Meeden

Plaats
Dorp
Midden-Groningen
Oldambt
Groningen

gemeente_meeden_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Meeden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Meeden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Meeden

Terug naar boven

Status

- Meeden is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Oldambt, gemeente Midden-Groningen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. In 1990 over naar gemeente Menterwolde, in 2018 over naar gemeente Midden-Groningen.

De inwoners hadden liever gezien dat hun dorp naar de gemeente Veendam zou zijn overgegaan. De Dorpsraad stelt in dit kader in 2014 in een brief aan de toenmalige gemeente Menterwolde: "Het zal u bekend zijn dat het dorp Meeden op o.a. sociaal, economisch, cultureel en onderwijskundig gebied is aangewezen op de gemeente Veendam. Historisch en geografisch sluiten de gebieden op elkaar aan. Wij zijn daarom voorstander van een herindeling waarbij de gemeente Veendam betrokken is. Mocht men toch kiezen voor een variant met uitsluitend de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer, dan stellen wij voor ons dorp hiervan los te koppelen en in te delen bij een variant met de gemeente Veendam. Wij kunnen ons voorstellen dat een dorp als Muntendam eveneens opteert voor een dergelijke optie. Wij hebben hierover overigens geen navraag gedaan bij onze collega's van de Dorpsraad Muntendam."

- Wapen van de voormalige gemeente Meeden.

- Onder het dorp Meeden vallen ook de buurtschappen Duurkenakker (deels), Beneden Veensloot en Boven Veensloot en een klein deel van de buurtschap Kibbelgaarn.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Meeden grenst in het W aan Muntendam, in het NW aan Zuidbroek, in het NO aan Scheemda, in het O aan Westerlee, in het Z nog net aan buitengebied van Oude Pekela en aan Ommelanderwijk en in het ZW aan Veendam, en ligt OZO van Sappemeer en Hoogezand, ZW van Knooppunt Zuidbroek (A7/N33), Z van de A7, W van Winschoten, NW van Oude Pekela en NNW van Stadskanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Meeden 209 huizen met 1.231 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 650 huizen met ca. 1.650 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Anno 2020 houdt Dorpscoöperatie Meeden zich bezig met onder meer de volgende actuele ontwikkelingen: - Waardedaling van onze woningen; postcode 9651 staat niet op de lijst van Instituut Mijnbouwschade Groningen; - Gebiedsfonds om gelden los te weken bij het Rijk, die gebruikt moeten worden voor de realisatie van een goed landschap en biodiversiteit aan de noordkant van het dorp en ook het bos ter hoogte van het schakelstation van Tennet aan het Beneden Veensloot. Wij verwachten van de gemeente op de punten landschap en biodiversiteit visie en uitvoering eventueel in samenwerking met Staatsbosbeheer en TenneT; - Ook op het gebied van de verkeersveiligheid is er aandacht. We richten ons op de aanleg van een 'rondweg' aan de noordzijde van het dorp, zodat de Hereweg weer een stuk veiliger gaat worden als het landbouwverkeer en vrachtwagens achterlangs gaan. Tevens verdient Beneden Veensloot de nodige aandacht; door het vele sluip- en vrachtverkeer van en naar het TenneT station is het wegdek slecht; - Aanleg zonnepark in de Eekerpolder aan de noordkant van het dorp tussen het spoor en het Winschoterdiep."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Meeden heeft 12 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk met klokkentoren, een boerderij van het Oldambster type op Hereweg 83, een rentenierswoning in interbellumstijl uit 1925 op nr. 85, boerderij De Goare uit 'kort na 1848' op nr. 87, een boerderij van het Oldambster type uit 1835 op nr. 216, een rentenierswoning met aangebouwde garage uit 1933 op nr. 237, een rentenierswoning in eclectische stijl uit 1874 op nr. 249, een boerderij van het Oldambtster type uit 1861 op nr. 270, een rentenierswoning net aangebouwd achterhuis uit waarschijnlijk ca. 1840 op nr. 314, een dwarshuisboerderij in eclectische stijl uit 1872 op nr. 324, en een boerderij van het Oldambtster type uit 1858 op nr. 334.

- Het interieur van de Hervormde kerk met losstaande klokkentoren is in 2013 onverwacht verrijkt met een topstuk; tijdens opgravingen in dat jaar achter de deur is een romaanse doopvont van Bentheimer zandsteen tevoorschijn gekomen. Hij stamt uit ca. 1250, heeft tot ca. 1600 dienst gedaan en is toen kennelijk onder de grond verdwenen en in de vergetelheid geraakt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zwemvierdaagse (juli).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Openluchtzwembad De Kolck is geopend van eind april tot begin september. Om het bad ook voor de langere termijn in stand te kunnen houden, is in 2017 fors geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Voorheen was de energierekening jaarlijks 20.000 euro of meer. Men beoogt door de maatregelen jaarlijks 4.000 tot 5.000 euro te kunnen besparen. Zo zijn er twee nieuwe hoogrendementskachels geplaatst, en zijn er plannen voor ledlampen, energiezuinige douchekoppen en een isolatiedeken voor het instructiebad. Maar daarvoor moesten anno 2017 nog fondsen worden geworven, dus of dit inmiddels is gerealiseerd, is ons niet bekend. Luppo Kruizinga, zwembadcoördinator namens de Dorpscoöperatie Meeden: "Wij rekenen erop dat De Kolck ook na de herindeling van 2018 open blijft. Want het zwembad is een eerste klas voorziening voor zwemlessen en recreatieve zwemmers die de gemeente voor relatief weinig geld open kan houden. Dat kan mede door de inzet van tientallen vrijwilligers."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Meeden, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Diaserie met heel veel oude foto's en ansichtkaarten van Meeden.

- Dorpsfilm Meeden 1957/1958 (1 u. 32 min.).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Meeden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorgansatie: - Dorpsraadcoöperatie Meeden. - Artikel over het ontstaan van de Dorpsraadcoöperatie.

- Dorpshuis: - "Bij de oprichting van Stichting Dorpshuis Meeden in 1971 schreef het toenmalig bestuur: 'Het verenigingsleven in ons dorp wordt reeds jarenlang in zijn mogelijkheden tot aktiviteiten beperkt door het vrijwel ontbreken van passende en niet al te ongezellige zaalruimten.' Vandaag de dag hebben we een veelzijdig dorpshuis, waarin welzijn, cultuur, sport en ontmoeting centraal staan. Het Dorpshuis is van iedereen en voor iedereen. Je kunt hier terecht voor vergaderingen, repetities, sporten, cursussen, kortom een veelheid aan mogelijkheden. Wij runnen het Dorpshuis met vrijwilligers. We verhuren alleen zaalruimte. Voor bediening e.d. dien je zelf te zorgen."

- MFA: - "De nieuwe multifunctionele accommocatie (MFA) in Meeden bestaat uit een verzameling zadelkappen. Op deze manier wordt aangesloten op de schaal van het dorp. Een grootschalig volume voelt op deze manier klein. De grote gymzaal bijvoorbeeld bestaat uit twee kappen waardoor deze grote ruimte op een mooie manier kan aansluiten bij de andere lagere en kleinere kappen. Daarnaast dragen deze zadelkappen bij aan een grotere ruimtelijke kwaliteit van het interieur en biedt het de mogelijkheid op een vanzelfsprekende manier PV-panelen in het pannendak te integreren. Deze noodzakelijke installatieonderdelen domineren daardoor niet het straatbeeld. De zadelkappen sluiten op een vloeiende manier op elkaar aan waardoor er duidelijk sprake is van één gebouw. Het gebouw bestaat voornamelijk uit rode baksteen van de lokale steenfabriek en wordt op de noordzijde afgewisseld met onbehandeld hout. Het gebouw sluit daardoor enerzijds aan op het dorpse lint en anderzijds zoekt het gebouw de verbinding met de aangrenzende buurt aan de noordkant van het perceel.

De school wordt georganiseerd rondom twee leerpleinen aan de noordzijde van de MFA. Deze leerpleinen staan met elkaar in verbinding via een multifunctionele ruimte in het hart van het gebouw. Hier kan de gemeenschapsruimte gekoppeld worden aan een grote vergaderruimte en via het toneel (c.q. handvaardigheidslokaal) met de gymzaal t.b.v. grote vieringen en evenementen. Op elk leerplein zijn drie groepslokalen aangewezen waarvan één groepslokaal wordt benut als peuterspeelzaal. Door de organisatie van school, peuterspeelzaal en bijbehorende schoolpleinen aan de noordzijde te organiseren ontstaat een prettige afstand tot de Hereweg m.b.t. geluid en verkeersveiligheid. De gymzaal en het dorpshuis zijn met name georiënteerd op de Hereweg. Aan deze zijde is ook de hoofdentree prominent aanwezig. In het midden van het gebouw ontsluit deze entree het gebouw via de multifunctionele ruimte. Aan de oost- en westzijde van het gebouw zijn twee subentrees bedacht die de gymzaal, peuterspeelzaal en school ontsluiten.

Het gebouw slingert tussen het bestaande groen door. De bestaande monumentale bomen worden behouden. De bestaande dubbele bomenrij aan de Hereweg begeleidt de bezoekers naar de hoofdentree. De bestaande monumentale bomen in het midden van het terrein krijgen een plaats in de halfopen patio aan de noordzijde van het gebouw. Vanuit de leerpleinen en het hart van het gebouw zijn er mooie zichtlijnen met deze mooie bomen. Daarnaast wordt het nieuw in te richten terrein voornamelijk een groene buitenruimte. Parkeerplaatsen en pleinen worden waar nodig afgeschermd door groene hagen. Deze groene afscherming komt op een royale afstand tot de perceelgrenzen te liggen zodat er een open en uitnodigende sfeer ontstaat rondom de nieuwe multifunctionele accommodatie van Meeden. Voor nadere informatie zie het ontwerp van de terreininrichting en de Verbeelding interieur MFA. Daarnaast zijn wij bezig om te kijken welke (verkeers-)maatregelen op de Hereweg mogelijk zijn (zowel technisch als budgettair) om de schoolzone nog wat meer vorm te geven.

Op de locatie waar de MFA komt, is een archeologische opgraving uitgevoerd door RAAP, een bedrijf dat archeologisch onderzoek doet. Er zijn sporen van vroegere bewoning gevonden. Zo is in de grond een fundering gevonden van een 18e-eeuws huis. Er is ook een oude waterput gevonden en scherven van oud aardewerk. De waterput was opgebouwd uit plaggen (zoden). De kinderen uit groep 6 tot en met 8 hebben een rondleiding gehad op het terrein, waarbij een archeoloog van RAAP heeft laten zien wat er is opgegraven. Op school hebben de kinderen een archeologieles gehad van Marthe Koeweiden, die ook bij RAAP werkt. Zij vertelde over de bewoningsgeschiedenis van Meeden, en wat je daarvan in de grond kunt terugvinden." (bron: gemeente Midden-Groningen)

- Onderwijs: - Basisschool De Mieden. - Sjaloomschool.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Meeden is opgericht in 1929.

- Zorg: - Zorgboerderij H & H Hoeve. - Zorgboerderij De Velduil.

- Duurzaamheid: - Zonnepark ‘De Zonne Akkers’ wordt medio 2020 gerealiseerd op een voormalige motorcrossbaan in de gemeente Midden-Groningen. Het zonnepark is een initiatief van Stichting Innovatief Zonne-energiepark Meeden (SIZM). Het zonnepark wekt straks naar verwachting meer dan 2 miljoen kWh per jaar op, goed voor de energievoorziening van ruim 600 huishoudens, oftewel precies het hele dorp. De initiatiefnemers van Zonnepark ‘De Zonne Akkers’ willen de grond tussen en rond de zonnepanelen ook gebruiken om een biologisch tuinbouwproject te ontwikkelen. Het Zonnepark vormt zo het startpunt van een sociaal energielandschap: duurzame energieproductie en kleinschalige land- en tuinbouw.

- Anno 2020 is er nog een plan in ontwikkeling voor een zonnepark in deze omgeving, in het N van het dorpsgebied van Meeden, in de Eekerpolder (rond de Eekerweg), tussen de spoorlijn en het Winschoterdiep, deels op grondgebied van Scheemda. "Vanwege internationale, nationale en regionale afspraken over duurzame energie, is gemeente Midden-Groningen van plan 600 hectare grond te vergunnen voor zonneparken. In 2015 hebben Jaap Keuning en Jan Hendriks het plan aangedragen om de Eekerpolder in te richten als zonnepark. Hoewel dit toen is aangedragen als alternatief voor windpark N33, komt Zonnepark Eekerpolder vanwege de nieuwe plannen nu weer in beeld. De Eekerpolder is een prima plek voor een zonnepark. Vanwege de ligging tussen de A7 en het spoor is het niet zichtbaar voor de omringende dorpen.

Coöperatie Eekerpolder wil grip houden op de bouw van zonneparken in de omgeving door voor 50% te participeren met een betrouwbare ontwikkelaar. De coöperatie is opgericht op initiatief van Jaap Keuning, Henriëtte Hartgers, Alma Ottens, Johan Mulder, Joyce van der Wielen, Bart van der Horst, Elly Broersma en Kirsten Muntendam. Samen met de huidige dorpsraadcoöperatie zetten zij zich in voor de leefbaarheid van de dorpen in de voormalige gemeenten Menterwolde en Scheemda." (bron: Coöperatie Eekerpolder) Een kwart van de 176 hectare wordt ingericht als natuurgebied.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van het dorp. - Lidmaten Meeden 1680-1811.

Reactie toevoegen