Op de Bies

Plaats
Buurtschap
Beekdaelen
Heuvelland Parkstad
Limburg

Op de Bies

Terug naar boven

Status

- Op de Bies is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Beekdaelen. T/m 1981 gemeente Schimmert, in 1982 over naar gemeente Nuth, in 2019 over naar gemeente Beekdaelen.

- De buurtschap Op de Bies valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schimmert, heeft witte plaatsnaamborden en ligt inmiddels binnen de bebouwde kom van het dorp (vergelijkbaar met Kruis).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Bies.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Op de Bies ligt rond het gedeelte van de gelijknamige weg N van de kruising met de Rozemarijnstraat, direct N van de kern van het dorp Schimmert en ligt verder ZO van de dorpen Genhout en Beek, Z van het dorp Spaubeek, W van het dorp Nuth, WNW van het dorp Wijnandsrade, NW van het dorp Hulsberg en ONO van het dorp Ulestraten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Op de Bies 55 huizen met 291 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

“Van 1715 tot 1785 was er over de oppermacht dezer buurt een verschil tussen de Vereenigde Nederlanden en Oostenrijk, doch in laatstgenoemd jaar deed Keizer Jozef zijn aanspraken op haar teniet.” (3084)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In oktober 2017 heeft Wegenbouw Kurvers maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de afwatering van buurtschap Op de Bies. De werkzaamheden maken onderdeel uit van de totale aanpak om wateroverlast als gevolg van hevige neerslag te voorkomen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op de Bies heeft 1 rijksmonument, zijnde de hoeve met binnenplaats op nr. 41, van baksteen en ten dele vakwerk. Mergel hoekblokken. Benedenvensters met omlijstingen van Naamse steen, met booglateien. Op poortsluitsteen het jaartal 1815.

- Gedenkteken Op de Bies, onthuld in 2006 t.g.v. 125 jaar paters Montfortanen en zusters Dochters der Wijsheid in Schimmert en ter herinnering aan de afgebroken kloosters en de betekenis van de congregaties voor Schimmert en wereldwijd.

- Mariakapel, gelegen op een onverharde zijweg van de provinciale weg Op de Bies (N583) bij de Molshaag. De kapel is gebouwd in 1933 in opdracht van en op het grondgebied van de zusters 'Dochters der Wijsheid' van het Montfortanenklooster. Het is een eenvoudige veldkapel met zadeldak, op een rechthoekige plattegrond. De profilering van vensterbanken, aanzetstenen en het kruis op de gevel zijn vervaardigd in cementsteen, die typerend is voor dit soort kapelletjes in de omgeving. De toegang en de ramen hebben spitse bogen. Boven de toegangsopening is een ruitvormige gevelsteen aangebracht met een reliëf waar, in een rozenkrans de letters IHS, het monogram van Christus, met drie spijkers eronder is weergegeven. Deze gevelsteen is het wapen van de Montfortanen van het gelijknamige klooster waartoe de kapel voorheen behoorde.

Reactie toevoegen