Venlo

Plaats
Stad en gemeente
Venlo
Noord-Limburg
Limburg

LB gemeente Venlo in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Venlo in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Venlo in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Venlo

Terug naar boven

Status

- Venlo is een stad en gemeente in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg.

- De gemeente Venlo is per 1-10-1940 vergroot met een groot deel van de gemeente Maasbree (zijnde het - toen nog - dorp Blerick en de dorpen Boekend en Hout-Blerick, met op dat moment 10.855 inwoners), in 2001 met de gemeenten Belfeld en Tegelen en een deel van de gemeente Grubbenvorst, en in 2010 met de gemeente Arcen en Velden.

- De gemeente Venlo omvat naast de gelijknamige hoofdplaats en stad verder nog het stadsdeel (en 'dorp in de stad') Blerick als onderdeel van die stad, de dorpen Arcen, Belfeld, Boekend, Hout-Blerick, Lomm, Steyl, Tegelen, Velden en 't Ven, en de buurtschappen Bolenberg, Bong, Brandemolen, Californië (deels), De Krosselt, De Voort, Egypte, Geloo, Hanik, Hasselderheide, Hasselt, Heierhoeve, Het Vorst, Knikkerdorp, Leemhorst, Lingsfort, Maalbeek, Raaieind (deels), Schandelo, Veld, Vilgert en Wielder. Dat zijn in totaal 1 stad, 1 stadsdeel/'dorp in de stad', 9 dorpen en 22 buurtschappen (waarvan helaas slechts 4 buurtschappen zijn voorzien van plaatsnaambordjes). Verder hebben wij op onze site een pagina gemaakt voor de wijk Genooi, omdat dat vroeger een buurtschap is geweest en er het nodige te vertellen is over de geschiedenis van dat gebied.

- Wapen van de gemeente Venlo.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Venlo.

- Onder de stad Venlo vallen ook de buurtschappen Californië (deels), Heierhoeve, Raaieind (deels) en Wielder (onder stadsdeel Blerick). Alleen voor de postadressen vallen ook de dorpen Boekend (onder stadsdeel Blerick), Hout-Blerick (ook onder stadsdeel Blerick) en 't Ven onder de stad.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1100 Uennelon, 1170 kopie 16e eeuw Venla, 1244 Venlo, 1246 en 1272 Venle, 1374 Venlen, 15e eeuw Vendlo, 1573 en 1665 Veenlo.

Naamsverklaring
Samenstelling van lo 'licht, open bos', met venne = ven 'kleine plas in bos- of heidegebied'. Een andere verklaring gaat uit van venne 'veen' en lo 'poel'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Venlo grenst in het W aan Kessel, Baarlo, Maasbree, Sevenum, Hegelsom, Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen en Broekhuizenvorst, in het N aan Wellerlooi, in het O aan Duitsland en de Duitse plaatsen Walbeck, Auwel, Straelen, Broekhuysen, Niederdorf, Leuth, Kaldenkirchen en Bracht en in het Z aan Reuver, en ligt O van Helden, Panningen en Horst, ZO van Venray, ZW van de Duitse plaatsen Kevelaer en Geldern, W van de Duitse plaats Krefeld, N van de Duitse plaats Brüggen, Swalmen en Roermond en NO van Haelen en Heythuysen. Door en W langs de gemeente stroomt de rivier de Maas van Z naar N; door de gemeente lopen de A73 (van Z naar centraal-west), de A67 (centraal, van W naar O en N van stadsdeel Blerick en de stad) en de korte A74 (in het Z, van W naar O) en liggen de knooppunten Tiglia (A73/A74, O van Tegelen) en Zaarderheiken (A67/A73, centraal-west en NW van stadsdeel Blerick en de stad). De gelijknamige hoofdplaats ligt centraal tot Z in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Venlo 1.020 huizen met 6.606 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 844/5.513 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Bantuin (= buiten de wallen) 176/1.093, en omvat verder de kern Boekend. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 44.000 huizen met ca. 101.000 inwoners, de stad heeft tegenwoordig ca. 30.000 huizen met ca. 68.000 inwoners (dit is inclusief de aantallen voor de dorpen Boekend, Hout-Blerick en 't Ven).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als nederzetting is Venlo kort na het begin van de jaartelling ontstaan, vermoedelijk als plaats van overtocht naar de Romeinse villa Blariaco (Blerick). Eerst in de late middeleeuwen kreeg het betekenis als stapelplaats. In 1343 stadsrechten en het Maasstapelrecht, in 1481 Hanzestad. In 1543 werd de stad deel van het Bourgondische Rijk. Onder Spaans gezag en van de andere kwartieren gescheiden, verloor de stad zijn betekenis als centrum van de Maashandel. In 1715 als generaliteitsland opgenomen in de Verenigde Nederlanden. Sinds 1839 behoort de stad tot de Nederlandse provincie Limburg.(2)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad en/of gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Alles over vroeger, voor iedereen van nu. Gemeentearchief Venlo verzamelt en beheert documenten die de geschiedenis van de gemeente en zijn inwoners laat zien. Het gemeentearchief stelt deze rijke historie ter beschikking, in woord en beeld, tastbaar en online. De door ons bewaarde bronnen dragen bij aan een algemeen historisch besef en zijn daardoor een onmisbare bron voor onderzoek en reflectie. Ook vormen ze de basis van allerlei (historische) verhalen die we voor en met de inwoners willen vertellen. Wil je op de hoogte blijven van nieuws van het Gemeentearchief? Meld je dan aan bij onze Facebook-, Youtube- en/of Twitterpagina. Bekijk ook ons promotiefilmpje dat toont wat we zoal te bieden hebben.

Bezoek onze studiezaal. In de studiezaal van Gemeentearchief Venlo kun je kosteloos documenten, boeken en andere bronnen raadplegen, waaronder de akten van de Burgerlijke Stand, de bevolkingsregisters en de doop-, trouw-, en begraafregisters van de meeste parochies in de regio. Daarnaast beschikt het gemeentearchief over een verzameling Genealogieën die zijn opgenomen in onze archiefbibliotheek. Archiefstukken mogen de studiezaal niet verlaten. Een klein deel van de verzameling is gesloten. Dit zijn archiefstukken die erg kwetsbaar zijn of privacygevoelige informatie bevatten. De studiezaal van het gemeentearchief is op dinsdag en woensdag geopend van 09.00-16.30 uur. Het is echter mogelijk om op afspraak langs te komen buiten deze openingstijden. Om een afspraak te maken kun je een mail sturen naar archief@venlo.nl.

Archiefstukken opvragen. Je kunt je bezoek aan onze studiezaal desgewenst voorbereiden. Met het aanvraagformulier geef je aan welke inventarisnummers je zou willen raadplegen. Wij zorgen er dan voor dat de stukken bij je bezoek voor je klaar liggen. Tijdens je bezoek aan onze studiezaal is het ook mogelijk om stukken aan te vragen. Dit kan tot 16.00 uur. Inzage in een beperkt openbaar archief. Gemeentearchief Venlo bewaart ook archieven en collecties waarop openbaarheidsbeperkingen van toepassing zijn. Wens je inzage in dergelijke archieven dan heb je daarvoor toestemming nodig van de gemeentearchivaris. Ook particuliere archieven kennen openbaarheidsbeperkingen. In dat geval moet je voor inzage en/of kopie schriftelijk toestemming vragen aan de particuliere organisatie en deze bij je archiefbezoek voorleggen. Kijk in het archievenoverzicht of het archiefstuk openbaar is of niet. Legeskosten. Het aanvragen en inzien van archieven is gratis. Voor sommige diensten berekenen wij echter verplichte legeskosten."

- LGOG Kring Venlo is een van de tien regionale kringen van het LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap). De kring heeft als werkgebied de gelijknamige gemeente plus de gemeente Peel en Maas. De kring organiseert door het jaar heen verschillende activiteiten, waaronder lezingen, excursies, studiereizen en congressen.

- De organisaties uit de gemeente die zich inzetten voor het levend houden van lokale geschiedenis, het vergroten van de bekendheid met archeologie en monumenten en het verbreden van draagvlak voor het behoud ervan, hebben in 2016 het Historisch Platform Groot Venlo opgericht. Het doel van het platform is het versterken van het door deze organisaties gevormde netwerk, afstemming en coördinatie van activiteiten, samenwerking en bundeling van krachten gericht op de hiervoor genoemde doelen. Deelnemende verenigingen zijn: Bond Heemschut, Heemkundige Kring Tegelen, Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden, LGOG Kring Venlo, de lokale Stichting Archeologisch Onderzoek, de lokale Stichting Erfgoed en Stichting Heemkunde Arcen.

- Arjan van den Bosch en Corina Brouwers onderhouden de website Citadel Venlo, waar ze artikelen bijeenbrengen over de geschiedenis van alle kernen in de huidige gemeente.

- Historische Encyclopedie Venlo.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Venlo heeft 92 rijksmonumenten.

- Venlo heeft 237 gemeentelijke monumenten. In 2021 is er een gemeentelijk monument bij gekomen, en wel het eerste archeologische gemeentelijke monument, zijnde een deel van de oude stadsmuur aan de Maaskade. Het betreft een stuk van 120 meter lengte. Paalconstructies gaan de muur beschermen, zodat er woningen en appartementen bovenop kunnen worden gebouwd. Als de nieuwbouw klaar is, wordt waarschijnlijk met informatiepanelen zichtbaar gemaakt dat er ondergronds erfgoed ligt verscholen. (bron en voor nadere informatie zie 1Limburg, januari 2021)

- Het Limburgs Museum is in 1994 voortgekomen uit twee andere musea: het gemeentelijke Goltziusmuseum in Venlo en het Limburgs Volkskundig Centrum in Limbricht. Met de fusie van beide musea kwamen ook de collecties samen. Die waren in de loop van de jaren opgebouwd door aankoop, schenking, bruikleen en ruil. Het nieuwe Limburgs Museum ging en gaat voort op de ingeslagen weg, en beheert inmiddels omvangrijke collecties die samenhangen met de geschiedenis en volkskunde van Nederlands-Limburg. Andere collecties die het museum beheert zijn het provinciale filmarchief (Limburgs Film en Video Archief, LiFVA) en een uitgebreide gespecialiseerde bibliotheek.

- Museum van Bommel van Dam profileert zich met een divers aanbod van wisselexposities over schilder- en tekenkunst, beeldhouwkunst en fotografie. Na de Tweede Wereldoorlog beginnen Maarten en Reina van Bommel - van Dam met het verzamelen van kunst. In de loop der jaren kopen ze honderden werken van vooral Nederlandse kunstenaars. Ook verzamelen ze Japanse tekeningen en prenten, Zuid-Amerikaans aardewerk en Afrikaanse beelden. In 1969, wanneer de woning in Amsterdam te klein is geworden, schenkt het echtpaar zijn collectie van circa 1200 schilderijen, tekeningen, prenten en beelden aan de gemeente Venlo. Maarten en Reina van Bommel - van Dam stellen als voorwaarde dat de gemeente de geschonken verzameling onderbrengt in een museum. Ook bedingen zij dat ze bij de collectie kunnen wonen. In 1971 opent het eerste museum voor moderne kunst in Limburg zijn deuren: Museum van Bommel van Dam.

Het museum was tot 2017 gehuisvest in een gebouw aan het Julianapark. T/m 2018 viel het museum onder de gemeentelijke organisatie van Venlo. In 2019 is het verzelfstandigd. De gemeente heeft het voormalige Hoofdpostkantoor Keulse Poort uit 1938, dat tot 2009 in functie was, voor het museum aangekocht. Later zal ook de omgeving opnieuw worden ingericht, waarbij een verbinding wordt gemaakt met het naastgelegen Limburgs Museum en het Julianapark. Dit Museumkwartier moet met name voor bezoekers die van het NS-station komen de entree van Venlo worden. Voor de verhuizing kan plaatsvinden, wordt er nog wel het nodige verbouwd. Na de verbouwing heeft Museum van Bommel van Dam de beschikking over ruim tweeduizend vierkante meter aan depot-, atelier-, publieks- en tentoonstellingsruimte. Op de begane grond komen een museumcafé en -winkel. De verhuizing beoogt begin 2021 plaats te vinden.

- Mariakapellen.

- Wat mogelijk een bezienswaardigheid kan wórden: Aan de oever van de Maas, tegenover het centrum van Venlo, ligt 30 centimeter onder het maaiveld een nog gaaf Spaans Fort uit de Tachtigjarige Oorlog verborgen. Actiegroep Red Ons Fort strijdt ervoor om het fort op te graven, te restaureren en open te stellen voor publiek. De gemeente wil op deze plek echter een casino, het ROC en het nieuwe stadion van VVV vestigen. Volgens genoemde actiegroep zou een en ander best samen kunnen gaan: impressie nieuwbouw stadion in Fort Venlo.

- Gevelstenen in Venlo.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Volkstheater Frans Boermans speelt theatervoorstellingen in het plaatselijke dialect naar de ideeën van de in 1999 overleden grote Limburgse tekstdichter Frans Boermans.

- Terwijl de wereld om ons heen steeds drukker wordt, blijven veel tradities een belangrijke plaats in ons leven houden. Denk aan cadeautjes uitpakken tijdens Sinterklaas of palmhöltjes maken op school. Stichting Kinderfeesten Venlo organiseert in de stad en in stadsdeel Blerick door het jaar heen vijf culturele kindertradities met als doel deze tradities door te geven aan de kinderen en kleinkinderen. Naast de historische betekenis zijn deze vrolijke feesten voor de kinderen ook gewoon erg leuk! De stichting is verantwoordelijk voor de organisatie van de Palmhöltjesoptocht, Keuningsoptocht, Sintermêrte, Sinterklaas en Allerkinder in de genoemde kernen. Al deze evenementen zijn gratis te bezoeken.

- Carnaval. - Venloosch Vastelaoves Gezelschap VVG Jocus is opgericht in 1842 en is daarmee naar eigen zeggen het oudste Vastelaovesgezelschap (oftewel de oudste carnavalsvereniging) van Nederland.

- "In 2003 zijn op initiatief van Erik Schnock, een van de bestuursleden van de Venloop, 62 mensen gaan trainen voor de marathon van New York in 2004. Het waren voornamelijk beginnende lopers die voor een tweetal goede doelen €42.195 bij elkaar wilden rennen. Voor elke meter één euro dus. Een jaar lang hard trainen, plezier maken met elkaar en afzien om naar een marathon, dé marathon, toe te trainen schept een band. De beleving in New York was dus ook onuitwisbaar. Op de terugweg naar Nederland ontstond het idee dat ze zo’n fantastisch evenement met zoveel sfeer, sportiviteit, voor zoveel mensen ook wel in Venlo wilden hebben. New York in het klein dus. En zo is de Weir Venloop (gedurende 4 dagen eind maart) ontstaan.

Het parcours loopt door de straten van groot Venlo. De laatste meters lopen over de sfeervolle Parade met de finish voor het Limburgs Museum. De Venloop biedt naast een halve marathon tevens een parcours van 10 km en 5 km aan. Daarnaast wil de Venloop ook de jeugd aan het sporten krijgen. In dat kader worden er diverse lopen voor de jeugd in verschillende leeftijdscategorieën georganiseerd. Sinds 2013 wordt er door de organisatie van de Weir Venloop ook een Venloop Wandeltocht georganiseerd. Tijdens deze wandeltocht hebben de wandelaars de keuze tussen 10, 20, 30 en 40km. Tevens wordt er deze dag een rolstoeltocht van 7,5km georganiseerd. De Venloop staat voor genieten en staat bekend om de gezellige sfeer. Langs de kant van de weg staan heel veel mensen die niet alleen familie en vrienden aanmoedigen, maar alle lopers die passeren. Hele straten worden versierd. Net als de lopers wordt het publiek enthousiaster en talrijker. De Venloop beleef je samen!"

- Zomerparkfeest (gedurende 4 dagen eind augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Welkom op dé bezoekerspagina van Venlo, een groene en levendige historische stad aan de Maas. Een stad waar je het kunt maken. Een stad met veel verborgen kanten, die mensen vaak verrassend vinden. Een stad van mensen die van aanpakken houden én vindingrijk zijn. Lekker eten en drinken en volop cultuur en kunst, tal van recreatiemogelijkheden en aantrekkelijke evenementen!"

- Nieuws over 'dingen te doen' in Venlo.

- "De Maaspoort in Venlo is de grootste podiumkunstenvoorziening in Noord- en Midden-Limburg. Het huidige gebouw dateert uit 1984. Het complex omvatte vanaf de start een grote zaal met een lijsttoneel met een capaciteit van 764 stoelen, een kleine zaal met een capaciteit van 220 stoelen en een vijftal congresruimtes. De Maaspoort presenteert zich vanaf het begin met een breed palet aan podiumkunstvoorstellingen, vooral op het gebied van dans, visueel theater en muziek. In het programma was en is de professionele podiumkunst van groot belang, maar De Maaspoort initieert en ondersteunt ook voorstellingen op semiprofessionele en amateurbasis en is een succesvolle eventlocatie. De Maaspoort werkt samen met culturele en maatschappelijke groeperingen uit de regio. Jaarlijks vinden er in De Maaspoort een kleine 300 activiteiten plaats, die samen 130.000 tot 150.000 bezoeken generen. In 2014 is het Scheuten terras geopend dat volop is geroemd in de media. In 2015 won De Maaspoort de prijs voor beste evenementenlocatie en beste congreslocatie van Nederland regio Zuid. Restaurant Cabillaud is in 2015 geopend. In de sfeervolle ambiance met uitzicht over de Maas geloven we dat we mensen een vakantiegevoel kunnen geven maar dan dicht bij huis. De gerechten zijn onderscheidend, de wijnen zijn verrassend, we bieden een excellente service en dat alles op een bijzondere locatie met beleving. De Maaspoort blijft bouwen en ontwikkelen."

- "Grenswerk is het poppodium van Venlo en omstreken. Activiteiten in alle aspecten van de popcultuur komen bij Grenswerk aan bod: concerten, dance feesten, repeteer- en opnamefaciliteiten, vrijwilligerswerk, opleidingsmogelijkheden en nog veel meer! Grenswerk stelt zich als missie om een bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in de gemeente en de regio, door mensen plezier te laten beleven aan alle aspecten van de popmuziek. Grenswerk wil mensen op een laagdrempelige manier in aanraking laten komen met muziek en met elkaar. Het programma is aansprekend en voor een brede doelgroep: populair, kwaliteit, vernieuwing en verdieping gaan hand in hand. We zijn de aanjager van popcultuur in de regio en een betrouwbare samenwerkingspartner. Openheid, samenwerking, waardering, plezier en innovatie zijn de kernwaarden van poppodium Grenswerk.

Het gebouw. Op Peperstraat 10 in het centrum van Venlo staat een prachtig nieuw gebouw, dat door de architecten Van Dongen & Koschuch speciaal is ontworpen voor poppodium Grenswerk. Er is plek voor 550 bezoekers in de zaal, waarvan 400 op de vloer en 150 op het balkon. Het balkon dient als uitbreiding van de zaal, maar kan ook fungeren als aparte kleine zaal voor circa 150 personen. Hierdoor is de zaal van het poppodium aan te passen aan de omvang en de beoogde sfeer van een activiteit. In ons eetcafé kunnen 75 mensen zitten of 150 mensen staan. Op de begane grond zijn 5 oefenruimten voor bands en artiesten."

- De kolonie van de kale rode bosmier bij Venlo staat al tientallen jaren onder druk door de aanleg van wegen en industrieterreinen. Hierdoor is de ongeveer 20 nesten tellende kolonie geïsoleerd in het landschap komen te liggen. Vanaf 2010 is het bosperceel waarin de kolonie zich bevindt onderdeel geworden van het stedelijk parklandschap ´Floriade 2012´ en is daarmee verder in de knel gekomen. Om versnippering van het leefgebied tegen te gaan zijn in 2012 speciale mierentunnels aangelegd.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Venlo, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Venlo (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Venlo. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - "Omroep Venlo behoort - met radio, tv, internet en een mobiele app - al jaren tot de grootste en betere lokale omroepen van Nederland. Tot vier keer toe zijn wij verkozen tot beste lokale omroep. We ontvingen voor ons nieuwsprogramma de award voor het beste programma in de categorie nieuws en actualiteiten en ook andere programma's en documentaires vielen in de prijzen. Wij staan voor constante, hoge kwaliteit. Niet alleen op het gebied van nieuws en actualiteiten maar ook op andere gebieden zoals cultuur en sport."

- Citymarketing: - "Venlo Partners is als citymarketingorganisatie actief in het verbinden van partijen en initiatieven die de stad via de binnenstad, evenementen en het studentenleven verder op de kaart zetten. Nieuwe en bestaande initiatieven worden aangejaagd. Lokale en regionale initiatieven worden ‘omarmd’ en gekoppeld aan de ‘branding’ van de stad. Onze doelstelling. Wij focussen op de realisatie van de strategische visie Venlo2030. De doelstelling: Bewoners bewust maken van hun ambassadeurschap van hun stad. Bezoekers uit de stad en regio, met name de jonge ambitieuze bezoekers, laten we de binnenstad ontdekken en her-ontdekken. En studenten, die een positieve invloed op de aantrekkelijkheid van de stad hebben, binden we aan de stad. Onze Partners. Samen met onze Partners werken we aan de promotie van de stad. Venlo is een ondernemende en veelzijdige stad. Een stad die veel mogelijk maakt. Een stad die barst van de actieve inwoners met goede ideeën. Van innovatie, plezier en samenwerking. Samen zetten we in op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ondernemen, studeren, winkelen, evenementen, maar vooral beleving van onze stad."

- Jeugd: - "Het aantal kinderen met overgewicht in Nederland neemt toe en te weinig kinderen hebben een gezond eetpatroon. Daarnaast hebben kinderen steeds minder kennis waar voeding vandaan komt. Daarom werken wij samen met bedrijven, overheid, universiteiten en scholen om kinderen bewust te maken van het belang van een gezond voedingspatroon. Stichting Kids University for Cooking in Venlo biedt educatieve programma’s voor basisscholen en zet kidspanels in om nieuwe en gezondere producten en voedingsconcepten te ontwikkelen.

Om kinderen inzicht te geven in een gezond eetpatroon en kennis bij te brengen over gezonde voeding, heeft de stichting een programma ervaringsgerichte voedseleducatie ontwikkeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Met steun van overheden en bedrijven wordt dit programma via basisscholen aan kinderen aangeboden. De gevalideerde aanpak is ontwikkeld in samenwerking met universiteiten. Kinderen leren waar voeding vandaan komt en wat het effect van voeding is op hun gezondheid. Zij gaan groenten en fruit op locatie bij de teler en in de keuken zien, voelen, ruiken, bereiden en proeven. Kortom, zij beleven voeding 'van grond tot mond' en maken op een leuke manier kennis met de hele voedselketen.

Naast het ontdekken van hoe leuk en lekker ´gezond´ kan zijn, geven kinderen tijdens kidspanels hun eigen mening en ideeën over hoe voeding moet smaken en hoe het eten eruit moet zien (smaak, geur, kleur, textuur, vorm, verpakking). Kidspanels geven bedrijven inzicht in de voedingsbehoeften en voedselconsumptie van kinderen. Door kinderen onder begeleiding te betrekken in het ontwikkelingsproces, ontstaan innovatieve producten en nieuwe voedingsconcepten. Wij bieden de mogelijkheid om deze innovaties onder het Kokkerelli ‘Kidsproef’ label op de markt te brengen. Een herkenbaar leefstijlmerk van, voor, door en met kinderen. Kinderen zijn goudeerlijk, creatief, hebben de toekomst en ze staan bij ons altijd centraal! Bedrijven steunen vanuit maatschappelijk betrokken ondernemerschap via Kokkerelli de educatieve programma’s van Stichting Kids University for Cooking. Als partner van de stichting zorgen zij dat de kinderen een gezonde toekomst tegemoet kunnen gaan. Door kinderen zelf op een ontdekkende en avontuurlijke manier kennis te laten maken met de wondere wereld van voeding, kunnen zij nu en op latere leeftijd bewustere keuzes maken, zodat een gezonder eetpatroon ontstaat. Food is Fun!"

