Noord-Sleen

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

noord-sleen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Noord-Sleen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen.

Noord-Sleen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen.

Noord-Sleen

Terug naar boven

Status

- Noord-Sleen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen.

- Voor de postadressen vallen onder Noord-Sleen ook nog 4 panden van buurdorp 't Haantje.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Noord-Slien.

Spelling
De plaatsnaam hoort gespeld te worden als Noord-Sleen, met koppelteken. Zo is het door de gemeente vastgesteld en zo staat het ook op de plaatsnaamborden. Op de richtingborden in de omgeving staat het echter foutief als één woord gespeld.

Oudere vermeldingen
1365 van Nortslene, 1381-1383 Noertsleen, 1484 tot Noertsleen, 1851-1855 Noord Sleen.

Naamsverklaring
"Met noord 'noordelijk gelegen' ter onderscheiding van Sleen, dat vroeger ook Zuid-Sleen werd genoemd."(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Noord-Sleen ligt N van het dorp Sleen, Z van het dorp Odoornerveen, ZW van de dorpen 't Haantje en Klijndijk, W van de stad Emmen, NNW van het dorp Erm, NO van de dorpen Benneveld en Oosterhesselen, ONO van het dorp Meppen, O van het dorp Aalden, OZO van de dorpen Zweeloo en Wezup en ZO van de dorpen Wezuperbrug en Schoonoord.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Noord-Sleen 52 huizen met 350 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
In 2015 zijn tijdens voorbereidingen van de bouw van een nieuwe boerderij in Noord-Sleen overblijfselen ontdekt van een nederzetting uit de laatste bronstijd, begin ijzertijd. Paalgaten van een aantal spijkerboerderijen werden ontdekt aan de Zweeloërstraat. Dit bevestigt het vermoeden dat er al meer dan 3000 jaar bewoning plaatsvindt in dit gebied.

Heemkunde
"Projecten van de Historische Commissie Noord-Sleen: Dia´s en films. Mocht u films of dia´s van ons dorp hebben en deze beschikbaar willen stellen, dan kunt u contact opnemen met een van de commissieleden. Wij kunnen die dan digitaliseren. U krijgt uw eigen materiaal natuurlijk terug als u dat wilt. Foto´s verzamelen en digitaliseren. We hebben al een grote verzameling oude foto´s gedigitaliseerd, maar foto´s blijven welkom. Archiveren. Verzamelen van oude aktes, oorkondes en andere papieren, die bewaard kunnen worden voor het nageslacht. We beschikken over archiefruimte in het MFC te Sleen. Facebook. Op onze Facebookpagina worden regelmatig oude foto´s getoond met indien beschikbaar namen van personen die op deze foto´s staan.

Ondersteuning Geopark de Hondsrug. Wij ondersteunen het Geopark op verschillende gebieden. Er is onder andere een route uitgestippeld vanaf Naobershof in Emmen via de Hullen en het Sleenerzand, richting Oud Aalden, Sleen en Westenesch. Langs deze route zijn enkele agrarische bedrijven te bezoeken, om van de huidige landbouwmethodes kennis te nemen. De deelnemende bedrijven geven dit aan door middel van een vlag. Wanneer de vlag zichtbaar is kan men deze bedrijven bezoeken. Verder is er een fietsroute uitgestippeld rond Noord-Sleen, waarbij op verschillende plaatsen een filmpje op de telefoon verschijnt met informatie over het gebied of gebouw. De route is ongeveer 23 km lang. Het startpunt is bij Café Restaurant Wielens."

Boek
'Noord-Sleen zoals ’t was, zoals ’t is', is de titel van hét boek over dit dorp, dat in 2012 is verschenen. Het is een beknopte geschiedenis van het ontstaan van deze gemeenschap tot en met een totaal overzicht van alle huizen en bewoners per eind 2010. Tijdens de opening van een tentoonstelling over onder meer de geschiedenis van het dorp is het boek gepresenteerd. Provinciaal historicus Michiel Gerding, wethouder van de gemeente Coevorden en geboren Noord-Slener Geert Roeles en gemeentearchivaris Henk Mepschen ontvingen er de eerste exemplaren.

Frits Smit, de voorzitter van de lokale Historische Commissie weet nog goed dat reeds in 1986 het eerste idee ontstond voor een boek over het dorp. Uiteindelijk is in 2011 een redactie samengesteld om het boek te realiseren. Tijdens de laatste drie tot vier jaar is er echt werk gemaakt van het boek. Smit: “Mede doordat de samenstelling van de bevolking is veranderd, zien we elkaar minder vaak. Dat is een van de redenen om de geschiedenis niet verloren te laten gaan voor het nageslacht. Mensen kunnen het resultaat nu echt zien. Het is een boek van en over Noord-Sleen en door inwoners van het dorp. Alleen de drukkerij ontbreekt. Anders hadden we alles helemaal zelf kunnen doen.”

Historicus Gerding weet dat het dorp zich veelal bewoog in de schaduw van de geschiedenis van dorpen als Sleen en Schoonoord. “Het dorp onttrekt zich dan misschien wel aan de grote Drentse geschiedenis, maar dat maakt wat hier is gebeurd bepaald niet minder interessant. Integendeel.” Wethouder Roeles voelt zich als inwoner van Sleen behoorlijk aangetrokken tot het buurdorp: “Dit dorp is een voorbeeld voor onze gemeente. Er is niet veel, maar toch is er veel te doen. De voorzieningen zijn dan misschien beperkt, maar er is altijd nog Café Wielens. Nieuwe bewoners voelen goed aan hoe het hier werkt. Hier wonen mensen met verstand van zaken die hun kennis in dienst stellen van het dorp. Met dit boek in de hand blijft Noord-Sleen een voorbeeld. Ik denk dat dit dorp een gouden toekomst tegemoet gaat.”

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Naoberserf
Eind 2021 zijn de laatste veeboerderij en het bijbehorende boerenerfwinkeltje uit Noord-Sleen verdwenen. Lucas Boes, die met zijn vrouw Adri ruim 30 jaar de boerderij op Dorpsstraat 8 beheerde (eerst melkvee, later pluimvee en daarna ook de boerenerfwinkel en eierautomaat), werd in 2020 namelijk 65 jaar en vond het tijd om het een tandje rustiger aan te gaan doen. Het boerenbedrijf is overgedragen aan een jong stel in Exloo, de winkel maakt plaats voor woonruimte in de boerderijwoning aan de straat, en de eierautomaat is een klein stukje naar het westen verhuisd, naar de overkant van de N376, namelijk naar Wolfgarenseweg 3, waar Annet Begeman en Mario Siebring al een servicepunt hebben voor de pakketdiensten van DHL en DPD.

De kippenschuur achter op het erf is in 2020 gesloopt en maakte daarmee letterlijk ruimte vrij voor nieuwe plannen. Samen met buurman Niels Homans was Lucas Boes de heg aan het snoeien, toen ze op het idee kwamen: "We hadden het over alle ruimte die achter onze woningen vrijkwam en zeiden gekscherend dat we daar misschien kavels konden verkopen, om er woningen op te laten zetten", vertelt Homans. "Van het een kwam het ander en toen gingen we er echt werk van maken." De gemeente en de provincie waren beide enthousiast over het plan. Na onderzoeken kregen de families Boes en Homans groen licht voor hun woningproject.

Het wordt een brinkje met daaraan vijf woningen. "We noemen het het Naoberserf. Het wordt een typisch Drents plaatje, maar dan wel anno 2021." Van de vijf kavels hehben de initiatiefnemers er twee voor zichzelf gereserveerd. Boes en Homans verhuizen dus enkele tientallen meters naar achteren. "Als je projectontwikkelaar bent, wil je vaak zo veel mogelijk stenen bouwen op de vierkante meter. Maar wij wonen hier al, dus we willen met dit project ook een zo mooi mogelijke woonruimte voor onszelf creëren." De verwachting is dat het project Naoberserf Noord-Sleen medio 2023 af is. De kavels gaan medio 2021 in de verkoop.

"Naoberserf: vrij, comfortabel en landelijk wonen in een authentiek stukje Drenthe! Dit project is een unieke samenwerking tussen de directe buren van deze te realiseren brink in het landelijk gelegen Noord-Sleen. Een ultieme vorm van naoberschap - een typisch kenmerk van de Drentse cultuur. De initiatiefnemers zijn op zoek naar nieuwe buren die, samen met hen, op een prettige en ongedwongen manier op deze prachtige locatie willen wonen.

De aanleiding voor dit initiatief was de verplaatsing van een van de laatste melkveebedrijven van de kern naar de rand van het dorp in 2018. De ruimte die door het verdwijnen van de koeienstal en schuur achter Dorpsstraat 2 ontstond, bood de mogelijkheid voor het realiseren van twee bouwkavels ('Ruimte voor Ruimte'). Door het verplaatsen van het pluimveebedrijf achter nummer 8 in 2020 ontstond er ruimte voor nog eens drie bouwkavels, die optisch een mooie eenheid met de andere bouwkavels vormen. Het resultaat is ‘Naoberserf’; vijf zeer royale en landelijk gelegen bouwkavels met een gezamenlijke ontsluiting vanaf de Dorpsstraat in de kern van Noord-Sleen. Wonen in dit dorp betekent genieten van alle woonvoordelen van een dorp met de gemakken van de stad binnen handbereik.

Kopers van een bouwkavel krijgen een unieke kans om hun eigen droomwoning te bouwen op deze prachtige locatie. De te bebouwen oppervlakten liggen als een soort strooigoed op de kavels, waardoor het geheel een authentieke uitstraling krijgt en aansluit bij de cultuurhistorische waarden van het dorp. In verband met de landelijke ligging en uitstraling gaat de voorkeur uit naar het bouwen van schuurwoningen op de kavels. Eventueel is het mogelijk een dorpswoning op de kavels te realiseren. De nieuw te bouwen (schuur)woningen zullen - samen met de bestaande woonboerderijen aan de Dorpsstraat met huisnummer 4 en 8 – een prachtige brink met een landelijke sfeer vormen. Voor de stedenbouwkundige randvoorwaarden daarvan wordt verwezen naar het bestemmingsplan." Aldus Ten Wolde Makelaars, die de verkoop van de kavels heeft verzorgd.

Verhuizing veehouderij Vrielink uit de dorpskern
Aan de Dorpsstraat in Noord-Sleen was vroeger een boerenbedrijf van de familie Langius. In 1925 brandde de boerderij af en zette Henrikus Vrielink, de opa van Riekus Vrielink, er een nieuwe neer. In 2003 nemen Riekus en zijn vrouw Susanne Janssen het bedrijf over van zijn vader, in de wetenschap dat ze in de dorpskern niet zouden kunnen uitbreiden. Verplaatsing uit de dorpskern naar het buitengebied was de enige optie om de toekomst van het melkveebedrijf zeker te stellen. Het bestaande bedrijf was ook niet erg efficiënt ingericht; het was een gemengd bedrijf met 50 stuks melkvee en aardappelen, maar dat was veel te kleinschalig om echt lonend te kunnen worden. Dus daar zijn ze mee gestopt. En hun 50 hectare grond lag door de hele regio verspreid. Qua weidegang ging dat net, maar al het heen en weer rijden was niet echt praktisch.

Daarom zijn ze in 2008 gestart met een kavelruiltraject, waarbij ze gezien hun sociale banden met het dorp wel in het dorpsgebied van Noord-Sleen wilden blijven. Gezien de complexe procedures rond omgevingsvergunningen, fosfaatrechten, en de Ruimte voor Ruimte regeling m.b.t. de locatie aan de Dorpsstraat (waar in ruil voor afbraak van bedrijfsopstallen twee woningen mogen worden gebouwd), heeft het al met al 10 jaar geduurd, maar dan heb je ook wat; aan de Looweg, aan de zuidwestelijke rand van het dorp, hebben ze nu sinds 2018 een nieuwe bedrijfswoning met nieuwe hypermoderne stal, met 46 hectare in eigendom en in totaal 61 hectare in gebruik. De maatschap met zijn neef (die nodig was om voldoende fosfaatrechten te verkrijgen) heeft plek voor tweehonderd koeien inclusief jongvee. "Dat moet ook wel, anders is het financieel niet te doen. We hebben nu twee melkrobots, het nieuwste van het nieuwste (Lely Astronaut A5)", aldus Vrielink.

Dorpsvisie
Met de in 2017 verschenen Dorpsvisie Noord-Sleen geven de inwoners aan waar zij met het dorp naar toe willen in de komende jaren. Zij hebben dit vertaald in doelen die samen de Dorpsagenda vormen. Deze Dorpsagenda is een leidraad voor Dorpsbelangen om de komende jaren samen met inwoners, gemeente en andere belanghebbenden aan te werken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Molen
Korenmolen Albertdina in Noord-Sleen (Markeweg 32) is in 1906 gebouwd met gebruikmaking van de afgebroken korenmolen Apollo uit het Groningse Usquert. Dit ter vervanging van een molen die op dezelfde plek in 1904 was gebouwd en die was afgebrand. Tot aan de restauratie in de jaren zeventig van de 20e eeuw had de molen op één roede het zelfzwichtingssysteem. Thans heeft de molen oudhollands opgehekte roeden met zeilen en een lengte van 23 meter. De molen is ingericht met één koppel maalstenen en maalt af en toe op vrijwillige basis. De huidige eigenaar is de gemeente Coevorden. De molen is te bezoeken als hij draait (vaak op zaterdag) en op afspraak.

Hunebedden
- Hunebed D49, ook bekend als de Papeloze Kerk, is een ganggraf in natuurgebied Sleenerzand tussen Schoonoord en Noord-Sleen (nog net vallend onder het N uiteinde van laatstgenoemd dorp). De naam Papeloze Kerk zou verwijzen naar het feit dat hier tijdens de Reformatie in de tweede helft van de 16e eeuw, toen openlijke protestantse geloofsuitoefening verboden was geworden, zogeheten hagenpreken werden gehouden. Papeloos wil zeggen: zonder dat er een katholiek priester (een "paap") bij aanwezig was. Menso Alting predikte de nieuwe leer.
- Hunebed D50 is een mooi exemplaar. Bijzonder aan dit hunebed is dat het erg compleet is. Zo zijn er nog veel kransstenen aanwezig. De kring rond hunebed D50 is vrij compleet en geeft een mooi beeld tot waar de dekheuvel ooit gelegen moet hebben.
- Hunebed D51 ligt evenals hunebed D50 aan de Hunebedweg, ten noordwesten van het dorp. De Hunebedweg is na de aanleg van de N381 een doodlopende weg geworden. D51 ligt iets zuidelijker dan D50. Het hunebed is zwaar beschadigd en is, met nog slechts drie van de zeven dekstenen, beduidend kleiner dan zijn overbuurman aan de overzijde van de weg. De dekstenen zijn beschadigd. Er zijn nog veertien draagstenen en drie poortstenen.

Boerderijen
In dit langgerekte esdorp vind je nog veel mooie Saksische boerderijen.

Oorlogsmonument
Aan de zuidkant van het bos Sleenerzand staat een monument voor de omgekomen bemanningsleden van een Brits vliegtuig dat daar op 14 mei 1943 in het toen nog jonge bos is neergestort.

Terug naar boven

Evenementen

Volksfeest
1x in de 4 jaar is er gedurende een weekend in juni het Volksfeest. Een weekend vol gezelligheid met twee optochten van praalwagens van alle straten uit Noord-Sleen. De optochten vinden plaats op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 13.30 uur. Iedereen is welkom om de mooie wagens te bewonderen.

Toneel
"Toneelvereniging Noord-Sleen is opgericht in 1956 en brengt sindsdien jaarlijks in december een nieuw Drents blijspel op de planken. Er wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van headsets voor alle spelers, wat het geluid en de verstaanbaarheid van de spelers enorm ten goede komt, en waar het publiek ook zeer tevreden geluiden over heeft laten horen. Donateurs van de toneelvereniging hebben gratis entree. Losse entreekaarten kosten € 6,00 per stuk. Je bent al donateur voor € 5,00 per jaar. Naast de jaarlijkse uitvoeringen bij Wielens kunnen verenigingen, zoals buurt- en vrouwenverenigingen, ons boeken voor een verrassende avondinvulling met een Drents blijspel."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Zwembad
In de bossen van het Slenerzand ligt het prachtige Bosbad Noord-Sleen. Het verwarmde openluchtbad met een mooie glijbaan en een ruime speel- en zonneweide is ideaal voor het hele gezin. Gezellig samen met de kinderen spetteren en spelen in het water of fanatiek baantjes trekken om de conditie op peil te houden. Naast het grote bad is er ook een apart peuterbad voor de allerkleinsten met een eigen glijbaan. Voor de tieners is er naast de 32 meter lange glijbaan een tafeltennistafel, volleybal- en basketbalveld.

"Bosbad Noord-Sleen wil ook in de toekomst blijven bestaan. Daarom blijven we ontwikkelen. We zien dat de financiering van buitenaf steeds lastiger wordt, daarom willen we daar minder afhankelijk van zijn. Om dat te bereiken moeten we aantrekkelijk blijven voor het publiek dat we hebben, maar ook nieuw publiek aantrekken. Hierbij blijven onze randvoorwaarden altijd overeind; een veilig en schoon bad, waar enthousiaste vrijwilligers en personeelsleden de zaken goed voor elkaar hebben.

Missie: Wij zijn een gemoedelijk en verwarmd openluchtbad, midden in de natuur. We zijn van en voor iedereen. In de toekomst willen we een plek blijven waar jong en oud met plezier naartoe gaan. Kernwaarden: Veilig: Veiligheid staat altijd voorop! Verfrissend, zowel het water, als onze mensen, activiteiten en communicatie. Vitaal: we blijven vernieuwen en bijdragen aan de leefbaarheid. Ontspannen en bewegen staan bij ons centraal. Voor elkaar: daar doen we het voor. Vrijwilligers maken het bosbad tot wat het is, en dat voel je."

Bos
Ten noorden van de dorpskern van Noord-Sleen ligt de uitgestrekte, 1600 ha grote Boswachterij Sleenerzand, die wordt beheerd door Staatsbosbeheer). Het meest noordelijke punt was de zevenmarkensteen ten noorden van De Kiel. De bossen zijn, zoals de naam al doet vermoeden, aangeplant op een groot heide- en stuifzandgebied. Op enkele kleine heideveldjes na is hier niets meer van over.

Recreatieplaas
Aan de zuidoostkant van het bos Sleenerzand ligt recreatieplas de Kibbelkoele.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Noord-Sleen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over dit dorp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Noord-Sleen.

- Belangenorhanisaties: - Dorpsbelangen.

- Boermarke Noord-Sleen is een oude vereniging (waarvan je de geschiedenis kunt lezen onder de link) die nog altijd een rol speelt in de lokale samenleving.

- Onderwijs: - "OBS De Vlinderhof ligt net buiten de dorpskern aan een verkeersarme en veilige weg. Het gebouw heeft vier leslokalen. De school ademt rust en sfeer uit en is zeer gemakkelijk toegankelijk voor de ouders. Buiten de lessen om vinden er veel (onderwijskundige) activiteiten plaats. Ook zijn wij trots zijn op ons eigen (schoolplein)bos! De leerlingen zijn verdeeld over vier combinatiegroepen. We werken volgens het 5 gelijke dagen model (continurooster 8.30-14.15 uur). Op de Vlinderhof dagen we leerlingen uit in een rijke leeromgeving. Veiligheid, structuur en zorg voor het individu zorgen er voor dat leerlingen zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkracht is hierbij een coach die leerlingen in hun leerproces begeleidt, waarbij ontdekkend leren, samenwerken en verantwoordelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn."

- Sport: - De Bridgeclub speelt 2x per maand in Café-restaurant Wielens.

- Rijvereniging (RV) & Ponyclub (PC) De Hullen is opgericht in 2004 en heeft haar thuisbasis bij Manege De Hullen in Noord-Sleen. De leden kunnen groepslessen en privélessen volgen, in zowel dressuur als springen. Ze organiseren regelmatig activiteiten zoals onderlinge wedstrijden (dressuur en springen), buitenritten, clubkampioenschappen, clubweekend, clinics en wekelijks KNHS dressuur- en/of springwedstrijden.

- Schietsportvereniging SVS is opgericht in 1959 en is een begrip in Noord-Sleen en omstreken. Door een 40-tal leden wordt op 8 wedstrijdbanen fanatiek geschoten in diverse disciplines, zoals luchtgeweer, luchtpistool en klein kaliber pistool. Geschoten wordt op 5, 10 en 12 meter. Wanneer je eens kennis wilt maken met de schietsport en een bezoek wilt brengen aan de vereniging, kun je contact opnemen met de secretaris of een afspraak maken. Je kunt ook langskomen op een van de verenigingsavonden op dinsdag en vrijdag vanaf 20.00 uur in Café-restaurant Wielens.

- Vrouwen: - Vrouwen van Nu afd. Noord-Sleen is opgericht in 1977 en houdt haar afdelingsavonden in Café-Restaurant Wielens. Het is een actieve en gezellige vereniging met ca. 50 leden. Door het jaar heen organiseren zij tal van activiteiten.

Reactie toevoegen