Weiteveen

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

weiteveen_waanzinnig_weekend_2018.jpg

Het Waanzinnig Weekend Weiteveen is er een keer in de twee jaar, in de even jaren, in het eerste weekend van oktober.

Het Waanzinnig Weekend Weiteveen is er een keer in de twee jaar, in de even jaren, in het eerste weekend van oktober.

Weiteveen

Terug naar boven

Status

Weiteveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. T/m 30-4-1884 gemeente Dalen. Per 1-5-1884 over naar (de op dat moment nieuw opgerichte) gemeente Schoonebeek, die in 1998 is opgegaan in de gemeente Emmen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1936 Nieuw-Schoonebekerveld, 1954 Weiteveen.

Naamsverklaring
Betekent het Zuid-Drentse weit 'boekweit' en veen 'veengebied'. Naar de veenboekweit-cultuur, een manier van veenontginning door middel van het principe van de brandcultuur. In het verbrande veen werd boekweit gezaaid. Het branden werd elk jaar herhaald en kon zes tot acht jaren opeenvolgend plaatsvinden. De veenbrandcultuur maakte een schamel bestaan mogelijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

Weiteveen ligt ZO van Emmen, Z van Klazienaveen, NO van Schoonebeek, en grenst in het O en Z aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Weiteveen heeft ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Weiteveen is ontstaan vanaf 1850, doordat - voornamelijk katholieke - Hannoveraanse kolonisten zich vestigen in het Amsterdamsche Veld en het Schoonebeekerveld. Ver voor de systematische vervening langs de Zuidersloot ontstaat een rij van plaggenhutten. De bewoners voorzien in hun onderhoud door het plegen van boekweitbrandcultuur en het houden van kleinvee. Langzamerhand legt men zich ook toe op akkerbouw. De vervening komt hier op gang door de systematische ontginning van het Amsterdamsche Veld, de ontsluiting van het gebied door een kanalenstelsel (Dommerskanaal, Zijtak, Stieltjeskanaal, Verlengde Hoogeveensche Vaart) en de hoge turfprijzen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De buurtschap Weiteveen (zoals vermeld onder Naam: tot 1954 Nieuw-Schoonebekerveld geheten) wordt een dorp door de bouw van de RK O.L. Vrouwe van de Vredekerk in 1919, die middels schenkingen uit het hele land wordt bekostigd. De parochie was een dochterparochie van Nieuw-Schoonebeek.

In 1925* verrijst in het westen van het latere Weiteveen aan de Dordseweg een houten Hervormd kerkje - dat het Veenkerkje wordt genoemd - waaromheen een protestantse kern ontstaat met 'import' uit Schoonebeek en andere Drentse dorpen. In 1964 is dit kerkje afgebroken en vervangen door een stenen exemplaar, waarvoor zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden. De prot. chr. basisschool is na afloop van schooljaar 2013-2014 opgeheven, waarvoor zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.
* Althans volgens de Encyclopedie van Drenthe (zie de link drie alinea's hierna). Op Reliwiki.nl staat het jaar 1933 vermeld.

Afzonderlijk van kerken, pastorie en zusterhuis ontwikkelt zich een lintbebouwing langs Zuidersloot en Kerkweg.

Na 1950 worden steeds meer krotten vervangen door stenen huizen. In 1954 wordt de gemeentegrens tussen Emmen en Schoonebeek naar het noorden verlegd, namelijk langs de Middensloot. In hetzelfde jaar worden de oostelijke katholieke en de westelijke protestantse nederzetting verenigd tot het dorp en de plaatsnaam Weiteveen.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Weiteveen.

- In 2017 is het boek 'Weiteveen. Wat vroggertied gewoon 'het veld' was' verschenen (auteur: Ben Schulte). Herinneringen aan het vroegere Nieuw-Schoonebeekerveld, Schoonebeekerveld en Amsterdamsche Veld. Het boek is in het formaat 17x24 cm in meerkleurendruk uitgegeven. Het boek telt 176 bladzijden en veel illustraties. De prijs € 14,90. Het boek is verkrijgbaar bij de auteur (Ingenieur Biewengaweg 6, tel. 0524-541406), Coop Peters in het dorp, Drogisterij Markant (Schoonebeek) en bij de erkende boekhandel, o.a. Bruna Klazienaveen, Readshop Coevorden, Readshop Boelens in Emmermeer en Reashop XL Vermeer in Emmen. Het boek is ook verkrijgbaar bij de uitgever. Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Recente ontwikkelilngen

- Prot. chr. basisschool De Kienstobbe in Weiteveen is na afloop van schooljaar 2013-2014 gesloten. In dat jaar waren er nog maar 20 leerlingen (wat al onder het landelijk minimum van 23 zit), het schooljaar erna zouden het er nog maar 12 zijn. Sluiting was daarom onvermijdelijk. Het pand dateert uit 1950 en is rond 1976 vergroot met een aanbouw. Het pand was eigendom van de gemeente, die het na de sluiting van de school te koop heeft gezet. In 2015 waren er plannen voor ca. 20 appartementen op deze locatie, wat geen doorgang heeft gevonden. Inwoners hebben onderzocht of het pand zou kunnen worden herbestemd tot dorpshuis, maar daarvoor waren te weinig vrijwilligers om dat een duurzame toekomst te geven. Eind 2017 liet de gemeente weten dat zij open staat voor de bouw van enkele woningen op deze locatie. In 2019 is het pand verkocht. De intentie is om het gebouw af te breken en te vervangen door vier woonhuizen.

- Weiteveen is de afgelopen jaren populair geworden als woonlocatie bij mensen die de drukke en dure Randstad ontvluchten en de rust, ruimte, natuur en betaalbaarheid van dit dorp prefereren, aldus een artikel in DvhN d.d. 15-8-2018.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De RK Maria Vrouwe van de Vrede-kerk (Zusterweg 19) uit 1919 is - evenals de naastgelegen pastorie - een provinciaal monument. De naam verwijst naar het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het gebouw is ontworpen door de Groninger architect A.Th. van Elmpt. Het is een eenvoudige zaalkerk met een rechthoekige apsis. De zijden bestaan uit vier traveën met steunberen. Iedere travee bevat drie spitsboogvensters. Aan de voorzijde is een rechthoekig portaal aangebracht met, net als de kerk zelf, een zadeldak van oranje pannen. De oorspronkelijke kerk is in 1972 uitgebouwd. Naast de kerk staan twee klokkenstoelen. De geloofsgemeenschap is sinds 2018 - samen met de RK geloofsgemeenschappen in Nieuw-Schoonebeek, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer - onderdeel van de Immanuelparochie.

- Ook het naast de RK kerk gelegen voormalige Zusterhuis van de zusters Franciscanessen (Zusterweg 21) uit 1929 is een provinciaal monument. Het heeft sinds 1995 dienst gedaan als Asielzoekerscentrum (AZC). Tegenwoordig is het de hoofdlocatie van Zorggroep Vitez. Voor het gebouw staat het bronzen beeld De Non.

- Sinds 1940 heeft de RK parochie een eigen begraafplaats. Voorheen werden parochianen begraven op het kerkhof van de parochie H. Bonifatius in Nieuw Schoonebeek, waartoe ook de parochianen van Weiteveen behoorden voor zij in 1919 een eigen RK kerk kregen. De begraafplaats is een bedevaartsoord vanwege het kapelletje waarin het tabernakel staat dat in 1925 uit de kerk werd gestolen. Het is later door twee spelende jongens teruggevonden in een greppel in het Bargerveen. Op deze plaats heeft men een kruis geplaatst. Rondom dit kruis is later het parochiekerkhof gerealiseerd. Voor het tabernakel is later in het midden van de begraafplaats een kapel gebouwd.

- Het houten Hervormde Veenkerkje uit 1925 is in 1964 afgebroken en vervangen door de huidige Hervormde (PKN) Eben Haëzer kerk (Dordseweg 38) met vrijstaande klokkenstoel. De geloofsgemeenschap maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Schoonebeek. Dorpsbewoners Harry en Greetje Drenth hebben het pand in 2018 gekocht. De twee hebben plannen om twee woningen in de voormalige kerk realiseren.

- "Restauratie van grenspalen in het Bargerveen. Om het bijzondere natuurgebied Bargerveen te beschermen en versterken, voeren we allerlei maatregelen uit in en rondom het Natura 2000-gebied. Een van de gebieden waar we herstelmaatregelen uitvoeren is de grenskade. De oude grenskade met Duitsland was opgebouwd uit veen. Dit is niet meer sterk genoeg om het water in het Bargerveen te houden. Daarom wordt het veen afgegraven en vervangen door een kade van leem en zand, wat veel steviger en waterdicht is.

