Lingewaard

Gemeente
Lingewaard
Betuwe
Gelderland

Lingewaard

Terug naar boven

Status

- Lingewaard is een gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, en daarbinnen in de regio Over-Betuwe.

- De gemeente Lingewaard is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen.

- De gemeente Lingewaard omvat de stad Huissen, het 'dorp in de stad' Het Zand, de dorpen Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Loo (deels: een heel klein deel van dit dorp) en Ressen en de buurtschappen Baal, Bergerden, Boerenhoek, De Pas (Bemmel), De Pas (Doornenburg), Doornik, Flieren, Hoeve, Honderd Morgen, Hulhuizen, Kapel, Kommerdijk, Looveer, Sterreschans, Vossenpels (deels), West-Pannerden, Zandheuvel en Zandvoort. In totaal zijn dit 1 stad, 1 'dorp in de stad', 7 dorpen en 18 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Lingewaard.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Lingewaard.

- De gemeente Lingewaard wordt ook wel ’het Westland van het oosten’ genoemd, vanwege de vele bloemen- en groentekwekerijen binnen haar grenzen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
T/m 2002 heeft de gemeente als voorlopige werknaam Bemmel, zijnde wettelijk standaard de naam van de grootste fursiepartner, zolang de definitieve gemeentenaam nog niet in werking is getreden. De definitieve naam Lingewaard is in 2003 in werking getreden.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Lingewaard grenst in het zuiden aan de Waal en de gemeente Berg en Dal, in het oosten aan de Nederrrijn en de gemeente Rijnwaarden, in het noorden aan Arnhem en in het oosten aan de A325/N325 en de gemeente Overbetuwe. De gemeente ligt in het oosten van de Betuwe, welk deel Over-Betuwe wordt genoemd (niet te verwarren met de gemeente Overbetuwe).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Lingewaard omvat ca. 18.500 huizen met ca. 46.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De Structuurvisie gemeente Lingewaard 2012-2022 is een visie waarin de ingrediënten zijn opgenomen hoe de gemeente zich op ruimtelijk vlak in de nabije en verdere toekomst wil ontwikkelen. Die toekomst wordt mede bepaald door de manier waarop we met de ruimte omgaan; welke bestaande kwaliteiten worden versterkt en welke nieuwe functies zijn wenselijk op vrijkomende terreinen? Uitgangspunt dat wij daarbij genomen hebben is het landschap met zijn historische kwaliteiten waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt, aangevuld met de ambities die de gemeente heeft. Die ambities worden niet alleen bepaald door de gemeente maar vooral juist door onze inwoners en de volksvertegenwoordiging. In een interactief proces met inwoners, bedrijven, organisaties en andere belanghebbenden, hebben de deelnemers op persoonlijke titel veel energie en deskundigheid ingebracht. Dat meedenken, benutten van kennis en het inzetten van professionele deskundigheid heeft geleid tot deze structuurvisie.

Het is een inspirerende visie die rekening houdt met gemeentelijke inzichten en met rijks- en regionale ontwikkelingen op een zodanige manier dat kansen worden opgespoord en benut, ruimte wordt geboden aan goede initiatieven en waar ook doelbewust ontwikkelingen worden tegengehouden die een ongewenste kant uitgaan. Een structuurvisie is richtinggevend en moet houdbaar zijn voor een reeks van jaren. Het ontstijgt daarmee de waan van de dag. Tegelijkertijd moet het een instrument zijn waarbij oog blijft voor de dynamiek van de samenleving. Ons beeld is dat de Lingewaardse structuurvisie daaraan voldoet. Kortom we hebben een structuurvisie in handen waar we als gemeente best trots op mogen zijn en waar we nog jaren mee vooruit kunnen." Aldus Frans Schut, Wethouder Ruimtelijke Ordening, in het voorwoord van Structuurvisie gemeente Lingewaard 2012-2022.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De K4-fietsroute (40 km) komt langs alle kerkdorpen van de gemeente Lingewaard: Bemmel, Ressen, Haalderen, Gendt, Doornenburg, Angeren en Huissen. De route gaat zo veel mogelijk over de dijken langs Waal en Rijn. Wie 40 km te lang vindt kan stukken afsnijden. De beschrijving begint en eindigt bij kasteel De Kinkelenburg, maar kan naar believen op elk punt begonnen worden.

- Stichting Lingewaard Natuurlijk is een ANBI-erkende vrijwilligersorganisatie en is sinds de gemeentelijke fusie van de gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen in 2001 de rechtsopvolger van Stichting Bemmel Natuurlijk. Het werkgebied betreft de gehele gemeente. Ze zijn voortgekomen uit het werk van Natuur- en Vogelwerkgroep Bemmel. Met deze groep werken zij nog altijd nauw samen. Hun activiteiten zijn divers: ze onderhouden knotwilgen, hoogstamfruitbomen en heggen door middel van knotten, snoeien en vlechten; uilen en vleermuizen worden door hen geteld en beschermd door het ophangen van nestkasten; ze planten bomen met schoolkinderen en geven kinderen les over natuur, voedsel en milieu; vanuit hun natuureducatie- en bezoekerscentra het Dijkmagazijn en de Veldschuur verzorgen ze excursies, kinderfeestjes, workshops, lezingen, cursussen etc. Rondom de Veldschuur bevinden zich 150 moestuinen voor kinderen. De Veldschuur kan, in combinatie met een natuurgerichte activiteit, ook gebruikt worden voor evenementen en bedrijfsuitjes.

"Vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk hebben in 2019 de kleine landschapselementen in het buitengebied van de gemeente in kaart gebracht. Alle bomen, boomgaarden, struiken, singels en heggen, voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg, zijn geïnventariseerd. En er zijn juweeltjes ontdekt! De resultaten zijn op 18 maart 2020 gepresenteerd in De Veldschuur in Bemmel. Tot november 2019 zijn de circa twintig vrijwilligers hier in groepjes mee bezig geweest. Het project is begeleid door Landschapsbeheer Gelderland, gefinancierd door de gemeente en is afgestemd met de agrarische belangenorganisatie LTO. Waarom dit project? Het landschap hoort bij onze dagelijkse leefomgeving. Het is de plek waar we ons thuis voelen en vrij kunnen bewegen. Waar we graag recreëren en in verbinding staan met de natuur en de aarde. Dat landschap willen wij in stand houden. En dat kan het beste als we weten welke specifieke elementen bijzonder zijn en de moeite waard om te beschermen. Door de huidige situatie vast te leggen is er een goed uitgangspunt voor besluitvorming over behoud, beheer en ontwikkeling van ons rijke landschap."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lingewaard (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Lingewaard. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media/nieuws: - "Omroep Lingewaard brengt het lokale nieuws via internet naar de inwoners. We geloven niet in een televisiekanaal met kabelkrant maar wel in de kracht van het internet. YouTube, Facebook, Twitter en onze website gebruiken we om het lokale nieuws in de vorm van tekst, foto, video en/of audio aan de inwoners te presenteren. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Enthousiaste, gedreven vrijwilligers die met veel plezier teksten schrijven, foto’s maken, items filmen, interviews opnemen, de website en social mediakanalen beheren, facturen sturen en betalen, bijeenkomsten organiseren, adverteerders werven, enzovoort. Het liefst plaatsen we lokale, relevante reclame van bijvoorbeeld de groenteboer of supermarkt. Reclame moet een toegevoegde waarde hebben en niet overdadig of vervelend zijn. Geen flitsende banners of irritante popups. Het geld dat we verdienen met reclame wordt geïnvesteerd in nieuwe apparatuur.

Onze ambities zijn groot. We willen nieuws maken. Dat betekent dat we op zoek zijn naar vrijwilligers die elk een eigen onderwerp krijgen. Sport, politiek, kunst/cultuur, geloof, evenementen, enzovoorts. Zij maken teksten, foto’s, video’s en/of audiofragmenten voor een artikel op onze website. Specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld jongeren kunnen een eigen podium krijgen om nieuws te maken. Ervaren vrijwilligers gaan ze leren hoe je een interview schrijft, item filmt en monteert, uploaden naar YouTube, beheren van social media, enz. Met de juiste apparatuur kunnen we live-uitzendingen gaan verzorgen van een carnavalsoptocht, pronkzitting, raadsvergadering, umdracht of kerstnachtmis in de kernen van de gemeente Lingewaard. Bij een calamiteit kunnen we met een camera en mobiele 4G dataverbinding snel een livestream in HD-kwaliteit verzorgen op YouTube."

- Sport: - De Roparun is een jaarlijkse estafetteloop (in mei) van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam, waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker, onder het motto: "Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven." Er is ook een Roparunteam Lingewaard. Een Roparunteam bestaat uit maximaal 8 lopers die dus ieder gemiddeld zo'n 65 kilometer lopen oftewel meer dan 1,5 marathon. Daarnaast bestaat een team uit minimaal 2 fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Gemiddeld bestaat een team uit 25 personen. Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Denk hierbij aan het inpakken van boodschappen, het wassen van auto's, het houden van collectes en het zoeken naar sponsors.

