkingstocht naar natuurlijke materialen. Zelfs de jongste kinderen gaan lekker mee. In de babytuin kunnen zij volop ontdekken en nieuwe avonturen beleven. Met onze bolderwagen maken we regelmatig een wandeling door het dorp. Voor alle kinderen een heus avontuur. We gaan op zoek naar speeltuintjes en andere locaties in het dorp waar van alles te zien is. Zo wandelen wij graag langs de eendjes in de Kreek, de speeltuin bij de brandvijver en brengen wij een bezoekje aan de hertjes.

De Klimmers. Om nog beter aan te sluiten bij de ontwikkelingsleeftijd hebben wij sinds juni 2019 een combinatiegroep. We werken in deze groep met een leeftijdsopbouw van 2 tot einde basisschoolleeftijd. Hier bereiden wij de kinderen op een speelse manier voor op de basisschool. Gedurende de dag doen de kinderen hier peuterplus activiteiten, kunnen ze samen spelen met leeftijdsgenootjes, gaan we naar buiten en werken we aan hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wij hebben een intense samenwerking met basisschool Merijntje die grenst aan onze speeltuin. Hierdoor is de basisschool voor de kinderen al geen onbekend terrein meer. Ook organiseren we regelmatig gezamenlijke activiteiten voor de kinderen die bij ons naar de opvang komen en van de basisschool. Bijvoorbeeld sinterklaasviering, paasactiviteiten en de Kinderboekenweek. Ook hebben we regelmatig overleg met medewerkers van de school.

Buitenschoolse opvang. Voor de BSO-kinderen in Nieuw-Vossemeer hebben we een aparte ruimte. Hier kunnen maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar terecht. De kinderen krijgen als ze uit school komen iets te eten en te drinken. Zo kunnen ze lekker even bijkomen van de dag. Ze zijn hier vrij in hun speelkeuze. Op school hebben ze immers al een hele dag volgens een vast programma gewerkt. Verder kunnen ze knutselen, computeren, tafeltennissen, tafelvoetballen, gezelschapsspelletjes spelen, huiswerk maken en muziek luisteren. Ook is er materiaal voor fantasiespel. En natuurlijk gaan we zo veel als mogelijk met de kinderen naar buiten. Daarnaast kunnen de kinderen ook deelnemen aan themagerichte activiteiten, zoals koken, drama, dans en sportactiviteiten. Op lesvrije dagen en in vakanties maken wij ook regelmatig een uitstapje met de fiets of een Zo-bus."

- "Peuteropvang Blozekriekske is gevestigd in de buurt van basisschool Merijntje in Nieuw-Vossemeer. Peuteropvang Blozekriekske biedt tijdens openingsuren voorschoolse educatie aan peuters van 2-4 jaar. De voorschoolse methode die wij gebruiken is Puk en Ko. Puk & Ko is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er in Puk & Ko aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Dit alles is opgenomen in thema’s die gedurende het jaar worden uitgevoerd. De vrolijk gekleurde Puk, met zijn rugzak met pyjama, is een echt speelkameraadje. Hij maakt dezelfde dagelijkse dingen mee als de kinderen en leeft in een herkenbare wereld. Puk betrekt de kinderen bij de activiteiten. Hij ‘praat’ met hen en lokt zo op een veilige manier interactie uit."

- Woonzorg: - "Aan de rand van het centrum van Nieuw-Vossemeer zijn in 2014 24 nultreden-woningen en een woonzorgcomplex gerealiseerd. Door de bouw van de woningen en het complex wordt het mogelijk gemaakt dat ouderen met zorg langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. In het complex is ruimte voor vier groepswoningen voor cliënten van Stichting tante Louise-Vivensis, een fysiotherapieruimte, een multifunctionele ruimte, een bibliotheek en een huisartsenpost met apotheek. Centraal in het plan, voor het woonzorgcomplex en kinderdagverblijf, komt een plein voor de plaatselijke markt en evenementen. Deze nieuwe publieke ruimte zorgt voor een nieuwe dynamiek in het dorp. Met de nieuwbouw wordt in hoge mate rekening gehouden met de toekomst. Naast een hoge duurzaamheidambitie anticipeert de nieuwbouw op mogelijke veranderingen in de markt. Zo zijn de nultreden-woningen ook geschikt voor starters naast de huidige doelgroep senioren. Het woonzorgcomplex is zelfs ombouwbaar tot grondgebonden woningen. Zowel bouwkundig als installatietechnisch zijn er voorzieningen getroffen om het later aan te passen tot meerdere woningen. Op deze manier is de nieuwbouw klaar voor de toekomst!

De nieuwe ontwikkeling past qua schaal en architectuur in het dorp Nieuw-Vossemeer. De diversiteit in bouwmassa en bebouwingsvormen van twee bouwlagen en een kap gelden hierbij als uitgangspunt. Het begijnhof dient als inspiratiebron voor de clustering van de woningen, de vormgeving en de differentiatie van openbare ruimtes en hun onderlinge relaties en overgangen. Zo bestaat het plan uit een openbaar en dynamisch plein, een rustig en sereen hof en afgesloten private hoven voor de bewoners. Een ingetogen architectuur, vakmanschap en sobere detaillering zijn uitgangspunt voor de bebouwing. Materiaaleigen kleuren vormen de basis, passend bij de hoogwaardige groene omgeving." (bron: inbo architecten/bouwkundigen)

- "Het nieuwe, multifunctionele woonzorgcentrum De Vossemeren van stichting tanteLouise ligt in het gemoedelijke en rustige dorp Nieuw-Vossemeer. Samen met andere voorzieningen maakt De Vossemeren onderdeel uit van het nieuwe, centrale dorpsplein. Er is plaats voor 35 bewoners, in zowel het verpleeghuis als in de zorgwoningen. Er is ruimte voor zowel psychogeriatrische als somatische bewoners. Wensen van bewoners worden samen met bewoners en mantelzorgers vastgelegd en afgestemd in het individuele zorg-leefplan. De activiteiten in De Vossemeren, zowel de individuele als de gezamenlijke, worden vervolgens hierop aangepast.

Het moderne gebouw zorgt voor veel licht. Het maakt een mooie verbinding tussen het gemoedelijke leven buiten én binnen. Eten en ontspanning nemen in De Vossemeren een bijzondere plaats in. Er is veel ruimte voor de eigenheid van de bewoners. Op de afdelingen wordt samen de dag beleefd en voelt men zich bij elkaar betrokken. Bewoners van de zorgwoningen ervaren zelfstandigheid, ruimte en privacy met de wetenschap dat zorg en begeleiding dichtbij is. In De Vossemeren is een huisartsenpost en bibliotheek servicepunt gevestigd."

- Zorg en welzijn: - Zorgboerderij Levenslust.

Reactie toevoegen