Poonhaven

Plaats
Buurtschap
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

poonhaven_plaatsnaambord.jpg

Poonhaven is een buurtschap in de gemeente Terneuzen en valt daarbinnen onder het dorp Zaamslag. De naam verwijst niet naar een vissoort, maar naar een bepaald type vaartuig.

Poonhaven is een buurtschap in de gemeente Terneuzen en valt daarbinnen onder het dorp Zaamslag. De naam verwijst niet naar een vissoort, maar naar een bepaald type vaartuig.

Poonhaven

Terug naar boven

Status

- Poonhaven is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 31-3-1970 gemeente Zaamslag.

- De buurtschap Poonhaven valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zaamslag.

- De buurtschap Poonhaven ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Poonhaventje, 1866 Poonhaven.

Naamsverklaring
Een poon was een vaartuig dat vroeger veel werd gebruikt in de Zeeuwse binnenwateren. Aangezien de plaats vroeger aan het Hellegat lag, heeft de naam waarschijnlijk betrekking op een haven voor dergelijke boten. (1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Poonhaven ligt rond de splitsing van de gelijknamige weg met de Poonstraat en de Kampersedijk, NO van het dorp Zaamslag, tussen de buurtschappen Kwakkel in het ZW en Kampen in het NO. De buurtschap ligt verder NW van het dorp Vogelwaarde, W van het dorp Hengstdijk, ZW van de dorpen Kloosterzande en Ossenisse, Z van de Westerschelde en ONO van de stad Terneuzen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Poonhaven volgens de Volkstelling 36 huizen met daarin slechts 34 inwoners. Kennelijk heeft in dat jaar dus een aantal huizen in deze buurtschap leeg gestaan. Opvallend is dat alle buurtschappen van Zaamslag destijds dunbevolkt waren qua aantal inwoners per huis, doorgaans 2 of 3 mensen per huis, terwijl de kern Zaamslag zelf een zeer hoge bewoningsdichtheid kende met 1.780 inwoners in 155 huizen (dat is gemiddeld bijna 12 mensen in 1 huis, wat ook voor die tijd uitzonderlijk hoog was. Het gemiddelde in die tijd was 6 tot 10 mensen in 1 huis). Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van 1821 tot 1877 lag in Poonhaven een haventje aan het Hellegat, dat met de bedijking van de Van Lijndenpolder in 1877 werd binnengedijkt. Daarmee verdween ook de veerdienst vanuit de buurtschap naar de overzijde van het Hellegat, onder meer naar Kampen en Stoppeldijk. Het haventje, dat tegen de tijd van de indijking al grotendeels was dichtgeslibt, fungeerde als haven voor Zaamslag. Deze functie werd overgenomen door het haventje van de buurtschap Griete. Het Hellegat was een zeearm die oorspronkelijk Hulst verbond met de Westerschelde.(2)

Reactie toevoegen