- Welzijn: - Het Vlinderfonds is bedoeld om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Het fonds zorgt voor een steuntje in de rug bij het realiseren van concrete projecten in de gemeente Lingewaard. Voor het ontstaan van het Vlinderfonds moeten we terug naar het jaar 1992. Toen fuseerde de Spaarbank Holding met Stichting Bondsspaarbank Huissen. Deze laatste stichting kreeg bij die fusie de beschikking over een kapitaal. In de loop der jaren is onder andere door ontwikkelingen in de bankwereld de naam van het fonds een aantal keren gewijzigd. In 2017 is uiteindelijk gekozen voor de naam Vlinderfonds. De naam verwijst naar de vlinder in het Lingewaardse gemeentewapen. Door de jaarlijkse opbrengsten uit het in 1992 belegde kapitaal kan het Vlinderfonds tal van initiatieven ondersteunen. Op die manier vloeit een flink deel van het oorspronkelijke stichtingskapitaal terug naar de samenleving.

- Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) staat voor verbinding en meedoen. Ze verbinden mensen met elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisaties. Hun wortels liggen in de lokale samenleving en van daaruit herkennen ze een mogelijke vraag. Daar waar nodig ondersteunen ze die vraag op basis van eigen verantwoordelijkheid en kracht. Hierin werken ze samen met burgers, gemeente, ketenpartners, vrijwilligersorganisaties en verenigingen, onder het motto."samen verantwoordelijk voor een leefbare, prettige en gezonde lokale samenleving". Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk, heb je vragen over wonen, opvoeden, werk of school? Zorg je langdurig voor een ziek familielid, partner, kind en wil je informatie over mantelzorg? Wil je je actief inzetten voor jouw buurt, wijk of leefomgeving of meedoen aan activiteiten? SWL is er voor iedereen!

- Lingewaard Doet is het platform voor bewonersinitiatieven in de gemeente. Via deze site kunnen initiatiefnemers geld ophalen voor hun initiatief, vrijwilligers werven en middelen verzamelen om hun initiatief uit te kunnen voeren. In september 2019 ontving elk adres in Bemmel, Ressen en Haalderen een cheque t.w.v. € 10,- door de brievenbus. Op de website kun je samen met je buurtgenoten sparen voor initiatieven die je straat of buurt nog mooier, leuker of beter maken. Bijvoorbeeld voor een leuke sportmiddag met de kinderen uit de buurt of om je straat op te fleuren met nieuwe planten en bloemen. De gemeente wil haar bewoners graag betrekken bij het behoud en het verbeteren van de leefkwaliteit in de buurten. Via dit platform kun je eenvoudig en snel zelf een bijdrage leveren. Heb je een leuk idee? Verzamel dan zo veel mogelijk medestanders en cheques. Hoe meer mensen, hoe meer cheques, hoe grotere en leukere initiatieven je kunt organiseren. Niet iedereen ontvangt jaarlijks een cheque door de brievenbus. Via een roulatieschema komen ieder jaar enkele kernen aan de beurt.

- "In onze gemeente vinden we dat iedereen gelijk is. Ook als je minder geld hebt om uit te geven, willen we dat je mee kunt doen. Dat kan op allerlei manieren. Voor volwassenen biedt Meedoen in Lingewaard een geld terug mogelijkheid voor kosten die je maakt voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging of internet, als je onder een bepaalde inkomensnorm zit (die normen vind je op de site). Voor kinderen is er het kindpakket. Deze webwinkel is gevuld met sport, spel, lezen, leren, oftewel alles waar je opgroeiende kind behoefte aan heeft. Elk thuiswonend kind van onder de 18 jaar mag hier gebruik van maken."

Reacties

(2)

waar kan ik de doopregisters vinden van Doornik van de periode 1700 tot 1800?
Dank bij voorbaat

Het is even puzzelen, maar het lijkt er in ieder geval op dat Doornik te klein was voor een eigen kerkelijke gemeente en dus eigen DTB-boeken, want als we deze pagina's bekijken:

- https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=360&miad...

- https://historischekringbemmel.nl/inleiding/inventaris-dtb-bemmel/

- https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=391&miad...

lees ik dat de Nederduits-gereformeerden van Doornik voor 1706 onder Bemmel vielen, en vanaf 1706 onder 'Ressen-en-Doornik' (wat in de praktijk dan wel ingekort zal zijn tot Ressen). En de RK van Doornik vielen sinds 1796 onder de dan opgerichte RK parochie Bemmel, voorheen onder de statie te Hulhuizen-Doornenburg-Gendt óf onder de statie Huissen (De Vicarie). Enfin met behulp van de drie pagina's onder de links moet er uit te komen zijn voor welk soort persoon (RK of prot.) u in welke periode in welk doopboek moet zijn.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen