Achterste Erm

Plaats
Buurtschap
Coevorden
Drenthe

achterste_erm_plaatsnaambord_kopie.jpg

Achterste Erm is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen. De buurtschap valt onder het dorp Erm. De buurtschap wordt dichtbebouwd genoeg bevonden voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden.

Achterste Erm is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen. De buurtschap valt onder het dorp Erm. De buurtschap wordt dichtbebouwd genoeg bevonden voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden.

achterste_erm_kaart_ca._1930_kopie.jpg

Wat nu Achterste Erm is, verschijnt met die naam pas vanaf ca. 1960 in de atlassen. Tot ca. 1930 staan daar de plaatsnamen Albingereind voor de bebouwing aan het N, nu doodlopende zijweggetje, en Hostingereind voor de hoofdweg door de buurtschap.

Wat nu Achterste Erm is, verschijnt met die naam pas vanaf ca. 1960 in de atlassen. Tot ca. 1930 staan daar de plaatsnamen Albingereind voor de bebouwing aan het N, nu doodlopende zijweggetje, en Hostingereind voor de hoofdweg door de buurtschap.

achterste_erm_sluiproute.jpg

Wegverkeer gebruikte het wegdeel van de N376 tussen de A37 bij afslag Veenoord en de N34 afslag Erm regelmatig als sluiproute om Knooppunt Holssloot 'af te snijden'. Daarom is dit deel in 2021 heringericht. Zie verder het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Wegverkeer gebruikte het wegdeel van de N376 tussen de A37 bij afslag Veenoord en de N34 afslag Erm regelmatig als sluiproute om Knooppunt Holssloot 'af te snijden'. Daarom is dit deel in 2021 heringericht. Zie verder het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Achterste Erm

Terug naar boven

Status

- Achterste Erm is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen.

- De buurtschap Achterste Erm valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Erm.

- Buurtschap Achterste Erm kent slechts lintbebouwing en heeft niet echt een kern, toch wordt zij dichtbebouwd genoeg bevonden voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden in plaats van de voor een buurtschap gebruikelijker witte (omdat de meeste buurtschappen geen 'bebouwde kom' hebben).

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Achtste Erm.

Oudere vermeldingen
Wij lezen in diverse bronnen dat er vroeger ook sprake zou zijn geweest van een Voorste Erm. Op oude kaarten vinden wij dat niet terug. Het dorp dat nu N van de N34 ligt, heeft volgens de kaarten altijd Erm geheten, verdeeld in de delen Westereind en Oostereind. Wat nu Achterste Erm is, verschijnt met die naam pas vanaf circa 1960 in de atlassen (overigens komt die plaatsnaam al wel voor in een plaatsnamenlijst uit 1936). Tot circa 1930 staan daar de plaatsnamen Albingereind voor de bebouwing aan het N, nu doodlopende zijweggetje in de buurtschap, en Hostingereind voor de hoofdweg door de buurtschap (zie afbeelding). "De bronnen GHAN (1851-55) en HAD (1900) vermelden op deze plek twee kleinere oorden: Het Albingeremd en Het Horstingeremd resp. Abbingereind en Horstingereind. Hieraan herinnert thans nog de straat Horstingerend, lopend vanaf de N34 in zuidelijke richting tot de gemeentegrens nabij Ermerveen."(1)

Naamsverklaring
Het betreft het meest naar achteren gelegen gedeelte van het dorpsgebied van Erm, aan de overzijde van de Groote Ermer esch.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achterste Erm ligt grotendeels rond de gelijknamige weg (met verder nog drie panden aan de weg Deutlanden), ZW van de stad Emmen en ZO van de dorpen Sleen en Erm. De buurtschap wordt van het dorp Erm gescheiden door de provinciale weg N34 (Emmen-Coevorden).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Achterste Erm omvat circa 30 huizen met circa 70 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
"Op de vroege avond van 22 november 1943 kwamen er rond 19.00 uur vele brandbommen neer in buurtschap Achterste Erm, waarbij twee boerderijen waren verbrand en een aantal boerderijen zwaar werden beschadigd. Wonder boven wonder waren er geen persoonlijke ongelukken en kwamen de bewoners er met de schrik van af. Wel was er veel vee omgekomen en voorraden rogge, koren en haver vernietigd.

Gezien de tijdstippen van het neerkomen van de bommen en het neerstorten van een bommenwerper in Diever is het wel heel waarschijnlijk dat er een verband is met een Canadese bommenwerper die op die avond door een Duitse nachtjager op de heenweg naar Berlijn was aangeschoten. Boven de omgeving van Achterste Erm had het zijn bommen laten vallen en probeerde daardoor zo licht mogelijk terug naar Engeland te vliegen.

Het betrof een Halifax BII bommenwerper met de registratie LW231, UR-F (for Freddy) van het 419e. Moose Squadron. Het was die middag om 16.33 opgestegen van hun vliegbasis Middelton St. George en maakte deel uit van een groep van 764 zware bommenwerpers die Berlijn gingen bombarderen. Het is uiteindelijk rond 19.00 uur brandend neergestort in een bosperceel in buurtschaP Oude Willem bij Diever, waarbij de gehele bemanning (7 personen) omkwam. Zij werden in Diever begraven." (bron: Gemeentearchief Coevorden) Zie ook het Rapport luchtbescherming Sleen m.b.t. de bommen Erm en Achterste Erm en de verslagen van ooggetuigen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Sluipverkeer geweerd
Wegverkeer gebruikte het wegdeel van de N376 tussen de A37 bij afslag Veenoord en de N34 afslag Erm regelmatig als sluiproute om Knooppunt Holssloot 'af te snijden'. 20 procent reed harder dan 80. Volgens Dorpsbelangen Erm was de weg erg onveilig. De provincie heeft de weg in 2021 daarom ingericht als 50 kilometerweg (voorheen dus 80) binnen de bebouwde kom van Achterste Erm. Veel erfuitritten komen namelijk rechtstreeks uit op de N376. Er zijn snelheidsremmende plateau's aangelegd. Bij de Wienbargsteeg is een drempel en een oversteek voor fietsers gerealiseerd. De aanpak van de weg is meteen benut om een rare knik in de weg bij de Deutlanden, waar regelmatig eenzijdige ongevallen waren, weg te halen.

Zowel Provinciale Staten als verkeersgedeputeerde Cees Bijl zijn blij met de maatregelen, en vooral tevreden met hoe het plan tot stand is gekomen. Samen met Dorpsbelangen Erm / Achterste Erm en omwonenden was de conclusie duidelijk: hier moet een verkeersonderzoek komen. Een op de vijf auto's op de weg was sluipverkeer. Er was sprake van verkeersonveiligheid, verminderde oversteekbaarheid en verminderde leefbaarheid door het harde rijden. Na dit onderzoek is samen met de buurtschap naar naar de juiste verkeersoplossingen oplossingen gezocht. Ruud Wiersema van Sterk Lokaal noemde het een "goed voorbeeld van hoe je een verkeerskundig plan samen met omwonenden nog beter kan maken."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Achterste Erm heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de boerderij op nr. 2, in aanleg 18e-eeuws, maar in 1851 verbouwd, waarbij in de achtergevel jaartalankers zijn aangebracht. De boerderij is een voorbeeld van een hallehuis-type met achterbaander. De boerderij is in 1972 in opdracht van I.L. Stijnen met zorg verbouwd tot woonhuis. De twee bijschuren in ambachtelijk-traditionele stijl zijn aparte rijksmonumenten. Dat zijn er in totaal dus 3. Verder de boerderij met ten dele met keien bestraat erf op nr. 13, in aanleg eind 18e-eeuws, met een 19e-eeuwse invulling van de achtergevel. De boerderij behoort typologisch gezien tot het hallehuis-type. In 1970 is de boerderij in opdracht van F. Akker verbouwd tot woonhuis. De vernieuwde bijschuur valt buiten de bescherming.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Erm en Achterste Erm.

- Nieuws: - De enkele malen per jaar verschijnende Dorpskoerier voor Erm en Achterste Erm is via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelangen Erm is opgericht in 1980 en zet zich in voor de belangen en leefbaarheid van het dorp en buurtschap Achterste Erm en hun inwoners. Het bestuur kent een brede vertegenwoordiging vanuit alle geledingen en organiseert onder meer de volgende activiteiten: uitgave Dorpskoerier 4x per jaar; toneelavonden; kaartavonden; jaarvergadering. Activiteiten vanuit de activiteitencommissie: eieren zoeken met Pasen; dropping; fietstocht. Activiteiten vanuit de archiefcommissie; beschikbaar stellen en tentoonstellen van archieven en foto’s. Het contact met de gemeente Coevorden bestaat uit de jaarlijkse openbare wijk- en dorpenronde. Het college van B&W is daarbij ook aanwezig.

Reactie toevoegen