't Ven

Plaats
Dorp
Venlo
Noord-Limburg
Limburg

t_ven_moeraskwaakers.jpg

Elders in het land betekent v.v. meestal 'voetbalvereniging', in Limburg betekent het Vasteloavend Verein (= Carnavalsvereniging). In 't Ven hebben ze ook een v.v., en wel De Moeraskwaakers. Het motto voor 2016 was: 't Ven haet 't! ('t Ven heeft 't!)

Elders in het land betekent v.v. meestal 'voetbalvereniging', in Limburg betekent het Vasteloavend Verein (= Carnavalsvereniging). In 't Ven hebben ze ook een v.v., en wel De Moeraskwaakers. Het motto voor 2016 was: 't Ven haet 't! ('t Ven heeft 't!)

t_ven_plaatsnaambord.jpg

De kern 't Ven wordt enigszins dubbelzinnig behandeld: de gemeente ziet het als wijk, de inwoners vinden het nog altijd een dorp. Het ligt ook niet echt in de kern Venlo, maar er wel tegenaan, en heeft ook nog eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden).

De kern 't Ven wordt enigszins dubbelzinnig behandeld: de gemeente ziet het als wijk, de inwoners vinden het nog altijd een dorp. Het ligt ook niet echt in de kern Venlo, maar er wel tegenaan, en heeft ook nog eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden).

t_ven_preuf_t_ven_kopie.jpg

Op de eerste zondag van de zomervakantie laten enthousiaste culinaire ondernemers uit 't Ven bij/in Venlo je onder het motto 'Preuf 't Ven' zien én proeven wat hun kwaliteiten zijn.

Op de eerste zondag van de zomervakantie laten enthousiaste culinaire ondernemers uit 't Ven bij/in Venlo je onder het motto 'Preuf 't Ven' zien én proeven wat hun kwaliteiten zijn.

t_ven_vense_kermis.jpg

Tijdens de Vense Kermis (weekend in juni) staat 't Ven drie dagen op zijn kop. Met natuurlijk een kermis, maar ook nog allerlei andere evenementen.

Tijdens de Vense Kermis (weekend in juni) staat 't Ven drie dagen op zijn kop. Met natuurlijk een kermis, maar ook nog allerlei andere evenementen.

t_ven_gipmans_planten_kwaakerrun.png

De Gipmans Planten Kwaakerrun in 't Ven is in 2011 voor het eerst georganiseerd door vijf enthousiaste dames uit het dorp, en is inmiddels met ca. 700 deelnemers een groot succes.

De Gipmans Planten Kwaakerrun in 't Ven is in 2011 voor het eerst georganiseerd door vijf enthousiaste dames uit het dorp, en is inmiddels met ca. 700 deelnemers een groot succes.

t_ven_kaart_ca._1950.jpg

Op deze kaart uit ca. 1950 zien we nog geen kern 't Ven, die ontstaat pas in de jaren daarna, in het kwadrant linksonder. Rechtsbovenin zien we steenfabriek Het Ven aan de Weselseweg, waar tegenwoordig een Asielzoekerscentrum (AZC) is gevestigd.

Op deze kaart uit ca. 1950 zien we nog geen kern 't Ven, die ontstaat pas in de jaren daarna, in het kwadrant linksonder. Rechtsbovenin zien we steenfabriek Het Ven aan de Weselseweg, waar tegenwoordig een Asielzoekerscentrum (AZC) is gevestigd.

t_ven_kaart_jaren_70.jpg

In de jaren zeventig is 't Ven nog voornamelijk lintbebouwing aan de Schoolweg (met Klooster Mariadal en de in 1966 gereedgekomen RK kerk), en eromheen nog veel kassen die de jaren daarna verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw.

In de jaren zeventig is 't Ven nog voornamelijk lintbebouwing aan de Schoolweg (met Klooster Mariadal en de in 1966 gereedgekomen RK kerk), en eromheen nog veel kassen die de jaren daarna verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw.

't Ven

Terug naar boven

Status

- 't Ven is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venlo.

- 't Ven is vanouds een buurtschap buiten de stad Venlo, en is er tegenwoordig aan vast gegroeid, waardoor men het wellicht ook als wijk zou kunnen beschouwen, maar gezien de ligging (ze worden van elkaar gescheiden door de N271) is het toch nog altijd wel een los van de stad gelegen dorp met een eigen identiteit (1Limburg.nl noemt het hier ook een 'kerkdorp'). Vergelijkbaar met het W van deze kern gelegen Genooi. We merken dat in de praktijk, in de diverse artikelen in de media, de plaats afwisselend als buurtschap, wijk of dorp wordt betiteld. Tja, er valt voor alle 3 dus ook wel wat te zeggen, maar wij vinden het toch nog wel overwegend een dorp, vandaar dat wij die kwalificatie hier hanteren.

- Hoewel de kern inmiddels dus aan de stad Venlo is vastgegroeid, heeft het nog wel een eigen bebouwde kom, want blauwe plaatsnaamborden (= komborden) met de eigen naam erop. Onhandig is dat je vanuit 't Ven ongemerkt de kern Venlo binnenkomt. 'Technisch' gezien is dat niet fout, omdat de kommen aan elkaar grenzen, je daardoor geen bebouwde kom verlaat, en er strikt gezien daarom ook geen eigen kom-borden hoeven te staan. Maar het mág wel. Wat ons betreft zou het toch wel zo netjes zijn om door middel van plaatsnaamborden niet alleen te laten zien dat en wanneer je de kern 't Ven binnenkomt, maar met einde-komborden ook te laten zien wanneer je de kern weer verlaat en de kern Venlo binnenkomt. Er zijn andere gemeenten waar men dat ook zo doet (voorbeeld: Wijbosch - zie de foto bovenaan die pagina - en Schijndel).

- Het dorp 't Ven heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Venlo.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam zal ongetwijfeld stammen van ven in de betekenis 'klein, meestal niet afwaterend meertje of uitgeveende plas in bos of heidegebied'. Het woord gaat via het Middelnederlandse venne terug op het Germaanse fanja*.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

't Ven ligt direct N van de kerk van de stad Venlo, rond het N deel van de Straelseweg, en ligt ingesloten door de N271 in het Z, de Weselseweg in het O, de A67 in het N en bedrijventerrein Veegtes in het W.

Terug naar boven

Statistische gegevens

't Ven heeft ca. 580 huizen met ca. 1.450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

't Ven was vanouds (net als het nabijgelegen, hierboven reeds genoemde Genooi) een 'rot' bij Venlo, maar is in de loop van de tijd eraan vastgegroeid. Met name dankzij rector (en later pastor) G. Kirkels, groeit de kern uit tot een volwaardig dorp met onder meer een eigen kerk en basisschool.

In 1882 vestigen de Duitse zusters van de Derde Orde van Sint Dominicus zich in 't Ven. Zij zijn - zoals meerdere katholieke religieuze genootschappen in die tijd - uit Duitsland verdreven vanwege de Kulturkampf. De zusters kopen Huis Geritten en richten dit in als klooster met de naam Klein Mariënthal. In 1903 komt het klooster gereed met de aanbouw van een grote kapel, de Gerarduskappel. Na de Tweede Wereldoorlog kerken ook de inwoners van 't Ven in dit kapelletje, en wordt het klooster i.v.m. de anti-Duitse gevoelens na de oorlog van naam gewijzigd in Mariadal. In 1981 verlaten de zusters het klooster en verhuizen naar Berg en Dal bij Nijmegen. Het klooster is daarna gerestaureerd en heeft tegenwoordig de functies wonen, atelier en activiteitencentrum.

In 1956 besluit men dat 't Ven een eigen kerk moet krijgen, maar het duurt vervolgens nog 'even' voor het zover is; in 1966 komt de Sint-Michaëlkerk gereed.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Vanaf 2018 bouwt Aannemersbedrijf Jongen Venlo in 't Ven de naar eigen zeggen de eerste op Cradle-to-Cradle (C2C) principes gebaseerde woonbuurt, met uiteindelijk ca. 50 koopwoningen. Jongen heeft hiervoor een nieuw woningconcept ontwikkeld: Puraverde. Dat staat voor ‘Door en door groen wonen’. De C2C-principes zijn in vijf richtingen uitgewerkt: 1) Gebruik van gezonde en veilige materialen: bijvoorbeeld geen toxische materialen, demontabel, bij voorkeur met terugname garantie (restwaarde vooraf bepaald). 2) Gebruik van hernieuwbare energie: bijvoorbeeld geen gas-aansluiting en minimaal EPC=0. 3) De woningen worden aanpasbaar gebouwd. 4) Water: hergebruik van hemelwater en grijs water op helofytenveld. 5) Luchtkwaliteit: luchtzuivering via onder andere groene gevelelementen van de woningen.

