Piepert

Plaats
Buurtschap
Gulpen-Wittem
Heuvelland
Limburg

Piepert

Terug naar boven

Status

- Piepert is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Gulpen-Wittem. T/m 1998 gemeente Wittem.

- De buurtschap Piepert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Eys.

- De buurtschap Piepert heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
D’r Piêpert.

Oudere vermeldingen
1835 Pieper, 1840 Den Piepert, 1865 Piepert.

Naamsverklaring
Herkomst en betekenis onbekend. Het Nieuwnederlandse pieper, pieperd heeft betrekking op dieren of voorwerpen die een piepend geluid maken.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Piepert ligt WNW van het dorp Eys, rond het W gedeelte van de doodlopende Piepertweg en N van de Eyserbeek. De buurtschap ligt verder OZO van het dorp Wijlre, NO van het dorp Gulpen, NNO van het dorp Wittem, N van het dorp Partij, NNW van het dorp Wahlwiller en NW van het dorp Nijswiller.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Piepert 6 huizen met 25 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

De buurtschap Piepert bestaat uit 5 oude huizen en boerderijen (de oorspronkelijke buurtschap) en 10 recente woningen (de eerste huizengroep, gezien vanuit Eys).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waterwingebied Roodborn van WML nabij de buurtschap Piepert omvat met 200 ha een deel van het Plateau van Ubachsberg en het diep ingesneden dal van de Eyserbeek. In het beekdal liggen het puttenveld en pompstation. Het is een fraai landschap met veel reliëf en een afwisseling van landbouw en natuur. Noordelijk van de winplaats ligt op het plateau het Eyserbos met o.a. Eiken-Beukenbos en Eiken-Haagbeukenbos en op de plateauhelling liggen enkele percelen soortenrijk kalkgrasland, esdoornbos en graften. In het beekdal zijn op het terrein van WML vochtige Vogelkers-Essenbossen aanwezig, met daarin enkele bronnen met bronbosvegetatie. Vanwege deze natuurwaarden is het gebied onderdeel gemaakt van het veel grotere Natura 2000 gebied Geuldal.

WML wint hier sinds 1952 grondwater uit kalksteenformaties. De onttrekking nam geleidelijk toe tot circa 6 miljoen m3/jaar tussen 1967 en 1990. Sinds 1993 ligt de onttrekking tussen 4 en 5 miljoen m3/jaar. De huidige vergunning betreft 5 miljoen m3/jaar. Het kalksteenpakket wordt beschouwd als één freatisch watervoerend pakket en wordt enkel gevoed door regenwater dat op het plateau valt. De stroomsnelheid binnen dit pakket kan flink variëren: door verschillen in samenstelling van de kalksteen, maar ook door aanwezigheid van spleten waar het water veel sneller doorheen stroomt (karst). Vandaar dat het waterwingebied, de zogenaamde 60 dagenzone, zo’n 200 ha omvat. Op het plateau is de kalksteen bedekt met een tot enkele meters dikke lösslaag. Op hellingen is de löss deels weg geërodeerd en ligt de kalksteen aan de oppervlakte. Het beekdal is diep ingesneden in de kalksteenformaties. Daarna is de kalksteen er afgedekt door een van de helling afgespoelde en door de beek afgezette laag fijnzandige leem met soms ingeschakeld veenlagen. Door erosie is de beek plaatselijk door dit pakket ingesneden tot op de kalksteen.

Ooit waren hier 130 bronnen. Daar zijn er nog maar enkele van over, die je bij vochtig weer kunt zien opborrelen.

- N van Piepert ligt het Eyserbos.

- Beschrijving wandeling rond de Piepert door IVN'ers van de afd. Heuvelland.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Beschrijving van de buurtschap Piepert door een inwoonster van de buurtschap.

Reactie toevoegen