Langereis

Plaats
Buurtschap
Opmeer Hollands Kroon
West-Friesland
Noord-Holland

Langereis

Terug naar boven

Status

- Langereis is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, in deels gemeente Opmeer (t/m 1978 gemeente Hoogwoud, in 1979 over naar gemeente Opmeer), en deels gemeente Hollands Kroon. Gedeelte in de gemeente Hollands Kroon: t/m 31-7-1970 deels gemeente Oude Niedorp, deels gemeente Nieuwe Niedorp en deels gemeente Winkel. Per 1-8-1970 in zijn geheel over naar gemeente Niedorp, in 2012 over naar gemeente Hollands Kroon.

- De buurtschap Langereis valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Hoogwoud, deels onder het dorp Oude Niedorp, deels onder het dorp Nieuwe Niedorp en deels onder het dorp Winkel.

- De buurtschap Langereis heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 ook De Langereis.

Terug naar boven

Ligging

De langgerekte buurtschap met - vrij schaarse - lintbebouwing Langereis ligt rond de gelijknamige weg en rond kruispunten met die weg, grotendeels aan weerszijden van het gelijknamige kanaal Langereis, en voor een klein deel alleen aan de rechteroever van het kanaal (rond het zuidelijkste gedeelte van de weg en de buurtschap, Z van het kruispunt met, en de brug bij de A.C. de Graafweg (de N241)), of alleen aan de linkeroever ervan (rond het noordelijkste gedeelte van de weg en de buurtschap, rondom, en vooral Z van het kruispunt met de weg Boezem, aan welke weg ook nog een paar panden liggen die tot de buurtschap behoren). De buurtschap ligt W van de dorpen Opmeer, Hoogwoud en Aartswoud, O van de dorpen De Noord, Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp en Winkel, NO van het dorp Veenhuizen, N van het dorp Obdam en ZW van het dorp Middenmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Langereis 20 huizen met 152 inwoners onder de gemeente Hoogwoud, 15 huizen met 80 inwoners onder de gemeente Nieuwe Niedorp en 7 huizen met 36 inwoners onder de gemeente Winkel. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 110 huizen met ca. 275 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De N241 is een voorrangsweg en er geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. Ter hoogte van de kruispunten met de Langereis en de Dijkweg geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur. Deze twee kruispunten bevinden zich in een bocht. Verkeer komende van de Dijkweg of Langereis dat de N241 wil oprijden, had geen goed overzicht op het verkeer op de N241. Naast het niet optimale overzicht was het voor het verkeer op deze wegen moeilijk in te schatten wat de snelheid is van het verkeer op de N241. Er waren weliswaar plateaus aangebracht om de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur af te dwingen, maar de snelheid lag in de praktijk toch nog wel eens hoger. Daardoor werd het moeilijker om in te schatten wanneer er veilig vanuit deze wegen de N241 opgereden of overgestoken kon worden.

Daarom zijn in 2017/2018 rotondes aangelegd. Door de vormgeving van de rotondes wordt verkeer nog meer gedwongen om een lagere snelheid aan te houden. Omdat de aansluitingen van de Dijkweg en de Langereis op enige afstand van elkaar liggen, heeft de rotonde een ovale vorm gekregen. Dat heet een ovonde. Door de vormgeving van de rotonde en het aanbrengen van middengeleiders op de toeleidende wegen, is het kruispunt beter zichtbaar, wat positief is voor de verkeersveiligheid. Voor een vlotte afwikkeling van het verkeer op de rotondes moet het verkeer dat de rotonde nadert voorrang verlenen aan het verkeer op de rijbaan van de rotonde. (Brom)fietsers moesten voorheen de N241 oversteken via de Langereis en de Dijkweg. In de nieuwe situatie zijn voor deze oversteekbewegingen (brom)fietspaden gerealiseerd. Van de werkzaamheden wordt in tekst en beeld verslag gedaan op de Facebookpagina N241 Langereis.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Poldermolen De Vier Winden (Langereis 2) staat in het Hoogwoudse deel van de buurtschap. De molen is in 1891 gebouwd voor bemaling van polder De Lage Hoek, ter vervanging van een molen die een jaar eerder door blikseminslag was afgebrand. De molen is nog altijd maalvaardig en bij grote wateroverlast wordt samen met het gemaal de waterstand van de polder op peil gehouden. De molen is een achtkante grondzeiler, dat wil zeggen dat de bediening van de vang (rem) en het voorleggen van de zeilen op de wieken geschiedt vanaf de grond. Deze molen is zoals bijna alle poldermolens in Noord-Holland een binnenkruier, de kap met het gevlucht wordt met behulp van het kruirad in de kap op de wind gezet. De kap van de molen heeft een afwijkende vorm ten opzichte van de andere binnenkruiers van Noord-Holland; op speciaal verzoek van de toenmalige molenaar is de kap bij de herbouw van de molen in 1891 hoger gemaakt zodat de molenaar makkelijker de bovenas kon smeren. Dit smeren geschiedt nog altijd met reuzel (het buikvet van een varken) want er is geen mineraal vet dat dezelfde eigenschappen heeft als het dierlijke vet, ook wordt wel rundvet gebruikt en paardenvet vindt ook zijn toepassingen op de molens. De molen is tot 1943 beroepshalve in werking geweest. Het in 1942 naast de molen gebouwde elektrische vijzelgemaal heeft de maalfunctie overgenomen. Tegenwoordig maalt De Vier Winden op vrijwillige basis. In de molen bevindt zich nog altijd een woning. De molen is alleen met Nationale Molen- en Gemalendag en op Open Monumentendag te bezichtigen.

Reactie toevoegen