De bouw van de eerste fase van 10 woningen start in 2018. Daarna volgt de rest in stappen, zodat de leereffecten van C2C-ontwikkeling en -bouw in de volgende bouwfasen maximaal benut worden. De bewoners onderhouden straks zelf, in VvE-verband, het binnenterrein van de wijk. De hiermee gemoeide kosten worden opgebracht uit de afvalstroom uit de wijk. Door gebrek aan voldoende C2C-bouwmaterialen kunnen de woningen nog niet voor de volle 100 procent C2C worden gerealiseerd. Maar de ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en het project daagt de bouwsector uit tot circulaire innovaties. In de volgende fasen zullen steeds meer C2C-materialen worden ingezet. De innovatieve woningen vormen daarmee een inspiratie voor andere nieuwbouwplannen. Zowel binnen Venlo als daarbuiten. (bron: Platform31)

- De gemeente Venlo had tot medio 2017 een intentieovereenkomst met de investeerdersgroep Stichting Het Venster (SHV) m.b.t. de ontwikkeling van het gebied 't Ven Oost. Dit verouderde glastuinbouwgebied wordt begrensd door de A67, de Weselseweg, de Klagenfurtlaan en de Steilrand. SHV en gemeente spraken in 2008 met elkaar af hier 350 woningen te bouwen en 10.000 m2 te bestemmen voor leisure (vrije tijd en recreatie). Een investeerder/ontwikkelaar voor dit plan is echter nooit gevonden. Door de economische crisis en als gevolg daarvan de inzakkende woningmarkt, zijn de plannen uit 2008 bovendien niet realistisch meer.

De bij SHV aangesloten eigenaren hebben 30 procent van het verouderde glastuinbouwgebied in handen. Een deel van de 'spookkassen', die al langere tijd leeg stonden, is in 2015 al gesloopt. De gemeente heeft het te bouwen aantal woningen teruggeschroefd naar 154. SHV wilde de overeenkomst aangepast hebben naar 'tenminste 154', om het plan voor hen rendabel te kunnen krijgen. De gemeente vond dat echter "volstrekt onacceptabel", zo schreef zij in een brief aan SHV. De intentieovereenkomst m.b.t. 't Ven Oost is daarom per 1-12-2017 opgezegd. Wordt vevolgd dus...

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tegenwoordig wordt 't Ven gekenmerkt door boerderijen, oudere woonhuizen, nieuwbouw en bedrijventerrein De Veegtes. Veel van de oude bebouwing en omliggende landschappen zijn rijksmonumenten.

- Gevelstenen in 't Ven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Het carnaval in dit dorp wordt verzorgd door V.V. De Moeraskwaakers.

- Vense Kermis (weekend in juni).

- Op de 1e zondag van de zomervakantie laten enthousiaste culinaire ondernemers uit het dorp je onder het motto Preuf 't Ven zien én proeven wat hun kwaliteiten zijn.

- Stichting Kindervakantiewerk (KVW) 't Ven bestaat al sinds 1972 en is het meest bekend van de Zomerweek in de laatste week van de zomervakantie, die altijd kan rekenen op een geweldige opkomst. Dagelijks vinden er van zondag tot en met zaterdag een of meer activiteiten plaats voor verschillende groepen kinderen. Verder organiseren ze o.a. nog 'Sintermerte in 't Ven'; Miami Vice (avondspel) en een kampweekend in april.

- De Gipmans Planten Kwaakerrun (weekend in september) betreft hardloopwedstrijden - 5 en 10 km en kleinere afstanden voor de jeugd - op zondag en een wandeltocht op zaterdag. De wandeltocht van 15 km leidt je langs mooie, historische plekjes van ’t Ven. De afwisselende tocht gaat zowel door het dorp zelf als ook door het buitengebied. Er is veel te zien. En als je zelf al eens gewandeld hebt in dit dorp en omgeving, dan is dit de gelegenheid om wat meer achtergrond te krijgen bij de bezienswaardigheden en de historie. In het boekje met de route wordt een beknopte beschrijving opgenomen van bijzondere plekken en gebouwen.

Sfeer is een belangrijk nevendoel van de Kwaakerrun. De organisatie doet er alles aan om een aantrekkelijk programma neer te zetten. Diverse joekskapellen, een DJ en een feestelijke aankleding dragen bij aan een feestelijke sfeer. En ook de inwoners wordt verzocht tijdens het evenement hun straten feestelijk 'aan te kleden', waarbij voor de leukst/gezelligst aangeklede straat een prijs te winnen valt.

Het is best een bijzonder verhaal over hoe deze Kwaakerrun in 2011 is ontstaan. 5 dames uit 't Ven liepen de Marikenloop in Nijmegen, en bedachten dat het mooi zou zijn om zo'n evenement ook in hún dorp te hebben. Zo gezegd, zo gedaan. Maar dat ging bepaald niet vanzelf... Dankzij het initiatief, doorzettingsvermogen en organisatie- en communicatietalent van deze dames is de Kwaakerrun een groot succes geworden. In het boek 'Zelfsturende vitale gemeenschappen. Ervaringen van de Proeftuin Zelfsturing' (uitg. Eburon, 2012) lees je op pag. 19-23 een mooi verslag over hoe dit evenement uiteindelijk is gerealiseerd. De hardloopwedstrijden en wandeltocht samen trekken inmiddels ca. 700 deelnemers.

Terug naar boven

Links

- Belangenverenigingen: - Wijkoverleg Venlo Noord-Oost.

- Dorpshuis / MFC: - In 2009 is aan het Pastoor Kierkelsplein het multifunctionele centrum De Bantuin gereed gekomen. De bouw startte in 2005, onder het motto "Een nieuw hart voor 't Ven". Dit centrum huisvest, na gedeeltelijke sloop en verbouwing van de H. Michaëlkerk, deze kerk - de kerktoren is als 'landmark' op het plein blijven staan - plus het gemeenschapshuis, basisschool Gemmaschool en peuterspeelzaal 't Venke.

- Onderwijs: - "Basisschool Sterrenpad: de school waar ieder kind mag stralen! Basisschool Sterrenpad is een kleine, actieve school in 't Ven. Samen met ouders werken we hard om goed onderwijs en de beste zorg aan onze kinderen te bieden. Alles is erop gericht het optimale uit elk van onze leerlingen te halen. Tevens vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Vanuit de principes van De Vreedzame School creëren we een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Samen met ouders werken we dus niet alleen aan het goed kunnen rekenen, lezen en spellen, maar ontwikkelen we ook vaardigheden van kinderen op andere vlakken, stimuleren hun sociale en emotionele ontwikkeling, hun creativiteit in denken en doen en hun motivatie.

Wij realiseren dit door opbrengstgericht te werken, duidelijke doelen te stellen, onze kinderen goed te (leren) kennen en hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen. En ook door te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en ze medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkelproces. Voldoende beweging gedurende de dag, gezonde tussendoortjes en een uitdagende speelplaats zorgen ervoor dat de kinderen ook genoeg energie hebben om te leren. Dit stelt hen in staat om zich optimaal te ontplooien en te stralen door de groei in hun ontwikkeling. Wil je graag meer weten over onze school, dan nodigen wij je van harte uit om een afspraak te maken. We zullen je dan door de school leiden en je informeren over de dagelijkse gang van zaken op Basisschool Sterrenpad 't Ven. Natuurlijk is er dan ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Ook kun je in de praktijk zien hoe de kinderen met elkaar werken, spelen en leren."

