Berkeind

Plaats
Buurtschap
Tilburg
Hart van Brabant
Noord-Brabant

berkeind_kaart_bedrijventerrein_wijkevoort_in_ontwikkeling.jpg

Anno 2017 is nabij buurtschap Berkeind het nieuwe bedrijventerrein Wijkevoort in ontwikkeling, gespecialiseerd in niet-locatiegebonden maintenance, repair en overhaul-activiteiten (MRO) in de luchtvaartsector. (©  https://www.regio-hartvanbrabant.nl/)

Anno 2017 is nabij buurtschap Berkeind het nieuwe bedrijventerrein Wijkevoort in ontwikkeling, gespecialiseerd in niet-locatiegebonden maintenance, repair en overhaul-activiteiten (MRO) in de luchtvaartsector. (© https://www.regio-hartvanbrabant.nl/)

berkeind_straatnaambordje_schoorweg_kopie.jpg

Buurtschap Berkeind ligt rond de doodlopende Schoorweg, die aan het eind overgaat in een onverhard deel en uitkomt bij het Wijckermeer. (© Google)

Buurtschap Berkeind ligt rond de doodlopende Schoorweg, die aan het eind overgaat in een onverhard deel en uitkomt bij het Wijckermeer. (© Google)

berkeind_in_2016_afgebroken_boerderij_2_kopie.jpg

Een van de oude boerderijen in de vanouds Gilzer buurtschap Berkeind die in 2016 is afgebroken om ruimte te maken voor het anno 2017 in ontwikkeling zijnde Tilburgse bedrijventerrein Wijkevoort. (© Martijn de Rooij, Tilburg)

Een van de oude boerderijen in de vanouds Gilzer buurtschap Berkeind die in 2016 is afgebroken om ruimte te maken voor het anno 2017 in ontwikkeling zijnde Tilburgse bedrijventerrein Wijkevoort. (© Martijn de Rooij, Tilburg)

berkeind_in_2016_afgebroken_boerderij_1_kopie.jpg

Detail van een van de oude boerderijen in de buurtschap Berkeind die in 2016 is afgebroken om ruimte te maken voor bedrijventerrein Wijkevoort. Dit was de tweede boerderij aan de Schoorweg aan de rechterkant. (© Martijn de Rooij, Tilburg)

Detail van een van de oude boerderijen in de buurtschap Berkeind die in 2016 is afgebroken om ruimte te maken voor bedrijventerrein Wijkevoort. Dit was de tweede boerderij aan de Schoorweg aan de rechterkant. (© Martijn de Rooij, Tilburg)

berkeind_alleen_de_linkerboerderij_bestaat_nog_anno_2017_kopie.jpg

Anno 2017 is in buurtschap Berkeind aan de Schoorweg alleen de boerderij links op de foto nog overgebleven. Verder staan er nog twee boerderijen aan de Vosheining. (© Martijn de Rooij, Tilburg)

Anno 2017 is in buurtschap Berkeind aan de Schoorweg alleen de boerderij links op de foto nog overgebleven. Verder staan er nog twee boerderijen aan de Vosheining. (© Martijn de Rooij, Tilburg)

Berkeind

Terug naar boven

Status

- Berkeind is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Tilburg. T/m 1996 gemeente Gilze en Rijen.

- Bij de gemeentelijke herindelingen van 1997 in de provincie Noord-Brabant is deze buurtschap (plus het hierbij gelegen Wijckermeer) samen met buur-buurtschap Heikant middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Tilburg. Het betrof in totaal een gebied van 522 ha met 60 huizen en 204 inwoners.

- De buurtschap Berkeind valt, ook voor de postadressen, onder de stad Tilburg.

- De buurtschap Berkeind heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1837-1841 Het Berkeind.

Naamsverklaring
Samenstelling van de boomnaam berk en eind, waarvoor zie bij Nederweert-Eind.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Berkeind ligt rond de doodlopende Schoorweg en de weg Vosheining. De buurtschap ligt direct N van de A58, NO van het dorp Gilze, Z en W de stad Tilburg, NW van de dorpen Riel en Goirle, ZO van de dorpen Hulten en Rijen en NNO van het dorp Alphen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840(2) wordt de buurtschap Berkeind niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog slechts een handvol huizen, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 is vrijwel de gehele huizengroep aan de Schoorweg gesloopt, met daarbij de oorspronkelijke kern van het Berkeind. Er resteert nu nog één huis aan de Schoorweg en twee aan de Vosheining, zodat deze oude buurtschap vandaag de dag figuurlijk en letterlijk grotendeels van de kaart is verdwenen.

