De Maten

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

de_maten_plaatsnaambord.jpg

Een plaatsnaam als De Maten hoort gewoon met hoofdletter D. Helaas denken bordenmakers nog wel eens dat zo'n naam met kleine d moet. Zoals hier, waar je de bebouwde kom van deze plaats binnenkomt. (© H.W. Fluks)

Een plaatsnaam als De Maten hoort gewoon met hoofdletter D. Helaas denken bordenmakers nog wel eens dat zo'n naam met kleine d moet. Zoals hier, waar je de bebouwde kom van deze plaats binnenkomt. (© H.W. Fluks)

de_maten_einde_kom_bord.jpg

Het bord waar je de bebouwde kom van De Maten weer verlaat, is kennelijk door een andere bordenmaker gemaakt, wan die wist wél hoe je De moest spellen... (© H.W. Fluks)

Het bord waar je de bebouwde kom van De Maten weer verlaat, is kennelijk door een andere bordenmaker gemaakt, wan die wist wél hoe je De moest spellen... (© H.W. Fluks)

De Maten joodse begraafplaats [640x480].jpg

De Maten, de joodse begraafplaats is tot 1886 in gebruik geweest en bevat tegenwoordig geen grafstenen meer.

De Maten, de joodse begraafplaats is tot 1886 in gebruik geweest en bevat tegenwoordig geen grafstenen meer.

De Maten

Terug naar boven

Status

- De Maten is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 1975 gemeente Emmen. In 1976 over naar gemeente Vlagtwedde, in 2018 over naar gemeente Westerwolde.

- Buurtschap De Maten valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ter Apel.

- Buurtschap De Maten heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Lidwoorden als onderdeel van een eigennaam (bijvoorbeeld een instelling of plaatsnaam) horen met een hoofdletter. Sommige instanties, zoals plaatsnaambordenmakers, denken nog weleens ten onrechte dat het lidwoord met kleine letter moet. In De Maten bijvoorbeeld kom je qua plaatsnaamborden de plaats in met kleine d (fout) en ga je er weer uit met hoofdletter D (goed)...

Naamsverklaring
- Oorspronkelijk een streeknaam. De naam heeft te maken met het Nieuwnederlandse dialectwoord mat, dat ontstaan is uit het woord made wat 'hooiland' betekent. Zie ook Meeden en Mieden.(1)

- De naam verwijst naar het begrip maat, dat is een stuk weiland dat één maaier met een handzeis in één dag kon maaien, aldus(2), maar dat is gezien het hiervoor gestelde kennelijk niet juist.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Maten ligt direct Z van Ter Apel, rond de weg Moersloot, en grenst in het W en Z aan de provincie Drenthe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat buurtschap De Maten 56 huizen met 308 inwoners onder de gemeente Emmen, en 1 huis met 9 inwoners onder de gemeente Vlagtwedde.

- In 1976 is De Maten middels een grenscorrectie overgegaan van de Drentse gemeente Emmen naar de Groningse gemeente Vlagtwedde, omdat de buurtschap zich gezien haar ligging meer verbonden voelt met het dorp Ter Apel. Het ging om 405 hectare grond met op dat moment 309 inwoners. Overigens ligt een Z stukje van de weg Moersloot, met enkele boerderijen, nog steeds in Drenthe. Het betreft de huisnummers 134 en 136. Deze vallen voor de postadressen onder het dorp Roswinkel.

- Tegenwoordig omvat buurtschap De Maten ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het gebied rond Ter Apel kende drie joodse begraafplaatsen. De eerste ligt bij de Roswinkelderstraatweg in Roswinkel, provincie Drenthe, en is tot 1866 in gebruik geweest. De tweede begraafplaats ligt in De Maten en is tot 1886 in gebruik geweest. Op beide begraafplaatsen bevinden zich geen graftekens meer. De derde begraafplaats ligt in Ter Apel aan de Schotslaan en is gesticht in 1887. Op deze begraafplaats staan nog 35 grafstenen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op 1e Paasdag is er een tradtitioneel Paasvuur in De Maten. Dit paasvuur geldt als een van de grootste paasvuren in de omgeving. Voordat het vuur wordt ontstoken wordt een fakkeloptocht gehouden. Deze start om 20.00 uur bij buurthuis De Vluchtweide. De parade wordt muzikaal begeleid. Inwoners van de buurtschap en omgeving kunnen op de 2 voorafgaande zaterdagen snoeihout storten voor het paasvuur, tegen een kleine (vrijwillige) gift. Stortplaats is de hoek Moersloot - Roswinkelermarke.

- Gedurende de dag zijn ca. 60 vrijwilligers op de been om Jaarmarkt De Maten (op een zaterdag in juli, 09.00-16.00 uur, in 2018 voor de 34e keer) in goede banen te leiden. Ca. 120 standhouders. De organisatoren houden de variatie in de gaten, d.w.z. niet teveel van hetzelfde. Naast de kramen is er live muziek op 2 podia, vertier voor de jeugd in de vorm van trampolines, draaimolen en springkussen, zijn er terrassen voor het nuttigen van een hapje en een drankje, en worden er oldtimer tractoren geshowd.

- Kerstmarkt (half december).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang (PB) De Maten is opgericht in 1981, met het oogmerk om meer saamhorigheid te creëren. Door het jaar heen organiseert PB diverse activiteiten voor haar leden. Ook treedt PB op als spreekbuis van de leden richting overheden (gemeente, provincie), en andere relevante instanties.

- Buurthuis: - Buurthuis De Vluchtweide.

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Herontkieming.

Reactie toevoegen