Bergerden

Plaats
Buurtschap
Lingewaard
Betuwe
Gelderland

Bergerden

Terug naar boven

Status

- Bergerden is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. T/m 2000 deels gemeente Bemmel, deels gemeente Huissen.

- De buurtschap Bergerden valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Bemmel, deels onder de stad Huissen. Een O deel dat onder Huissen valt, valt meer bepaald onder het 'dorp in de stad' Het Zand.

- De buurtschap Bergerden ligt deels binnen de bebouwde kom van de stad Huissen, maar heeft zelf geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bergerden ligt N van het dorp Bemmel, ZW van de stad Huissen en W van het 'dorp in de stad' Het Zand, rond de Bergerdensestraat. De buurtschap ligt verder NNW van het dorp Haalderen, WNW van het dorp Angeren, Z van de stad Arnhem, ZO van 'het dorp in de stad' Elden, O van de A325, ONO van het dorp Elst en NO van het Knooppunt Ressen (A325/N325/A15) en de A15.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Bergerden 3 huizen met 36 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen en enkele bedrijfsgebouwen, met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het glastuinbouwgebied Bergerden en de tuinbouwregio Huissen-Angeren, beide in de gemeente Lingewaard, gaan sinds eind 2015 als één tuinbouwcluster verder, onder de naam NEXTgarden. Lingewaard wil - samen met de Provincie Gelderland, tuinders, Wageningen UR en Radboud Universiteit Nijmegen - tuinbouwgebied NEXTgarden de komende jaren verder doorontwikkelen. Onder de titel ’Hier groeit iets moois’ is daarvoor een beleid uitgestippeld. Dat richt zich op drie speerpunten:

NEXTgarden moet gaan beschikken over een duurzame energiemix. In dat kader wordt onderzocht of Bergerden kan worden aangesloten op de warmtenetten van Arnhem en Nijmegen om zich zo te kunnen ontwikkelen tot een energiehub voor de regio; NEXTgarden moet een ideale plek worden voor innovatie en start-ups zodat de regio zich ontwikkelt tot meer dan een standaard glastuinbouwgebied; en NEXTgarden gaat zich qua logistiek en afzet ook richten op het gebied net over de grens in Duitsland, de zogeheten Euregio Rhein-Waal.

Wethouder Theo Peren erkent dat de gemeente nog wel met exploitatieverliezen kampt doordat de grondverkoop in Bergerden trager verloopt dan in het verleden was gepland. "Dat is pijnlijk, maar door nu door de zure appel heen te bijten en dit te verbinden aan stevige investeringen in de tuinbouwontwikkeling de komende jaren, hebben we wel de weg omhoog gevonden. We maken de grondexploitatie weer gezond en kiezen voor een duurzaam en innovatief tuinbouwgebied." (bron: gemeente Lingewaard, oktober 2015)

- Een van de ambities is om in NEXTgarden tot het eerste klimaatneutrale tuinbouwgebied van Nederland te komen. Energiebesparing, opwekking van duurzame energie en het verbinden van het gebied aan de bestaande warmtenetten in de omgeving zijn hiervoor belangrijke stappen. Een van de onderdelen is dat in voorjaar 2018 een drijvend zonnepark is gerealiseerd, op dat moment het grootste drijvende zonnepark van Europa. De zonnepanelen liggen op het gietwaterbassin aan de Azalealaan in Bergerden.

Op het gietwaterbassin ter grootte van 2,75 ha liggen 6.150 zonnepanelen op een oppervlakte van 1,5 ha. Deze leveren duurzame stroom voor zo'n 600 huishoudens in de omgeving. Lingewaard Energie heeft het zonnepark dan ook ontwikkeld in samenwerking met tuinders en inwoners. "De combinatie zonnepark en gietwaterbassin is een mooi voorbeeld van dubbel ruimtegebruik. Er is ook sprake van een win-win situatie voor tuinders en exploitanten van het zonnepark. Door het koelend effect van het water en de lichtreflectie van het wateroppervlak stijgt de opbrengst van de zonnepanelen. En de afscherming van direct zonlicht vermindert de algengroei, en verbetert daarmee de kwaliteit van het gietwater", aldus Frans van Herwijnen van Lingewaard Energie.

Reactie toevoegen