Poederoijensehoek

Plaats
Buurtschap
Zaltbommel
Bommelerwaard
Gelderland

poederoijensehoek_plaatsnaambord_kopie.jpg

In 2015 hebben de buurtschappen van de gem. Zaltbommel die nog geen plaatsnaamborden hadden (Oensel, Poederoijensehoek en De Rietschoof) deze alsnog gekregen, zodat je nu ter plekke tenminste expliciet kunt zien wanneer je deze buurtschappen binnenkomt

In 2015 hebben de buurtschappen van de gem. Zaltbommel die nog geen plaatsnaamborden hadden (Oensel, Poederoijensehoek en De Rietschoof) deze alsnog gekregen, zodat je nu ter plekke tenminste expliciet kunt zien wanneer je deze buurtschappen binnenkomt

poederoyensehoek.jpg_2-001.jpg

Op de dijk bij Poederoijensehoek

Op de dijk bij Poederoijensehoek

poederoyensehoek.jpg_3-001.jpg

Poederoijensehoek, of, ook wel, gewoon De Hoek genoemd

Poederoijensehoek, of, ook wel, gewoon De Hoek genoemd

Poederoijensehoek

Terug naar boven

Status

- Poederoijensehoek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Bommelerwaard, gemeente Zaltbommel. T/m 30-6-1955 gemeente Poederoijen. Per 1-7-1955 over naar gemeente Brakel, in 1999 over naar gemeente Zaltbommel.

- De buurtschap Poederoijensehoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Poederoijen.

- In 2015 heeft de buurtschap Poederoijnsehoek (witte) plaatsnaamborden gekregen (evenals de buurtschappen De Rietschoof en Oensel). De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom. Verder menen wij de plaatsnaam eens op een van de huizen te hebben zien staan.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De buurtschap Poederoijensehoek werd en wellicht wordt ook wel kortweg De Hoek genoemd. De Hoekseweg NO van de buurtschap zal hier vermoedelijk ook wel betrekking op hebben.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Poederoijensehoek ligt NW van het dorp Poederoijen, rond de Maasdijk en de Nieuwendijk, en grenst in het N aan de provincialeweg N322 en aan de Wilhelminasluis in de Afgedamde Maas, die hier de grens vormt tussen Gelderland in het O en Noord-Brabant in het W. De buurtschap ligt verder N van het dorp Andel, O van het dorp Giessen, OZO van het dorp Rijswijk, ZO van de stad Woudrichem, Z van het dorp Vuren en ZW van het dorp Brakel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Poederoijensehoek omvat ca. 15 huizen met ca. 35 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Poederoijensehoek heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Batterij onder Poederoijen en het monument ter herdenking van de scheiding van Maas en Waal.

- De Batterij onder Poederoijen (bij Maasdijk 88) is vergelijkbaar met verschillende andere batterijen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De ingang van de Batterij is in tegenstelling tot de Batterij onder Brakel weer in oorspronkelijke staat. Ook bij deze batterij werd een hoeveelheid zand ter bescherming van het bomvrij gebouw aangebracht, wat in 2000 is verwijderd. De Batterij beschikt over een toegangsbrug, die vandaag de dag uniek is, omdat de meeste exemplaren op andere locaties van de Nieuwe Hollandse Waterlinie reeds verloren zijn gegaan.

De Batterij bevat een bomvrij gebouw met een aarden dekking van 2 tot 3 meter grond. Op het terrein stond een wachterswoning, een directiegebouw en een opbergloods. De meeste van deze bijgebouwen zijn inmiddels verdwenen. De wallen rondom de batterij zijn in de jaren vijftig door Defensie afgegraven. Het terrein rondom de batterij is een beschermd natuurgebied. De brug en het hoofdgebouw van de Batterij zijn gerestaureerd en voor het publiek toegankelijk. De Batterij is op deze wijze een prachtige combinatie van cultuur en natuur geworden.