Op schetsen van het nieuw aan te leggen Tilburgse bedrijventerrein Wijkevoort staat de Schoorweg e.o. ook ingetekend, dus kennelijk moesten de afgebroken boerderijen daarvoor wijken. Wijkevoort moet een 'modern werklandschap' worden: een industrieel en logistiek cluster met mogelijkheden voor combinaties met opleidingen en onderwijs. Bedrijventerrein Wijkevoort ligt direct O van luchtmachtbasis Gilze-Rijen, grenst in het Z aan de A58 en wordt optimaal ontsloten, door de nabijheid van zowel de A58 als - via de Burgemeester Letschertweg - het Wilhelminakanaal. Het wordt ontwikkeld voor de clustering van niet-locatiegebonden maintenance, repair en overhaul activiteiten (MRO) in de luchtvaartsector. Voor aanverwante vormen van bedrijvigheid, zoals bijvoorbeeld logistieke dienstverleners, vormt dit terrein eveneens een zeer geschikte locatie.

Anno 2017 is het nog 80 hectare groen gebied (volgens deze pagina van de gemeente Tilburg. Volgens de link hierboven zou het gebied 120 ha groot zijn?). De gemeente Tilburg gaat aan de slag met een masterplan om economie, natuurwaarden, duurzaamheid en uitstraling met elkaar in evenwicht te brengen. Er komt ook een bestemmingsplan voor de eerste 30 hectare van Wijkevoort, die naar verwachting medio 2018 in gebruik kan worden genomen. De rest komt later aan bod als er vraag naar grond blijft en wordt dus gefaseerd 'vraaggericht' ontwikkeld, zoals dat tegenwoordig heet.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- W van de buurtschap Berkeind ligt het Wijckermeer, ook wel Put van Reef genaamd. Dit is een zandafgravingsplas, vermoedelijk ontstaan t.b.v. de aanleg van de A58. Het is een recreatiegebied geweest met strand, waar je ook kon zwemmen. Rond 1998 is het strand afgegraven en is de plas voor publiek gesloten. Het gebied is omheind met hekken. Het Wijckermeer is tegenwoordig een vogelreservaat. Er gaan stemmen op om de plas weer open te stellen, bijvoorbeeld voor windsurfing. De vraag is echter of dat er in de beoogd industriële omgeving (zie hiervóór bij Recente ontwikkelingen) nog van gaat komen.

Kennelijk is de plas nog wel in functie als duikstek. - Nog een duikfilmpje van het Wijckermeer. - En nog een duikfilmpje van het Wijckermeer.

- Overzicht van waargenomen planten- en diersoorten in buurtschap Berkeind (als je onder de tab 'Waarnemingen' niets ziet, moet je de datum 'van' een stuk, bijv. een jaar, terugzetten).

Reacties

(4)

Vorig jaar is vrijwel de gehele huizengroep aan de Schoorweg gesloopt. Meteen ook de oorspronkelijke kern van het Berkeind, volgens een kaart uit 1850. Er resteert nu nog één huis aan de Schoorweg en twee aan de Vosheining, zodat het erop lijkt dat deze (eeuwenoude?) buurtschap vrijwel geheel verdwenen is. Op schetsen van het nieuw aan te leggen Tilburgse bedrijventerrein Wijkevoort staat de Schoorweg e.o. ook ingetekend.

Dank voor uw aanvulling! Ik heb e.e.a. hierboven verwerkt, met gelijk nog enkele andere aanvullingen m.b.t. deze buurtschap.

Het Wijckermeer is inderdaad een zandafgraving/zandwinplas. Het ontstaan van een andere plas - bij Goirle - heeft in ieder geval een rechtstreekse link met de aanleg van de A58, dus dat kan inderdaad ook heel goed het geval zijn geweest bij de Put van Reef.

Maar zwemmen kun je nu niet meer in het Wijckermeer. In de tijd dat de plas nog onder Gilze en Rijen viel, werd er nog wel gezwommen; zowel gekleed als ongekleed. Dit laatste werd gedoogd. Er was ook overlast en rond 1998 is het strand afgegraven, de plas gesloten en die is tot op de dag van vandaag omheind met hekken. Het Wijckermeer is nu een vogelreservaat.

Er gaan wel stemmen op om de plas weer open te stellen, bijvoorbeeld voor windsurfing. Ik vraag mij echter af of dat in een industriële omgeving nog gaat gebeuren.

Dank weer Martijn voor de aanvullingen! Ik heb het verwerkt.

Reactie toevoegen