Noord-Sleen

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

Noord-Sleen

Terug naar boven

Status

Noord-Sleen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Noord-Slien.

Spelling
De plaatsnaam hoort gespeld te worden als Noord-Sleen, met koppelteken. Zo is het door de gemeente vastgesteld en zo staat het ook op de plaatsnaamborden. Op de richtingborden in de omgeving staat het echter foutief als één woord gespeld.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Noord-Sleen ligt N van het dorp Sleen, Z van het dorp Odoornerveen, ZW van de dorpen 't Haantje en Klijndijk, W van de stad Emmen, NNW van het dorp Erm, NO van de dorpen Benneveld en Oosterhesselen, ONO van het dorp Meppen, O van het dorp Aalden, OZO van de dorpen Zweeloo en Wezup en ZO van de dorpen Wezuperbrug en Schoonoord.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Noord-Sleen 52 huizen met 350 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 230 huizen met ca. 580 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de Historische Commissie Noord-Sleen. Momenteel houden zij zich met name bezig met het verzamelen en digitaliseren van dia's en films van het dorp. Mocht je die nog in je bezit hebben, dan houden ze zich aanbevolen. Ook andere Noord-Sleense spullen zoals foto's, aktes en oorkondes blijven welkom.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Met de in 2017 verschenen Dorpsvisie Noord-Sleen geven de inwoners aan waar zij met het dorp naar toe willen in de komende jaren. Zij hebben dit vertaald in doelen die samen de Dorpsagenda vormen. Deze Dorpsagenda is een leidraad voor Dorpsbelangen om de komende jaren samen met inwoners, gemeente en andere belanghebbenden aan te werken.

- Aan de Dorpsstraat in Noord-Sleen was vroeger een boerenbedrijf van de familie Langius. In 1925 brandde de boerderij af en zette Henrikus Vrielink, de opa van Riekus Vrielink, er een nieuwe neer. In 2003 nemen Riekus en zijn vrouw Susanne Janssen het bedrijf over van zijn vader, in de wetenschap dat ze in de dorpskern niet zouden kunnen uitbreiden. Verplaatsing uit de dorpskern naar het buitengebied was de enige optie om de toekomst van het melkveebedrijf zeker te stellen. Het bestaande bedrijf was ook niet erg efficiënt ingericht; het was een gemengd bedrijf met 50 stuks melkvee en aardappelen, maar dat was veel te kleinschalig om echt lonend te kunnen worden. Dus daar zijn ze mee gestopt. En hun 50 hectare grond lag door de hele regio verspreid. Qua weidegang ging dat net, maar al het heen en weer rijden was niet echt praktisch.

Daarom zijn ze in 2008 gestart met een kavelruiltraject, waarbij ze gezien hun sociale banden met het dorp wel in het dorpsgebied van Noord-Sleen wilden blijven. Gezien de complexe procedures rond omgevingsvergunningen, fosfaatrechten, en de Ruimte voor Ruimte regeling m.b.t. de locatie aan de Dorpsstraat (waar in ruil voor afbraak van bedrijfsopstallen twee woningen mogen worden gebouwd), heeft het al met al 10 jaar geduurd, maar dan heb je ook wat; aan de Looweg, aan de zuidwestelijke rand van het dorp, hebben ze nu sinds 2018 een nieuwe bedrijfswoning met nieuwe hypermoderne stal, met 46 hectare in eigendom en in totaal 61 hectare in gebruik. De maatschap met zijn neef (die nodig was om voldoende fosfaatrechten te verkrijgen) heeft plek voor tweehonderd koeien inclusief jongvee. "Dat moet ook wel, anders is het financieel niet te doen. We hebben nu twee melkrobots, het nieuwste van het nieuwste (Lely Astronaut A5)", aldus Vrielink.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Korenmolen Albertdina in Noord-Sleen (Markeweg 32) is in 1906 gebouwd met gebruikmaking van de afgebroken korenmolen Apollo uit het Groningse Usquert. Dit ter vervanging van een molen die op dezelfde plek in 1904 was gebouwd en die was afgebrand. Tot aan de restauratie in de jaren zeventig van de 20e eeuw had de molen op één roede het zelfzwichtingssysteem. Thans heeft de molen oudhollands opgehekte roeden met zeilen en een lengte van 23 meter. De molen is ingericht met één koppel maalstenen en maalt af en toe op vrijwillige basis. De huidige eigenaar is de gemeente Coevorden. De molen is te bezoeken als hij draait (vaak op zaterdag) en op afspraak.

- Hunebed D50 bij Noord-Sleen is een mooi exemplaar. Bijzonder aan dit hunebed is dat het erg compleet is. Zo zijn er nog veel kransstenen aanwezig. De kring rond hunebed D50 is vrij compleet en geeft een mooi beeld tot waar de dekheuvel ooit gelegen moet hebben.

Terug naar boven

Evenementen

- Het eerstvolgende Volksfeest in Noord-Sleen is in 2020.

- "Toneelvereniging Noord-Sleen is opgericht in 1956 en brengt sindsdien jaarlijks in december een nieuw Drents blijspel op de planken. Er wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van headsets voor alle spelers, wat het geluid en de verstaanbaarheid van de spelers enorm ten goede komt, en waar het publiek ook zeer tevreden geluiden over heeft laten horen. Donateurs van de toneelvereniging hebben gratis entree. Losse entreekaarten kosten € 6,00 per stuk. Je bent al donateur voor € 5,00 per jaar. Naast de jaarlijkse uitvoeringen bij Wielens kunnen verenigingen, zoals buurt- en vrouwenverenigingen, ons boeken voor een verrassende avondinvulling met een Drents blijspel."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Bosbad Noord-Sleen wil ook in de toekomst blijven bestaan. Daarom blijven we ontwikkelen. We zien dat de financiering van buitenaf steeds lastiger wordt, daarom willen we daar minder afhankelijk van zijn. Om dat te bereiken moeten we aantrekkelijk blijven voor het publiek dat we hebben, maar ook nieuw publiek aantrekken. Hierbij blijven onze randvoorwaarden altijd overeind; een veilig en schoon bad, waar enthousiaste vrijwilligers en personeelsleden de zaken goed voor elkaar hebben. Missie: Wij zijn een gemoedelijk en verwarmd openluchtbad, midden in de natuur. We zijn van en voor iedereen. In de toekomst willen we een plek blijven waar jong en oud met plezier naartoe gaan. Kernwaarden: Veilig:
Veiligheid staat altijd voorop! Verfrissend, zowel het water, als onze mensen, activiteiten en communicatie. Vitaal: we blijven vernieuwen en bijdragen aan de leefbaarheid. Ontspannen en bewegen staan bij ons centraal. Voor elkaar: daar doen we het voor. Vrijwilligers maken het bosbad tot wat het is, en dat voel je."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Noord-Sleen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noord-Sleen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Noord-Sleen.

- Belangenorhanisaties: - Dorpsbelangen Noord-Sleen.

- Boermarke Noord-Sleen is een oude vereniging (waarvan je de geschiedenis kunt lezen onder de link) die nog altijd een rol speelt in de lokale samenleving.

- Onderwijs: - Basisschool De Vlinderhof heeft ca. 75 leerlingen in 4 combinatiegroepen en ligt net buiten de dorpskern van Noord-Sleen aan een verkeersarme en veilige weg. De school ademt rust en sfeer uit. Achter de school bevindt zich een zeer royale speelgelegenheid. Er is een ruim opgezet schoolplein met speeltoestellen en een voetbalveldje. Ook zijn ze trots zijn op hun eigen (schoolplein)bos.

- Sport: - De Bridgeclub speelt 2x per maand in Café-restaurant Wielens.

- Handbalvereniging Exito is opgericht in 1964. Hoe het destijds allemaal ontstaan is en hoe het er in de eerste decennia aan toe ging is een mooi verhaal, dat je kunt lezen onder de link.

- Rijvereniging (RV) & Ponyclub (PC) De Hullen is opgericht in 2004 en heeft haar thuisbasis bij Manege De Hullen in Noord-Sleen. De leden kunnen groepslessen en privélessen volgen, in zowel dressuur als springen. Ze organiseren regelmatig activiteiten zoals onderlinge wedstrijden (dressuur en springen), buitenritten, clubkampioenschappen, clubweekend, clinics en wekelijks KNHS dressuur- en/of springwedstrijden.

- Schietsportvereniging SVS is opgericht in 1959 en is een begrip in Noord-Sleen en omstreken. Door een 40-tal leden wordt op 8 wedstrijdbanen fanatiek geschoten in diverse disciplines, zoals luchtgeweer, luchtpistool en klein kaliber pistool. Geschoten wordt op 5, 10 en 12 meter. Wanneer je eens kennis wilt maken met de schietsport en een bezoek wilt brengen aan de vereniging, kun je contact opnemen met de secretaris of een afspraak maken. Je kunt ook langskomen op een van de verenigingsavonden op dinsdag en vrijdag vanaf 20.00 uur in Café-restaurant Wielens.

- Vrouwen: - Vrouwen van Nu afd. Noord-Sleen is opgericht in 1977 en houdt haar afdelingsavonden in Café-Restaurant Wielens. Het is een actieve en gezellige vereniging met ca. 65 leden. Door het jaar heen organiseren zij tal van activiteiten.

Reactie toevoegen