Oude IJsselstreek

Gemeente
Oude IJsselstreek
Achterhoek
Gelderland

Oude IJsselstreek

Terug naar boven

Status

- Oude IJsselstreek is een gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek.

- De gemeente Oude IJsselstreek is in 2005 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Gendringen en Wisch.

- De gemeente Oude IJsselstreek omvat de stad Terborg, de dorpen Breedenbroek, Etten, Gendringen, Heelweg, Megchelen, Netterden, Silvolde, Sinderen, Ulft, Varsselder-Veldhunten, Varsseveld en Westendorp, en de buurtschappen Beggelder (deels), Binnenheurne, Bontebrug, De Kroezenhoek, Engbergen, Heuven, IJsselhunten, Milt, Rafelder, Voorst, Vriezelaar, Wals, Warm, Wieken en Ziek. In totaal zijn dit 1 stad, 12 dorpen en 15 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Oude IJsselstreek.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Oude IJsselstreek.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Als gemeenten fuseren, zekere bij gemeenten van gelijkwaadige grootte, wordt doorgaans gezocht naar een nieuwe gemeentenaam (zodat niet een van de gemeenten zich tekort gedaan voelt als een van de oude gemeentenamen wordt gekozen), waar liefst alle oude gemeenten zich in herkennen. Bij voorkeur een herkenbare naam die iets zegt over de streek, waar alle oude gemeenten 'iets' mee hebben. In dit geval is het dus Oude IJsselstreek geworden, omdat beide fusiepartners rond de rivier de Oude IJssel liggen en het een belangrijk en herkenbaar element in het landschap is, waar de inwoners affniteit mee hebben.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Oude IJsselstreek ligt in het O van de provincie Gelderland en centraal-zuidelijk in de streek de Achterhoek en grenst in het Z aan Duitsland. Verder ligt de gemeente O van de stad 's-Heerenberg en de dorpen Azewijn, Lengel, Zeddam en Braamt, ZO van de stad Doetinchem en de dorpen Wehl, Gaanderen en Zelhem, Z van de dorpen Halle en Mariënvelde, ZW van de steden Lichtenvoorde en Groenlo en de dorpen Harreveld, Zieuwent, Vragender en Lievelde en W van de dorpen De Heurne, Dinxperlo en Aalten en de stad Bredevoort. De hoofdplaats Gendringen ligt centraal tot ZW in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Oude IJsselstreek omvat ca. 16.000 huizen met een kleine 40.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In 2005 zijn de gemeenten Gendringen en Wisch gefuseerd tot gemeente Oude IJsselstreek. Op dit moment gelden er voor het buitengebied van deze gemeente nog twee grote bestemmingsplannen (Gendringen en Wisch) en een heleboel kleine plannen, partiële herzieningen en wijzigingsplannen. Deze worden vervangen door één nieuw plan. Er verandert veel in het buitengebied. Agrarische bedrijven worden bijvoorbeeld groter. In het nieuwe bestemmingsplan houden we rekening met deze veranderingen. Daarbij wordt het nieuwe plan afgestemd op de wetten en het beleid van tegenwoordig. Een bestemmingsplan moet om de tien jaar moet worden herzien. Het nieuwe bestemmingsplan is voornamelijk conserverend. Conserveren betekent dat de bestaande, feitelijke situatie in het nieuwe bestemmingsplan wordt vastgelegd. Grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen worden niet mogelijk gemaakt in dit bestemmingsplan. In een aantal gevallen zijn uitbreidingsmogelijkheden in dit plan meegenomen. Het gaat daarbij met name om (agrarische) bedrijven.

Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan heeft een aantal doelen. Allereerst heeft een inventarisatie van alle functies plaatsgevonden. Op basis van deze inventarisatie zijn bestemmingen opgenomen met regels omtrent het gebruik en bouwen. Dit biedt aan alle eigenaren en gebruikers van de terreinen rechtszekerheid. Zowel voor het eigen perceel als voor de percelen in de omgeving. Het plan biedt zekerheid en inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden die worden geboden. Deze ontwikkelingsmogelijkheden zijn mede gebaseerd op basis van het Europese, nationale, provinciale, regionale en gemeentelijke beleid. Het beleid van al deze overheden is meegenomen in het plan. Tevens is rekening gehouden met alle belangrijke wet- en regelgeving. Tot slot vervult het bestemmingsplan een belangrijke rol in de bescherming van de natuur- en landschapswaarden, de cultuurhistorische- en archeologische waarden.

Om al deze doelen te bereiken zijn in februari 2015 twee inloopavonden gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten en via de website hebben veel inwoners laten weten wat zij belangrijk vinden in het buitengebied. Mede op basis van deze uitkomsten zijn de beleidsuitgangspunten vastgesteld. De 'beleidsuitgangspunten Buitengebied' zijn op 25 juni 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze beleidsuitgangspunten vormen de basis voor dit nieuwe bestemmingsplan." (bron: Bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 2017)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De afgelopen jaren zijn 7 RK kerken in de gemeente Oude IJsselstreek en 1 in de gemeente Montferland aan de eredienst onttrokken. Het betreft de dorpen Varsseveld, Varsselder, Megchelen, Breedenbroek, Azewijn, Netterden, Ulft en Silvolde.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "De Verhalenbankjesroute zijn 4 fietsknooppuntenroutes die door de gemeente Oude IJsselstreek lopen, met verhalen en gedichten over dit eeuwenoude land, de cultuurhistorie en haar bewoners. De afstanden van de routes variëren van ca. 30 tot 50 km. De reisgids (€ 2,--) waarin deze VVV-route is beschreven volgt het fietsknooppuntensysteem en heeft de structuur van een klaverblad. Op de website onder de link lees je bij de 'windrichtingen' een inleiding bij de bankjes. Je kunt op de site de mp3's downloaden voor je eigen speler en de teksten afdrukken. De routegids is te koop bij de VVV en de uitgiftepunten. De vier routes verbinden tevens de volgende TOP's (Toeristische Overstappunten) met elkaar: 'Groot-Nibbelink' - Sinderen, 'De Radstake' - Heelweg, 'Van Hal' - Voorst, 'Megchelen' - Megchelen, 't Onland ' - Gaanderen en 'Dru-Industriepark' - Ulft. Veel fiets-, lees- en luisterplezier gewenst!"

- "De grens van het werkgebied van IVN afdeling De Oude IJsselstreek loopt ongeveer van Westervoort en Doesburg in het westen via Hummelo, Zelhem en Ulft naar Dinxperlo in het oosten. Ook het Montferland is onderdeel van de afdeling. Onze afdeling heeft ruim 350 leden en ongeveer 100 donateurs die zich enthousiast inzetten voor educatie op het gebied van natuur, milieu en landschap. We doen dat op allerlei manieren en we doen dat vooral laagdrempelig. Iedereen kan meedoen. Ook jij! Als je eenmaal met ons meedoet dan leert de ervaring dat je graag meer wilt weten over de leefomgeving en wat daarin groeit en bloeit. Dan zijn er allerlei cursussen om aan die behoefte tegemoet te komen. Uiteraard is dat alles op vrijwillige basis; niets moet; het mag en het kan! Op onze website stellen de verschillende werkgroepen zich aan je voor. Zo krijg je een beeld van wie wij zijn en wat we doen. Bij de beschrijving van de werkgroepen staan ook de namen van de coördinatoren vermeld. Zij willen graag je vragen beantwoorden. Wij wensen je veel plezier op onze website. Maar de beste manier om ons te leren kennen is natuurlijk zelf meedoen. Meedoen met activiteiten zoals we die aankondigen op onze website, op onze Facebookpagina, op Twitter, in dagbladen, huis-aan-huisbladen en in ons jaarprogramma."

- In augustus 2017 is in de gemeente een proef van start gegaan die moet leiden tot meer biodiversiteit in het grasland. Plattelandsraad Oude IJsselstreek heeft het daarvoor benodigde kruidenrijk mengsel en het inzaaien daarvan gefinancierd bij boeren die aan de proef deelnemen. De stroken die worden ingezaaid moeten minimaal 6 meter breed zijn en de in te zaaien oppervlakte per bedrijf moet minimaal 0,2 hectare bedragen. De stroken kunnen worden ingezaaid langs de randen, maar ook door percelen heen of in grotere oppervlakken. De plattelandsraad werkt samen met de afdeling Oost Achterhoek van LTO Noord en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek. Het mengsel dat wordt ingezaaid bestaat uit meerdere grassoorten, waaronder Engels raaigras, rood zwenkgras, kropaar, timothee, veldbeemdgras, beemdlangbloem, glanshaver, reukgras en kamgras. Naast de grassoorten zitten er in het mengsel inheemse kruiden als margriet, duizendblad, smalle weegbree, veldzuring, kruipende en scherpe boterbloem, knoopkruid, rode klaver en rolklaver.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oude IJsselstreek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Oude IJsselstreek. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter. - Nieuws van de gemeente middels filmpjes op YouTube. - Nieuws van de gemeenteraad op Twitter.

- Nieuws: - Huis-aan-huiskrant Oude IJsselstreek Vizier is via de link ook online te lezen. - Nieuws uit deze gemeente op de site van De Gelderlander.

- Welzijn: - Vrijwilligerswerk Oude IJsselstreek (VOIJ) adviseert en ondersteunt vrijwilligers en bemiddelt tussen vraag en aanbod. Zij richten zich op mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk én op organisaties die op zoek zijn naar extra 'handjes'. Naast het bemiddelen in het vrijwilligerswerk werken ze ook aan: bevorderen van deskundigheid van vrijwilligers d.m.v. een trainingsprogramma; informatie en advies geven aan vrijwilligers, verenigingen en vrijwilligersorganisaties over bijv. actuele wet- en regelgeving; ondersteunen van inwonersinitiatieven door middel van het project 'Van idee naar activiteit'; promoten van vrijwilligerswerk bij het grote publiek.

- Duurzaamheid: - "In het ‘Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking’ vraagt de gemeente Oude IJsselstreek initiatiefnemers om lokale financiële participatie bij zonnevelden te realiseren. Wethouder Janine Kock ziet het als een manier om meer draagvlak te kweken voor de zonneparken: "Zo kan iedereen meeprofiteren van wat er in de buurt gebouwd wordt." In deze gemeente zijn vergunningen gegeven voor drie zonnevelden. Het gaat 1) om het plan Havebos, aan de bosrand tussen het spoor en de provinciale weg tussen Silvolde en Varsseveld, met een oppervlak van 17 hectare. 2) Het plan Rafelder aan de Zeddamseweg tussen Etten en Zeddam op een voormalige vuilstort is 6 hectare groot.

En 3) plan Zonne-Wilg ten noorden van Netterden, vlak bij de plassen van Netterden Zand en Grind, een initiatief van de leden van Windpark Den Tol, krijgt een oppervlak van 10 hectare. Energiecoöperatie. Stichting ’t Gemeynt in Netterden, die zich inzet voor een beter en duurzamer leefklimaat voor het dorp en omgeving, gaat financieel deelnemen in het Netterdense park en richt daar een lokale energiecoöperatie voor op. Daardoor kunnen inwoners van Netterden deelnemen in dit zonnepark. Daarnaast gaan de initiatiefnemers van het zonnepark deze coöperatie financieel ondersteunen, in plaats van een bijdrage aan het Zonnefonds te leveren.

De projecten Rafelder en Havebos bieden naast financiële deelneming via crowdfunding ook een bijdrage van samen € 95.000 voor een Zonnefonds. De gemeente en de belangenverenigingen van Etten, Silvolde, Terborg en Varsselder/Veldhunten hebben afspraken gemaakt over de verdeling van het bedrag over de vier belangenverenigingen en voor welk doel de middelen kunnen worden ingezet. Verdeelsleutel Zonnefonds. Elke vereniging krijgt een basisbedrag van € 6.000. Het resterende bedrag is verdeeld op basis van inwoneraantal. Deze verdeelsleutel houdt er rekening mee dat verenigingen in grotere kernen een groter bereik hebben, maar ook dat sommige investeringen niet afhankelijk zijn van het inwoneraantal.

Inzet middelen door belangenverenigingen. De belangenverenigingen en de gemeente hebben afspraken gemaakt over de inzet van de middelen. De verenigingen kunnen de middelen vrij inzetten mits voor projecten met een of meer van onderstaande doeleinden: versterking van natuur en landschap in het buitengebied; verduurzaming van gemeenschappelijke gebouwen; educatie op het gebied van natuur, landschap en duurzaamheid; landschapsbeleving; beleving van cultuurhistorie in het buitengebied (en mits aansluitend: ook in de kernen)." (bron: gemeente Oude IJsselstreek, januari 2021)

Reactie toevoegen