- Het monument N van de Van Heemstraweg, op de grens met de gemeente Woudrichem, is in 1904 opgericht ter gelegenheid van de scheiding van Maas en Waal in 1883. Op het granieten monument zijn de twee rivieren stilistisch weergegeven in de vormentaal van de art nouveau. Het opschrift luidt: "18 augustus 1904 is deze steen onthuld door hare majesteit koningin Wilhelmina in tegenwoordigheid van zijne koninklijke hoogheid den Prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburg, ter gedenking van de scheiding van Maas en Waal. Wet van 26 januari 1883, Staatsblad nr. 4." Het monument is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een monument in de stijl van de Art Nouveau; van landschappelijke waarde vanwege de prominente ligging langs de provinciale weg ter plaatse; en van cultuurhistorische waarde vanwege de verwijzing naar een historische gebeurtenis, die van een zodanig belang was dat koningin Wilhelmina en prins Hendrik daarbij aanwezig waren. Tevens vanwege een historische gebeurtenis in het waterbeheer van Nederland.

- Ten zuiden van de provincialeweg N322 bij de Wilhelminasluis heeft drinkwaterbedrijf Dunea het innamepunt van rivierwater ten behoeve van de infiltratie in de Zuid-Hollandse duinen. Een ondergronds lagedrukpompstation op het Sluiseiland - waar bovengronds wel markante gebouwen van zichtbaar zijn, zie de link - pompt hier Maaswater uit de Afgedamde Maas naar een hogedrukpompstation in het Munnikenland N van Poederoijensehoek. Vandaar gaat het water, met duikers onder de grote rivieren, naar het pompstation in Bergambacht - waar het water nog een voorzuiveringsstap ondergaat - en zo verder naar Scheveningen en Katwijk. Beide pompstations zijn destijds officieel door prins Bernhard geopend; het lagedrukstation in 1976 en het hogedrukstation in 1983.

De Afgedamde Maas heeft een geringe stroming. Dat maakt het zeer geschikt als bezinkings- en voorraadbekken, want door de lange verblijftijd (gemiddeld twee maanden) heeft de Afgedamde Maas een groot zelfreinigend vermogen. Ongeveer 1,3 miljoen mensen zijn voor hun drinkwater dagelijks afhankelijk van deze bron; vandaar dat een goede waterkwaliteit hier van cruciaal belang is.

Een klein deel van het water dat Dunea inneemt, wordt direct aan de andere zijde van de provincialeweg in de Waalkant van de Afgedamde Maas gebracht. Hiermee wordt een 'Maaswaterbel' aan de Waalzijde gemaakt, om het Waalwater op afstand te houden van de Wilhelminasluis. Zo voorkomen ze dat Waalwater, dat een andere kwaliteit heeft dan het Maaswater, in de Afgedamde Maas en daarmee bij het innamepunt terecht komt.

Reacties

(2)

AANVULLING
Ten zuiden van de provinciale weg N322 bij de Wilhelminasluis heeft het drinkwaterbedrijf Dunea het innamepunt van rivierwater ten behoeve van de infiltratie in de Zuid-Hollandse duinen. Een ondergronds lagedrukpompstation op het Sluiseiland pompt hier Maaswater uit de Afgedamde Maas naar een hogedrukpompstation in het Munnikenland bij Brakel. Vandaar gaat het water, met duikers onder de grote rivieren, naar het pompstation in Bergambacht en zo verder naar Scheveningen en Katwijk.

Gaarne bericht. Ik kan hierover meer informatie verschaffen, alsook over het pompstation in Bergambacht en over de infiltratie en de waterwinning in de duinen (Solleveld, Meijendel en Berkheide).

Dank voor uw aanvulling. Interessant verhaal! Ik heb het hierboven opgenomen, en er nog enkele aanvullingen bij gevonden en gelinkt naar een pagina van Dunea over deze locatie, en van een kennelijke Wilhelminasluis-liefhebber, die een uitvoerige site heeft over die sluis in brede zin, waaronder een pagina over het Sluiseiland, waar ik naar heb gelinkt, en waar men o.a. in tekst en beeld ook nog het een en ander vindt over de beide pompstations. Bij Bergambacht heb ik al een alinea over het complex aldaar (zie de link hierboven), maar als u daar nog aanvulling op hebt is dat natuurlijk welkom. Ik geloof dat ik nog niets heb over het infiltratie- en waterwingebeuren in de duinen, dus als u daar iets over heeft is dat ook welkom, dan kan ik dat vermelden bij de plaats(en) in kwestie.

Reactie toevoegen