Bedaf (Uden)

Plaats
Buurtschap
Uden Bernheze
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Bedaf (Uden)

Terug naar boven

Status

- Bedaf is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, in grotendeels gemeente Uden, deels gemeente Bernheze (t/m 1993 gemeente Nistelrode).

- De buurtschap Bedaf valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Uden, deels onder het dorp Vorstenbosch.

- De buurtschap Bedaf heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1372 Baddaf, Badaf, 1522 Middaf, 1840 'Bedaf of Zandberg'

Naamsverklaring
Op grond van de vorm Middaf wel verklaard als 'midden-af' en dan een huis of huizengroep die halverwege de weg tussen twee dorpen ligt, vergelijk namen als Halfweg en Halfwegen. De vorm uit 1372 maakt deze verklaring echter problematisch. Uitgaande van de vorm Badaf knoopt een andere duiding aan bij het Middelnederlandse bet af 'achterwaarts, verderaf, terugwaarts' (vergelijk bet in betovergrootmoeder) en geeft als betekenis 'verderaf (gelegen)'. Deze verklaring is echter eveneens onhoudbaar als, zoals wel geopperd, het in het leenregister van hertog Jan III vermelde Boudaf, Bodaef op onze plaats betrekking heeft. Zie ook de buurtschap Bedaf bij Baarle-Nassau.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bedaf ligt rond de wegen Bedafseweg, Rietdijk (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Vorstenbosch), Brakkensedijk, Broekstraat (het gedeelte van deze weg vanaf huisnummer 5, in NW richting), Derptweg (voor zover gelegen N van het water Leijgraaf), Lendersgat, Bergweg, Oude Bosweg, Schansweg, Karperdijk (het gedeelte van deze weg bij het kruispunt met de Schansweg). De buurtschap ligt W van de A50 en de stad Uden, NO van het dorp Vorstenbosch, ZZO van het dorp Nistelrode, OZO van het dorp Loosbroek, N van het dorp Mariaheide en NNO van het dorp Veghel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Bedaf 43 huizen met 656 (!) inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 90 huizen en ca. 105 vakantieaccommodaties, al dan niet voor een permanentere vorm van bewoning, met ca. 225 inwoners.

Reactie toevoegen