Achterveld

Plaats
Dorp
Leusden Barneveld
Eemland Veluwe
GelderlandUtrecht

Achterveld.JPG

Achterveld is een dorp in grotendeels de provincie Utrecht, streek Eemland, gemeente Leusden (t/m 31-5-1969 gemeente Stoutenburg) en deels de provincie Gelderland, streek Veluwe, gemeente Barneveld.

Achterveld is een dorp in grotendeels de provincie Utrecht, streek Eemland, gemeente Leusden (t/m 31-5-1969 gemeente Stoutenburg) en deels de provincie Gelderland, streek Veluwe, gemeente Barneveld.

Achterveld (2).JPG

Achterveld, RK kerk St. Joseph

Achterveld, RK kerk St. Joseph

Achterveld (3).JPG

Achterveld, bordje aan de kerk

Achterveld, bordje aan de kerk

Achterveld

Terug naar boven

Status

- Achterveld is een dorp in grotendeels de provincie Utrecht en de streek Eemland, gemeente Leusden (t/m 31-5-1969 gemeente Stoutenburg) en deels de provincie Gelderland en de streek Veluwe, gemeente Barneveld (zie verder bij Ligging).

- Onder het dorp Achterveld vallen ook de buurtschappen Arkelbroek (deels), 't Jannendorp, Musschendorp en Snorrenhoef (deels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1309 Achtevelde, 1381-1383 Achteveld, 1681 Achtevelt, 1839 "Achterveld, gemeenlijk Agteveld geschreven".

Naamsverklaring
Betekent het Middelnederlandse achte 'gereserveerd bos, hofhorig goed, rechtsdistrict' en veld 'open vlakte'. De naam komt vaker voor, vergelijk Achteveld bij Barneveld (1534 Echtenvelde, 1741 Achteveld) en Achteveld bij Tonden (1564 Achtevelt). De verklaring 'bouwland van de persoon Achte' is wegens het ontbreken van een genitiefvorm van de persoonsnaam niet aannemelijk.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Puupenkoppenland.

Terug naar boven

Ligging

- Het dorp Achterveld ligt O van het dorp Leusden, W van het dorp Barneveld, OZO van het dorp Stoutenburg en N van het dorp De Glind.

- In 1960 is door een grenscorrectie een O deel van Achterveld dat onder de gemeente Barneveld viel naar de toenmalige gemeente Stoutenburg overgegaan. Het betrof 280 inwoners en daarmee vermoedelijk circa 70 huizen.

- Een klein deel van het dorp, O en NO van de kern, valt nog altijd onder de provincie Gelderland, gemeente Barneveld. Dat deel heeft een eigen postcode (3792, de dorpskern met omgeving heeft postcode 3791) om aan te geven dat dit het Barneveldse gedeelte betreft. Een viercijferige postcode kan namelijk altijd maar onder een gemeente vallen. Het betreft de wegen Butselaarseweg, Aarderweg, Grote Fliertweg en Klettersteeg, een deel van de Achterveldseweg (huisnummers 32-42 en 37-47, de rest valt onder de kern Barneveld) en de Jan van Arkelweg (huisnummers 50-54, de rest valt onder Achterveld, gemeente Leusden). Kennelijk waren er in 1960 redenen om niet het hele Gelderse deel van het dorp bij de gemeente Stoutenburg, thans dus gemeente Leusden, onder te brengen. Het huidige Gelderse gedeelte betreft circa 50 panden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de - op dat moment nog - buurtschap Achterveld slechts 16 huizen met 63 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp circa 1.000 huizen met circa 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan
Dit dorp is ontstaan op een dekzandrug. Rond 1200 wordt melding gemaakt van een gebied dat 'het Achte veld' wordt genoemd, naar een oud Veluws geslacht. Er is in die tijd nog geen sprake van een dorp of een begin daarvan. Op 14 juli 1674 schrijft Meinardus van Houten, priester/pastoor in Barneveld, zijn eerste huwelijk in. Het huwelijksregister wordt 'statie Achterveld' genaamd. Tien dagen later wordt de eerste doop geregistreerd. Meinardus van Houten besluit op een gegeven moment om buiten Barneveld opnieuw te beginnen en vestigt zich in de boerderij Groot Achterveld, waar hij de heilige missen op gaat dragen. In 1719 wordt de schuurkerk in gebruik genomen. Dit wordt de grondslag voor het ontstaan van het dorp. In 1746 wordt een echte kerk gebouwd en in 1818 krijgt het dorp een van de eerste katholieke begraafplaatsen van de provincie. Het lijkenhuisje uit die tijd staat nog altijd midden op dit kerkhof aan de Jan van Arkelweg.

