Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Gemeente
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

NB gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Terug naar boven

Status

- Nuenen, Gerwen en Nederwetten is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen.

- De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten omvat de dorpen Eeneind, Gerwen, Nederwetten en Nuenen en de buurtschappen Alvershool, Boord, 't Coll (grotendeels), Heerendonk, Hooidonk (deels), Hool, Laar, Langlaar, Nieuwe Dijk, Olen (deels), Opwetten, Rullen, Spekt, en Stad van Gerwen (grotendeels). Dat zijn in totaal 4 dorpen en 14 buurtschappen. Verder hebben wij ook een pagina aangemaakt voor de voormalige buurtschap Vaarle.

- Wapen van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

- Vanuit hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal bestuur hebben Gedeputeerde Staten in juli 2017 besloten het fusieproces van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten over te nemen door een zogeheten artikel 8 Wet algemene regels herindeling (arhi) procedure te starten. Eind 2015 verscheen het bestuurskrachtonderzoek van de gemeente Nuenen c.a.. Daarin werd geconcludeerd dat de bestuurskracht van de gemeente matig is. Belangrijke redenen hiervoor zijn het samenspel tussen college en raad, maar ook de ambtelijke kwetsbaarheid waarbij de kwaliteit van de planning en control onvoldoende was.

In de periode van zes maanden die voor een arhi-procedure geldt zijn diverse gesprekken en aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Op grond daarvan hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant eind januari 2018 aangegeven dat zij willen dat de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven fuseren. Een fusie tussen Nuenen c.a. en Eindhoven sluit het beste aan bij de maatschappelijke en economische inrichting van het gebied. Daarnaast hebben de inwoners van Nuenen een sterke oriëntatie op Eindhoven en ook het draagvlak onder inwoners laat een voorkeur voor een fusie met Eindhoven zien. Deze nieuwe gemeente zal vanwege haar organisatorische en financiële omvang voldoende bestuurskracht hebben ten aanzien van regionale opgaven en kansen in het stedelijk gebied Eindhoven. Volgens de planning beoogt de herindeling in 2021 in werking te treden. In het in mei 2018 verschenen Herindelingsontwerp Nuenen en Eindhoven staan de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente op alle belangrijke thema’s, zoals wonen, sociaal domein, mobiliteit, cultuur en sport, dorps- en wijkraden etc. Ook in dit artikel van de Provincie d.d. 3-10-2018 wordt e.e.a. nog nader toegelicht.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De meeste gemeenten in Brabant die 2 of 3 plaatsnamen in de gemeentenaam hadden, hebben de herindelingen van 1997 of eerder aangegrepen om de gemeentenamen te vereenvoudigen tot 1 plaatsnaam (bijv. Bladel, Eersel, Cuijk). Omdat de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten tot heden nog geen herindeling heeft ondergaan, heeft zij als enige Brabantse gemeente formeel nog altijd deze gemeentenaam met daarin dus 3 plaatsnamen. Omdat dat in de praktijk niet heel erg praktisch is, wordt het in de praktijk, bijv. op de plaatsnaamborden, meestal afgekort tot 'Nuenen c.a.'. Nog korter spreekt men in de volksmond vaak gemakshalve gewoon van 'gemeente Nuenen'. Ook op de gemeentelijke website noemt de gemeente zich gemeente Nuenen (zonder 'c.a.')...

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten grenst in het W aan Eindhoven, in het N aan Son, Breugel en Nijnsel, in het O aan Mariahout, Lieshout, Stiphout en Helmond en in het ZO aan Mierlo en Geldrop, en ligt ZO van Sint-Oedenrode, Z van Veghel en W van 'Beek en Donk' en Aarle-Rixtel. Door het Z van de gemeente loopt de A270, van W naar O. De hoofdplaats Nuenen ligt Z in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 496 huizen met 2.472 inwoners, verdeeld in de dorpen Nunen 156/707 (= huizen/inwoners), Opwetten 111/588, Gerwen 119/571 en Nederwetten 91/491 en de buurtschap Vaarle 19/115. Tegenwoordig omvat de gemeente ca. 9.000 huizen met ca. 22.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- Het werkgebied van de in 1971 opgerichte Heemkundekring De Drijehornick omvat de dorpen Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind en het voormalige dorp Eckart, omdat dit van 1810 t/m 1820 deel uitmaakte van de gemeente Nederwetten-Eckart. Daarna is Eckart naar de gemeente Woensel (t/m 1895: 'Woensel en Eckart') overgegaan, die in 1920 is opgegaan in de gemeente Eindhoven. "Cultuurhistorische vereniging De Drijehornick zet zich in voor het behoud van het cultureel erfgoed in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Met diverse activiteiten wil de heemkundekring de kennis en de belangstelling van de lokale geschiedenis en cultuur vergroten en verspreiden. We hebben verschillende werkgroepen die actief bezig zijn op gespecialiseerde gebieden van ons culturele erfgoed zoals monumenten, archeologie, kadaster, historische foto’s etc.

De naam van de vereniging is een oude schrijfwijze van de plaatselijke benaming Driehurk, dat driehoek betekent. Deze driehoek staat symbool voor de drie kerkdorpen van de gemeente Nuenen c.a. Deze dorpen zijn het werkgebied van de heemkundekring, maar we besteden ook aandacht aan het gebied Eckart als onderdeel van de voormalige gemeente Nederwetten-Eckart. De Drijehornick is een actieve vereniging met ruim 200 leden en beschikt over een eigen heemhuis op Papenvoort 15a, waar je van harte welkom bent op dinsdag van 9.30-12.00 uur en op woensdag van 19.30-21.30 uur."

- Verhalen over de geschiedenis van Nuenen, Gerwen en Nederwetten op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nuenen, Gerwen en Nederwetten (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Media / nieuws: - Huis-aan-huiskrant Rond de Linde verschijnt wekelijks op donderdag in Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Lieshout, Mariahout, Stiphout en Brandevoort. - Nieuws van Rond de Linde op Facebook. - Nieuws van het eveneens donderdagse huis-aan-huisblad De Nuenense Krant op Facebook. - Lokale Omroep Nuenen (LON).

- Naamsverklaringen- Toponymie van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

- Veiligheid: - Politie m.b.t. gemeenten Geldrop-Mierlo/Nuenen, Gerwen en Nederwetten/Son en Breugel.

Reacties

(2)

I am looking for a marriage certificate for my parents from 1956. And I am having trouble finding a registry office in Nuenen where they got married. Any help would be very much appreciated. Thank you, Sarah

You need to contact Gemeente (= municipality) Nuenen for this. Here https://www.nuenen.nl/inwoners-ondernemers/onderwerpen-a-z_42690/product... they say that they indeed have saved these certificates. Here you can find how you can contact the municipality: https://www.nuenen.nl/home/contact-met-de-gemeente_42734/ (I think the best way is to use the form on that page).
Succes and greetings, Frank van den Hoven, editor Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen