Barlo

Plaats
Buurtschap
Aalten
Achterhoek
Gelderland

barlo_plaatsnaambord_kopie.jpg

Barlo is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten. De buurtschap valt onder het dorp Aalten. De buurtschap heeft een compacte kern met een 'bebouwde kom' en heeft aldaar daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden)

Barlo is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten. De buurtschap valt onder het dorp Aalten. De buurtschap heeft een compacte kern met een 'bebouwde kom' en heeft aldaar daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden)

barlo_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Barlo omvat een groot buitengebied N van het dorp Aalten, in het N grenzend aan de gemeente Oost Gelre, met een compacte kern rond de Markerinkdijk. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Barlo omvat een groot buitengebied N van het dorp Aalten, in het N grenzend aan de gemeente Oost Gelre, met een compacte kern rond de Markerinkdijk. (© www.openstreetmap.org)

Barlo monument (Kopie).JPG

Barlo, oorlogsmonument (2009) ter nagedachtenis aan de omgekomen inwoners tijdens een bombardement d.d. 30-3-1945

Barlo, oorlogsmonument (2009) ter nagedachtenis aan de omgekomen inwoners tijdens een bombardement d.d. 30-3-1945

Barlo monument toelichting (Kopie).JPG

Barlo, toelichting bij het oorlogsmonument

Barlo, toelichting bij het oorlogsmonument

barlo_zorgboerderij_de_neeth.jpg

Op Zorgboerderij De Neeth in Barlo wordt passende dagbesteding geboden aan mensen met Autisme (ASS), een psychische hulpvraag en/of aan mensen met een sociale hulpvraag/activering.

Op Zorgboerderij De Neeth in Barlo wordt passende dagbesteding geboden aan mensen met Autisme (ASS), een psychische hulpvraag en/of aan mensen met een sociale hulpvraag/activering.

Barlo

Terug naar boven

Status

- Barlo is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten.

- De buurtschap Barlo valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Aalten.

- De buurtschap Barlo heeft een kleine kern, een zogeheten ´bebouwde kom´, met daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden). Het grote buitengebied van de buurtschap is daarentegen niet bebord, zodat je ter plekke nergens aan kunt zien wanneer je het grondgebied van de buurtschap betreedt of verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Bale.

Oudere vermeldingen
Baarlo, 1294-1295 silva Berlewalde, 1366 Berle.

Naamsverklaring
Samenstelling van bar ´kaal´ en lo ´bos´. Vergelijk Baarlo.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Barlo ligt N van het dorp Aalten, rond de Markerinkdijk. De buurtschap ligt verder ONO van het dorp Varsseveld, ZO van het dorp Harreveld, Z van de stad Lichtenvoorde, ZW van het dorp Vragender, WZW van het dorp Winterswijk en NW van de stad Bredevoort.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Barlo 74 huizen met 619 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap volgens de gemeente ca. 110 inwoners (in ca. 45 huizen), maar vermoedelijk duidt zij hiermee alleen op de bebouwde kom. Met het buitengebied erbij heeft de buurtschap namelijk beduidend meer inwoners. Hoeveel dat er zijn, is ons vooralsnog niet bekend, omdat de buurtschappen van de gemeente Aalten - in tegenstelling tot die van buurgemeente Winterswijk - niet formeel zijn afgebakend, in die zin dat de buurtschap geen eigen postcode en plaatsnaam heeft voor de postadressen. Wij schatten dat het ca. 200 huizen met ca,. 500 inwoners betreft.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
"Als in de nacht van 7 op 8 februari 1945 een Engels Lancastervliegtuig terugkeert van een bombardement op de dijken van het Dortmund-Eemskanaal, wordt het in de nabijheid van de Nederlandse grens getroffen door Duits afweergeschut. De zes bemanningsleden maken met hun parachutes een sprong in het duister en komen terecht in de buurt van Winterswijk. Twee vliegeniers, Stan Hanson en Geoff Cheeseman, komen in contact met leden van een Nederlandse verzetsgroep en worden uiteindelijk ondergebracht bij de familie Te Lindert op boerderij Bosman in de Aaltense buurtschap Barlo. De beide piloten houden zich op in een reeds gereedgemaakte schuilplaats. Op 31 maart, de dag dat de buurtschap werd bevrijd, mochten ze 's morgens ontbijten in de boerenkeuken. Toen ontdekten ze dat zij niet de enige onderduikers waren. Naast de vliegeniers waren nog vier personen ondergedoken, waaronder twee joden. Ook bleek er onder het hooi in een andere schuur nog een grote hoeveelheid gedropte wapens te zijn verborgen." (bron: Aalten op de Kaart) In dit filmpje over de buurtschap kun je o.a. zien waar in de Tweede Wereldoorlog onderduikers een onderkomen vonden in de buurtschap, en hoe men dat zodanig slim had ingericht dat de speurhonden van de Duitsers ze niet konden vinden.

- Herman Onnink leest voor: Leslie Pulfrey. "Een verhaal over Flying Officer Leslie Pulfrey, die op 17 juni 1944 dood in een weiland bij Barlo werd aangetroffen. Leslie had een mislukte sprong gemaakt uit zijn in brand geschoten Lancaster bommenwerper. In juni 2014 werd hij geëerd. Dit gebeurde met een zogeheten ‘Fly-past’, een ceremoniële vlucht met het overvliegen van een 4-tal F-16’s, boven de omgeving van de Gandvoortweg, waarvan er een ter plaatse recht omhoog de lucht in vloog. Thea Onnink heeft haar herinneringen in dit verhaal beschreven."

- Herman Onnink leest voor: ‘Een klein bang Joods jungesken’. "Dit verhaal, geschreven door Thea Onnink, gaat over Wim Abas, die als kleine jongen was ondergedoken in Barlo. En over hoe hij er achterkwam wat zijn onderduikadres geweest was: Boerderij ’t Heggeltjen."

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze buurtschap, kun je terecht bij het in 1999 verschenen naslagwerk 'Buurtschap Barlo Buitengewoon' (436 pagina's, hardcover). Via de link is het boek nog tweedehands verkrijgbaar.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Groot Deunk / voormalig AZC
Groot Deunk staat in de Topografische atlas Gelderland (2) als aparte buurtschap, maar dat lijkt ons een beetje 'overdone'. Wij komen het verder nergens als buurtschap tegen maar alleen als gebouwencomplex dat tot de buurtschap Barlo wordt gerekend, en dat door de jaren heen diverse functies heeft gehad. Een 'slip of the pen' dus van de kaartenmakers. In 1974 wordt het complex door toenmalig prinses Beatrix geopend als vakantie-, vormings- en recreatieproject onder beheer van de Paulusstichting. In 1982 verkrijgt de buurtschap landelijke bekendheid door de mogelijke koop van Groot Deunk door Bhagwan Sri Rajneesh, die er een opleidingscentrum van wil maken. Op 9 januari 1982 brandt het complex af, waarna Bhagwan afziet van de koop. In 1985 wordt Groot Deunk opgekocht door een Deense projectontwikkelaar. Het wordt dan een recreatie- en conferentiecentrum.

In 1987 is Groot Deunk in Barlo een asielzoekerscentrum geworden. AZC Aalten is in 2012 gesloten, omdat het aantal asielzoekers destijds afnam, maar ook omdat de onderhoudskosten relatief hoog zijn. In de Achterhoek is nu nog 1 AZC en wel te Winterswijk. Anno 2015 was er sprake van dat AZC Aalten mogelijk weer open zou gaan, en wel voor de duur van max. 5 jaar. Daarna zou het complex grotendeels worden gesloopt en krijgt de gemeente het terrein in eigendom. Het COA zou het terrein dan voor een symbolisch bedrag van 1 euro aan de gemeente overdragen. Dat was een van de punten uit de onderhandelingsresultaten die waren overeengekomen om het complex weer te openen. Een van de gebouwen zou dan het onderkomen van Oranjevereniging Wilhelmina kunnen worden, dat naarstig om een nieuw pand verlegen zat, omdat haar bestaande onderkomen zou komen te vervallen (zie daarvoor verder het hoofdstuk Evenementen etc.).

AZC Aalten in Barlo is in december 2015 inderdaad heropend, met een opvangmogelijkheid voor maximaal 300 asielzoekers. Eind 2017 is het complex, eerder dan destijds voorzien, weer gesloten. Het complex is inderdaad grotendeels gesloopt, met uitzondering van een gebouw dat het onderkomen is geworden van de Oranjevereniging. Sloop kon pas vanaf eind 2018 plaatsvinden, omdat eerder in 2018 onderzocht moest worden hoe met de in de gebouwen aanwezige, beschermde vleermuizen moet worden omgegaan. - Sinds januari 2019 is het proces van herbestemming van het Groot Deunk terrein in gang gezet. - Anno eind 2019 is een deel van de gebouwen al gesloopt. - In oktober 2021 is de nieuwe feestlocatie van de Oranjevereniging in gebruik genomen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Barlo heeft 1 rijksmonument, maar dat is een archeologisch monument, dus daar zal ter plekke niet veel van te zien zijn. Het betreft een terrein waarin resten van een urnenveld uit de Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd, aan de Lichtenvoordsestraatweg.

- In 2009 is aan de noordkant van de buurtschap een monument opgericht ter gedachtenis aan de inwoners die zijn omgekomen bij het bombardement d.d. 30 maart 1945. Voor Barlo en Aalten is dit jarenlang het gesprek van de dag geweest, te meer omdat het in de Achterhoek relatief rustig was gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het betrof het echtpaar Elfers en 5 kinderen uit het gezin Weenink.

- "Al sinds 1766 wordt boerderij Markerink in Barlo (Markerinkdijk 8) bewoond door de familie Lubbers. De betovergrootvader van de huidige bewoner Derk-Jan Lubbers zorgde er persoonlijk voor dat de hoeve in zijn handen kwam. Toen de eigenaar, de ‘Zuunige Jan Manschot’ uit Aalten de boerderij wilde verkopen, joeg pachter Willem Lubbers alle kijkers weg door ze met een emmer water nat te gooien. Zo bleef hij als enige gegadigde over en kon hij de hoeve kopen. Derk-Jan Lubbers moet er smakelijk om lachen. De 87-jarige heet in de volksmond Markelinks Jan. Dat is merkwaardig, want zijn boerderij heet Markerink, met een r dus. Maar dit moet een verschrijving zijn; het is vanouds altijd Markelink geweest. Hier is het stamhuis van de Markerinks, maar Lubbers heeft van die familie nooit iets teruggezien of gehoord. Zijn betovergrootvader Hendrik-Willem Lubbers (geboren 1766) was getrouwd met Beerndeke Markelink. Zij was de laatste met de naam Markelink in deze buurtschap. De oude benaming was iets als Markwardink, hetgeen wijst op een waard in een mark. Er woonde dus iemand die als oppasser van de mark, de gemeenschappelijke gronden, optrad. Het Barlose Markerink komt al voor in 1284.

Boerderij Markerink aan de Markerinkdijk is een schitterend rijksmonument*. Met zijn houten geveltop ligt de hoeve in een laagte tussen twee esruggen in, tegen het decor van een houtwal, waardoor de Zilverbeek stroomt. Een prachtig stukje Achterhoek. Een zandpad slingert zich over het erf van ’t Markerink over de Hoge es naar de Nijhofsweg. Derk-Jan Lubbers vertelt: Hij was vijftig jaar lang, van 1928 tot 1978, secretaris van de Oranjevereniging in Barlo. In de wei voor het Markerink was altijd het volksfeest. In het kamertje bij de varkens, waar normaal de mantelpot stond, werd brood gesmeerd en koffie gezet voor wel 800 mensen. Toen het feestgebouw in de buurtschap te klein bleek voor het toneel, werd besloten achter ’t Markerink een openluchttheater te stichten. Van stenen en planken werden banken gemaakt, waar zo’n 1500 mensen konden zitten. Er omheen stonden dichte coniferen. De zandweg liep tussen toneel en de tribune door." (bron: “Wortels in de Achterhoek”, 1995, door Henk Harmsen. Aangetroffen op de zeer informatieve en aan te bevelen site 'Boerderijen in Aalten', opgezet en onderhouden door Remco Neerhof)
* Hoewel wij het pand niet op rijksmonumentenlijsten kunnen vinden, red.

- Boerderijmuseum De Neeth in Barlo (Neethweg 6) is gevestigd in een uit 1910 daterende schuur, die grotendeels in oude staat is gebleven. De schuur hoort bij de ernaast gelegen boerderij De Neeth die gebouwd is in 1914. In het museum is een unieke verzameling gebruiksvoorwerpen voor huishoudelijk gebruik en boerengebruik bijeengebracht, die een goed beeld geeft van de manier waarop de bevolking in de Achterhoek vroeger leefde en werkte. Wat is er zoal te zien?: een gezellige boerenkeuken met een authentieke klaverblad houtkachel; traditionele kledij en linnengoed van 1850 tot 1950; kleine en grote landbouwwerktuigen zoals een dorsvlegel, houtboor en een staartploeg; een verzameling was- en strijkbenodigdheden; een slaapkamer uit de jaren dertig/veertig; een grote collectie knipmutsen; veel geëmailleerde pannen en potten. Dit alles en nog veel meer is voor slechts 2 euro voor volwassenen (kinderen gratis) te bewonderen op woensdagmiddagen in de maanden juli en augustus. Overige dagen op afspraak. Het museum is van 1 oktober tot 1 april gesloten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Oranjevereniging (OV) Wilhelmina te Barlo is ruim een eeuw oud (opgericht in 1908), maar beslist niet bejaard of uitgeblust. Jaarlijks organiseren ze diverse activiteiten, waarbij ze ook steeds proberen te vernieuwen. Gezelligheid en saamhorigheid staan altijd bovenaan. Hun kracht ligt hem in het feit dat ze als bestuur ervaren dat ze kunnen bouwen op de leden. Hun betrokkenheid bij de activiteiten is groot. Daar zijn ze erg trots op. Samen, met elkaar! De vereniging telt ongeveer 600 leden.

De Oranjevereniging organiseert jaarlijks de volgende activiteiten: Ledenvergadering, Koningsdag, Fietstocht, Oud- of nieuwjaarsborrel (samen met de activiteitencommissie), en de Oranjefeesten: 4 dagen activiteiten en feest in één week, in juli, met: een mooie activiteit op de 1e zaterdag van die week; op woensdag en donderdag het toneel en dan de 2e en laatste zaterdag van die week een geweldig dagfeest met als afsluiting een spetterend avondfeest. Ook als je geen lid bent van de Oranjevereniging, ben je van harte welkom bij de activiteiten in Barlo.

De jaarlijkse activiteiten die de OV organiseert worden goed bezocht: Koningsdag: 150 personen. Fietstocht: 75 personen, Oranjefeest: eerste zaterdagavond 250 personen, twee toneelvoorstellingen met 250 personen per avond, dagfeest + feestavond: 500 personen. Het Oranjefeest vindt plaats op Barloseweg 20, waar de OV van de familie Brethouwer al meer dan 35 jaar een schuur huurt, ook bekend als “De Lodo”. Deze schuur is gedurende het jaar in gebruik voor de agrarische activiteiten van de familie Brethouwer en wordt voor de festiviteiten leeggemaakt en beschikbaar gesteld aan de OV. De familie Brethouwer heeft echter aangegeven dat er een nieuwe schuur komt, die niet geschikt meer is voor de festiviteiten van de OV, en dat zij dus op zoek moet naar een nieuw onderkomen. De OV heeft daartoe in 2017 een - zowel technisch als financieel tot in de puntjes uigewerkt - plan ontwikkeld om een van de gebouwen met omliggend (beoogd) weiland van het voormalige AZC (dat beschreven wordt in het hoofdstuk Geschiedenis) over te nemen, getiteld 'Behoud gebouw op voormalig AZC Groot Deunk t.b.v. Oranjevereniging Barlo'.

"De OV heeft de sterke overtuiging dat haar activiteiten van maatschappelijke waarde zijn. Het stimuleert de samenhorigheid in buurtschap Barlo, wat tot uiting komt in het grote ledenaantal ten opzichte van het aantal inwoners en het grote aantal mensen dat de activiteiten bezoekt. De betrokkenheid van de Barlose gemeenschap bij de Oranjefeesten is erg groot, het complete feest wordt mogelijk gemaakt door tientallen vrijwilligers. Verder worden er door veel verschillende groepen zoals vriendengroepen, buren, families etc wagens gebouwd voor de optocht, wat zorgt voor een sterke verbondenheid op alle fronten; van jong tot oud. De OV merkt dat dit belangrijk is in de Barlose gemeenschap en dat dit de jeugd ook erg aanspreekt. Aangezien we in tijden van krimp leven, moeten we er alles aan doen om jeugd verbonden te houden met onze mooie regio. Een bloeiende oranjevereniging draagt daar aan bij en moet dus in leven worden gehouden." Aldus een van de motivaties van de OV in het hiervoor gelinkte rapport, waarom de OV een deugdelijk onderkomen verdient waar zij nog vele jaren mee vooruit kan. Het plan heeft in korte tijd massale steun gekregen uit de buurtschap, zowel qua intentieverklaringen (dat men het plan steunt) als in toegezegde giften en sponsorbijdragen.

De OV besluit de plannen in het rapport met de volgende conclusie: "De OV denkt dat de ontwikkelingen bij het Groot Deunk terrein een unieke kans bieden om dit terrein om te bouwen tot iets waardevols voor de Barlose gemeenschap. De OV is tevens door ontwikkelingen bij De Lodo genoodzaakt uit te kijken naar een nieuwe locatie en dit zou zeer goed op het Groot Deunk terrein kunnen. De OV hoopt met dit plan een duidelijk beeld te hebben geschetst van de ideeën die zij graag uit wil voeren, hoe ze dit wil doen en hoe dit op een financieel gezonde manier kan worden ingevuld. Door samen te werken met de gemeente Aalten, het COA, Buurt Belang Groot Deunk, Barlo’s Belang en de gehele Barlose gemeenschap, hoopt de OV een fantastische nieuwe invulling te kunnen geven aan Groot Deunk." En dat is gelukt: in oktober 2021 is de nieuwe feestlocatie van de Oranjevereniging feestelijk in gebruik genomen.

- Muzikantenbank Barlo is een muziekproject dat in 2015 in deze buurtschap is gestart maar inmiddels deelnemers uit de hele regio heeft. Ze organiseren ca. 2x per jaar muziekprojecten waarbij bandjes worden gevormd met wisselende samenstellingen. Daarnaast zijn er zeer verschillende thema's. Je speelt dus niet steeds met dezelfde mensen en ook niet steeds hetzelfde repertoire. Je mag meedoen maar kunt ook een keertje overslaan. Van rock tot guilty pleasures, van muziekcafé tot soul en natuurlijk muzikale ondersteuning van locale evenementen. Iedereen kan meedoen al moet je wel enige skills hebben. Zo kunnen ervaren en minder ervaren muzikanten en zangers samen verschillende muziekstijlen proberen. Belangrijkste is natuurlijk het plezier dat de deelnemers en de bezoekers er aan beleven. Voor uitvoerige informatie over dit initiatief zie de reportage van 'Behind the Corner' met mede-oprichter van de Muzikantenbank Jan van Eerden (2018). - Nieuws van de Muzikantenbank op Facebook.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In buurtschap Barlo vind je bij Boerderijmuseum De Neeth (waarvoor zie onder Bezienswaardigheden) ook Speelboerderij De Neeth. Terwijl de kinderen heerlijk spelen in de zandbak en de huisjes of zich vermaken op de luchtkussens, kun je als (groot)ouder(s) heerlijk genieten op het terras. Onder het genot van een kopje koffie of thee is het speelveld geheel te overzien. Het speelveld is ingericht met o.a. skelterbaan met traptrekkers en meer, kabelbaan, grote zandbak, nestschommel, schommel, leuke speelhuisjes, duikelrek, luchtkussens, pipowagentjes, en een konijnen- en cavia-wei. Aaien mag!

Alles is geheel zelfbediening en ze werken met een blikje/potje waar het geld voor de koffie/thee in kan. Ook beschikken ze over een automaat voor frisdrank en snoep. Kleingeld meenemen is dus reuze handig. En nog een tip: droge kleren voor de kinderen voor de terugreis meenemen is ook aan te bevelen, want de zandbak met waterpomp is meestal favoriet... Nog iets om rekening mee te houden: hond Romke controleert graag je tas op etenswaren, maar verder is het een lieve hond. En het is niet toegestaan eigen meegebrachte etenswaren of drank te nuttigen.

- "Het herstel van openluchttheater Markelink is in 2018 afgerond. Een openluchttheater met een bijzondere geschiedenis. In gebruik genomen net na de Tweede Wereldoorlog en destijds geopend met een plaatselijk toneelstuk over de 5 oorlogsjaren. Het theater is daarna voor allerlei activiteiten gebruikt maar na afnemende belangstelling in 1982 afgebroken. Het theater is echter nooit vergeten. Barlo's Belang heeft, met behulp van vele vrijwilligers en het plaatselijke bedrijfsleven, het herstel van het theater ter hand genomen. Naast de financiële ondersteuning vanuit de Landschapsregeling ontving de buurtschap voor dit project ook een bijdrage uit het gemeentelijke Naoberfonds. De genoemde belangenvereniging heeft al diverse plannen gemaakt voor voorstellingen en muziekavonden vanaf het openluchttheater.

Bij openluchttheater Markelink is een kleinschalige toeristische voorziening ingericht. Op een informatiepaneel wordt de geschiedenis van deze bijzondere locatie toegelicht. Via een QR- code op het informatiepaneel kom je bij de korte film over het project. Toeristen en passanten kunnen even ontspannen op een van de drie picknickbanken, die in het kader van de Landschapsregeling gerealiseerd konden worden. Hiermee is het openluchttheater een bijzondere pleisterplaats geworden voor fietsers en wandelaars die de mooie glooiende omgeving van Barlo verkennen." (bron: Eindrapportage Landschapsregeling gemeente Aalten 2014-2018) Voor het ontstaan van het openluchttheater, zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden > boerderij Markerink. Zie ook deze videoreportage, waarin betrokkenen vertellen over de realisatie van dit project.

- "In het Nationaal Landschap zijn in het kader van de hierboven vermelde Landschapsregeling op twee locaties onverharde paden aangelegd. De eerste locatie is het Vestingpark in Bredevoort. Op de tweede locatie vormt een natuurlijk pad de verbinding tussen de Nijhofsweg en de Bullensteeg in Barlo." (bron: het hierboven vermelde rapport m.b.t. de Landschapsregeling)

- "Kleiduivenschieten is een sport die geïnspireerd is op de werkelijke jacht op hoenders, eenden, duiven, hazen en konijnen. De jagers zochten naar een mogelijkheid om buiten het jachtseizoen hun schietvaardigheid te behouden. De geschiedenisboeken maken in 1822 voor het eerst melding van kleiduivenschieten.In het buitengebied van de gemeente Aalten, in buurtschap Barlo, vind je kleiduivenschietbaan Het Goor (Fleurtendijk 2). Als beginner kun je bij ons op een vriendelijke en leuke manier kennismaken met kleiduivenschieten. Ben je sportschutter of jachtschutter? Dan kun je bij Het Goor een rondje schieten om je schietvaardigheid bij te houden. Sensationele sport met dynamiek. Laat je verrassen door het sensationele gevoel om de kleiduif (vliegend schijfje) in de lucht te verbrijzelen. Voorop staat het plezier en de dynamiek van de sport. Daarnaast lekker actief bezig zijn in de buitenlucht.

Horecagelegenheid met Achterhoekse gezelligheid. Onze ruime horecagelegenheid, met overdekt buitenterras en barbecue paviljoen, biedt ‘indoor’ gezelligheid, een lekkere kop koffie, drankjes en een biertje van de tap. Bovendien serveren we uitgebreide warme en koude buffetten, stampotbuffet en je kunt barbecueën in ons barbecue paviljoen. (uitsluitend op bestelling verkrijgbaar).Deskundige kleiduivenschietinstructeurs. Het kleiduivenschieten vindt altijd plaats onder begeleiding van deskundige en gediplomeerde schietinstructeurs. Zij brengen je de kneepjes van het kleiduivenschieten bij en zorgen voor een veilig verloop van de activiteit. Alle schietdisciplines op één baan voor de geoefende schutter. Heb je een jachtvergunning en wil je de jachtvaardigheid bijhouden? Of ben je een geoefende schutter en wil je de schietvaardigheid verder verbeteren? Kleiduivenschietbaan Het Goor in Barlo bij Aalten is een erkende opleidingsbaan met meer dan dertig jaar ervaring. Onze gedreven en gediplomeerde schietinstructeurs helpen je verder met alle schietdisciplines en spelvarianten."

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje met impressie van de buurtschap Barlo.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Barlo.

- Nieuws: - Nieuws uit de buurtschap van Barlo's Belang op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Het in 1918 opgerichte Barlo's Belang heeft tot doel de leefbaarheid in de buurtschap te behouden en waar mogelijik te bevorderen, en een bijdrage te leveren aan een goed woon- en leefklimaat. Bij het thema 'leefbaarheid' stellen wij ons de volgende vragen: Hoe houden we met zijn allen: het verenigingsleven bruisend; de peuterspeelzaal/school met al haar activiteiten levend; de werkgelegenheid en de landbouw in het gebied in stand; de gebruiken (noaberschap, oranjefeest, meiboom zetten etc.) in stand; de natuurlijke waarden, rust, bos, esgronden, fiets en wandelpaden van een stukje Nationaal Landschap in stand.

Als bestuur zijn we niet dagelijks met deze zaken bezig. Bestuursvergaderingen vinden in principe om de 2 maanden plaats en tussendoor hebben we regelmatig contact met de politiek en/of de gemeente Aalten om te kijken welke mogelijkheden er bijvoorbeeld zijn voor subsidies en om mee te denken over de ontwikkeling van woningen in Barlo. Maar ook of er een fietspad heropend moet worden, een informatiebord ergens geplaatst dient te worden, of dat er een AED (automatische externe defibrillator) moet komen."

- Buurthuis: - Verenigingsgebouw De Markerink (Markerinkdijk 20) dateert uit 2010 en is vastgebouwd aan de basisschool. Het verenigingsgebouw wordt wekelijks gebruikt door de diverse verenigingen die Barlo rijk is, en is eigendom van de leden. De muziekvereniging heeft er haar wekelijkse oefenavond, de jeugdclub komt er eenmaal per week samen, en het kinderdagverblijf is er gevestigd. De activiteitencommissie organiseert regelmatig leuke, creatieve avonden en op vrije avonden en in de weekenden kan er een feestje worden gegeven.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Barlo is een kleine, moderne en brede school met vernieuwend onderwijs, vormgegeven door een enthousiast team. "Visie: Waar staat onze school voor? Onze visie in het kort samengevat: “Recht doen aan kinderen”. Onze school is een christelijke basisschool met een open karakter, waar een ieder zich welkom mag voelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan. Kwaliteit van onderwijs staat centraal in de organisatie van onze school. Wij proberen alle kinderen gelijke kansen te geven en hulp te bieden waar dat nodig mocht zijn. Onze school wil kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Missie: hoe beogen wij onze visie in de praktijk te vertalen? Bij ons: krijgt elk kind krijgt een passend onderwijsaanbod; dient het veilig en vertrouwd te zijn voor elk kind; leren we vanuit eigenaarschap en onder eigen verantwoordelijkheid; steken we in op betekenisvol leren; worden kinderen gewaardeerd om wie ze zijn."

- Kinderdagverblijf De Rupsjes in Barlo bestaat uit één verticale groep (0-4 jaar). Hier staat het leren van elkaar voorop. De diversiteit van leeftijden benadert de huiselijke situatie. De oudere kinderen helpen de jongere bij het spel en zijn een voorbeeld voor elkaar. Er worden activiteiten op maat aangeboden. Ook lekker naar buiten en vrij spelen behoren tot het dagprogramma. Sinds 2018 kunnen ze ook kinderen tussen 2 en 4 jaar opvangen waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit komt door de Harmonisatiewet. Ze voldoen aan de richtlijnen die de gemeente heeft gesteld. Deze ouders krijgen vanaf 2018 een bijdrage van de gemeente. De kinderen mogen dan twee dagdelen naar De Rupsjes komen, zodat zij ook lekker met de andere kinderen kunnen spelen.

- Muziek: - Fanfare Excelsior Barlo is opgericht in 1922 en heeft ca. 35 leden. Naast het fanfare-orkest is er ook een groep jeugd die wordt opgeleid binnen de vereniging en die samen spelen in het jeugdorkest. Daarnaast beschikt Excelsior ook over een groep slagwerkers die samen met de slagwerkers van Advendo Lintelo een gezamenlijke slagwerkgroep vormen.

- Zorg en welzijn: - In november 2017 vinden wij het volgende nieuwsbericht op de site van buurthuis Romienendal: "Zorgcoöperatie Barlo-Dale is nu ruim 1 jaar samen onderweg, een mooi moment om even terug te kijken. In september 2016 heeft Zorgcoöperatie Barlo samen met de vereniging voor Algemene Daalse belangen een bijeenkomst georganiseerd met als doel om te kijken of er in buurtschap Dale voldoende draagvlak is om voor de zorgcoöperatie een breder werkgebied te creëren en de buur-buurtschap daarom aan te haken. Tijdens deze bijeenkomst is verteld welke activiteiten de Zorgcoöperatie voor haar leden organiseert. Nadat de aanwezige Daalse inwoners aangaven enthousiast te zijn over het initiatief werd op deze avond afgesproken dat we na een jaar zullen evalueren of er ook werkelijk sprake is van een gezamenlijke Zorgcoöperatie.

Nu een jaar verder hebben we, Zorgcoöperatie Barlo en belangenvereniging Dale, opnieuw samen gezeten. En om de vraag maar direct te beantwoorden: Ja! er is spraken van een echte gezamenlijke Zorgcoöperatie. Zowel in het aantal Daalse leden en vrijwilligers als ook in de bestuurssamenstelling van de Zorgcoöperatie is er in beide buurtschappen duidelijk sprake van een gezamenlijke drive om de zorgcoöperatie verder te brengen. Een aantal activiteiten is erg goed ontvangen in Dale en kent een grote belangstelling, met name het “Kom bi-j ons ett’n” is erg in trek.

We zijn erg blij dat deze samenwerking tussen beide buurtschappen opnieuw laat zien dat buurtschapsgrenzen niet belangrijk zijn maar dat we er samen iets van maken en elkaar vinden daar waar we iets voor elkaar kunnen betekenen. Het bestuur van de Zorgcoöperatie heeft nog veel ambities en kan daarbij zeker nog hulp gebruiken van vrijwilligers. We hebben tijdens de evaluatie een paar afspraken gemaakt onder meer om in de uitingen naar buiten toe en in de formele communicatie duidelijk te maken dat er nu sprake is van een gezamenlijke Zorgcoöperatie Barlo-Dale. Na het terug kijken, kijken we nu vooral vooruit. De renovatie van ‘t Romienendal zal een flinke impuls geven aan de ondersteuning en de behoeftes die binnen de Zorgcoöperatie leven. We zullen als belangenvereniging de Zorgcoöperatie nauw blijven betrekken bij de vorderingen hiervan, zodat zij voldoende invloed kunnen hebben op de gewenste veranderingen. Samen bouwen we aan de toekomst!"

- Op Zorgboerderij De Neeth in Barlo wordt passende dagbesteding geboden aan mensen met Autisme (ASS), een psychische hulpvraag en/of aan mensen met een sociale hulpvraag/activering. Wat betreft het werken staat voorop dat er vooral gekeken wordt naar mogelijkheden en niet zozeer naar beperkingen. Ze vinden het belangrijk dat mensen kunnen doorstromen zodat zij hun eigen passende plek in de maatschappij kunnen (terug)vinden. Op De Neeth is er altijd genoeg werk te doen voor iedereen. Een greep uit de activiteiten; voeren en verzorgen van het grootvee; voeren en verzorgen van het kleinvee; paardenverzorging; onderhoud en verwerking van de moestuin; creatief bezig zijn in het atelier; bakken en koken.

- Duurzaamheid: - Op de grens van Aalten en Lichtenvoorde, in de omgeving van de Zilverbekendijk in buurtschap Barlo, is in 2008, na een lange voorbereidende periode, Windmolenpark Hagenwind gerealiseerd. Het is een veelbesproken project geweest. Er waren voor- en tegenstanders. Met name met de hoogte van de windmolens had men moeite. Deze zouden het landschap ontsieren. Voorstanders zijn blij met deze milieuvriendelijke vorm van energiewinning. De gemeente Aalten levert met de realisatie van de acht windmolens in het Aaltense Goor een bijdrage aam de verbetering van het klimaat. De uitstoot van CO2, een van de veroorzakers van het broeikaseffect, wordt hierdoor teruggedrongen. Met het windmolenpark in het Aaltense Goor wordt groene en duurzame stroom opgewekt. Een milieubewuste keuze dus. In de VOF Hagenwind hebben zich elf initiatiefnemers verenigd. Zeven eigenaren van de gronden waarop de windturbines zijn gerealiseerd en vier deelnemers van buiten het gebied. Gezamenlijk hebben zij voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van Windpark Hagenwind een Vennootschap Onder Firma (VOF) opgericht. Het Windmolenpark omvat acht windturbines met elk een vermogen van 2 Megawatt (MW), een ashoogte van 100 meter en een rotordiameter van 82 meter. Het 16 Megawattt grote windpark was het op moment van realisatie grootste binnenlandse molenpark van Nederland en levert voldoende electrische energie voor 10.000 huishoudens. - Zie hier een dronevideo van Windmolenpark Hagenwind.

In maart 2021 wordt bekend dat Windmolenpark Hagenwind in Barlo wil uitbreiden met zeven tot tien grote windmolens. Het energiebedrijf wilde die plaatsen naast de acht bestaande windturbines. Die staan op Aaltens grondgebied, maar voor de uitbreiding is ook de medewerking van buurgemeenten Oost Gelre en Oude IJsselstreek nodig. Het windmolenpark, eigendom van acht Aaltense boeren, beooge namelijk naar het westen, zuiden en oosten te worden uitgebreid. Omwonenden hebben er echter bezwaar tegen gemaakt. Kennelijk met succes, want in mei 2021 meldt de gemeente Aalten dat Windmolenpark Hagenwind niet mag worden uitgebreid, maar alleen mag worden vervangen door nieuwe windmolens van 180 meter ashoogte (in plaats van de huidige 98). Het aantal turbines zou dan kunnen worden teruggebracht van 8 naar 4, terwijl/omdat het rendement fors hoger wordt. In onder meer Lichtenvoorde ontstond veel weerstand tegen de plannen voor de megaturbines. Hagenwind ligt aan de gemeentegrens met Oost Gelre. Bewoners van diverse wijken in Lichtenvoorde ervaren nu al overlast van het windpark, laat staan als de windmolens nog veel hoger worden, zo betoogden zij. De gemeenteraad was hier wel gevoelig voor en heeft daarom in juli 2021 besloten dat de ashoogte niet hoger dan 140 meter mag worden.

- Genealogie: - Bewoningsgeschiedenis van de boerderijen in buurtschap Barlo.

Reactie toevoegen