Kievitswaard

Plaats
Buurtschap
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

Kievitswaard plaatsnaambord (Kopie).jpg

Het is een kleine moeite en kost niet veel om voor de argeloze voorbijganger met een bordje aan te duiden dat ie door buurtschap X komt. Zoals hier bij Kievitswaard, gem. Altena. Helaas is dit bordje recentelijk verdwenen.

Het is een kleine moeite en kost niet veel om voor de argeloze voorbijganger met een bordje aan te duiden dat ie door buurtschap X komt. Zoals hier bij Kievitswaard, gem. Altena. Helaas is dit bordje recentelijk verdwenen.

Kievitswaard

Terug naar boven

Status

- Kievitswaard is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 2018 gemeente Werkendam.

- De buurtschap Kievitswaard valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Werkendam.

- De buurtschap Kievitswaard ligt buiten de bebouwde kom en had tot voor kort witte plaatsnaambordjes in een bijzondere lay out. De bordjes zijn recentelijk verdwenen, vermoedelijk naar aanleiding van de wegreconstructie om de doorgaande weg om de buurtschap heen te leiden. Beetje jammer dat men niet de moeite heeft genomen om de bordjes terug te plaatsen...

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Kievitswaard.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ligging in de gelijknamige polder. Een waarde is een door rivieren omsloten land, hier met de onderscheidende toevoeging kievit(s), naar de vogelsoort. Vroeger waren verschillende waarden naar deze vogel genoemd, wel naar het ter plekke voorkomen daarvan.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kievitswaard ligt ZW van Werkendam, aan de Bandijk, vanuit Werkendam gezien kort na de zijweg Muggenwaard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 (2) wordt de naam Kievitswaard vermeld als polder, met op dat moment nog slechts 1 huis met daarin 12 bewoners. Later is het tot buurtschap uitgegroeid. Tegenwoordig omvat de buurtschap een 15-tal panden met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sinds 1929 kerkten de hervormde inwoners van de Biesbosch in het Biesboschschooltje in de buurtschap Kievitswaard. In 1952 verrees daar een kerkje, de Biesboschkapel (Bandijk 47). Het is een wit geschilderd houten 'noodgebouw' met ruitertorentje en een rood bitumineus dak. Het kerkje is in 2004 buiten gebruik gesteld (het werd te klein om alle kerkgangers te herbergen) en in datzelfde jaar opgevolgd door de nieuwe Biesboschkerk (adres: Richter 91) te Werkendam. Het kerkje is nu in particulier bezit, in gebruik door een kunstenaar.

Reactie toevoegen