Ontwikkeling dorp
Rond 1850 is Achterveld een boerderijdorp (of boerendorp). De bebouwing ligt grotendeels langs de Hessenweg en de wegen Kerklaan, 't Jannendorp en Jan van Arkelweg. Het dorp is dan nog gelegen in de overwegend katholieke gemeente Stoutenburg. In 1901 wordt een veevoedercoöperatie opgericht, in 1910 een zuivelfabriek en daarna een coöperatieve pluimveeteeltvereniging. Enkel het gebouw van de veevoedercoöperatie staat er nu nog. Met de komst van bejaardenhuis St. Jozef in 1924 en de nieuwe kerk in 1933 groeit het dorp uit tot een belangrijk katholiek verzorgingscentrum binnen de gemeente en de regio.

Uitbreidingen
Tussen 1850 en 1940 wordt Achterveld verder uitgebreid met woonhuizen langs de Hessenweg, vooral bij de afslagen Koningin Julianaweg en Jan van Arkelweg. Ook wordt er gebouwd aan de Kerkdijk en het begin van 't Jannendorp. De bebouwing concentreert zich voornamelijk langs de Hessenweg, die in de middeleeuwen al een belangrijke verbindingsweg vormt van Amsterdam richting Duitsland. Boerderijen, arbeiders- en middenstandwoningen worden in een lint langs de Hessenweg gebouwd. Pas vanaf de jaren 1960 vinden meer planmatige uitbreidingen plaats ten noorden van de Hessenweg. Eerst langs de Pater Stormstraat (1967-1973) en later langs de Ruurd Visserstraat (vanaf 1981). Het dorp valt dan al onder de gemeente Leusden, waarmee Stoutenburg na een gemeentelijke herindeling in 1969 is samengevoegd.

In de jaren 1990 wordt bedrijventerrein De Fliert gerealiseerd naast het sportpark. Aan het begin van de nieuwe eeuw is gestart met een nieuwe uitbreiding, 'Mastenbroek I', ten oosten van de Ruurd Visserstraat. Het ligt dan in de bedoeling om enkele jaren daarna ook het plan Mastenbroek II uit te voeren. Dat is nog niet gebeurd omdat er inmiddels woningen zijn gebouwd op het terrein waar vroeger de coöperatie was gevestigd. (bron: Bestemmingsplan Achterveld)

Tweede Wereldoorlog
Eind april 1945 is hier door de geallieerden en Nederlanders, waaronder prins Bernhard, met de Duitsers onderhandeld over de noodvoedselvoorziening van Nederland. Zie verder het artikel over de voedselonderhandelingen met de Duitsers in Achterveld 28-30 april 1945 (een stukje naar onderen scrollen op de pagina).

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende artikelen:

- Verhalen uit de geschiedenis van Achterveld op de site van Historische Kring Leusden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Achterveld krijgt er de komende jaren 230 huizen bij. Op het terrein van de oude meelfabriek is in 2013 begonnen met de bouw van de nieuwe wijk Groot Agteveld. Er komen zowel koop- als huurwoningen, en op de plek van de meelfabriek wordt een appartementencomplex gebouwd in de stijl van de fabriek.

- Bestemmingsplan Achterveld.

- Actualisering Bestemmingsplannen gemeente Leusden, onder andere met betrekking tot Achterveld.

- Een in 1980 afgebrande boerderij op Hessenweg 234a wordt vanaf 2015 herbouwd en omgevormd tot Knooperf De Achterveldse Eng. In de nieuw te bouwen boerderij en gerenoveerde schuren worden vier woningen gerealiseerd, met daarbij een atelier en twee kantoren. Het erf wordt opnieuw ingericht met een boomgaard, een wijngaard, een groentetuin, een graanakker en een paardenwei. Vanuit en over het erf worden openbaar toegankelijke wandelpaden richting de Modderbeek aangelegd. Het winnende ontwikkelingsplan - er moest door middel van een 'inschrijfwedstrijd' op het kavel worden ingetekend - viel op door de manier waarop toekomstige activiteiten op het erf worden gericht op de Achterveldse gemeenschap. Er worden activiteiten voor kinderen georganiseerd, zoals timmeren en metaalbewerking met oude materialen. Ouderen uit het dorp kunnen gaan meewerken in de moestuin en de boomgaard en gezamenlijk maaltijden bereiden met eigen verbouwde groenten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Achterveld heeft 3 rijksmonumenten.

- Achterveld heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- In 1719 krijgt Achterveld een schuilkerkje. De eerste officiële kerk, een zaalkerk, komt hier in 1845. In 1932 wordt deze wegens bouwvalligheid afgebroken en in eerste instantie vervangen door een houten noodkerk. De huidige RK Jozefkerk komt in 1933 gereed. Deze rijksmonumentale kerk is een belangrijk werk in het oeuvre van architect Hendrik W. Valk (1886-1973). Bij het ontwerp heeft Valk zich laten inspireren door de oude abdijkerken in Zuid-Frankrijk. Andere gebouwen in een vergelijkbare stijl van Valk staan in Doetinchem, Haalderen bij Nijmegen en in Brabant. Het is een driebeukige kruisbasiliek op een zogeheten christocentrische plattegrond. Vieringtoren boven het altaar, gedekt door een tentdak. Lage, gedrongen westtoren. Gebruik van de voor Valk karakteristieke, grote handvormsteen en geïnspireerd door de romaanse en romanogotische bouwkunst. De St. Jozef-geloofsgemeenschap maakt tegenwoordig deel uit van de regionale St. Lucasparochie.

De gebrandschilderde ramen en de kruisweg van Charles Eyck zijn uitgevoerd in het atelier van Joep Nicolas. Het smeedwerk, namelijk de gehengen en het hek voor de doopkapel, is van J. en A. Bourgogne. Het hoofdaltaar is een ontwerp van Jan Eley en Leo Brom. In het altaar zijn de uit de oude kerk afkomstige relikwieën van de H.H. Martelaren Monastinus, Proba en Verecunda ingesloten. De houten beelden van St. Johannes de Doper en van St. Johannes van Nepomuc zijn eveneens afkomstig uit de oude kerk. De communiebank uit het atelier van Brom is in 1938 geplaatst. De kerk is in 2002 gerestaureerd. Anno 2016 zijn de glas-in-loodramen aan restauratie toe. Dat kost circa € 500.000. Anno 2016 komt men nog € 200.000 tekort, de fondsenwerving daarvoor is nog gaande.

Terug naar boven

Evenementen

- Nieuwjaarsplons.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Puupenkoppen. - Facebookpagina Optochtcommissie Puupenkoppen.

- AMBC Achterveld organiseert regelmatig autopuzzelritten door de gemeenten Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg. Ook niet-leden zijn welkom.

- Koningsnacht en Koningsdag.

- Tijdens de internationale Tour de Junior (wielerevenement; eind juli, in 2019 voor de 62e keer) staat het hele dorp een week op zijn kop. De klassieker, die al sinds 1958 wordt georganiseerd, trekt onder andere circa 125 deelnemers uit het buitenland, die gastvrij onderdak vinden bij Achterveldse gastgezinnen.

- Jeugdactiviteiten Achterveld organiseert onder andere het Bouwdorp in de zomervakantie.

- Op een zaterdag eind augustus (17.00-23.00 uur) is er in Achterveld de jaarlijkse braderie, met rond de 40 kramen met vooral lokale standhouders. Verder zijn er een spectaculaire roofvogelshow, een springkussen voor de kinderen, een rondleiding door de kerktoren, kermis, allerlei versnaperingen, een dienstenveiling, ponyrijden en een bier- en fristent. De organisatie is in handen van de plaatselijke carnavalsvereniging De Puupenkoppen. Voor parkeren: volg de aanwijzingen.

- Gazonmaaierrace (op een zondag in september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2016 is de bijna 6 km lange Modderbeek, die tussen Leusden en Barneveld Z van Achterveld loopt, heringericht/opnieuw aangelegd. Ontwerper RPS heeft veel aandacht is besteed aan de effecten van een nieuwe beekstructuur op de verkavelingspatronen en de afwatering. Waar voorheen stuwtjes nodig waren om het peil te beheren in de rechte beek tussen de steile oevers, gebeurt dat nu met de aanleg van meanders. Hierdoor ontstaat een natuurlijker systeem. In de perioden met lage afvoer stroomt het water er nu met de juiste snelheid doorheen. Daarmee verbetert de waterkwaliteit en macrofauna. Zijn er perioden van grote afvoer, dan wordt het water opgevangen op een 40 meter brede natuurzone.

Het waterschap voldoet met deze maatregelen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Door de grootschalige ingrepen wordt de invloed van de natuur op de Modderbeek groter. Op de zuidkant van de beekzone ontwikkelt zich bos. Deze begroeiing zorgt ervoor dat de zon minder op het beekwater schijnt. Dit heeft een gunstig effect op de waterkwaliteit en gaat het dichtgroeien van de beek tegen. Voor de waterdieren en -planten ontstaat een aantrekkelijker leefgebied. Bovendien worden zo tijd en kosten op het beheer en onderhoud bespaard. Met de 25 agrariërs in het omliggende gebied is een vrijwillige kavelruil uitgevoerd. Geen van de agrariërs is erop achteruit gegaan. Sterker nog, de meesten hebben voordeel van de uitgevoerde kavelruil. "Een aantal percelen is opgehoogd en daarmee droger geworden. De kavels liggen gunstiger ten opzichte van de boerderijen. Bovendien zijn ze groter geworden door het versmallen en dempen van watergangen. De beek heeft een natuurlijker aanzicht gekregen door het verwijderen van de stuwtjes en de ecologische ontwikkeling met macrofauna en de beplanting. En zoals gezegd wordt de kwaliteit van het water beter. Een mooi voorbeeld van win-win dus!", aldus projectleider Yvonne Dilling van het waterschap.

Dankzij de kavelruilen is ook bij de Barneveldse Beek ruimte gecreëerd voor natuurontwikkeling, met een vistrap en natuurvriendelijke oevers op ongeveer een hectare grond. Naast de natuurontwikkeling bij de beken, is er ook ruimte ontstaan om de laatste maatregelen te treffen voor het herstel van het natuurgebied Groot Zandbrink.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Achterveld, met sinds 2011 ook DorpsTV, een groep vrijwilligers die met professionele apparatuur voor uitzending, montage en support, verslag doet van actualiteiten uit het dorp. Op hun videokanaal vind je inmiddels al meer dan 500(!) reportages, van evenementen en andere gebeurtenissen die van 2010 tot heden hebben plaatsgevonden.

- Nieuws: - Nieuws uit Achterveld op Twitter. - Nieuws uit het dorp op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Achterveld-Stoutenburg.

- Buurthuiskamer: - "Centrale ontmoetingsplek in dorpsgemeenschap. In de Buurthuiskamer kunnen jong en oud langskomen voor koffie, informatie of om te chillen. De Buurthuiskamer vormt daarmee een centrale ontmoetingsplek in deze kleine dorpsgemeenschap. Dankzij dit initiatief van de vereniging DAVA* kunnen inwoners uit het dorp twee dagen in de week elkaar ontmoeten bij dit meetingpoint. Het doel van de DAVA is zorgen dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. DAVA brengt hulpvragers en hulpverleners bij elkaar.
* Waarvoor zie hieronder het hoofdstuk 'Zorg en welzijn'.

LEADER stimuleert het lokale sociale netwerk. Het project De Buurthuiskamer, dat de dorpsbewoners zelf hebben ontwikkeld, is een stimulans voor het lokale sociale netwerk. Vrijwilligers schenken tijdens deze ochtenden koffie en helpen bij het vinden van informatie. LEADER hecht waarde aan het gemeenschapsgevoel op het platteland en heeft daarom dit project mede gefinancierd. Het verbeteren van de leefbaarheid in kleine kernen en op het platteland is een van de speerpunten van LEADER. In april 2019 is de Buurthuiskamer officieel in gebruik genomen. En daarmee is de dorpsgemeenschap Achterveld een centrale ontmoetingsplek rijker. Subsidie voor de dorpsgemeenschap nodig? Heb jij ook een sterk project in deze regio dat het gemeenschapsgevoel op het platteland stimuleert en behoudt? Kijk hier of je in aanmerking komt voor financiële steun van het Europese programma LEADER." (bron: Gebiedscoöperatie O-Gen)

- Onderwijs en kinderopvang: - Bij Basisschool Het Startblok is ook BSO Avontuur gevestigd. - Sint Jozefschool.

- Lezen: - Aan het Melissenpad langs het Glindhorster Klompenpad heeft Ap Melissen in 2014 voor zijn vrouw Martine's Veldbibliotheek gebouwd van een oude melktank. Dit past goed in de landelijke trend van Minibiebs. De boekenkast is in eerste instantie gevuld door de buurtbewoners. De bedoeling is dat mensen hier boeken plaatsen die ze uit hebben, zodat een ander er weer plezier van kan hebben. In ruil kun je een boek dat een ander er heeft neergezet meenemen. Zo beoogt de minibieb zichzelf in stand te houden.

- Verenigingen algemeen: - Achterveld kent een zeer rijk en actief verenigingsleven. Onder de link vind je een overzicht van de verenigingen in het dorp.

- Muziek: - Muziekvereniging Door Wilskracht Sterk (DWS) is opgericht in 1935 en omvat onder andere een fanfare, leerlingenorkest, tamboers, mini- en majorettes en dweilorkest Eéntje Tussedeur. DWS verzorgt haar eigen opleidingen door inzet van professionele, gediplomeerde docenten. Ook biedt zij een AMV-cursus (Algemene Muzikale Vorming) voor jonge leerlingen.

- Zangkoor Vivente heeft circa 30 leden en treedt ongeveer maandelijks op in de St. Jozefkerk en door het jaar heen ook enkele malen elders, zoals bij andere parochies, in een verzorgingshuis en op de kerstmarkt.

- Sport: - Voetbalvereniging SV Achterveld. - Facebookpagina van de Vrouwen van de SV.

- Tennisvereniging LTV De Eemelaar.

- De in 1972 opgerichte Rijvereniging De Singels heeft als doel het beoefenen van de paarden- en ponysport in verenigingsverband, onder andere door het geven van dressuur-, spring- en menlessen. Daarnaast worden er regelmatig wedstrijden georganiseerd, een jaarlijkse natuurtocht en een Boerenkoolrit. Alle leden zijn lid van de KNHS. De rijlessen worden gegeven op het terrein van de vereniging. Dit terrein ligt op industrieterrein De Fliert. Op het terrein is een verlichte gedraineerde buitenrijbaan met vlokkenbodem (afmetingen 20x60m), grasbaan, weidegrond en een kantine aanwezig. Het terrein is tevens het startpunt van ruiter- en menpad de Gelderse Vallei Trail.

- Zorg en welzijn: - "Door Achterveld Voor Achterveld (DAVA) is een vereniging van vrijwilligers die als doel heeft ervoor te zorgen dat (kwetsbare) mensen met plezier in ons dorp kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. Hoe? Door aanvullend, stimulerend en verbindend te werken op bestaande en te ontplooien activiteiten van individuen en organisaties in het dorp. Hulp bieden en/of vragen. De gedachte achter DAVA als vereniging is dat de leden elkaar helpen bij eenvoudige hulpvragen. Niemand is verplicht om bij een hulpvraag ook een hulpaanbod te doen. Men is lid van de vereniging, ongeacht of men hulp biedt of hulp vraagt. DAVA brengt hulpvragers en hulpverleners bij elkaar.
Mensen willen best iets voor een ander doen, als ze weten dat een ander hulp nodig heeft.

Vereniging. De organisatievorm van DAVA is: vereniging. Dat is niet voor niets. Het is een volledige vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Bij een vereniging is transparantie een belangrijk element. Het bestuur legt verantwoording af aan haar leden en alles is openbaar en transparant. Dat willen we zijn. Leden hebben zelf inspraak en kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden via de algemene ledenvergadering. Samen geven we op deze manier DAVA laagdrempelig en democratisch vorm. Voor en door onze medemens in Achterveld - jong en oud. Op dit moment zijn er bij DAVA vooral activiteiten voor ouderen. Graag voegen we daar nog andere activiteiten of nieuwe werkgroepen aan toe. Met kinderen, jongeren, oudere jongeren, ouders, het maakt niet uit. Er is van alles mogelijk! Het mag iets zijn dat eenmalig is. Of een activiteit of initiatief die/dat vaker door het jaar plaatsvindt. Zolang het aan de volgende voorwaarden voldoet: niet commercieel; geen activiteit, dienst of service is die er in het dorp al is. Heb jij een suggestie? Laat het ons weten. Stuur dan een mail naar Lucas Koch (voorzitter@doorachterveld.nl). Wij nemen dan contact met je op."

- In Achterveld zijn de zorgvoorzieningen goed geregeld met gezondheidscentrum De Heelkom. Je vindt er onder eenn dak onder andere een apotheek, fysiotherapie, huisartsen, WMO-loket, logopedie, maatschappelijk werk, psycholoog, thuiszorg en verloskunde.

- Zorgboerderij Flora.

- Op Ruurd Visserstraat 6 wonen 13 cliënten van zorginstelling Amerpoort: volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking.

- Woonzorgcentrum Sint Joseph staat al ruim 110 jaar in het centrum van Achterveld. De ligging, midden in het dorp tegenover de kerk, onderstreept de centrale rol van dit centrum voor senioren. Het ligt in een parkachtige tuin, met volière en vijvers, en biedt veel wandel- en rustmogelijkheden. "Het woonzorgcentrum biedt veel mogelijkheden voor activiteiten en ontspanning, waaraan bewoners op vrijwillige basis kunnen deelnemen. Sommige activiteiten worden ook aangeboden aan zelfstandig wonende ouderen in de wijk. Sint Joseph biedt woonruimte aan 56 ouderen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Ook zijn er twee woongroepen van 9 mensen met dementie. Onder begeleiding van een vast team wonen bewoners op deze groepen zelfstandig en wordt gezamenlijk het huishouden gedaan. Woonzorgcentrum Sint Joseph heeft van oudsher een rooms-katholieke signatuur maar staat uitdrukkelijk open voor alle gezindten."

- "In de leegstaande oude bibliotheek komen in het kader van de participatiemaatschappij een drietal initiatieven bij elkaar; begeleiding, ondersteuning en activiteiten voor mensen met (beginnende) dementie die nog in de thuissituatie wonen (King Arthur Groep); een begeleid wonen project voor jongeren van 18 tot 21 jaar (Klein Agteveld) en De Buurthuiskamer (DAVA). In ons Ontmoetingscentrum in Achterveld* bieden wij (King Arthur Groep) samen met vrijwilligers een laagdrempelige, warme en huiselijke omgeving aan mensen met dementie. Er zal veel interactie zijn met de andere gebruikers van het gebouw, waardoor deelnemers het gevoel hebben nog deel uit te maken van de maatschappij. Een locatiecoördinator begeleidt deelnemers en hun naasten en helpt vrijwilligers bij het runnen van het ontmoetingscentrum."
* 'De Oude Bieb', Walter van Amersfoortstraat 54. E-mail ocachterveld@kingarthurgroep.nl.

- De Zonnebloem afdeling Achterveld maakt onderdeel uit van Nationale Vereniging De Zonnebloem, een vrijwilligersorganisatie die zich door bezoekwerk, er samen opuit gaan, excursies, theater, vakanties, evenementen en persoonlijke aandacht inzet voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. De afdeling is een van de ruim 1.200 lokale Zonnebloem-afdelingen in ons land en bestaat uit circa 30 enthousiaste en betrokken vrijwilligers die zich inzetten voor ruim 65 gasten.

- Vervoer: - In 2017 is in het dorp een pilot gestart van ANWB AutoMaatje. Woon je in het dorp en heb je vervoer nodig? Een vrijwillige 'matchmaker' (werkzaam op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag) verzamelt de aanvragen en koppelt een chauffeur aan elk verzoek.

- Veiligheid: - EHBO-vereniging Achterveld.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Achterveld.

Reacties

(2)

Onder landschap natuur en recreatie wordt een winkelcentrum genoemd dat niet van Achterveld, gemeente Leusden is.

Dank voor uw opmerkzaamheid! Ik had niet goed gekeken; dit blijkt een winkelcentrum in IJsselstein te zijn. Ik heb het hier verwijderd (en in IJsselstein geplaatst).
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen