Altforst

Plaats
Dorp
West Maas en Waal
Land van Maas en Waal
Gelderland

altforst_rk_kerk_donatus_martelaar.jpg

Altforst, RK kerk Donatus Martelaar

Altforst, RK kerk Donatus Martelaar

altforst_voormalige_hervormde_kerk.jpg

Altforst, voormalige Hervormde kerk

Altforst, voormalige Hervormde kerk

Altforst

Terug naar boven

Status

- Altforst is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Land van Maas en Waal, gemeente West Maas en Waal. T/m 1983 gemeente Appeltern.

- Onder het dorp Altforst valt ook de buurtschap Woerd.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Oudvorst, Oudforst.

Oudere vermeldingen
1134 Altfurse, 1e kwart 13e eeuw in Altfursche, 1250-1290 Altvorst, 1296 Altforsche, 1322/1600 en later Altforst, 1367 Audforst, 1700 naast de huidige spelling ook Outforst, 1741 naast de huidige spelling ook Oud-Voorst.

Naamsverklaring
Furse verbindt men met het Oudengelse fyrs, en het Nieuwengelse furze 'gaspeldoorn', vergelijk Lage Vuursche. De jongere vormen zijn gere-interpreteerd als vorst 'niet omheind bos, banwoud'. Het eerste deel alt- is het Oudnederlandse ald 'oud'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Altforst ligt ZW van het dorp Druten en ZO van het dorp Beneden-Leeuwen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Altforst 54 huizen met 281 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp circa 230 huizen met circa 570 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenins

- Site over de geschiedenis van Altforst, onderverdeeld in een aantal hoofdstukken/thema's.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In opdracht van de gemeente en in overleg met Dorpsplatform Altforst Actief is - net als voor de overige dorpen in de gemeente - in 2018 een zogeheten Dorpspaspoort opgesteld. Hierin wordt uitgebreid aandacht besteed aan het karakter van het dorp en mogelijkheden om het aanzien en de leefbaarheid verder te verbeteren. Suggesties voor locaties voor nieuwbouw zijn er onderdeel van, evenals voorstellen voor dorpsommetjes.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Altforst heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de RK kerk, de voormalige Hervormde kerk en boerderij Munnickenwoerd op Woerdsestraat 34.

- Altforst heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde de boerderij op Sluissewal 27 en de boerderij op Woerdsestraat 25.

- De huidige RK kerk Donatus Martelaar (Kerkstraat 8) dateert uit 1891. Voorheen was op dezelfde locatie, sinds 1833, sprake van een 'schuurkerk'. De kerk is een ontwerp van architect Johannes Kayser, die van 1872 tot 1904 circa 40 kerken, kloosters en dergelijke heeft ontworpen, zie daarvoor de link. Rechts van de kerk ligt de begraafplaats, omgeven door een muur. Links van de kerk staat een zandstenen H. Hartbeeld op sokkel met de tekst: 'Altforst aan Koning Christus'. Tot de opmerkelijste objecten van de kerkinventaris behoren de beelden van de Udense beeldsnijder Petrus Verhoeven en het middeleeuwse borduurwerk op enkele paramenten.

- Het voormalige Hervormde kerkje (Kerkstraat 21), uit 1824, is sinds 1970 niet meer als zodanig in gebruik. Het is destijds voor een symbolisch bedrag verkocht aan Stichting Baet en Borgh om het gebouw een nieuwe en passende culturele bestemming te geven. In 2006 is het eigendom overgegaan naar Stichting Foundation for the New Arts die er een kunstmuseum in heeft gevestigd.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Kikvorsche is opgericht in 1972.

- B-Frogg is een feestavond op de vrijdag voor Pinksteren, speciaal voor de jongeren van Altforst en omgeving. Deze avond is een initiatief van de jongeren van de verschillende verenigingen in het dorp. Om invulling te geven aan de wensen en behoeften van de jeugd is dit idee ontstaan. De naam, opzet en de organisatie van deze avond zijn bedacht en worden uitgevoerd door een groep enthousiaste jongeren die ondersteund worden door vrijwilligers van PinksterVaria.

- PinksterVaria (pinksterweekend) biedt voor elk wat wils met onder andere een jaarmarkt, exposities, streekmarkt, liveoptredens, popfestival Froggypop en diverse kinderattracties. Met een bezoek aan PinksterVaria steun je het verenigingsleven en de leefbaarheid in het dorp.

- Op zaterdag 5 oktober 2019 is de 1e editie van 'Altforst aan de kook' georganiseerd. De opzet is eenvoudig. Deelnemers maken een voor-, hoofd- of nagerecht klaar en ontvangen twee of drie stellen (volwassenen) in huis, waar ze gastheer of -vrouw voor dat gerecht van zijn. Voor of na het gerecht lopen of fietsen de deelnemers naar andere dorpsgenoten om aan te schuiven voor het volgende gerecht. De maaltijden mogen culinair zijn, maar het hoeft niet. Het gaat vooral om de gezelligheid. Na afloop is er een gezamenlijke borrel. Vooraf weet je niet bij wie en met wie je aan tafel zit, of voor wie je kookt. Dat is dus een verrassingselement. Je weet alleen welk gerecht je op welk tijdstip klaar moet hebben. Dit krijg je ruim op tijd te horen. We vermoeden dat het zo'n succes was dat er in 2020 e.v. vast volgende edities komen (ook in veel andere dorpen draait dit concept al jaren met succes, waaronder in buurdorp Appeltern). Daarom melden wij maar vast dat je je voor een volgende editie kunt opgeven als alleenstaande of als stel. Opgeven kan via altforstaandekook@gmail.com. De deelname bedraagt 7,50 euro per persoon.

- De eerste Dorpsquiz Altforst (op een zaterdag in december 2017) was met 25 deelnemende teams en een vol dorpshuis gelijk een groot succes. In 2018 is het evenement weer gehouden. Het lijkt er dus op dat het dorp er hiermee weer een succesvol jaarlijks evenement bij heeft gekregen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Altforst.

- Nieuws: - Nieuws uit Altforst van het Dorpsplatform op Facebook. - Sinds december 2017 heeft het dorp een mooi dorpsblad: het Kwekkertje. Het wordt in het dorp huis-aan-huis bezorgd en is op de lokale dorpssite ook online te lezen. Onder de link vind je het eerste nummer.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsplatform Altforst Actief bestaat sinds juni 2017 en richt zich op alle inwoners van dit dorp. Het doel van het platform is verbinden, gezamenlijke activiteiten opzetten en zich inzetten voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid en sociale cohesie in het dorp. De gemeente verwacht in navolging van de rijksoverheid dat burgers meer zelf doen en regelen om hun woonplaats leefbaar te houden. Dit biedt kansen, want we kunnen zo onze eigen plannen maken en uitvoeren in onderlinge samenwerking. De gemeente ondersteunt deze ontwikkeling met subsidie en de inzet van medewerkers. In 2018 heeft een werkgroep ideeën van de inwoners geïnventariseerd om ons dorp nog aantrekkelijker te maken voor de huidige en nieuwe inwoners zodat alle inwoners, jong en ouder, zich thuis voelen en dat men ook op hogere leeftijd in het dorp kan blijven wonen. Alle wensen en ideeën worden opgenomen in het op te stellen Dorpsontwikkelingsplan. Eind 2018 wordt dit aan de inwoners voorgelegd en daarna aangeboden aan de gemeente."

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Uithof is er sinds 1968. In 2008 is het dorpshuis met veel zelfwerkzaamheid van de inwoners gerenoveerd, zodat hetweer aan de eisen des tijds voldoet. Er is al met al zo'n 2.000 'manuur' in gaan zitten. In de hal is een dorpsbieb, waar iedereen gratis boeken kan halen en brengen.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Tweestroom. - In deze film kun je zien wat Basisschool De Tweestroom allemaal te bieden heeft. "Kenmerken van onze school zijn: we zijn een kleine dorpsschool; de gemeenschapszin is groot. Team, leerlingen, ouders, oudervereniging, medezeggenschapsraad, dorp, parochie, peuterspeelzaal, verenigingen en allerlei instanties dragen de gemeenschappelijke zorg voor elkaar. Wij zijn geen eiland binnen deze omgeving; de school is klein en daardoor zijn de leerlingen op elkaar aangewezen. Er heerst een grote verdraagzaamheid tussen de kleine groepen van verschillende leeftijden; de werksfeer is rustig en de inzet van de ouders is erg groot. We willen graag, ook op een kleine dorpsschool, goed en toekomstbestendig onderwijs bieden. Daarom zijn we in schooljaar 2016-2017 gestart met unitonderwijs volgens het zogeheten SlimFit-model. We willen toegroeien naar een model waarbij de schotten tussen de leerjaren verdwijnen en kinderen vanuit de eigen mogelijkheden hun eigen ontwikkelingslijn kunnen volgen. Wij zijn bezig om te ontwikkelen naar veld 9. Dit is een groeimodel waar we in de komende jaren stapsgewijs naartoe gaan werken." Aldus de school op haar site.

In 2019 gaven de leerlingen van basisschool De Tweeestroom in Altforst te kennen dat ze graag wat meer in het groen zouden willen spelen op het schoolplein. De leerkrachten gaven hier gehoor aan en startten samen met de kinderen een project. Er werden plannen gemaakt, ideeën bedacht en tekeningen uitgewerkt. Ook het dorpsplatform en diverse vrijwilligers werden bij het project betrokken. Op 24 april 2021 was het dan zover. Hoveniers stonden klaar om de kinderen en vrijwilligers te ondersteunen bij het vergroenen van het schoolplein. Iedereen werd ingezet. De jongste kinderen kregen kleine kruiwagens om boomschors te verplaatsen en de volwassenen pootten de struiken en boompjes. De fruitbomen zijn afkomstig van een lokale fruitteler en andere bomen en struiken zijn gesponsord door dorpsbewoners. Met een grote kraan werd een klimboom neergezet, er zijn boomstammen en een rioolbuis neergelegd en vrijwilligers hebben moestuintjes aangelegd. "De kinderen leren anders spelen met natuurlijke elementen. We hebben ons lesprogramma hierop aangepast. De leerlingen kunnen nu zelf kiezen of zij buiten of binnen les willen krijgen en ze mogen de hele week, ook na schooltijd, gebruikmaken van het groene schoolplein", aldus de school.

- Gastouderopvang De Kikkertjes.

- Jongeren: - Jongerenvereniging en jeugdhonk JVA (= Jeugd van Altforst) is in 1949 begonnen als rijdansclub van de RKBB (Rooms Katholieke Boerenbond). Rond 1965 werd het een afdeling van de landelijke KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren). Tot 1980 was er ook nog een KWJ (Katholieke Werkende Jongeren) in het dorp. In dat jaar zijn ze gefuseerd. De naam van de fusieclub werd KPJ. In 1999 is de huidige naam onstaan. Zie verder de pagina Geschiedenis KPJ. "Eens in de maand houden we een activiteit in het dorpshuis en eveneens een keer per maand is er een uitstapje naar de bowlingbaan, de schaatshal of iets anders. En op 31 december is er natuurlijk de jaarlijkse Oliebollenactie."

- Muziek: - De inwoners van Altforst vinden hun dorp "het mooiste dorp van Maas en Waal". Dat zingen ze in het dorpslied dat ze in 2018 hebben gemaakt.

- Sport: - De in 2011 opgerichte voetbalvereniging AAC-Olympia is er voor de dorpen Altforst, Appeltern en Horssen. - BOA-JC is een samenwerking van het jeugdvoetbal van AAC-Olympia en Batavia (Batenburg).

- Ook Volleybalvereniging Atalante is er voor de dorpen Altforst, Appeltern en Horssen.

- Veiligheid: - WhattsApp Buurtpreventiegroep Altforst.

Reactie toevoegen