- Duurzaamheid: - "Energiecoöperatie Samenstroom is een initiatief van en voor inwoners in de kernen van de gemeente Venlo. Zij zijn maatschappelijk gericht en koppelen dat aan duurzaamheid, met duurzame energie als kernbegrip. Samenstroom is de winnaar van het Groene Lintje 2017. Zij willen duurzame energie dichterbij brengen en lokaal maken. Daarbij betrekken ze zoveel mogelijk mensen; met en voor jou, je buurt, je wijk. De wind waait voor ons allemaal, de zon schijnt voor ons allemaal; laten we er dan ook allemaal van profiteren! Samenstroom zet zich in voor de ontwikkeling en uitbreiding van duurzame energiebronnen zoals de zon, de wind en het water. Dat doen zij lokaal. De slogan ‘geef de energie aan de burgers’ is voor hen een belangrijke drijfveer. Zo doen zij hun uiterste best om invloed en profijt van lokale duurzame energie aan de inwoners uit de regio te laten. Daar waar het hoort. Dat doen ze via certificaten of inwoner-aandelen in regionale zonne- en/of windparken.

Wat doen zij verder nog?: - Hun energiecoach maakt een scan van jouw woning en adviseert over energiebesparende maatregelen; Samenstroom is betrokken bij Trendsportal, het regionale verband dat zich inzet voor duurzame mobiliteit; Samenstroom is partner in duurzaamheid van het ZomerParkFeest; Samenstroom is in gesprek over de mogelijkheden die het voor ons allemaal heeft om (financieel) deel te nemen in zonne- en windenergieprojecten; Samenstroom vergaart kennis die zij graag deelt!; Samenstroom is netwerkpartner met andere energiecoöperaties in de regio, met de gemeente, met Buurkracht en andere organisaties die staan voor jou, voor ons.

Energiebehoefte is een wereldwijd thema. Afspraken om fors minder fossiele brandstoffen te gebruiken, brengen onrust in de huidige markt. Naast het verschuiven van de rol van traditionele aanbieders, zoals de olieproducerende landen, staan ook wij in onze eigen regio voor een belangrijke omslag. Hebben onze woningen in 2020 energielabel B? Hoe organiseren we het om in 2050 allemaal van het gas af te zijn? Hoe vangen we onze grotere vraag naar elektrische energie op, wanneer deze ook ons oude gasverbruik gaat compenseren? Hoe willen we omgaan met de invloed op hoeveelheid, prijs en andere zaken rondom energie in onze leefomgeving? Laten we dit over aan rijke bedrijven uit verre landen of slaan we de handen ineen en zeten we zelf iets in beweging; een kant op die we zelf willen?"

- Veiligheid: - "De Venlose Reddingsbrigade (VRB) is een grote gezellige club met als hoofddoel het zwemmend redden in de breedste zin van het woord. Ook toezicht, EHBO, bewakingen, varend redden en veel meer horen hier bij. Elke week zijn onze vrijwilligers met de vele activiteiten van de VRB bezig. Deze activiteiten kunnen we onderverdelen in bestuur, commissies, werkgroepen en instructeurs. De instructeurs die dit allemaal regelen zijn een absolute noodzaak en hiermee zijn we dan ook zeer blij. Voor een goede redder is het namelijk van enorm belang dat zowel de zwemlessen als ook de theorie en de EHBO van goede kwaliteit zijn. Ook voor de nodige ontspanning tussendoor wordt er veel geregeld voor de leden en hun familie. Voorbeelden hiervan zijn snorkelen, familiezwemmen op de zondagmorgen, verkleed zwemmen, discoavonden, Sinterklaasmiddag en nog veel en veel meer."

Reactie toevoegen