Paasloo

Plaats
Dorp
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

paasloo_plaatsnaambord.jpg

Het dorp Paasloo is kennelijk dusdanig dunbebouwd dat het geen bebouwde kom heeft en daarom witte plaatsnaamborden heeft i.p.v. blauwe (met 60 km-zone). In het dorpskerntje aan de Binnenweg is wel sprake van een 30 km-zone.

Het dorp Paasloo is kennelijk dusdanig dunbebouwd dat het geen bebouwde kom heeft en daarom witte plaatsnaamborden heeft i.p.v. blauwe (met 60 km-zone). In het dorpskerntje aan de Binnenweg is wel sprake van een 30 km-zone.

paasloo_kerk.jpg

Paasloo, Hervormde (PKN) kerk

Paasloo, Hervormde (PKN) kerk

Paasloo

Terug naar boven

Status

- Paasloo is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Oldemarkt. In 1973 over naar gemeente IJsselham, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

- Het dorp Paasloo is kennelijk dusdanig dunbebouwd dat het geen bebouwde kom heeft in de zin van de Wegenverkeerswet, en daarom witte plaatsnaamborden heeft i.p.v. blauwe (met 60km-zone). In het dorpskerntje aan de Binnenweg is wel sprake van een 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1251 Paslo, Pasel, 1395-1396 Paeschele, 1438 Pasel, 1467 Paesel, 1555 Paezeloe, 1561 Paesloe, 1579 Paslo, 1624 Pacelo, 1634 Paeslo, 1665 Paesloo, 1867 Paaslo.

Naamsverklaring
Moeilijk te verklaren. Wordt in verband gebracht met de daar ontstoken Paasvuren, vergelijkbaar met veldnamen als Paaskamp en Paasberg. Daarnaast heeft men hierin het woord pas in de zin van 'doorgang, overgang' vermoed, maar misschien toch eerder het Middelnederlandse pasch 'weide' ontstaan uit het Latijnse pascua 'weide' en lo 'licht, open bos'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Paasloo ligt NW van Steenwijk, O van Oldemarkt en grenst in het N aan de provincie Fryslân.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Paasloo 61 huizen met 348 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1251 wordt de buurtschap Paasloo voor het eerst genoemd. 'Domine apud Paslo-qui....nominatum' lezen we in het oorkondeboek van de Groninger Ommelanden en Drenthe. In 1336 geeft bisschop Johan van Diest toestemming tot het stichten van een kapel. Voordien gingen de bewoners ter kerke in Steenwijk, destijds ruim 'anderhalf uur gaans'! In de herfst en de winter was Steenwijk ook nog eens zeer moeilijk bereikbaar vanwege de hoge waterstand van het riviertje de Aa. In een oorkonde van 26 maart 1336 verplichten de inwoners zich bij te dragen in het onderhoud van wegen en het bruggetje over de Aa.

In Paasloo heeft een fors uit de kluiten gewassen 'herenhuis' gestaan. Dit `Huis Paesloe’ is waarschijnlijk gebouwd in 1648 en is al in 1664 tot havezathe verheven. Het is een flink huis geweest van wel 17 meter lang. Bij een veiling in 1801 bleek hoe groot de havezathe was; zes kapitale boerenerven groot, met 183 bunders, 67 roeden en 14 ellen land. De havezathe had naast goederen in het dorp ook goederen in Kuinre, Blankenham en Dinxterveen. In 1846 is het `Huis Paesloe’ afgebroken. Tegenwoordig herinnert alleen een opening in de boswal van de Paasloër Allee nog aan het enorme herenhuis dat daar heeft gestaan. (bron: Lute Bouwer, 'Rond de Ribben' (2003), welk boek nog verkrijgbaar is bij de auteur en bij Spar Hof)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Paasloo heeft 3 rijksmonumenten, zijnde het vervenershuisje uit 1850-1870 op Spinnerslaan 17, en de Hervormde kerk met baarhuis en toegangshek van het kerkhof.

- Paasloo heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde de boerderij op Hooiweg 6 en de tonmolen op Binnenweg 12.

- In 1336 geeft bisschop Johan van Diest toestemming tot het stichten van een kapel in Paasloo. Voordien gingen de bewoners ter kerke in Steenwijk, destijds ruim anderhalf uur gaans, zoals dat heette (te voet, want andere vervoermogelijkheden had de gewone burger toen niet). In de herfst en de winter was Steenwijk zeer moeilijk bereikbaar vanwege de hoge waterstand van het riviertje de Aa. In een oorkonde van 26 maart 1336 verplichten de inwoners zich bij te dragen in het onderhoud van wegen en het bruggetje over de Aa.

De huidige Hervormde (PKN) kerk (Binnenweg 2) is in het eerste kwart van de 16e eeuw herbouwd, in de 17e eeuw gewijzigd en in 1864 hersteld. Bij de laatste grote restauratie in 1953-1954 zijn in het verhoogde koorgedeelte nissen te voorschijn gekomen, die men in hun oorspronkelijke staat heeft gelaten. Een grafkelder onder het koor is gedempt en enkele zich daarin bevindende grafstenen zijn aangebracht in het koor. Daarop staan de namen van zijne edelgeboren Heer Epo van Bootsma en zijn vrouw Mevrou Frouck van Donia. - De kerkdiensten zijn hier terug te luisteren.

Het orgel is in 1923-1924 gebouwd door v/h Van Dam. In de loop der jaren is het orgel ongewijzigd gebleven. Bij de jongste restauratie in 1999 - met Jan Jongepier als adviseur - is een Cornet III D op een kantsleep toegevoegd, en is de van origine pneumatische bas van de Bourdon 16 op het pedaal bespeelbaar gemaakt. Opmerkelijk is de aanwezigheid van twee piano-fortetreden voor de registers Woudfluit 2, Viool di Gamba 8, Quintadena 8 en Roerfluit 4. De dispositie: Manuaal (C-g3): Prestant 8, Bourdon 16 D, Violon 8 (C-H gecombineerd met Holpijp), Holpijp 8, Octaaf 4, Woudfluit 2, Viool di Gamba 8, Quintadena 8, Roerfluit 4, Cornet III D. Aangehangen Pedaal (klavieromvang C-d1, lade C-h): Bourdon 16. Winddruk: 76 mm wk. Toonhoogte: a1 = 432 Hz bij 15°C. Temperatuur: evenredig zwevend.

- In Paasloo staat de enige tonmolen van Nederland (Binnenweg 12). De molen is oorspronkelijk in 1899 gebouwd. Het ontwerp was van een landbouwer, die het type ontwikkelde voor het bemalen van zijn land, dat regelmatig onder water kwam te staan. Een ander type molen met wieken kon hij niet bouwen omdat hij daarvoor te veel bomen moest verwijderen. De molen is acht meter hoog. De diameter van de ton is 2,5 meter en de hoogte van de ton 1,8 m. De oorspronkelijke tonmolen heeft ruim 50 jaar gefunctioneerd, maar is bij een storm in 1952 verloren gegaan. In 2002 is, op initiatief van de IJsselhamse Molenstichting, een replica gemaakt. Het molentje is alleen nog draaivaardig, omdat de vijzelton verwijderd is. Het object heeft de status gemeentelijk monument.

- Henk Braad (1951) begint in 1971 als leerling-orgelbouwer bij orgelmakerij Bakker en Timmenga in Leeuwarden. Van 1981 tot 1986 studeert hij orgel aan het conservatorium in diezelfde plaats. Daarna treedt hij weer in dienst van dezelfde orgelbouwer en geeft daarnaast ook nog orgel- en pianoles. In 1986 wordt een boerderij in Paasloo, die dan in slechte staat verkeert, door hem aangekocht en stukje bij beetje in oude stijl gerestaureerd. Deze klus heeft ca. 25 jaar geduurd, omdat het allemaal in de vrije uurtjes moest gebeuren.

Naast het stemmen en intoneren van vaak oude kerkorgels is er een andere hobby bijgekomen. nl. het verzamelen en restaureren van oude harmoniums. Er staan nu zo’n 60 stuks - waaronder unieke exemplaren - in het Harmoniummuseum, dat gebouwd is in de schuur achter de boerderij. Het kleinste exemplaar is een harmonium dat op een schip is gebruikt. Het grootste heeft in de Hervormde kerk van Noordwolde gestaan. Drukwindharmoniums komen uit Parijs, Stuttgart en Brussel. Zuigwindharmoniums komen uit o.a. Amerika, Duitsland, Engeland en Canada. Bij een bezoek wordt een rondleiding gegeven. Ieder harmonium heeft z'n eigen verhaal. De harmoniums zijn van mei t/m september op zaterdag- en zondagmiddag van 13.00-17.00 uur te bezichtigen. Tijdens de openingsuren bespeelt Henk de instrumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De kamsalamander, de ringslang en de knoflookpad hebben het moeilijk. Ze leven met name op de keileemgrond in de Kop van Overijssel. Daar zijn echter veel landschapselementen verdwenen. Landschap Overijssel heeft daarom in 2020 in deze regio 8 bestaande poelen hersteld en 5 nieuwe poelen aangelegd. In 2021 komen er daar nog 10 van bij. Landschap Overijssel werkt hierin samen met Stichting Grensvisie Blesdijke en Stichting Natuurlijk Paasloo. Naast gebieden rond deze dorpen gaat het om een gebied rond Oldemarkt en om Landgoed De Eese.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Paasloo, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Jeugd: - Jeugdclub Paasloo organiseert wekelijks activiteiten voor kinderen vanaf 7 jaar in het dorp en omgeving.

- Sport: - Bij de Sportskoele in Paasloo worden lessen sportief paaldansen gegeven. Zij noemen zich de Slingervrouwgies. De lessen zijn te volgen zonder enige sportervaring. Voor elke vrouw, jong of ouder, groot of klein, is paaldansen een leuke full body work out. Tijdens paaldansen word je hele lichaam aan het werk gezet; het is kracht, lenigheid en coördinatie tegelijkertijd.

- Overige verengingen: - Passage afd. Oldemarkt/Paasloo is opgericht in 1969. Begonnen als Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (C.P.B.), zijn ze in 1999 door de landelijke fusie onderdeel van Passage geworden. Ze hebben ca. 35 leden en komen 1x per maand bij elkaar. Daarnaast zijn er verschillende commissies actief: de leeskring, nordic wandelgroep, fietsgroep, reiscommissie en bezoekdames. Spreekt dit alles je aan, dan ben je van harte welkom op een van de avonden, om eens vrijblijvend te luisteren en te praten met andere leden om te kijken of de vereniging misschien iets voor jou is.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Paasloo, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen