Stegeren

Plaats
Buurtschap
Ommen
Salland
Overijssel

stegeren_jumping_event_csi_ommen_kopie.jpg

Gedurende vijf dagen begin augustus zijn er altijd bijna net zoveel paarden (400) als inwoners (ruim 500) in de buurtschap Stegeren bij Ommen, tijdens het evenement CSI Ommen. Lees daar alles over onder het kopje Jaarlijkse evenementen.

Gedurende vijf dagen begin augustus zijn er altijd bijna net zoveel paarden (400) als inwoners (ruim 500) in de buurtschap Stegeren bij Ommen, tijdens het evenement CSI Ommen. Lees daar alles over onder het kopje Jaarlijkse evenementen.

Stegeren

Terug naar boven

Status

- Stegeren is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Ommen. T/m 30-4-1923 gemeente Ambt-Ommen.

- De buurtschap Stegeren heeft een eigen postcode (7737) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land - een formele woonplaats.

- Voor de postadressen vallen onder de buurtschap Stegeren ook het O deel van de buurtschap Hoogengraven en een groot deel van de buurtschap Stegerveld.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Steeger.

Oudere vermeldingen
1244 Steyghere, 1381-1383 Stegheren, 1457 Steijgeren, 1620 en 1665 Steigeren, 1803 Stegeren.

Naamsverklaring
Misschien te verbinden met het Middelnederlandse steiger 'hoge plek waar uitzicht is' of een samenstelling met heri 'plaats met een zandige rug' en een eerste deel dat verwant is met stijgen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Stegeren ligt O van Ommen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Stegeren 20 huizen met 140 inwoners. Tegenwoordig heeft het postcodegebied van de buurtschap (dus inclusief Stegerveld, De Driehoek en het Stegerense deel van Hoogengraven) ca. 200 huizen met ruim 500 inwoners, plus een aantal bungalowparken met recreatiewoningen. De buurtschap in enge zin, dus zonder de genoemde bijbehorende gebieden, heeft ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
De buurtschap Stegeren heeft een belangrijke rol gespeeld in het regionale verzet in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf augustus 1944 werd een droppingsveld bij de buurtschap intensief benut door een verzetsgroep uit Vroomshoop, die uit zo'n twaalf man bestond. Er vonden niet minder dan veertien droppings plaats. Per dropping werden 15 tot 28 containers afgeworpen met in totaal ongeveer 48 ton aan goederen en wapens. De ontvangen wapens en goederen werden verdeeld en per fiets, paard, wagen of schip vervoerd naar de opgegeven adressen in de noordelijke provincies.

Ook zweefden negen geheim agenten aan parachutes naar beneden boven het Stegerenseveld, waarna deze elders op veilige plaatsen werden ondergebracht. De verzetsstrijders zelf verborgen zich in een schuilhut. Ondanks verschillende zoekacties door 'Wachgruppe Ommen' vanuit Kamp Erika zijn de verzetsstrijders nooit ontdekt. Dat was zeker ook te danken aan de medewerking en zwijgzaamheid van de bevolking van het buurtschap Stegeren. Ter nagedachtenis hieraan is in 1985 een monument geplaatst. De tekst op de plaquette voor de grote zwerfkei luidt: "Afwerpterrein Stegeren 1944 - 1945. In dankbare herinnering aan de verzetsgroep Salland, gedragen door de steun en zwijgzaamheid van de bevolking, 4 mei 1985". (tekst: Frank Meijerink)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Leegstand in het buitengebied neemt snel toe. Alleen al in Overijssel is de verwachting dat tot 2030 maar liefst 3.000 boerderijen leegkomen. Dat is eenderde van het totaal. Middels de 'VAB-athon', een uniek experiment met een 'ideeënmarathon' voor zinvolle herbestemming van Vrijkomende Agrarische Bebouwing, geeft de provincie volop aandacht aan mogelijke oplossingen voor dit probleem. Het winnende team krijgt twee jaar lang het gebruik van de boerderij als plek om hun idee verder uit te werken. Als pilot heeft de Provincie in voorjaar 2017 een VAB-athon georganiseerd voor de leegstaande boerderij aan de Spijkerweg 1 in Stegeren. Het winnende idee moest passen bij het landschap en bij de geschiedenis van de omgeving. Het liefst moet het ook toepasbaar zijn op andere plekken. De provincie biedt het winnende team ook ondersteuning door experts.

"Het wordt hoog tijd om nieuwe functies te bedenken voor leegstaande boerderijen. Alleen op die manier houden we het buitengebied aantrekkelijk en leefbaar", stelt Monique van Haaf, gedeputeerde Ruimte van de Provincie Overijssel. "Omdat de beste ideeën vaak van onderaf komen, hebben we in maart 2017 een VAB-athon georganiseerd voor vernieuwende denkers en doeners uit ontwerperskringen en aanstormend talent op technische en creatieve studierichtingen. De boerderij in Stegeren is een buitenkans, zoals we veel meer buitenkansen hebben en gaan krijgen. Daarom noemen wij dit project ook ‘Buitenkansen’. De VAB-athon is het startpunt van Buitenkansen.”

Met de VAB-athon heeft Overijssel zo veel mogelijk creatieve, kansrijke concepten opgehaald uit de Overijsselse samenleving voor de boerderij in Stegeren, waaruit in mei 2017 een winnend concept is gekozen. Monique van Haaf: “Vanuit het probleem van leegstand zijn we op zoek gegaan naar kansen. Hoe kunnen we leegstaande boerderijen een tweede leven geven. En als je zo’n concept dan vervolgens uitwerkt, wat komt daar dan allemaal bij kijken. Dat traject gaan we nu aan met de Oase.” Na een publieksstemming en het oordeel van de jury kreeg de Oase van juryvoorzitter gedeputeerde Monique van Haaf de sleutel overhandigd: “De Oase maakt goed gebruik van de kwaliteiten die deze plek te bieden heeft, rust en actief contact met het buurtschap. Daarnaast heeft het een realistisch plan, gebruikmakend van het volledige erf en opstallen en is de kans aannemelijk dat de Oase na twee jaar deze onderneming kan blijven voortzetten”.

Het overkoepelende doel van de Oase is het terugdringen van depressie en burn-out. Depressie en burn-out vormen een groot maatschappelijk probleem. De Oase richt zich specifiek op naasten van mensen met kanker, een risicogroep voor depressie en burn-out. De Oase gaat hen in Stegeren een logeer- en dagopvang bieden met professionele begeleiding in een huiselijke en landelijke omgeving. Voor nadere informatie over het project Buitenkansen, zie de site Buitenkansen, waar je informatie vindt over de Oase en over de 3 andere finalisten van de VAB-athon. Ook vind je er een 10-tal mooie verhalen over de buurtschap Stegeren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stegeren heeft 1 rijksmonument.

- Stegeren heeft 2 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks zijn er in Stegeren begin augustus bijna net zoveel paarden als inwoners, want Jan en Marian Schuttert en hun zonen Hendrik Jan, Frank en Johan, organiseren dan gedurende 5 dagen het internationale showjumping event CSI Ommen, op hun Driehoekhoeve (genoemd naar het streekje De Driehoek ter plekke). Naast de nationale rubrieken staan er ook een groot aantal internationale springrubrieken op het programma. Topruiters uit binnen- en buitenland verschijnen aan de start in rubrieken tot een hoogte van 1.55m. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een 3-sterrenconcours, waar de ruiters punten kunnen verdienen voor de wereldranglijst voor springruiters (Longines Rankings). Het deelnemersveld is daarom zeer internationaal; ruiters en amazones uit alle werelddelen weten de buurtschap Stegeren te vinden.

Op het wedstrijdterrein vind je een ruim opgezet strodorp met o.a. gezellige winkeltjes en 400 tijdelijke stallen waar de deelnemende paarden tijdens het concours gestald zijn. Er is een Kids Paddock voor de kleinste supporters en een ruime overdekte tribune voor de bezoekers. Op zondagmiddag wordt de Grote Prijs van het Vechtdal verreden. Naast de reguliere wedstrijden worden er ook nog andere activiteiten georganiseerd zoals een menavond, feestavond en show. Het evenement als zodanig is gratis toegankelijk. Er wordt slechts een bescheiden bijdrage gevraagd voor parkeren (3 euro) en een stoeltje op de tribune (5 euro).

- Stichting LP Café is een organisatie die zich inzet voor het promoten van lokale bands en artiesten in de regio alsmede de lokale Vechtdal keuken, in de vorm van het organiseren van muzikale evenementen voor jong en ouder. Jaarlijks organiseren ze diverse muziekfestivals, waaronder Outdoor Live Stegeren (weekend in juli). Het festival kost in de voorverkoop 7,50 euro, aan de kassa 10 euro.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Trage Tocht Stegeren (12 km) is een mooie, afwisselende wandeling in het Vechtdal. Bij startpunt de stuw van Junne heb je een fraai uitzicht over de Vecht. De eerste kilometers gaan over asfalt om de Stegerense esgronden heen, maar er komt hier nauwelijks verkeer. Je ervaart rust en stilte. Op het volgende deel van de wandeling loop je in de rand van het Bentinckbos langs het Vechtdal. Dan steek je een verrassend en bijzonder heideveld met veel grote jeneverbesstruiken over in de richting van het Diffelerveld. Dit deel van Boswachterij Hardenberg is minder spectaculair, maar de grassige boswegen geven ook wel weer een aparte sfeer aan het dennenbos. Hierna loop je door het halfopen boerenland langs akkers en sloten van het Stegerveld terug naar Stegeren en de stuw van Junne.

- MTB-route Stegeren (8,5 km) is gelegen in een klein bosgebied van ca. 80 ha in het Vechtdal. Het bos bestaat voornamelijk uit loofbos en kent geen hoogteverschil. Het bos is volledig in eigendom van camping De Kleine Wolf. De route is aangelegd door personeel van de camping. Ook het onderhoud komt volledig voor rekening van de camping. De route is overigens voor iedereen toegankelijk.

- In de gebieden Rheezermaten bij Rheeze en Karshoek-Stegeren zijn in 2019 delen van het zomer- en winterbed van de Vecht heringericht. Er zijn nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en ontstaan er mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur zoals stroomdalgraslanden.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Stegeren, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - De doelstelling van Plaatselijk Belang Stegeren Junne is het behartigen van de belangen en de leefbaarheid van de buurtschappen Junne, Stegeren, Stegerveld en de Driehoek.

- Zorg: - Zorgboerderij 't Schöttincksflier is een gemengd bedrijf met akkerbouw (consumptieaardappelen, graan en productiebos), varkenshouderij (vleesvarkens), een grote siertuin en een moestuin waarin ook fruitbomen en -struiken. De meerwaarde van de zorgboerderij is dat de dagopvang aansluit bij de leefwijze van ouderen die affiniteit met de agrarische sector hebben. Het werk op de boerderij is zeer gevarieerd en nauw verbonden met het seizoen van het jaar. Seizoensgebonden activiteiten versterken de motivatie en de betrokkenheid van de cliënten. Het agrarische werk daagt uit tot activiteit. Er gaat een positieve werking uit van het aanwezig zijn in de natuur, het verzorgen van dieren, de werkzaamheden op het erf e.d.

De dagelijkse bezigheden die zoal te doen zijn: de cliënten mogen meehelpen als er aardappels gestoken worden, deze kunnen later gesorteerd aan de aardappelsorteertafel en in zakken gedaan worden; wie wil, mag de moestuin helpen verzorgen; in de tuin zijn bezigheden te vinden zoals zaaien, planten onkruidvrij houden, maar ook bloemen plukken voor een boeket of bloemstukje. Ook de groente en het fruit kunnen ingemaakt worden. En er van snoepen mag ook :-)

Reactie toevoegen