Blokum

Plaats
Buurtschap
Midden-Groningen
Duurswold
Groningen

blokum_straatnaambord.jpg

De buurtschap Blokum heeft geen plaatsnaambord, en dat hoeft ook niet met een gelijknamig straatnaambordje, mits het, zoals hier, haaks op de weg is geplaatst. Zo kan het als 2-in-1, straatnaambordje en plaatsnaambordje tegelijk, fungeren. (© H.W. Fluks)

De buurtschap Blokum heeft geen plaatsnaambord, en dat hoeft ook niet met een gelijknamig straatnaambordje, mits het, zoals hier, haaks op de weg is geplaatst. Zo kan het als 2-in-1, straatnaambordje en plaatsnaambordje tegelijk, fungeren. (© H.W. Fluks)

blokum_buurtschapsgezicht.jpg

De kleine buurtschap Blokum ligt zeer landelijk tussen de weilanden en aan het Eemskanaal, kilomters verwijderd van omliggende dorpskernen. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

De kleine buurtschap Blokum ligt zeer landelijk tussen de weilanden en aan het Eemskanaal, kilomters verwijderd van omliggende dorpskernen. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Blokum

Terug naar boven

Status

- Blokum is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, gemeente Midden-Groningen (t/m 2017 gemeente Slochteren). Oorspronkelijk viel de buurtschap onder de gemeente Ten Boer. Door de aanleg van het Eemskanaal (gereed 1876) is de buurtschap aan de Slochterense kant van dat kanaal komen te liggen. Pas bij de verbreding van het Eemskanaal is Blokum middels een grenscorrectie (per 1-8-1962), samen met nog een aantal andere Z van het Eemskanaal gelegen Ten Boerse buurtschappen, overgegaan naar de gemeente Slochteren.

- De buurtschap Blokum viel vanouds onder het dorp Woltersum, maar valt sinds de genoemde grenscorrectie, ook voor de postadressen, onder het dorp Overschild.

- De buurtschap Blokum heeft geen plaatsnaamborden, maar het gelijknamige straatnaambordje staat haaks op de weg, waardoor het tegelijkertijd als plaatsnaambordje fungeert.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1479 de Bloken, 1867 Blokum.

Naamsverklaring
De naam komt van het Groningse n blòk laand 'bouwland tussen twee vaarten', vergelijk het Middelnederlandse bloc 'een door een gracht of omheining afgesloten akker'. De uitgang -um is in aanleuning aan plaatsnamen op -um uit -en ontstaan.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Blokum ligt rond de gelijknamige weg, 4 km ZW van Overschild. In het N grenst de buurtschap aan het Eemskanaal.

De buurtschap ligt in de Blokumerpolder. Het waterschap Blokumerpolder heeft bestaan van 1813 tot 1970.

Curieus is dat Z van de buurtschap de Blokkumersloot loopt, met 2 k's dus. Althans in de atlassen en - daarmee? - op Google Maps wordt het zo gespeld. Je zou denken dat als de plaats Blokum heet, dat dan de naar die plaats genoemde waterloop Blokumersloot heet en niet Blokkumersloot...

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Blokum niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap een 5-tal panden, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Z van de buurtschap heeft in de Blokumerpolder aan de Molensloot de Westzijder Watermolen gestaan. Deze is in 1878 afgebroken.

Reactie toevoegen