Groot-Ammers

Plaats
Dorp
Molenlanden
Alblasserwaard
Zuid-Holland

Groot-Ammers dorpsgezicht met trouwringborden [640x480].JPG

Groot-Ammers is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gem. Molenlanden. Het was een zelfstandige gem. t/m 1985. In 1986 over naar gem. Liesveld, in 2013 over naar gem. Molenwaard, in 2019 over naar gem. Molenlanden.

Groot-Ammers is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gem. Molenlanden. Het was een zelfstandige gem. t/m 1985. In 1986 over naar gem. Liesveld, in 2013 over naar gem. Molenwaard, in 2019 over naar gem. Molenlanden.

groot-ammers_collage.jpg

Groot-Ammers, collage van dorpsgezichten. (© Jan Dijkstra, Houten)

Groot-Ammers, collage van dorpsgezichten. (© Jan Dijkstra, Houten)

groot-ammers_collage_molens.jpg

Collage van molens die voor de postadressen 'in' Groot-Ammers liggen, maar in de praktijk deels in diverse buurtschappen liggen, met name Achterland, Gelkenes en Graafland. (© Jan Dijkstra, Houten)

Collage van molens die voor de postadressen 'in' Groot-Ammers liggen, maar in de praktijk deels in diverse buurtschappen liggen, met name Achterland, Gelkenes en Graafland. (© Jan Dijkstra, Houten)

Groot-Ammers (2).JPG

 Groot-Ammers, in de verte, in het landschap van de Alblasserwaard

Groot-Ammers, in de verte, in het landschap van de Alblasserwaard

Groot-Ammers..JPG

Groot-Ammers in de Alblasserwaard

Groot-Ammers in de Alblasserwaard

ZH gemeente Groot-Ammers in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Groot-Ammers in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Groot-Ammers in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Groot-Ammers

Terug naar boven

Status

- Groot-Ammers is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gemeente Molenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1985. T/m dat jaar viel o.a. de buurtschap Liesveld onder deze gemeente. Na dat jaar zijn de rollen omgedraaid, althans in naam: in 1986 ontstond namelijk de nieuwe fusiegemeente Liesveld, die op haar beurt in 2013 is opgegaan in de nieuwe gemeente Molenwaard. In 2019 over naar gemeente Molenlanden.

- Wapen van de voormalige gemeente Groot-Ammers.

- Onder het dorp Groot-Ammers vallen ook de buurtschappen Achterland, Gelkenes, Graafland en Liesveld.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1221 kopie 1324 Ambers, 1233 Ammers, 1280-1287 Ammers.

Naamsverklaring
Mogelijk een oude waternaam verband houdend met namen als Eem en Amer (vergelijk Ammerstol).(1) Groot ter onderscheiding van Ammerstol aan de overzijde van de Lek, dat vroeger ook wel Klein-Ammers heette.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Groot-Ammers ligt W van de stad Nieuwpoort en het dorp Langerak en O van het dorp Streefkerk en grenst in het N aan de rivier de Lek, tegenover de stad Schoonhoven.

Groot-Ammers, zo op het eerste oog een lintdorp aan de Lek, kijkt hoog vanaf de dijk op het water van deze druk bevaren rivier. Ogenschijnlijk kleine dijkhuisjes rusten bij nadere beschouwing op enorme onderhuizen. Andere dijkhuisjes lijken de beschutting van de dijk te koesteren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Groot-Ammers 146 huizen met 936 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp met polder Gelkenes samen 102/586 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Ammers-Graafland 28/240, Achterland 15/89 en Peulwijk 1/21. Liesveld werd destijds kennelijk niet als buurtschap gezien en zat in dat jaar bij het dorp en Gelkenes inbegrepen. Tegenwoordig staat dat wel als buurtschap in de atlas. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.700 huizen met bijna 4.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp is ontstaan in de polder Gelkenes, op de rechteroever van de Ammers, een klein moerasriviertje. Het gebied van de t/m 1985 zelfstandige gemeente viel samen met het grondgebied van de middeleeuwse heerlijkheid Liesveld. De oostgrens van de heerlijkheid Liesveld vormde in de middeleeuwen ook de grens tussen het graafschap Holland en het Sticht (Utrecht). De heerlijkheid Liesveld strekte zich uit over de ambachten Gelkenes en Ammers-Graafland. In een handvest van Langerak uit 1253 komen we deze namen al tegen. Gelkenes werd waarschijnlijk al voor 1200 ontgonnen. In oude documenten komen we Groot-Ammers nogal eens tegen: Allereerst stond hier een van de beste kastelen van ons land: het slot van de heren van Liesveld. En in de tweede plaats speelde het dorp een grote rol in de waterlozingsgeschiedenis.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Groot-Ammers heeft 12 rijksmonumenten.

- Groot-Ammers heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde het tuinhuisje op Tiendweg 1.

- De huidige Hervormde (PKN) kerk (Kerkstraat 8) dateert uit 1857 en verving een oudere kerk. De toren dateert uit ca. 1500, versierd met banden van verscheidene soorten natuursteen, getraceerde nissen en bakstenen fioelen tegen de haaks geplaatste steunberen. Het metselwerk wordt bovenaan afgesloten door een fries van spitsboogjes, waarboven een kleine, slanke spits verrijst. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Groot-Ammers.

- Molens: - Molen De Jonge Sophia valt onder de buurtschap Liesveld en wordt daarom aldaar beschreven. - De Gelkenes Molen en de Graaflandse Molen vallen onder de buurtschap Graafland en worden daarom aldaar beschreven. - De Achtkante Molen en de Achterlandse Molen vallen onder de buurtschap Achterland en worden daarom aldaar beschreven.

- Gevelstenen in Groot-Ammers.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Brullende motoren, hevige strijd en veel spectaculaire acties zijn er te zien tijdens Autocross Groot-Ammers op 2e paasdag, op het terrein aan de Sportlaan. De coureurs van Autocross Vereniging Rang Pang vangen hun seizoen aan op de Ammerse klei. In diverse klassen zullen de coureurs over 3 manches uitvechten wie de mooiste startpositie krijgt voor de finale. De wedstrijden beginnen om ca. 12.00 uur en de finales worden rond de klok van 16.00 uur verwacht. Regiorijders krijgen de mogelijkheid om de 'Cup van Ammers' binnen te halen. Regiorijders kunnen zich per mail opgeven via de website van Rang Pang. Tijdens de autocross is er voldoende parkeergelegenheid op het buitendijkse terrein aan de Sportlaan. Entreeprijzen: kinderen t/m 6 jaar gratis, 7 t/m 11 jaar: 5 euro, vanaf 12 jaar: 10 euro. De Autocross wordt georganiseerd door Autocross Vereniging Rang Pang in samenwerking met Stichting De Oranjevriend."

- Stichting De Oranjevriend organiseert jaarlijks rond Koningsdag een reeks evenementen in Groot-Ammers, gedurende een 'Feestweek' van half april t/m 5 mei.

- Piratenfeest (weekend in oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt valt onder de buurtschap Liesveld en wordt daarom aldaar beschreven.

- Openluchtzwembad De Dompelaar is gelegen in het buitengebied van Groot-Ammers, tussen de zomer- en winterdijk in. De afstand tot het centrum van het dorp is ongeveer 1,5 km, waardoor je van alle rust kunt genieten. Voor de kleintjes is er een mooi peuterbad, met een geweldig speelhuisje in het water. De diepte van dit bad loopt van 20 centimeter naar 40 centimeter. Met een maximale diepte van 90 centimeter is het Instructiebad uiterst geschikt voor jonge kinderen. Het ondiepste gedeelte is 40 centimeter. Iedereen met een A-diploma is van harte welkom in het Wedstrijdbad en kan genieten van de lange glijbaan (13 meter) en de 1 meter hoge duikplank. Deze zijn tijdens het Vrijzwemmen om de beurt open. Het bad bestaat uit 6 banen van 25 meter lang. Het ondiepste gedeelte is 110 centimeter en het diepste gedeelte is 220 centimeter. Verder is er een ligweide compleet in de schaduw van de bomen, met wipkippen en een klimrek,en een ligweide geheel in de zon, met volleybalnet. Er is ook een winkeltje met o.a. dranken, snoep, ijs en chips.

- "In 2017 is Waterschap Rivierenland gestart met het versterken van de Molenkade in Groot-Ammers. Inmiddels is de kade verbreed en verhoogd, het watersysteem in de polder is aangepast, het fietspad op de Molenkade is veiliger gemaakt en de natuurwaarden zijn verbeterd. De Molenkade is veilig en klaar voor de toekomst! Uitgevoerde projecten. Als eerste werd destijds een nieuwe en brede sloot 70 meter polderinwaarts aangelegd. Deze heeft aan een zijde natuurvriendelijke oevers gekregen. Natuurvriendelijke oevers zorgen voor een betere flora en fauna en verhoogde waterkwaliteit. Ook is er een ecologische verbindingszone aangelegd, zodat planten en dieren zich gemakkelijker kunnen verplaatsen. Gemaal Achterland is verwijderd. Het polderwater wordt nu afgevoerd naar Gemaal Graafland. Het nieuwe fietspad op de Molenkade is tevens een grote verbetering. Doordat er bypasses rond de historische molens zijn gemaakt, is het fietspad veel veiliger geworden. Resterende werkzaamheden zijn het afwerken van de molenerven en waar nodig het inzaaien van de kade. Ook wordt de roedenloods nog opnieuw opgebouwd.

Gebiedsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H). Uit toetsing in 2012 en 2014 bleek een groot deel van de kades niet te voldoen aan de veiligheidsnorm. Ze zijn bijvoorbeeld niet hoog of stevig genoeg. Om ook in de toekomst droge voeten te houden, is het belangrijk dat de kades op orde zijn. Een aantal kades, zoals de Molenkade, waren destijds urgent. De overige kades die niet voldoen worden stapsgewijs versterkt of op orde gebracht door aanpassingen te doen in het watersysteem. Deze aanpassingen komen voort uit het Gebiedsprogramma A5H." (bron: Waterschap Rivierenland, maart 2021)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Groot-Ammers, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Groot-Ammers (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Klankbordgroep Ons Ammers is opgericht in 2013, om de afstand tot het gemeentebestuur na de herindling kort te houden. Klankbordgroepen hebben een signaalfunctie. Het zijn de 'ogen en oren' in de kern voor leefbaarheidzaken. Ze geven signalen door aan de gemeente en denken mee in het zoeken naar oplossingen. Het zijn platforms voor bewoners om zaken te regelen die het algemeen belang dienen. Klankbordgroep Ons Ammers is er voor alle inwoners van Groot-Ammers. Jouw meedenken als inwoner hebben wij nodig. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen wanneer er zaken zijn die op ons dorp om aandacht vragen. Wij stellen dit zeer op prijs."

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Ammers. - Basisschool Rehoboth. - Basisschool Eben-Haëzer. - Peuterspeelzaal 't Ooievaarsnest / TSO De Ammers / De Groene BSO.

- Muziek: - Muziekvereniging Kunst Na Arbeid (KNA) is er voor de dorpskernen Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers. Ze spelen regelmatig op straat en geven jaarlijks diverse grote en kleine concerten in de regio. De vereniging bestaat uit een mallet percussie band, een leerlingen opstaporkest en een fanfare. KNA verzorgt zelf de opleidingen van de leerlingen. Ze hebben gediplomeerde docenten die hen zowel praktisch als theoretisch opleiden. Voor de allerkleinsten zijn er blokfluitlessen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Groot-Ammers is opgericht in 1932. - Facebookpagina Dames 1.

- Hengelsportvereniging HSV Groot-Ammers e.o. is opgericht in 1956. Er worden verschillende competities georganiseerd, zowel in de zomer als in de winter. Niet alleen voor witvisliefhebbers in de boezem en Lek, ook voor de roofvisser op verschillende mooie locaties.

- Vrouwen: - "Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage is een ledenvrijwilligersorganisatie die, door het maken van verbindingen tussen christelijk geloof en maatschappelijk denken en handelen, mensen weet te stimuleren om een essentiële bijdrage te leveren aan de samenleving. Een vereniging van en voor vrouwen met: hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur. Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap. Daartoe biedt zij haar leden: ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leeskringen; ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobby- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, bezinningsdagen; ondersteuning: ledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking. Op bestuurlijk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepelorganisaties en publiek optreden. Passage biedt vrijwilligers de gelegenheid om hun talenten verder te ontwikkelen via cursussen en trainingen. Er is ook een afdeling van Passage in Groot-Ammers, die maandelijke bij elkaar komt."

- Zorg: - Zorgboerderij De Bernerboefjes biedt dagbesteding aan jongeren en ouderen met een zorgvraag. Het is een melkveehouderij met verder ook honden (Berner Sennen), kippen en konijnen, waar mee gekroeld kan worden en die verzorgd kunnen worden. Verder is er een moestuin waar deelnemers zelf hun groente en fruit kunnen kweken.

- In Groot-Ammers is sinds 2010 de Hof van Ammers gevestigd, een locatie van zorginstelling Present. Het complex beschikt over moderne en ruime appartementen en daarnaast over een afdeling Kleinschalige Zorg met twee huiskamers voor cliënten met dementie. Het complex heeft een gezellig restaurant/dorpshuis, maar ook een bibliotheek en een ruimte voor dagbesteding. In en om Hof van Ammers worden door het team Welzijn veel activiteiten georganiseerd voor cliënten en buurtbewoners.

- Genealogie: - Doop-, Trouw- en Begraafregisters Groot-Ammers 1643-1812. - Overzicht van de begravenen op de lokale begraafplaats, met foto's van de grafzerken.

Terug naar boven

Trivia

- In Groot-Ammers is in 1869 door Adam van der Wal een timmerwerkplaats geopend, die uiteindelijk zou uitgroeien tot het bouwbedrijf Koninklijke BAM Groep, met vandaag de dag ca. 7.000 voltijdbanen en een omzet van ca. 7 miljard euro.

Reacties

(2)

Mijn voorouders komen uit Molenaarsgraaf en Giessendam. Ik ben nu bijna 84 en ga van de zomer zo mogelijk rondrijden in de Alblasserwaard per scootmobiel

Veel plezier gewenst komende zomer met uw 'ontdekkingstocht' door de Alblasserwaard! Op deze pagina https://www.plaatsengids.nl/alblasserwaard vindt u bovenaan alle gemeenten in deze streek vermeld. Via die pagina's vindt u daar weer bovenaan alle (pagina's van) dorpen en buurtschappen in die gemeenten. Zo kunt u uw ontdekkingstocht door de streek van tevoren goed voorbereiden, en wellicht van tevoren op een rijtje zetten wat u allemaal 'in het echt' zou willen gaan bekijken.

Reactie toevoegen