Kie

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

kie_plaatsnaambord_met_doodlopende_weg_bord.jpg

Buurtschap Kie is een heel klein buurtschapje met een heel kort plaatsnaampje en daarom ook een heel klein straatnaambordje, dat tevens als plaatsnaambordje fungeert. De buurtschap ligt, zoals je ziet, aan een doodlopend weggetje (©Acronius van der Zweep)

Buurtschap Kie is een heel klein buurtschapje met een heel kort plaatsnaampje en daarom ook een heel klein straatnaambordje, dat tevens als plaatsnaambordje fungeert. De buurtschap ligt, zoals je ziet, aan een doodlopend weggetje (©Acronius van der Zweep)

kie_buutschapsgezicht_kopie.jpg

Buurtschap Kie, buurtschapsgezicht

Buurtschap Kie, buurtschapsgezicht

kie_boerderij_kopie.jpg

Boerderij in buurtschap Kie

Boerderij in buurtschap Kie

Kie

Terug naar boven

Status

- Kie is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Franeker. In 1984 over naar gemeente Franekeradeel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- De buurtschap Kie valt, ook voor de postadressen, onder de stad Franeker.

- De buurtschap Kie heeft geen plaatsnaamborden, maar wel een straatnaambordje dat gezien de plaatsing haaks op de weg als de facto plaatsnaambordje kan worden gezien.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1417 in da Grata kee, up the Liteka kee, 1417 Kee, 1511 Lutke Kie, 1543 Kye, 1851-1855 De Kie.

Naamsverklaring
Ontstaan uit het Oudfriese kîth(e)* met de betekenis 'eigen grond, familieland, erfgoed, geboorteplaats'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kie ligt rond de gelijknamige - doodlopende - weg. De buurtschap ligt bij de Z oever van het Van Harinxmakanaal en ligt direct ZW van de stad Franeker, ZO van de dorpen Herbaijum en Wijnaldum, O van de stad Harlingen, OZO van het dorp Midlum, NNO van het dorp Achlum en NW van de dorpen Hitzum en Tzum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kie omvat een handvol huizen, met ca. 20 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - De firma Solarfields en de gemeente Waadhoeke hebben in 2018 samen direct O van de buurtschap Zonnepark De Kie gerealiseerd. Het initiatief van Solarfields past uitstekend bij de plannen van de gemeente Waadhoeke. In zowel het Economisch Actieplan als de Structuurvisie stond namelijk de wens voor een zonnepark. Een mooie bijkomstigheid is dat Solarfields ondernemers en particulieren ook in de gelegenheid heeft gesteld om hierin te participeren. Daar is gretig gebruik van gemaakt: binnen enkele dagen was het 'uitverkocht'. Solarfields heeft een overeenkomst voor de duur van 25 jaar getekend. In totaal zijn er 29.008 zonnepanelen geplaatst, die 10,15 MW aan elektriciteit op moeten leveren. Dat is voldoende voor ruim 3.000 huishoudens. Daarmee was het op het moment van oplevering een van de tien grootste zonneparken van Nederland. De openingshandeling van gedeputeerde Michiel Schrier op 29 maart 2018 bestond uit een druk op een knop, waarna een doek zakte waardoor het door graffitiartiesten beschilderde netstation zichtbaar werd gemaakt. Het netstation laat op deze manier visueel het stroomschema zien.

Reactie toevoegen