Boskant

Plaats
Dorp
Meierijstad
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

boskant_plaatsnaambord.jpg

Boskant is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Meierijstad. T/m 2016 gemeente Sint-Oedenrode.

Boskant is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Meierijstad. T/m 2016 gemeente Sint-Oedenrode.

Boskant

Terug naar boven

Status

- Boskant is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Meierijstad. T/m 2016 gemeente Sint-Oedenrode.

- Het dorp Boskant heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Sint-Oedenrode.

- Onder het dorp Boskant vallen ook de buurtschappen Bus, Kremselen, Schoor (deels) en Vernhout (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Boschkant, 1868 De Boschkant.

Naamsverklaring
Het Nieuwnederlandse boschkant betekent 'rand, zoom van een bos', met als tweede deel kant dat vooral in Brabant wordt gebruikt voor jonge bebouwing langs of aan de rand van iets, in dit geval van het gebied Bosch, oudtijds Genen-bosch, onderscheiden in Voor- en Agterbosch.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Boskant ligt ZW van het dorp Sint-Oedenrode, en grenst in het ZW aan het dorp Best, in het NW aan het dorp Liempde, in het N aan het dorp Olland en in het O aan het dorp Nijnsel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Boskant 56 huizen met 426 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Boskant is het jongste dorp van de gemeente Meierijstad. Het dorp is namelijk pas na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. De eerste voorziening in deze nederzetting is de Franciscusschool. Later ontstaat rond de school het huidige dorp. Voorheen was het een buurtschap, waarin verschillende groepjes boerderijen liggen, zoals Kremselen, Vernhout, Nieuwenhuizen, Donderdonk en Espendonk. De boerderijen liggen, zeker in het licht van die tijd gezien, ver van het dorp Sint-Oedenrode. De kinderen moeten een heel eind lopen naar dat dorp om naar school te kunnen gaan. Zeker in de winter is dat niet altijd plezant.

De inwoners willen daarom graag een school voor hun kinderen. De pastoor van Sint-Oedenrode vindt dat maar onzin; de kinderen uit de buurtschap moeten maar in Sint-Oedenrode naar school. De gemeenteraad heeft er wél oren naar. Zij vindt het belangrijk dat kinderen goed onderwijs krijgen. In 1945 krijgt Boskant een eigen school. Het is een houten barak, afkomstig van het voormalige Duitse vliegveld in Schijndel. In 1952 wordt het een 'echte' stenen school.

In 1948 worden vlak bij de school de eerste 'rijtjeshuizen' gebouwd. Het zijn 14 woningwetwoningen in de Wilgenstraat. Die staan op dat moment dus nog 'zomaar midden tussen de weilanden'. Ze zijn gebouwd met geld van de overheid. In 1956 komt er ook een kerk bij; de Ritakerk. Vanaf dat moment is Boskant een 'echt dorp'. De kerk is vernoemd naar de heilige Rita van Cascia, van wie de toenmalige pastoor Teurlings een vurig vereerder is. Hij vernoemt er gelijk ook maar het voorliggende plein naar. (bron: Canon van Meierijstad)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De dorpswinkel heeft sinds augustus 2017 een nieuwe eigenaar. Boskanter Jolanda Vos heeft het complete pand aan de Meidoornstraat gekocht. Er was sprake van de keuze tussen oppimpen of stoppen en dat laatste wilde Vos voorkomen. "Het is heel belangrijk dat jong en ouder in het dorp vlak bij huis terecht kunnen voor hun dagelijkse boodschappen", zo stelde ze bij het bekend worden van de overname. Voor uitbater Jan Hellings is de overname een zorg minder (in 2013 is al eens een oproep gedaan dat de dorpelingen meer boodschappen zouden moeten doen in eigen dorp om de dorpswinkel levensvatbaar te houden). Hij zoekt een nieuwe baan. Zijn zoon en vrouw, evenals de vrijwilligers, blijven werkzaam in de winkel. Het concept is uitgebreid met een groter assortiment groenten, fruit, brood en vlees. Jolanda werkt zo veel mogelijk met producten uit de regio: het brood komt van een bakker uit Nijnsel, het vlees van een slager uit Sint-Oedenrode en ook de verse vis komt uit de buurt. De winkel heet sinds de overname De Winkel van Boskant.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boskant heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde landgoed Den Hulst op Hulst nr. 10.

- De Ritakerk (Ritaplein 2) dateert uit 1956. Voor de voorgeschiedenis hiervan zie het hoofdstuk Geschiedenis. De eenvoudige bakstenen kerk is ontworpen door architect H. de Vries uit Helmond. Het betreft een rechthoekig gebouw in lichtgetinte baksteen onder vlak zadeldak, met hoge vensters gevat in beton. De ingang wordt afgeschermd met een betonnen luifel. Naast het koor is een hoge slanke bakstenen klokkentoren, gesierd door een kruis. De kerk is door een gang verbonden met de sacristie. In de Ritakerk zijn enkele muurschilderingen te vinden van kunstenaar Robert Pothecary uit Sint-Oedenrode. De devotie werd gepropageerd door de Augustijnen, met name die uit Kontich. Op 6 april 2014 is de kerk aan de eredienst onttrokken en stond sindsdien leeg. In 2016 is het pand verkocht aan woningcorporatie Woonmeij. De inwoners hebben vervolgens de doopkapel tot Ritakapel 'gedoopt' en verbouwd, waardoor er toch een vorm van kerkje voor het dorp bewaard is gebleven. Eind 2018 maakt Woonmeij bekend dat het oorspronkelijke plan om in de voormalige kerk van Boskant 14 woningen te realiseren niet haalbaar meer is, door gestegen bouwkosten en hogere duurzaamheidseisen. Woonmeij werkt nu aan een alternatief plan dat wel haalbaar is.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - C.C. De Lèpkes.

- Kermis (weekend in oktober).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Ommetje De Bunders (5,5 km) komt vanuit het dorp Boskant door de buurtschap Vernhout. Het ommetje loopt door een nat gebied met een lemige ondergrond. Je ziet vochtige, vruchtbare loofbossen. Vooral de voorjaarsflora is uitbundig, met slanke sleutelbloemen en bosanemonen. De slanke sleutelbloem is een heel specifieke soort voor deze regio.

- 20 boomkwekers uit Nationaal Landschap Het Groene Woud hebben in 2014 in Boskant een Streekbelevingscentrum gerealiseerd. Boomkweker Eric van den Hurk heeft hiervoor ruim 2000 m2 binnenruimte plus 1,5 hectare van zijn terrein beschikbaar gesteld. Buiten is een een showtuin aangelegd met onder meer grassen, bodembedekkers, vormbomen, haagplanten, heide en fruitbomen. De samenwerkende kwekers uit de regio tonen er hun producten. Het gaat om zo'n 10.000 soorten, variërend van vaste planten tot laanbomen.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Boskant door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Boskant behartigt de belangen van alle inwoners van dit Rooise kerkdorp. Zij is het eerste aanspreekpunt van, met en naar de gemeente als het gaat om de gemeenschappelijke belangen van het dorp.

- Buurtvereniging: - "Het is fijn als buren elkaar kennen, een praatje maken en belangstelling hebben voor elkaar. Want hoe creëer je samen een prettige en veilige woonsituatie? Juist! Door contact met de naaste omgeving: de buren. Via Buurtvereniging De Beukenbuurt in Boskant kan dat op verschillende manieren: actief, beperkt, intensief of vrijblijvend. Daarvoor organiseert De Beukenbuurt allerlei activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassen. Deze activiteiten hebben één doel: genieten van elkaars gezelschap en ontdekken dat we de buurman, de buurvrouw en de buurkinderen nodig hebben.

Naast eigen activiteiten werkt De Beukenbuurt samen met Boskant-West en de Ritabuurtvereniging. Want in de kleine Boskantse gemeenschap kunnen bijvoorbeeld jeu de boules, vissen, kaarten of een kindermiddag heel goed samengaan. Het is bijzonder leuk om met je klasgenootje, vriendinnetje of vrienden uit de andere wijk op stap te gaan. Buurtvereniging De Beukenbuurt is in 1989 ontstaan in de Beukenstraat. De naam is toen gekozen met de achterliggende gedachte: wellicht zoeken omliggende straten aansluiting. En dat is uitgekomen. Want Buurtvereniging De Beukenbuurt omvat inmiddels de Hazelaarstraat, de westelijke kant van de Populierenlaan, de Pastoor Teurlingsstraat richting Best, de Wilgenstraat en de Beukenstraat. Leden die na verhuizing hun vroegere buurtcontact niet wilden missen, blijven ook lid en wonen verspreid door het dorp of in buurdorp Sint-Oedenrode.

- MFA: - De Franciscusschool in Boskant dateert uit 1952 en is, evenals de gymzaal, nodig aan vernieuwing toe. Ook de voetbalclub, tennisclub en jeu de boulesvereniging zijn toe aan een nieuwe locatie. Na onderling overleg leek het alle instanties een goed plan om dit allemaal te combineren tot één multifuncionele accommodatie (MFA) - bij voorkeur bij het sportpark - waar ze allemaal onderdak in kunnen krijgen. Het nieuwe gebouw kan tevens dienen als dorpshuis, in plaats van De Meidoorn, het voormalige honk van de ter ziele gegane korfbalclub, dat nu door de tennisclub wordt gebruikt. Ook de Dorpsraad en de buurtverenigingen kunnen er hun vergaderingen houden. Dit alles in afstemming met, en niet in concurrentie met, partycentrum De Vriendschap, die ze niet "in de wielen willen rijden".

Ook scholenkoepel SKOSO is voorstander van het concept, waardoor ze een kindcentrum kunnen realiseren, samen met kinderopvang De Verbinding. "Als SKOSO bevorderen we heel erg het sporten en bewegen. Wat is er nou mooier dan samen met sportverenigingen een accommodatie te delen?", aldus directeur Paul Meessen. De school in Boskant heeft in schooljaar 2018-2019 115 leerlingen. SKOSO verwacht dat daar op termijn nog wel een klas bij komt. Gezien de tijd die het nodig heeft om alles op haalbaarheid te onderzoeken en verdere procedures en voorbereidingen die nodig zijn, verwacht men, áls het haalbaar blijkt, het MFA 'ergens na 2020' te kunnen realiseren.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool Franciscus is een katholieke basisschool in Boskant, een kerkdorp van Sint-Oedenrode. In 1945 is er een noodschool gesticht met een barak afkomstig van het vliegveld in Schijndel. In 1952 is er een 6-klassige school gesticht en in 1964 is er een uitbreiding gekomen. Sinds 1985 is het een basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. In 2001 zijn twee lokalen aangebouwd. In 2008 is het gehele gebouw grondig gerenoveerd. Alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden en geschilderd in eigentijdse kleuren. Basisschool Franciscus is een “lange gangen gebouw”. Het gebouw bestaat uit 6 groepslokalen, een ruim speellokaal, een multifunctioneel lokaal (voor overblijven, voor- en naschoolse opvang, vergaderingen, en groepssplitsing), een multifunctioneel bibliotheeklokaal, een personeelskamer, een werkkamer voor de directie, een werkkamer voor de interne begeleider, een werkplek voor de conciërge en veel bergruimten. In de school wordt Kinderopvang gerealiseerd door onze partner Kinderopvang de Verbinding.

Leren op Basisschool Franciscus doen we van en met elkaar, ieder op zijn eigen manier. Waarbij de leerkracht als coach fungeert en aansluit bij de behoeften van de leerlingen om hen te laten groeien en ontwikkelen. Door inzet van hun talenten ontwikkelen onze leerlingen een eigen sterke persoonlijkheid en kunnen ze op hun eigen manier de gestelde doelen onder begeleiding van de leerkracht bereiken. Leerlingen hebben een groot aandeel in het nemen van de regie en verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling. We handelen vanuit respect. Een goede relatie tussen leerlingen, ouders en school is ons uitgangspunt om tot ontwikkeling te komen. Leerkrachten uiten hoge verwachtingen aan leerlingen en geven specifieke feedback. Ze leren leerlingen om elkaar feedback te geven en stimuleren hen om hun eigen leerproces te beoordelen. Dit betekent dat onze leerlingen: de regie nemen (onder begeleiding van de leerkracht kiezen leerlingen wat zij willen leren en beslissen op welke manier zij willen leren); leerstrategieën toepassen; reflecteren (zelfreflectie en werkreflectie); samenwerken; zich ontwikkelen met lef en authentiek zijn; ze durven en kunnen zichzelf zijn." - Kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO.

- Jeugd: - Jeugdsoos Pluugske.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Boskant.

- "De banen van tennisvereniging TV Boskant liggen op Sportpark De Scheeken. Woensdag is de vaste husselavond. Husselen betekent zoiets als mixen. Je speelt steeds een half uur met en tegen andere leden. Of je nu al goed kunt tennissen of nog maar net begint, iedereen is welkom. Een mooie gelegenheid om andere leden te leren kennen. Bovendien heb je steeds wisselende tegenstanders, wat je eigen spel ten goede komt. De wedstrijden beginnen om 19 uur en de laatste wedstrijden zijn om 22 uur. Het zijn vrijwel altijd dubbelspelen, soms single als er op dat moment nog niet genoeg mensen zijn. Je wordt door de wedstrijdleiding ingedeeld. Deze houdt rekening met de sterkte van de spelers/speelsters die met en tegen je spelen. De wedstrijden duren een half uur. Voor beginnende tennissers hebben we een aantrekkelijk proeflidmaatschap. Je volgt dan tennislessen, en gedurende deze periode mag je vrij tennissen en betaal je geen lidmaatschap."

- "Jeu de Boulesclub JBC Boskants Boeleke in Boskant is opgericht in 2008 en is gevestigd op Sportpark De Scheeken. De vereniging heeft ruim 40 leden, ongeveer evenveel mannen als vrouwen, waarbij naast het jeu de boules spelen, ontmoeten en sociale contacten heel belangrijk zijn. Naast het recreatief spelen zijn er in de zomermaanden uitwisselingen met andere clubs o.a. De Klutsers uit Nijnsel, Cloeck en Moedigh uit Rooi en ’t Trefpunt uit Mariahout. Daarnaast zijn er ook activiteiten zoals het clubkampioenschap, het spel tête à tête en de invitatiemiddag. Er zijn zowel buitenbanen als binnenbanen, waar in de wintermaanden veel gebruik van wordt gemaakt."

Reactie toevoegen