Werven

Plaats
Buurtschap
Heerde
Veluwe
Gelderland

werven_plaatsnaambord_kopie.jpg

Werven is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Heerde. De buurtschap Werven valt onder het dorp Wapenveld en is sinds 2019 voorzien van plaatsnaamborden.

Werven is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Heerde. De buurtschap Werven valt onder het dorp Wapenveld en is sinds 2019 voorzien van plaatsnaamborden.

Werven

Terug naar boven

Status

- Werven is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Heerde.

- De buurtschap Werven valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wapenveld.

- Buurtschap Werven wordt al sinds de 14e eeuw in de archieven vermeld, maar tot 2019 was de plaatsnaam ter plekke nergens te vinden. Inwoners hebben de gemeente in dat jaar om plaatsnaamborden verzocht en dat is gehonoreerd; aan beide in- en uitgangen van de buurtschap is in genoemd jaar een plaatsnaambord geplaatst. Het is volgens wethouder Yasemin Cegerek een erkenning van de buurtschap en haar inwoners. Ook heeft het bord een informatieve functie voor de vele gebruikers van de IJsseldijk. Wellicht volgen er meer in de gemeente. In het kader van de nieuwe Omgevingsvisie is het voornemen van de gemeente om met veel mensen in de gemeente te praten. Daarbij wil men ook mogelijke aanduidingen van andere buurtschappen een onderdeel van de gesprekken laten zijn. Vooralsnog is - anno 2022 - de enige andere buurtschap in de gemeente waar dit ook gerealiseerd is, de buurtschap Markluiden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1339 Weruen*, 14e eeuw up ten Werve, 1381-1383 en 1665 e.v. Werven, 1534 Werffen.
* Deze naam komt ook in 1328 in archieven voor, maar dat betreft een locatie onder het dorp Nijbroek.

Naamsverklaring
"Meervoud van werf 'opgeworpen hoogte voor bewoning', hier verhoogde grond langs of aan het water. Gelegen aan de IJssel."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Werven ligt O van Wapenveld, rond de IJsseldijk, die ter plekke Werverdijk heet, en grenst in het O aan de rivier de IJssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Werven 28 huizen met 180 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Schependagen
"Vanaf ca. 1340 vonden in buurtschap Werven op onregelmatige tijden de zogeheten schependagen plaats. Hier voerde de stedenbond van Deventer, Kampen en Zwolle overleg over de Hanze en vond uitwisseling van deskundigen plaats, bijvoorbeeld op juridisch terrein. Tot halverwege de 14e eeuw was ook de bisschop hierbij aanwezig. De zorg voor dijken en afwatering werd tijdens deze bijeenkomsten gecoördineerd. Sommige historici vermoeden dat deze stedenvergadering diende als voorbereiding op de landdagen die jaarlijks werden gehouden op de Spoolderberg bij Zwolle. Maar volgens anderen werden de schependagen, die behalve hier ook in het klooster van Windesheim plaatsvonden, juist gehouden om de bisschop duidelijk te maken dat hun schependagen en zijn landdagen gelijkwaardig waren en los van elkaar stonden."(2)

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Werven is voor zover ons bekend niet met een website of -pagina op het internet aanwezig. Hun NAW-gegevens vind je onder de link.

- Genealogie: - Er zjin ook personen met de achternaam Van Werven. Vandaag de dag zijn dat er tegen de 1.100. Het is aannemelijk dat de voorouders van deze mensen uit deze buurtschap afkomstig zijn, te meer als je op de kaart onder de link ziet dat de meeste mensen met deze achternaam in deze regio woonachtig zijn. En sommigen wonen nog altijd heel dicht in de buurt, zoals de fam. Van Werven in het Z van de buurtschap gelegen dorp Vorchten.

Reactie toevoegen