- Muziek: - Showorkest Harmonie Fortissimo uit 't Ven heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis en heeft vele ontwikkelingen doorgemaakt. Het begint allemaal in 1955, als de blokfluitgroep uit de Mariakapel onder de bezielende aandacht en begeleiding van enkelen uitgroeit tot een heuse eigen harmonie. In eerste aanleg nog heel bescheiden met blokfluiten, een mondharmonica, een trompet en enkele trommen (die zelf waren gemaakt!), maar al snel met échte instrumenten en uniformen. Het verenigingsarchief beschrijft de lange periode waarin Fortissimo ‘nieuw’ was en een eigen plek in het Venlose moest verwerven. Iets wat zeker niet zonder slag of stoot is gegaan. Per slot van rekening waren daar andere verenigingen die hun rol en plek in het Venlose culturele leven opeisten.

Dat leidde vooral in de jaren zeventig en tachtig nog wel eens tot incidenten en gedoe wat maakt dat Fortissimo in die tijd frequent haar toevlucht buiten Venlo zoekt. Optredens tijdens de grote bloemencorso’s in het Westland, maar ook in het Duitse grensgebied tijdens tentoonstellingen en beurzen. De strak geregisseerde straatshows van de damesdrumband, het majorettekorps en het muziekkorps slaan daar aan. Fortissimo is er elk jaar weer een graag geziene gast. Uiteindelijk kan ook Venlo niet meer om Fortissimo heen. De ‘boerenharmonie’ uit buurtschap 't Ven was uitgegroeid tot een trotse en volwaardige vereniging.

Fortissimo is in de afgelopen 60 jaar nieuw en verfrissend gebleven. De vereniging bewandelt zelden gebaande paden en is voortdurend op zoek naar verjonging en vernieuwing met een heel eigen identiteit. Kwaliteiten, die Fortissimo tot op de dag van vandaag koestert en vasthoudt voor de toekomst. Mooie successen die uit deze kwaliteiten zijn ontstaan, zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse Grote Fortissimo Vastelaoveskônzerten, ooit begonnen als een bescheiden koffieconcert in de Venlonazaal op 't Ven; tegenwoordig niet meer weg te denken van de Venlose Vastelaoveskalender. Een ander voorbeeld van een dergelijk succes is Pianissimo. Dit deel van de vereniging kent een eigen AMV-groep, een ensemble en een eigen opleidingsorkest. En ook de laatste uitbreiding van Fortissimo mag niet ongenoemd blijven: Hit It, de jeugdige slagwerkgroep met spectaculair en knallend slagwerk.

- Sport: - "In de begindagen van 1932 zaten Sef Linders en Maan Peeters uit 't Ven in het toen pas geopende Café Theike Backus aan de Straelseweg. Voetballiefhebbers als zij waren kwam het gesprek vanzelf op deze sport. Theike Backus stelde zijn café beschikbaar als clublokaal voor een eventueel op te richten voetbalclub. Sef en Maan zetten door en op 18 oktober was reeds de eerste oprichtingsvergadering. Men koos de naam VIOS, Vooruitgang Is Ons Streven. Men moest al heel snel deze naam weer veranderen van de bond omdat nl. in Tegelen een reeds eerder opgerichte club reeds deze naam voerde, en zo werd het toen RK sv FCV. De letters FCV stonden voor Footbal Club Venlo. Tegenwoordig heet de vereniging FCV Venlo, waarbij FCV staat voor Football Club 't Ven.

Op de Arenborgweg werd een stuk land gehuurd en met vereende krachten veranderd in een voetbalveld. Met name in de beginjaren als voetbalvereniging heeft FCV op diverse locaties in het dorp haar speelvelden gehad, om uiteindelijk in 1973 het sportpark te betrekken aan de Lovendaalseweg. Dit was ook heel hard nodig, want door de grote bloei van met name de jeugd fdeling was de vereniging op de oude locatie uit haar jas gegroeid. De laatste jaren heeft FCV hard aan de weg getimmerd, de jeugdcommissie met haar staf van leiders en trainers heeft de jeugdafdeling tot grote bloei gebracht en voor de jeugdopleidingen is er een speciaal jeugdplan ontwikkeld, gebaseerd op een beleidsplan waarmee FCV voortdurend streeft naar kwaliteitsverbetering. ‘t Ven is de laatste jaren aan het expanderen en FCV dient met deze gemeenschap mee te groeien, daar FCV iedereen uit dit dorp en omringende wijken de mogelijkheid wil bieden om zich te kunnen ontspannen en amuseren op voetbalgebied."

Reactie toevoegen