Baarlo (Steenwijkerland)

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

Baarlo Steenwijkerland plaatsnaambord.jpg

Baarlo bij Blokzijl (gemeente Steenwijkerland) is een formele woonplaats voor het postcodeboek. Het is een piepkleine buurtschap met slechts 17 woonhuizen. Dat zijn allemaal vrijstaande boerderijen.

Baarlo bij Blokzijl (gemeente Steenwijkerland) is een formele woonplaats voor het postcodeboek. Het is een piepkleine buurtschap met slechts 17 woonhuizen. Dat zijn allemaal vrijstaande boerderijen.

Baarlo (Steenwijkerland)

Terug naar boven

Status

- Baarlo is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1817 gemeente Vollenhove, in 1818 over naar gemeente Ambt Vollenhove, per 1-2-1942 over naar gemeente Blokzijl, in 1973 over naar gemeente IJsselham, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

- De kleine buurtschap Baarlo heeft een eigen postcode (8372) en postale plaatsnaam en is daarmee een formele woonplaats. In de praktijk is de buurtschap voor voorzieningen op het nabijgelegen Blokzijl aangewezen.

- De buurtschap Baarlo heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

- Niet te verwarren met de slechts enkele kilometers naar het ZO gelegen buurtschap Baarlo onder Zwartsluis.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baarlo ligt NW van Blokzijl en grenst in het W aan de provincie Flevoland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Baarlo 30 huizen met 145 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap 17 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar vroeger was het huidige nietige buurtschapje Baarlo belangrijker dan de huidige buurstad Blokzijl. In de middeleeuwen was het namelijk een dorpje met een kapel, die dienst deed als kerk voor Baarlo, Blokzijl, Kuinderdijk e.o. In 1609 kreeg Blokzijl een eigen kerk, waarna de kapel in Baarlo alleen nog dienst deed voor de begraafplaats aldaar. Na een stormvloed in 1825 is de kapel zwaar beschadigd, en in 1836 voor afbraak verkocht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Baarlo heeft 1 gemeentelijk monument, namelijk de 19e-eeuwse begraafplaats bij de hier vroeger gestaand hebbende kapel. Je vindt er o.a. het graf van dhr. De Dood, bij leven "de laatste schoolmeester van Nederland". Dat gelooft natuurlijk niemand als hij dat hoort of leest, maar daarmee wordt het na het overlijden van deze meneer opgeheven schooltje van buur-buurtschap Nederland bedoeld...

De begraafplaats is in 2017 verrijkt met een klokkenstoel, zodat voortaan bij begrafenissen de klok kan worden geluid. De gedachte kwam bij betrokkenen op dat een klokkenstoel hier niet zou misstaan. Aannemer Aberson in Steenwijk bleek nog een exemplaar te hebben liggen. Jan van den Brink, de oud-topman van Aberson, heeft de 5 meter hoge klokkenstoel na een tip rond 2011 uit het zuiden des lands gehaald, waar het ergens in een opslag stond. Speciaal voor Baarlo is het elektrische luidmechanisme vervangen door een touw. Bovendien is de stoel voorzien van een nieuw onderstel van Bilinga hardhout.

Voorzitter Jan van Dalen van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde is content met de stoel. "Het geeft wat meer cachet aan begrafenissen." Bovendien heeft de kerkelijke gemeente door de aankoop van het lapje grond tussen de weg en de huidige begraafplaats niet alleen ruimte voor de klokkenstoel gekregen, maar ook de mogelijkheid weer te begraven en een strooiveld aan te leggen. De weinige buren hebben geen bezwaar tegen de klok. Gemiddeld zijn er ook maar 4 begrafenissen per jaar. Het jaar 2013 is met 14 begrafenissen een uitschieter geweest. Kerkrentmeester Van Dalen verwacht wel dat in Baarlo meer begraven gaat worden: "Puur om financiële redenen; bij ons is het relatief goedkoop." (bron: de Stentor, 27-4-2017)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2013 is de waterhuishouding in de Baarlinger-Noorderpolder (O van Baarlo, NO van Blokzijl) verbeterd. Er is een nieuwe waterinlaatmogelijkheid door de Kuinderdijk gemaakt, waardoor water uit het Vollenhover kanaal via de Noordoostpolder (Baarlo) onder vrij verval wordt ingelaten. Het waterpeil in deze polder is verhoogd, waardoor betere productiemogelijkheden voor de landbouw ontstaan. Tijdens de voorbereidingen op het waterverbeteringsplan en waterbesluit Veenweidepolders komt een aantal inwoners met het idee om water vanuit Zuiderzeeland onder vrij verval via een duiker in te laten, in plaats van water op te pompen vanuit de lagere Veenweidepolders. Dit idee is overgenomen en uitgewerkt. Naast de aanleg van een duiker zijn watergangen aangepast en verbreed en een inlaatconstructie, stuwen en dammen gebouwd.

Doordat de maaivelddaling rondom de Baarlinger-Noorderpolder sneller gaat dan in deze polder langs de dijk, wordt het verschil in maaiveldhoogte steeds groter. Het gevolg is dat de gronden langs de dijk naar verhouding droger worden, omdat het maaiveld hier minder daalt. Dit komt de productieomstandigheden voor de landbouw niet ten goede. Het voorstel van een aantal inwoners was daarom om een nieuw peilgebied langs te dijk te creëren met een hoger peil dan de rest van de Baarlinger-Noorderpolder. Nu geen water voor de Weerribben hoeft te worden opgepompt, om de Veenweidepolders te voeden, heeft dit ook een positief gevolg voor dit natuurgebied. Daardoor wordt in het kwetsbare natuurgebied minder gebiedsvreemd water ingelaten. Een vermindering van voedselrijk water heeft een positief effect op het waterleven van dit natuurgebied. (bron: Waterschap Reest & Wieden, 11-2-2013)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Baarlo, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Baarlo.

Reacties

(2)

Ik heb enkel een vraag: staan er in Baarlo gemeente Steenwijkerland ook rijtjeswoningen. Ik hoor graag van u.
Mvg de Ruiter

Nee. Baarlo is een piepklein buurtschapje in het buitengebied van Blokzijl. Op het grondgebied van deze woonplaats staan slechts 17 woonhuizen, en dat zijn allemaal vrijstaande boerderijen.

Reactie toevoegen