Achterste Erm

Plaats
Buurtschap
Coevorden
Drenthe

achterste_erm_plaatsnaambord_kopie.jpg

Achterste Erm is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen. De buurtschap valt onder het dorp Erm. De buurtschap wordt dichtbebouwd genoeg bevonden voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden.

Achterste Erm is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen. De buurtschap valt onder het dorp Erm. De buurtschap wordt dichtbebouwd genoeg bevonden voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden.

achterste_erm_kaart_ca._1930_kopie.jpg

Wat nu Achterste Erm is, verschijnt met die naam pas vanaf ca. 1960 in de atlassen. Tot ca. 1930 staan daar de plaatsnamen Albingereind voor de bebouwing aan het N, nu doodlopende zijweggetje, en Hostingereind voor de hoofdweg door de buurtschap.

Wat nu Achterste Erm is, verschijnt met die naam pas vanaf ca. 1960 in de atlassen. Tot ca. 1930 staan daar de plaatsnamen Albingereind voor de bebouwing aan het N, nu doodlopende zijweggetje, en Hostingereind voor de hoofdweg door de buurtschap.

Achterste Erm

Terug naar boven

Status

- Achterste Erm is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen.

- De buurtschap Achterste Erm valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Erm.

- Buurtschap Achterste Erm kent slechts lintbebouwing en heeft niet echt een kern, toch wordt zij dichtbebouwd genoeg bevonden voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden in plaats van de voor een buurtschap gebruikelijker witte (omdat de meeste buurtschappen geen 'bebouwde kom' hebben).

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Achtste Erm.

Oudere vermeldingen
Wij lezen in diverse bronnen dat er vroeger ook sprake zou zijn geweest van een Voorste Erm. Op oude kaarten vinden wij dat niet terug. Het dorp dat nu N van de N34 ligt, heeft volgens de kaarten altijd Erm geheten, verdeeld in de delen Westereind en Oostereind. Wat nu Achterste Erm is, verschijnt met die naam pas vanaf circa 1960 in de atlassen (overigens komt die plaatsnaam al wel voor in een plaatsnamenlijst uit 1936). Tot circa 1930 staan daar de plaatsnamen Albingereind voor de bebouwing aan het N, nu doodlopende zijweggetje in de buurtschap, en Hostingereind voor de hoofdweg door de buurtschap (zie afbeelding). "De bronnen GHAN (1851-55) en HAD (1900) vermelden op deze plek twee kleinere oorden: Het Albingeremd en Het Horstingeremd resp. Abbingereind en Horstingereind. Hieraan herinnert thans nog de straat Horstingerend, lopend vanaf de N34 in zuidelijke richting tot de gemeentegrens nabij Ermerveen."(1)

Naamsverklaring
Het betreft het meest naar achteren gelegen gedeelte van het dorpsgebied van Erm, aan de overzijde van de Groote Ermer esch.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achterste Erm ligt grotendeels rond de gelijknamige weg (met verder nog drie panden aan de weg Deutlanden), ZW van de stad Emmen en ZO van de dorpen Sleen en Erm. De buurtschap wordt van het dorp Erm gescheiden door de provinciale weg N34 (Emmen-Coevorden).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Achterste Erm omvat circa 30 huizen met circa 70 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Achterste Erm heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de boerderij op nr. 2, in aanleg 18e-eeuws, maar in 1851 verbouwd, waarbij in de achtergevel jaartalankers zijn aangebracht. De boerderij is een voorbeeld van een hallehuis-type met achterbaander. De boerderij is in 1972 in opdracht van I.L. Stijnen met zorg verbouwd tot woonhuis. De twee bijschuren in ambachtelijk-traditionele stijl zijn aparte rijksmonumenten. Dat zijn er in totaal dus 3. Verder de boerderij met ten dele met keien bestraat erf op nr. 13, in aanleg eind 18e-eeuws, met een 19e-eeuwse invulling van de achtergevel. De boerderij behoort typologisch gezien tot het hallehuis-type. In 1970 is de boerderij in opdracht van F. Akker verbouwd tot woonhuis. De vernieuwde bijschuur valt buiten de bescherming.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Erm en Achterste Erm.

- Nieuws: - De enkele malen per jaar verschijnende Dorpskoerier voor Erm en Achterste Erm is via de link ook online te lezen.

Reactie toevoegen