Grenspalen. Ooit werd de grens tussen Nederland en Duitsland in het grote Bargerveen gemarkeerd met elf grenspalen. Het toen nog kletsnatte terrein maakte een bijzondere constructie noodzakelijk. Veel van die grenspalen zijn inmiddels verdwenen. Op de oude grenskade in het Bargerveen O van Weiteveen “stonden” nog enkele van die palen in zeer slechte staat. Vroeger bepaalde de natuur waar de grens was, maar toen er duidelijke afspraken werden gemaakt over van wie welke grond was, werden er grenspalen neergezet om de grens af te bakenen. “Het zijn monumenten van het verleden, daar moet je zorgvuldig mee omgaan”, aldus amateurhistoricus Herman Posthumus uit Emmen. De restauratie van deze palen is al jaren een wens van Posthumus. “Als we hier niet snel iets aan doen blijft er niets van over.”

Ewald Roordink van Prolander begeleidt het werk aan de grenskade en het herstel van de grenspalen. Roordink heeft contact gezocht met Posthumus en zegt: “Het is prachtig dat er zoveel over deze palen bekend is door de inzet van Herman Posthumus. Die informatie willen we nu ook graag delen met bezoekers. Het Naturpark helpt daarmee. Zij geven informatie op hun website en ze maken en plaatsen de informatieborden voor de grenspalen.” Moeilijk te vinden. Twee oude stenen grenspalen zijn nog zichtbaar als je op de huidige grenskade fietst. Wat veel mensen echter niet weten is er dat er nog meer grenspalen zijn. Zo ook de meer dan honderd jaar oude grenspaal 160-I, aan de rand van het Bargerveen, tussen Zwartemeer en Nieuw-Schoonebeek, O van Weiteveen. Om bij die grenspaal te komen, moet je wel precies weten waar ‘ie staat. En zelfs als je het weet, dan nog is het dwars door de bosjes een hele onderneming. Er loopt geen pad naartoe, maar ook daar komt nu verandering in: “Als de paal gerestaureerd is, komt er een pad vanuit het Bargerveen. Mensen die in het Bargerveen wandelen of fietsen kunnen de grenspaal dan beter bereiken en bekijken”, aldus Roordink. Grenspaal 160-I is een Provinciaal monument.

Bijzonder. De vier palen die nu ver boven de grond uit komen, zaten ooit in het veen en dienden als fundering. Posthumus: “een heel bijzondere constructie, die je maar zelden tegenkomt. Alleen in veengebieden”. Grenspaal 160-I bij Weiteveen is de enige paal in het Bargerveen die nog op palen staat. De andere grenspalen staan al niet meer op houten palen, zover is het verval al. Grenspaal 160-III ligt in brokstukken op de grond en bij grenspaal 160-VA is de fundering zo slecht dat deze is weggegleden in de nabijgelegen sloot.

De restauratie. De eikenhouten fundering van grenspaal 160-I wordt vervangen door duurzaam hout, dat beter bestand is tegen weer en wind. De bakstenen worden hersteld, maar dezelfde bakstenen zoals ze eerder zijn gebruikt zijn niet meer te krijgen. Als oplossing worden de losse bakstenen van grenspaal 160-III hiervoor gebruikt. De grenspaal zelf, die van Bentheimer zandsteen is, blijft zoals ‘ie is. “Juist ook om de sporen van de tijd te zien” zegt Roordink. De paal wordt precies op zijn oorspronkelijke plek geplaatst. Nadat de paal is teruggeplaatst kun je precies zien hoe hoog het veen in het verleden was. Ook grenspaal 160-III wordt weer op palen geplaatst, precies op de plek waar hij meer dan 100 jaar geleden geplaatst is. De bijzonderheid van deze paal is dat de helft van de bakstenen ombouw verdwenen is. In plaats van deze opnieuw te metselen, is hier gekozen om te restaureren wat er nog over is van de bakstenen ombouw. Na restauratie kunnen bezoekers hier zien hoe een grenspaal met bakstenen ombouw er van binnen uitziet. Grenspaal 160-VA bevindt zich nog in een redelijke staat, tenminste de bakstenen ombouw. De grenspaal zelf, de Bentheimer zandsteenpunt, is afgebroken. “We hebben ons laten vertellen dat deze nu door een lokale agrariër wordt gebruikt als slijpsteen”, lacht Roordink. “De agrariër heeft zich helaas nog niet gemeld.” Van deze grenspaal wordt de bakstenen ombouw gerestaureerd. Daarna wordt deze weer op palen geplaatst op dezelfde wijze als 100 jaar geleden." (bron: website Bargerveen-Schoonebeek, 2020)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Brede School Nieuw-Schoonebeek / Weiteveen organiseert door het jaar heen diverse activiteiten voor kinderen en jeugd van 0 t/m 18 jaar uit beide dorpen.

- Carnaval. - Carnavalvereniging De Dördouwers.

- Het jaarlijkse Paasvuur bij de ijsbaan in Weiteveen (1e paasdag) wordt georganiseerd door IJsvereniging De Döörlopers. De warmte van de ongeveer 6 meter hoge Paasbult is in de wijde omtrek te voelen. Eerst is er om 19:00 uur eieren zoeken en spelletjes voor de kinderen, waarna de kinderen in een stoet met fakkels richting de Paasbult gaan om deze te ontsteken. Tijdens het ontsteken van het Paasvuur is er gezellige, akoestische muziek van gelegenheidsband De Paoshaoskeels met Weiteveense muzikanten. Na het traditionele ontsteken gaat de muziek van de Paoshaoskeels verder op het podium, afgewisseld door een andere band. Eveneens een traditie tijdens het Paasvuur van de Döörlopers is het optreden van DJ Derril. Deze jonge DJ is al een aantal jaren van de partij bij dit evenement en mixt vakkundig de hits aan elkaar. Het Paasvuur is altijd een geslaagde avond vol vuur, muziek en natuurlijk een hapje en een drankje.

- Schaapscheerdag bij de Schaapskooi in Weiteveen (op een zaterdag eind mei).

- Spelweek Weiteveen / Nieuw-Schoonebeek is een fanatieke groep vrijwilligers die jaarlijks aan het eind van de zomervakantie een week hutten bouwen en spelletjes spelen organiseren voor de kinderen van de basisschool.

- Het Waanzinnig Weekend Weiteveen is er 1x in de 2 jaar, in de even jaren, in het 1e weekend van oktober.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Trage Tocht Weiteveen (15 km) is aldus de beschrijving onder de link een "Toproute, een oase voor natuurliefhebbers! Dit is wel een van de meest stille, rustige wandelingen die we ooit in Nederland gelopen hebben. Ongekende uitgestrektheid en hoewel één groot hoogveengebied toch veel verschillende microlandschappen. We lopen het dorp uit over een stukje van het Schoonebeeker Veld. De graspaden zijn hier zompig, we dansen op hoogveen. De route gaat richting Duitse grens door het meest stille gedeelte van het Bargerveen. We lopen tussen grote waterplassen. Verderop is er op een heuvel mooi uitzicht over het hele veengebied. In het noordelijke deel wandelen we door een bijzonder stukje moerasbos. We komen aan de rand van de bewoonde wereld en lopen langs een bufferzone met nieuwe natuur in de maak naar het zuiden. De route slingert over het heidegebied weer terug naar Weiteveen." En een reactie van Rebecca van As d.d. 28-5-2017: "Fantastische wandeling! Mooi, woest en sereen. Veel water, maar ook heide, zand en bos. Echt genieten op een zomers warme dag, met wat wind. Deze ga ik vaker lopen!"

- In augustus 2017 is de nieuwe voetgangersbrug aan de Zuidersloot geplaatst. Daarmee is het ‘Dorpsommetje’ aan de zuidkant van het dorp - door het Schoonebeekerveld - afgerond. De Zuidersloot beschikt nu over 2 naast elkaar gelegen bruggen. Want al eerder werd de verkeersbrug in de Zuidersloot aangelegd. De verkeersbrug ligt over de nieuw gegraven slenk. Bij die brug is ook een uitkijkpunt en rustpunt voor fietsers en wandelaars aangebracht. Vanaf dat verhoogde uitkijkpunt heb je een mooi overzicht over de nieuwe Buffer Weiteveen. In een paar maanden tijd is de omgeving van de Zuidersloot ingrijpend veranderd. Er is een open landschap ontstaan, waarbij de natuur aansluit op de dorpsrand.

- Openluchtzwembad De Wiekslag.

- Veenloopcentrum Weiteveen is een initiatief van dorpsbewoners om onder begeleiding van gidsen veenlopen aan te bieden in het Natuurreservaat Bargerveen. Het Veenloopcentrum nodigt je uit om kennis te maken met hoe de nonnen en pioniers in het verleden leefden in een dorp midden in het veen. In het naastgelegen Natuurinfocentrum kun je veel te weten komen over de flora en fauna van dit unieke stukje Drenthe. Je kunt ook zonder gids het natuurgebied ontdekken en beleven. Vanaf het Veenloopcentrum starten door Staatsbosbeheer bewegwijzerde fiets- en wandelroutes en een speciale smokkelroute voor jong en ouder.

- Het zuidelijk, noordelijk en oostelijk van Weiteveen gelegen Bargerveen is met zijn 2.100 ha. een van de laatste restanten van het voormalige Bourtangermoeras. In 1968 zijn de eerste 66 ha van de Maatschappij Klazienaveen aangekocht. Het reservaat bestaat uit de complexen Meerstalblok (500 ha.), Amsterdamsche Veld (600 ha.) en Schoonebeeker Veld (900 ha.). Het gebied valt onder drie dorpsgebieden. Op hoofdijnen valt het eerstgenoemde gebied, in het NO, onder Zwartemeer, het tweede gebied, in het NW, onder Klazienaveen, en het derde gebied, in het Z, onder Weiteveen. Omdat dat het grootste deel betreft, hebben wij het gebied op deze pagina beschreven.

In het Meerstalblok bevinden zich een aantal onvergraven kernen met een totale oppervlakte van zo‘n 70 ha. Deze kernen zijn de enige plekken in Nederland waarin, na ontginning en verdroging, de levende hoogveenvegetaties zich goed hebben kunnen handhaven. De rest bestaat uit geheel en gedeeltelijk vergraven hoogveenkernen. 70 hectare is na ontginning tot dalgrond omgevormd. Om uitdroging van deze kernen te beperken, en hernieuwde veengroei weer mogelijk te maken, zijn er vele kilometers veendammen gelegd en vele kilometers greppels en wijken gedicht.

Het Amsterdamsche Veld is op een resterende veenlaag met een dikte van 0,50 meter tot 1 meter na vrijwel afgegraven. Circa 400 ha van dit complex is inmiddels door het dichten van kilometers sloten en drainages als waterrijk gebied met goede mogelijkheden voor hoogveenregeneratie ingericht.

Het Schoonebeeker Veld bestaat uit Schoonerbeekerveld-West en -Oost. Het westelijk deel is een opgaand slagenlandschap met een bovenveencultuur van wisselend grasland en heide en cultuurhistorische oude huisplaatsen (nu veelal kleine bosschages). Het oostelijk deel is identiek aan het Amsterdamsche Veld.

Het beheer heeft geleid tot het ontstaan van een veelvuldigheid aan milieutypen met natte tot vochtige voedselarme omstandigheden. In het Meerstalblok en het oostelijk deel van het Amsterdamsche Veld zijn na de vervening en na de inrichting grote gebieden waterrijk geworden. Reeds nu kan daar van een hernieuwde veenontwikkeling worden gesproken. Dit biotoop van grootschalige voedselarme natte terreinen met redelijk grote wateroppervlakten is erg zeldzaam. Dit geldt ook voor de bovenveencultuurgraslanden met hun karakteristieke flora en fauna.

Het Bargerveen is wat betreft de vegetaties van de hoogveenkernen en meerstallen (voormalige meertjes) te beschouwen als het rijkste hoogveenreservaat van West-Europa. Het kent veel voor het hoogveen karakteristieke mossoorten. Enkele daarvan komen buiten het Bargerveen zelfs niet meer voor. Er zijn minstens 15 veenmossoorten bekend, waarbij o.a. het zeer zeldzame Sphagnum pulchrum op meerdere plaatsen aspect–bepalend is. Karakteristieke hogere planten zijn o.a. Beenbreek, Lavendelheide, Veenbes, Veenbies, Veenpluis, Eenarig wollegras, 4 zonnedauwsoorten (Lange, Ronde en Kleine zonnedauw en de kruising tussen de Lange en de Ronde), Witte snavelbies en slanke heideorchis. Specifiek voor de bovenveengraslanden zijn Welriekende nachtorchis, Rietorchis en Addertong.

Naast zijn unieke waarde voor de flora is het Bargerveen voor de vogels van grote betekenis. Er zijn in het reservaat meer dan 220 vogelsoorten vastgesteld. Niet alleen als broedgebied, maar ook als foerageer-, rust-, en overwinteringsgebied is het reservaat van belang. De grote aaneengesloten oppervlakte (2.100 ha.), de beperkte toegankelijkheid, de grote wateroppervlakten en de drassige voedselarme bodems, de grote openheid en rust dragen ertoe bij, dat ook buiten het broedseizoen vele soorten vogels aanwezig zijn. (bron: Bargerveen.info, een website die inmiddels niet meer bestaat)

Verder worden gelden ingezet om te komen tot een extensivering van de melkveehouderij in de randgebieden van het Bargerveen. (bron: Provincie Drenthe, 16-2-2010)

Jaarlijks wordt in het Bargerveen ca. 40 hectare van het gebied onder toezicht in brand gestoken. De geregisseerde natuurbranden zijn bedoeld om overvloedige groei van bomen en grassen tegen te gaan, zodat de heide weer een kans krijgt.

In 2016 is het Bargerveen door de provincie Drenthe benoemd tot 'aardkundig monument'. De aardkundige monumenten vertellen iets over de manier waarop de Drentse ondergrond is ontstaan. Het Bargerveen is het 7e gebied dat deze status krijgt toegekend. Het eerste aardkundige monument in Drenthe is het Drouwenerzand dat in 2009 als zodanig is benoemd. In 2016 is ook een serie maatregelen in gang gezet om het gebied natter te kunnen maken. Daarvoor zijn op drie plekken bufferzones nodig.

- Om dit bijzondere natuurgebied te behouden is het van belang dat het grondwater op peil wordt gehouden. Daarom zijn rondom het Bargerveen de afgelopen jaren meerdere waterbuffers aangelegd, en volgen er nog een aantal. Aan de zuidkant van het Bargerveen komt de 220 hectare grote Bufferzone Zuid. In een strook van 4.000 bij 500 meter komen 5 meertjes met groen te liggen. Naast deze hydrologische functie kan de bufferzone ook recreatieve, maatschappelijke of economische functies vervullen in het gebied. De provincie Drenthe en Prolander zijn in opdracht van de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek op zoek naar vernieuwende en inspirerende verdienmodellen voor de benutting van het gebied met de nieuw te graven waterbergingscompartimenten. Met de Battle of Concepts konden tot februari 2019 innovatieve ideeën worden ingediend die meer nieuwe recreanten en toeristen naar het Bargerveen doen trekken, of het gebied op een andere manier verrijken. Ook ideeën voor bijvoorbeeld landbouwkundig medegebruik, energielandschappen en hoe het gebied duurzaam kostendekkend in stand kan worden gehouden, waren welkom. De inzendingen worden beoordeeld op de criteria originaliteit, verbinding met stakeholders, haalbaarheid, verdienpotentie en kwaliteit. In maart 2019 zijn de winnaars bekendgemaakt. Het beste idee wordt meegenomen in de realisatie van Buffer Zuid, die vanaf 2021 wordt aangelegd. (bron: Provincie Drenthe, 17-1-2019)

In maart 2019 zijn de winnaars van de Battle of Concepts ‘Bedenk een innovatief verdienmodel voor een nieuw aan te leggen waterbufferzone in natuurgebied Bargerveen’ bekendgemaakt. Uit de 112 inzendingen zijn na een voorselectieronde de beste 11 inzendingen voorgelegd aan een onafhankelijke jury. Zij beoordeelden de ingestuurde concepten op originaliteit, verbinding met stakeholders, haalbaarheid, verdienpotentie en kwaliteit van het ingestuurde concept. Bonuspunten werden uitgedeeld voor het aandragen van ideeën van elders, bijzondere manieren van presenteren en voor duurzaamheid. De eerste prijs ging naar Gusta Hofstee met haar plan ‘De Veenkwekerij’. Ze maakt daarin een keuze voor veenmos en enkele andere gewassen in combinatie met recreatie in het gebied. Naast ‘De Veenkwekerij’ vielen nog 4 andere plannen in de prijzen. Dit waren het plan ‘Wetlands’ van Tanja Schepers namens de lokale werkgroep Tussen Beek en Veen (waarvoor zie verder op de pagina Nieuw-Schoonebeek), ‘Project Multifunctioneel Bargerveen’ van Sander Geertzen en Bor van der Scheer, ‘EcoVISion’ van Wim Wijdeveld en ‘Float!’ van Wouter Manders. Alle kansrijke en haalbare plannen worden meegenomen ter inspiratie bij het maken van de volgende schetsen voor de nieuwe bufferzone. (bron: Prolander, 14-3-2019)

- Archeologisch vooronderzoek omgeving Weiteveen en Zwartemeer nabij het Bargerveen (2015).

- Recreatieschap Drenthe heeft in 2018 een grensoverschrijdend wandelnetwerk uitgezet in het Internationaler Naturpark Bourtanger Moor, waar ook het Bargerveen deel van uitmaakt. Te samen zijn alle gebieden goed voor 46 km2 aan natuurreservaat.

- De Provincie Drenthe heeft in 2017 in het Bargerveen bij Weiteveen een schaapskooi laten bouwen voor 1000 schapen en 110 runderen. Het is de grootste en meest innovatieve schaapskooi in Nederland. Niet alleen aan de schapen en de koeien is gedacht. De schaapskooi biedt namelijk ook ruimte voor horeca en een bezoekerscentrum, waar je als bezoeker het bijzondere verhaal van Drenthe en de omgeving van Bargerveen tot je kunt nemen. Vanaf het dak heb je een adembenemend uitzicht over de bloeiende hei en de schapendrift. De schaapskooi is losjes gebaseerd op het beroemde schilderij de Plaggenhut (Veenkeet bij Avond, 1883, collectie Kröller-Muller) van Vincent van Gogh.

Duurzaamheid wordt in de schaapskooi gewaarborgd doordat gebouwd is met lokale materialen. Bovendien is een deel van het gebouw in de grond gebouwd, waardoor een natuurlijke koeling is bewerkstelligd. De bouw van de schaapskooi is onderdeel van het programma Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe. Doel van dit programma is ook om ruimte te maken voor het benutten en beleven van het Drentse platteland. Naast het bedrijfsmatige erfdeel is daarom ook een publiek erfdeel gebouwd, met uitkijktoren, informatieruimte en buitenactiviteitenveld. Op deze manier kunnen ook bezoekers genieten van een panorama-uitzicht over het Bargerveen en de schapen zien aankomen en vertrekken.

De schaapskooi, die in december 2017 feestelijk is geopend, is onderdeel van een grote herontwikkeling van het Bargerveense heidegebied. De Provincie investeert hier samen met de Bestuurscommissie Bargerveen in de realisatie van bufferzones om hoogveen te beschermen, tevens een prachtig natuurgebied voor fietsers en wandelaars. Er is inmiddels al veel uitgevoerd, zoals het project Weiteveen, het project Slenken, leemruggen en het nieuwe fietspad Zuidersloot - Stheemanstraat dat in 2017 is gerealiseerd. De schaapskooi vormt de kroon op deze ontwikkeling. (bron: Provincie Drenthe, 15-6-2017) Zie ook de haalbaarheidsstudie van ontwerper DAAD Architecten en de videoreportage over de nieuwe schaapskooi in wording door RTV Drenthe, juni 2017. - In september 2018 is Schaapskooi Bargerveen bezocht door koning Willem-Alexander. - Nieuws van Schaapskooi en Bufferzone Weiteveen op Facebook.

- Het Project Bargerveen-Schoonebeek staat onder supervisie van een Bestuurscommissie. Deze heeft de taak om de opzet, de voortgang en de resultaten van het project aan te sturen, te bewaken en te controleren. De Bestuurscommissie is in 2013 geïnstalleerd. Een commissie met daadkracht. Dus dienen de leden te beschikken over mandaat. Ze moeten in staat kunnen zijn om knopen door te hakken en besluiten te nemen. Want er is veel werk te verzetten in weinig tijd. In eerste instantie diende de Bestuurscommissie zich alleen bezig te houden met het Inrichtingsplan Schoonebeek en de Bufferzones Noord, Weiteveen en Zuid.

In 2015 heeft de Provincie de opdracht van de Bestuurscommissie echter aanzienlijk verruimd. Ook de Inrichtingsmaatregelen in het Bargerveen zijn daarmee onder de verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie gebracht. In nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer. Daarmee neemt de Bestuurscommissie ook de integrale aanpak van de natuur, de recreatie, de landbouw én de samenwerking met Duitsland onder haar hoede. Niet alleen het natuurgebied Bargerveen, maar ook de omliggende gebieden. Evenals de maatregelen die voortkomen uit de PAS en Natura 2000. De Commissie heeft een brede samenstelling. Zodat alle betrokkenen direct zijn vertegenwoordigd: gemeente Emmen, Waterschap Vechtstromen en Staatsbosbeheer, evenals adviseurs van de Provincie Drenthe, de NAM en het Kadaster.

- In het Bargerveen, het laatste hoogveenreservaat van Nederland, is heel veel moois te beleven. Daarover kom je alles te weten in het Natuurinfocentrum in Weiteveen. Een schitterende digitale presentatie laat je kennismaken met het hele Natuurpark Veenland, een heel bijzonder stukje Drenthe op de grens van Nederland en Duitsland. Je kunt er ook terecht voor fiets- en wandelroutes en een heerlijk kopje koffie. Kinderen kunnen zien, horen en voelen en misschien zelfs wel ruiken hoe mooi de natuur hier is. Vanaf het Natuurinfocentrum start een spannende smokkelroute voor het hele gezin. Het Natuurinfocentrum is gevestigd in de voormalige Mariakapel. Het Natuurinfocentrum is geopend van 1 april t/m 31 oktober van 10:00 tot 16:00 uur. De rest van het jaar is het centrum beperkt geopend.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Weiteveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Film over Weiteveen uit 1963.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Weiteveen en omliggende dorpen op Facebook. - Nieuws uit het dorp van Dorpsbelangen. - Op de lokale nieuwssite is ook de 1x per kwartaal verschijnende Dorpskrant online te lezen.

- Belangenorganisatie: - Vereniging Dorpsbelangen Weiteveen behartigt de belangen van het dorp en zijn inwoners bij de gemeente. Denk hierbij aan bijvoorbeeld woonbaarheid, leefbaarheid, het sociale aspect van het dorp, wegen en groenvoorziening ("grijs en groen").

- Onderwijs: - Basisschool St. Franciscus in Weiteveen vindt het erg belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan en dat ze veel leren. Ze hebben hoge verwachtingen van de kinderen en weten en onderkennen dat kinderen van elkaar verschillen. Hun onderwijs is hierop ingericht. Daarnaast vinden ze de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen erg belangrijk. Op Basisschool St. Franciscus kun je het gehele jaar door je zoon of dochter aanmelden. Je kunt altijd een afspraak maken voor een persoonlijke kennismaking. Tijdens deze kennismaking vertellen ze je niet alleen hoe ze op deze school werken, maar laten ze je ook ervaren hoe ze in de dagelijkse praktijk met kinderen werken. Zo krijg je meteen een indruk van de werkwijze en de sfeer op deze school.

- Sport: - Voetbalvereniging s.v. Weiteveense Boys. - Facebookpagina Weiteveense Boys Vrouwen 1.

- IJsvereniging De Döörlopers.

- Zorg: - Veltman (Ir. Biewengaweg 42) was vroeger een katholieke instelling voor maatschappelijke opvang. De zusters van de congregatie Franciscanesser Missionarissen van Maria (sinds 1930 actief in Weiteveen) verzorgden er mensen die zich onvoldoende of helemaal niet konden aanpassen, door hun bijzondere sociale achtergrond of omstandigheden. In 1973 is de Veltman Stichting opgericht, genoemd naar deken P.J. Veltman. Deze nam de werkzaamheden van de zusters over. Veltman is een woonvorm voor mensen met psychiatrische, maatschappelijke en sociale problemen. Met passende zorg en begeleiding helpen ze hen om zo veel mogelijk zelfstandig te functioneren en hun gevoel van eigenwaarde te vergroten.

- Veiligheid: - Weiteveen doet mee aan WhatsApp Buurtpreventie.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Weiteveen alg. en - idem RK.

Reacties

(3)

M.H.
In alles wat ik tot nu toe gelezen heb over Weiteveen ontbreekt het gegeven dat het dorp ook een deel had dat voornamelijk Hervormd was nl. het gedeelte van het dorp langs de Dordseweg. Hier stond een kerkgebouw en een basisschool met het daarbij horende sturende mensen.

Dit stond hier al wel beschreven, zij het wat summier. Maar tot heden kan ik er ook weinig over vinden. Ik heb het nu iets duidelijker en uitgebreider beschreven, in de hoofdstukken Geschiedenis, Recente ontwikkelingen en Bezienswaardigheden.

Daar ben ik het volledig mee eens. Van 1963 tot 1968 was ik hoofd van de CVO-school aan de Dordseweg. We woonden in de royale vrijstaande woning naast het schoolplein. Nr. 66a meen ik. Tegenover ons de kruidenierswinkel van de familie Kroeze. Henk Kroeze was de penningmeester van het schoolbestuur en ik ontving van hem altijd aan het einde van de maand mijn salaris. Mijn toenmalige echtgenote heeft een aantal maanden les gegeven aan de katholieke school. Hoofd destijds was zuster Maria.

Reactie toevoegen