Rusven

Plaats
Buurtschap
Maashorst
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

rusven_straatnaambord.jpg

Rusven is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, gem. Maashorst. De buurtschap valt onder het dorp Zeeland. Buurtschap Rusven heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Rusven is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, gem. Maashorst. De buurtschap valt onder het dorp Zeeland. Buurtschap Rusven heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

rusven_en_duifhuis_op_kaart_ca._1980.jpg

In de jaren zeventig heeft de ruilverkaveling 'zijn ding gedaan' in buurtschap Duifhuis. De 3 meest westelijke panden betreft de boerderijen op Duifhuis 7, 9 en 10. (© www.kadaster.nl)

In de jaren zeventig heeft de ruilverkaveling 'zijn ding gedaan' in buurtschap Duifhuis. De 3 meest westelijke panden betreft de boerderijen op Duifhuis 7, 9 en 10. (© www.kadaster.nl)

rusven_op_kaart_jaren_tachtig.jpg

Jaren tachtig: de verbinding tussen het wegdeel van Duifhuis 7/9/10 en de rest van de buurtschap wordt verbroken. Het 'afgesneden' wegdeel wordt hernoemd in straatnaam Rusven en de kaartenmakers maken er ook gelijk maar een gelijknamige buurtschap van.

Jaren tachtig: de verbinding tussen het wegdeel van Duifhuis 7/9/10 en de rest van de buurtschap wordt verbroken. Het 'afgesneden' wegdeel wordt hernoemd in straatnaam Rusven en de kaartenmakers maken er ook gelijk maar een gelijknamige buurtschap van.

rusven_op_kaart_openstreetmap.jpg

Dit is hem dus: buurtschap Rusven, een 3 boerderijen 'grote' buurtschap, aan de gelijknamige weg, met de nrs. 7, 9 en 10. Hoe het zit met die op het eerste gezicht curieuze huisnummering kun je lezen in het hoofdstuk Geschiedenis. (©www.openstreetmap.org)

Dit is hem dus: buurtschap Rusven, een 3 boerderijen 'grote' buurtschap, aan de gelijknamige weg, met de nrs. 7, 9 en 10. Hoe het zit met die op het eerste gezicht curieuze huisnummering kun je lezen in het hoofdstuk Geschiedenis. (©www.openstreetmap.org)

rusven_rustvenseloop_rusvenseloop_rusvensche_loop.jpg

Consequent spellen van plaatsnamen of namen van andere objecten is voor kaartenmakers kennelijk soms een ehh uitdaging; zo komen wij op deze kaart bij buurtschap Rusven een waterloop tegen met de spellingen Rustvenseloop, Rusvenseloop en Rusvensche Loop.

Consequent spellen van plaatsnamen of namen van andere objecten is voor kaartenmakers kennelijk soms een ehh uitdaging; zo komen wij op deze kaart bij buurtschap Rusven een waterloop tegen met de spellingen Rustvenseloop, Rusvenseloop en Rusvensche Loop.

rusven_boerderij.jpg

Een van de fraaie boerderijen van de slechts drie panden tellende minibuurtschap Rusven bij het Brabantse dorp Zeeland (© Ab Seijnder)

Een van de fraaie boerderijen van de slechts drie panden tellende minibuurtschap Rusven bij het Brabantse dorp Zeeland (© Ab Seijnder)

rusven_zeeland_kopie.jpg

Rusven, buurtschapsgezicht (© Hans van Embden)

Rusven, buurtschapsgezicht (© Hans van Embden)

Rusven

Terug naar boven

Status

- Rusven is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. T/m 30-6-1942 gemeente Reek. Bij de gemeentelijke herindeling per 1-7-1942 is de gemeente Reek grotendeels overgegaan naar de gemeente Schaijk. Een klein Z stukje van de gemeente Reek is toen middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente (en het dorpsgebied van) Zeeland. Het betrof de toenmalige buurtschappen Hoefkens en Duifhuis (met als onderdeel daarvan de huidige buurtschap Rusven), met in totaal 72 inwoners. Dat gebied is in 1994 overgegaan naar de gemeente Landerd, en in 2022 overgegaan naar de gemeente Maashorst.

- Buurtschap Rusven valt, ook voor de postadressen, tegenwoordig onder het dorp Zeeland. Vanouds viel dit gebied dus, zoals hierboven beschreven, onder het dorp Reek.

- Buurtschap Rusven heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Curieus is dat N van buurtschap Rusven de Rustvenseweg loopt, op grondgebied van buurdorp Reek. Met een t dus. Anderzijds is de spelling van de buurtschap en straatnaam wellicht wel curieus, zonder t dus, omdat in de buurtschap ook Natuurgoed Rustven ligt (waarvoor zie het hoofdstuk Landschap etc.) en door de buurtschap een waterloop stroomt die op sommige kaarten Rustvenseloop heet, wat erop lijkt te duiden dat in de straatnaam en buurtschapsnaam de t is 'vergeten'. Maar elders op dezelfde kaart heet die loop ook Rusvensche Loop en Rusvenseloop. En het kan nog gekker: dit wandelrouteboekje noemt de loop Rusvenloop (pag. 43 punt 7)... Dat - een spelling van een plaatsnaam of naam van een ander object met drie of meer verschillende spellingen - noemen wij weleens gekscherend 'een spelletje Wie van de Drie?': wil de enige echte spelling nu opstaan? ;-) Het lijkt erop dat het vroegere ven onder beide spellingen - met en zonder tussen-t - bekend is geweest en dat men voor de spelling van de huidige daarnaar genoemde objecten (straatnamen, buurtschapsnaam, waterloop) geen keuze heeft gemaakt om een van beide spellingen consequent te hanteren.

Oudere vermeldingen
1878 (ven) Rusven.

Naamsverklaring
Samenstelling van rus 'bies' en ven 'kleine plas in bos- of heidegebied'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Rusven ligt rond de gelijknamige - voor gemotoriseerd verkeer - doodlopende weg, N van het dorp Zeeland, N van buurtschap Kreitsberg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Rusven omvat slechts 3 panden. Het aantal inwoners zal derhalve vermoedelijk tussen de 5 en 10 liggen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ven
Het oorspronkelijke Rusven dan wel Rustven waar de buurtschap naar is genoemd, bestaat niet meer.

Hernoeming straatnaam en daarmee ontstaan buurtschap(snaam)
De buurtschap heeft op het eerste gezicht een curieuze huisnummering; de huisnummers zijn namelijk 7, 9 en 10. Dat lijkt erop te duiden dat hier ooit panden zijn afgebroken; immers de - panden met de - lagere huisnummers lijken te zijn verdwenen. Maar dankzij een reactie van een hier geboren en getogen oud-inwoner (zie de reactie onderaan deze pagina) weten wij nu dat dit komt omdat dit huizengroepje oorspronkelijk onderdeel was van de O hiervan gelegen buurtschap (en straatnaam) Duifhuis. In de jaren zeventig heeft hier een ruilverkaveling plaatsgevonden, waarbij grotere aaneengsloten landbouwkavels zijn gecreëerd. In de jaren tachtig is, vermoedelijk als onderdeel van deze ruilverkaveling, de verbinding tussen deze drie panden en de overige panden aan de weg Duifhuis verbroken (dat was overigens een zandpad). Dat zal aanleiding zijn geweest om dit deel van die weg te hernoemen naar Rusven, waardoor ook de gelijknamige buurtschap is ontstaan. En waardoor voorheen de adressen Duifhuis 7, 9 en 10 nu dus de adressen Rusven 7, 9 en 10 zijn. Overigens is de huidige boerderij op nr. 7 een vervanging van een oudere boerderij die tegenover nr. 10 heeft gestaan en die op enig moment is afgebrand.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Getuige punt 5 onder deze link is er vroeger sprake geweest van een Mobilisatiecomplex (MOB) Rusven dan wel Rustven. Getuige een bordje op die pagina is dat herbestemd tot Natuurgoed Rustven, met als functie 'Vleermuizenhotel'. Het Zeelandse mobilisatiecomplex sloot in 1994 haar deuren. Op het terrein stonden in totaal 31 gebouwen. Een dienstwoning, infiltratievijver, blusvijver en een ondergrondse bluswaterkelder zijn bewaard gebleven. De kelder is ingericht als ‘schuilplaats’ voor vleermuizen. De toenmalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft het beheer van het voormalige mobilisatiecomplex in 2010 overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het terrein ligt in natuurgebied De Maashorst en is toegankelijk voor publiek.

- In 2020 is het bosperceel in de oksel van de bocht in het Z deel van de weg Rusven (tegen de Kreitsberg aan gelegen) te koop aangeboden. De makelaar omschreef het als volgt: "Het bosperceel is gemakkelijk te bereiken via de N324 en de N277. Zo’n 600 meter ten oosten van de rotonde Bergmaas/Peelweg gaat u linksaf (Kreitsberg), u rijdt dan recht op het perceel af. U kunt uw auto op de hoek van het bos parkeren (voorbij de lantaarnpaal). Het perceel. Dit perfect bereikbare bos is dicht begroeid met eiken, berken en dennen. De ondergroei bestaat uit bramenstruiken, varens en mos. De unieke ligging, tussen uitgestrekte weilanden, creëert samen met de twee bomenlanen, en het bosven aan de noordkant, een fantastisch panorama.

Airbornepad Market Garden. Het bosperceel ligt direct aan het Airbornepad. Het Airbornepad Market Garden is een 220 km lang wandelpad van Lommel naar Arnhem. Het gebruik. De unieke ligging van dit boomrijke bosperceel zorgt ervoor dat dit bos uitstekend geschikt is voor zowel recreatie, houtwinning, vogelspotten, houtwinning als natuurbeleving. Omdat de natuur het waard is! De prijs. Het veelhoekige perceel heeft een oppervlakte van ca. 1,9 ha (18.610 m2). De afmetingen van het bosperceel zijn ongeveer 145 x 125 meter. De vraagprijs is € 35.900,= kosten koper, dat is € 1,93 per m2." (bron: makelaar Woet Bosgrond)

Terug naar boven

Links

- Beschrijving en foto's van de buurtschap Rusven door wijlen Ab Seijnder uit IJsselstein / Achtersloot, die van zijn pensionering in 2005 tot kort voor zijn overlijden in 2015 doende is geweest om op de fiets een groot deel van de plaatsen en plaatsjes in ons land te bekijken, ook en júist de piepkleine zoals Rusven. Hij doet daar - inmiddels dus postuum - verslag van middels een pagina in tekst en beeld per plaats op zijn site Alle plaatsen op de fiets (zijn zoon houdt als eerbetoon aan zijn vader de site in de lucht en zet zich in om de laatste loodjes af te maken die zijn vader niet meer heeft kunnen doen).

Reacties

(2)

Beste lezer,

Ik ben geboren (1972) en getogen op Rusven 10 te Zeeland.
Van mijn ouders weet ik dat er in het verleden een huis (boerderij) stond tegenover wat tegenwoordig dit adres is. Die boerderij is destijds afgebrand.
Wat ik uit de verhalen van mijn ouders begrepen heb is daarvoor een nieuwe boerderij gebouwd, het huidige huisnr. 7.
Een antwoord op de onlogische onlogische huisnummering kan liggen in een naamverandering van de straatnaam die ooit heeft plaatsgevonden.
Eigenlijk heb ik gelogen; ik ben niet geboren op het genoemde adres, maar op Duifhuis 10 te Zeeland.
Wanneer je nu op Google Maps kijkt, staat de boerderij op Rusven 10 aan een doodlopende straat. Vroeger liep die weg, in de vorm van een zandpad door tot Duifhuis.
P.S. ander feitje: deze straat / omgeving hoorde voor WOII tot (de gemeente) Reek.

Hopende dat u iets aan deze informatie heeft,
Mvrg. Ben

Dank voor uw informatie! Mysterie opgelost! Ik kan inderdaad aan oude en recente kaarten en de huisnummeringen zien dat het is gegaan zoals u schetst. Vanuit Duifhuis gezien lopen de huisnummers logisch door, en door de afsnijding van dit wegdeel van de rest van buurtschap Duifhuis heeft men het kennelijk, i.v.m. bijv. postbezorging, bezoekers, leveranciers en hulpdiensten, handig gevonden om dat deel dan maar een eigen straatnaam te geven, naar een vroeger gelijknamig ven alhier. En de Topografische Dienst heeft er toen op de kaarten gelijk ook maar een buurtschap en daarmee plaats(naam) met die naam van gemaakt. Ik heb getracht e.e.a. hierboven zo duidelijk mogelijk te beschrijven, en met enkele kaartjes verduidelijkt. Verder het hele internet nog afgezocht op wat er nog aan aanvullende informatie te vinden viel over het gebied Rusven, en hierboven verwerkt. Dat dit gebied tot medio 1942 onder gemeente en dorp Reek viel, stond er al wel, maar nog niet heel duidelijk. Dat heb ik nu verduidelijkt (en ook op de pagina van Reek vermeld natuurlijk).
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen