Oirschot

Plaats
Dorp en gemeente
Oirschot
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

oirschot_plaatsnaambord_kopie.jpg

Oirschot is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen.

Oirschot is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen.

NB gemeente Oirschot in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Oirschot in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Oirschot in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Oirschot

Terug naar boven

Status

- Oirschot is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen.

- De gemeente Oirschot is in 1997 vergroot met de gemeente Oost-, West- en Middelbeers.

- De gemeente omvat naast de hoofdplaats Oirschot verder nog de dorpen Oostelbeers, Middelbeers en Spoordonk en de buurtschappen Boterwijk, Evenheuvel, Groenewoud, Hedel, Hoogeind, Huijgevoort, Kattenberg, Kuikseind, Lieveld, Pandgat, Polsdonken, Straten, Theetuin, Tregelaar, Voorteind en Westelbeers. Bij elkaar zijn dit 4 dorpen en 16 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Oirschot.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Oirschot.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Boterwijk, Evenheuvel, Groenewoud (deels), Hedel, Polsdonken (deels), Straten, Theetuin en Tregelaar. Dat zijn in totaal 8 buurtschappen. Alleen voor de postadressen vallen ook het dorp Spoordonk, de andere delen van de buurtschappen Groenewoud en Polsdonken en de buurtschappen Kattenberg, Lieveld en Pandgat onder het dorp.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Orskot.

Oudere vermeldingen
10e-begin 11e eeuw kopie 11e eeuw Oroscoth, ca. 1025 ingevoegd? kopie 15e eeuw Oerschot, Oreschot, 1196 Orscot, na 1207 Orschot, 1219 Horscot, 1312-1350 Orscot, Ooscot, 1351 Oerscot, 1643 Oirschot.

Naamsverklaring
In het tweede deel schuilt volgens de gangbare verklaring schoot 'hoek hoger land uitspringend in het terrein', maar aangezien dit niet (meer?) overeen komt met de plaatselijke terreingesteldheid gaan anderen uit van schot 'afgeschoten ruimte, omheind terrein'. Het eerste deel is moeilijk te verklaren. Men heeft gedacht aan het Germaanse ura-* 'oeros' (hoogst onwaarschijnlijk) of aan het Oudnederlandse or 'grindhoudend zand'. Zie ook Oerle.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente grenst in het W aan Diessen, Haghorst en Moergestel, in het N aan Oisterwijk, Lennisheuvel en Boxtel, in het NO aan Liempde, in het O aan Best, Batadorp en Eindhoven en in het Z aan Wintelre, Vessem, Hoogeloon, Casteren en Netersel en in het ZW aan Lage Mierde, en ligt O van Esbeek, Hilvarenbeek en Biest-Houtakker, ZO van Tilburg, ZW van Sint-Oedenrode, NW van Veldhoven en NO van Bladel en Reusel. De A58 loopt centraal door de gemeente, Z van Oirschot, van NW naar O; het Knooppunt Batadorp (A2/A58/A50) ligt iets O van de gemeente. De gelijknamige hoofdplaats ligt centraal tot O in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Oirschot 640 huizen met 4.105 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 290/1.914 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Spoordonk 130/820, Hedel 40/313, Notel 90/548 en Straten 90/510. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 7.500 huizen met ca. 18.500 inwoners, waarvan ca. 4.500 huizen met ca. 11.000 inwoners in het gelijknamige dorp. In sommige statistieken staat een getal van bijna 13.000 inwoners. Dat komt omdat men dan het dorp Spoordonk erbij betrekt, dat destijds geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen en daarom voor de postadressen (en daarmee voor veel statistieken) sindsdien 'in' Oirschot ligt, maar in de praktijk natuurlijk wel degelijk een apart dorp en dus aparte woonplaats is.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht, door dr. K.A.H.W. Leenders.

- "Veel dorpen en steden beschikken inmiddels over een canon. Onze gemeente met zijn rijke historie kan daar natuurlijk niet bij achterblijven. Dit heeft er toe geleid dat de Heemkundekring het initiatief heeft genomen om de Canon van Oirschot samen te stellen. Al in 2009 is daartoe de eerste aanzet gedaan en in 2010 is een projectvoorstel geschreven waarmee een projectteam voortvarend aan de slag is gegaan. Een redactieraad bewaakt de consistentie van de aangeleverde informatie. De eerste fase van het project is op 27 oktober 2011, ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de Heemkundekring, officieel aan de Oirschotse bevolking aangeboden.

Gestreefd is naar een zo volledig mogelijke weergave van de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen in Oirschot in de loop der eeuwen. Er zullen zeker belangrijke historische feiten ontbreken en wij nodigen iedereen dan ook uit deze aan te vullen. Door hier te klikken kun je je opmerkingen aan de redactie kenbaar maken en een bijdrage leveren aan dit historische document. De website is mogelijk gemaakt door Rabobank Het Groene Woud Zuid, waarvan de leden ons in 2011 een bijdrage hebben toegekend middels de campagne Het Groene Goud. Daarnaast droegen de Mr. Pieter van Kollenburg Stichting, Stichting de Mug-van Heijningen en Stichting Melis-van Beek een steentje bij in de totstandkoming van deze website. De historische juistheid van de inhoud van de artikelen wordt door de redactie niet gecontroleerd; eventuele onjuistheden zijn voor rekening van de auteur."

- "Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot houdt zich al sinds 1951 bezig met de geschiedenis van deze gemeente, van de oertijd tot nu toe. In 1941 wordt onze heemkundekring voor het eerst opgericht. Maar op 16 september 1941 wordt de vereniging door de Duitse bezetter verboden. In 1951 is de heemkundekring opnieuw opgericht. Na de oprichtingsvergadering gaven 36 aanwezigen zich op als lid. Inmiddels is onze vereniging uitgegroeid tot ongeveer 200 leden. We zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie Stichting Brabants Heem. Wij werken aan het verzamelen van heemkundige kennis over onze gemeente met het doel die zo breed mogelijk te verspreiden onder de inwoners van onze gemeente en andere belangstellenden. Die kennis betreft ook documenten en foto’s. We willen zo de interesse voor het cultureel historisch erfgoed van onze gemeente stimuleren.

De kring biedt iedereen, zowel leden als geïnteresseerden, de gelegenheid om bezig te zijn met de Oirschotse heemkunde. Dat doen we door ons erfgoedcentrum De Ravenpoort open te stellen en de beschikbare informatie te delen. Wij hebben een rijk archief, een uitgebreide bibliotheek, een grote collectie bidprentjes en een beeld- en geluidbank. Daarnaast organiseren we jaarlijks enkele studiereizen naar interessante bezienswaardigheden in binnen- en buitenland en een aantal lezingen over cultureel erfgoed. Ook beheren wij de Canon van Oirschot en geven we maandelijks een nieuwsbrief uit en drie keer per jaar een tijdschrift dat dieper ingaat op de Oirschotse geschiedenis. Verder zijn we actief betrokken bij de opzet en uitvoering van de cursus Oirschotlogie. Wij zijn gehuisvest in Erfgoedcentrum De Ravenpoort (Dekanijstraat 10). Onze studiezaal is ingericht met moderne voorzieningen en voor wie wil mijmeren is er ‘de goei kamer’. Ons erfgoedcentrum is voor iedereen toegankelijk. Ook als je geen heemlid bent. We zijn iedere maandag- en donderdagavond geopend van 18.30-21.00 uur. In de vakantiemaanden juli en augustus is de heemkamer alleen op afspraak geopend."

- Verhalen over de geschiedenis van Oirschot op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden / erfgoed

- Oirschot heeft 142 rijksmonumenten.

- Oirschot heeft 105 gemeentelijke monumenten.

- Beschrijving orgel Sint-Petrusbasiliek.

- Mariakapellen.

- Familiebegraafplaats De Girard de Mielet van Coehoorn.

- Molen De Korenaar.

- In Oirschot, waar meer dan een eeuw het administratieve bestuur van de vier kwartieren van de Meierij zijn centrum had, is museum De Vier Quartieren gevestigd. In het 16e-eeuwse kapittelhuis koestert het zijn collecties op het gebied van het Brabantse volks- en boerenleven. Het is verrassend te ervaren met welke eenvoudige materialen en hulpmiddelen de Brabantse mens zich door de seizoenen heen bediende en die bepalend waren voor zijn levensstijl. Men treft in het museum interessante gebruiksvoorwerpen aan op het gebied van volkscultuur, religiebeleving, landbouw, ambachten, voorwerpen uit de vroegere kinder- en schooltijd, textiel, kleding, mutsen en vele andere voorwerpen.

- Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene. De wortels van de Brigade Prinses Irene liggen in Engeland, waar zo'n duizend Nederlandse militairen in een eenheid werden ondergebracht die door de Britten aanvankelijk 'Foreign Legion' werd genoemd. In het kielzog van het invasieleger ging men in augustus 1944 aan land in Aromanches waarna de brigade de jarenlange training aan de praktijk kon toetsen. Uiteindelijk konden de leden van de Irene Brigade in mei 1945 door Den Haag marcheren. Na de oorlog werd de brigade ontbonden. Tradities en vaandel werden ondergebracht in een nieuw infanterieregiment, waarvan vijf bataljons naar Nederlands Indië vertrokken. Het parate bataljon van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene is nu gevestigd in de grootste kazerne van Nederland. Met trots wordt door hen nog het oranje-blauwe invasiekoord gedragen.

- Museum Kruysenhuis stelt zich ten doel het werk van de schilders Jan, Antoon en Maria Kruysen voor een breder publiek toegankelijk te maken, het voor de toekomst te bewaren en een eigen collectie van dit werk op te bouwen. Daarnaast staat het Kruysenhuis ten dienste van de Brabantse kunst en cultuur in het algemeen en die van Oirschot in het bijzonder.

- Op Oude Grintweg 90, N van Oirschot, achter Café Vingerhoeds staat nog een oud bakhuisje, met standbeeld van de op 90-jarige leeftijd overleden vroegere caféhoudster Mieke Vingerhoeds. Zij woonde, jong weduwe geworden, bij haar broers in en runde daar een café. Een beroemde uitspraak van haar was: "Ge kunt gene dorst mer hebbe, ge hede'r genug gehad." Ze vond dat haar klanten het na 3 pilsjes maar voor gezien moesten houden.

- "De in februari 2020 geplaatste langzaamverkeersbrug Moorland over het Wilhelminakanaal zorgt ervoor dat de wijk Moorland en het centrum van Oirschot beter met elkaar verbonden zijn. En, zeker niet onbelangrijk, is de brug het begin (of einde) van de Groene Corridor: een robuuste landschappelijke verbinding tussen het 18 Septemberplein in Eindhoven en de Markt in ons dorp. Oirschot wil een kwalitatieve groene gemeente zijn, het groene hart tussen de Kempen en Het Groene Woud. Een aantrekkelijk rustpunt voor onze inwoners en de omgeving. Door de realisatie van de brug en de Groene Corridor ontstaat er de mogelijkheid om een parkachtige omgeving te maken. De samenwerkingscombinatie van wUrck, Wagemaker, Wijma Kampen en Nauta Heeg, onder leiding van Ballast Nedam, heeft de aanbesteding gewonnen voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de langzaamverkeersbrug. Het team werkte door op het onderliggende ontwerp van West 8.

De hoofdoverspanning van de nieuwe brug bestaat uit een houten vakwerk, rustend op twee robuuste bakstenen landhoofden aan beide oevers van het Wilhelminakanaal. De brug wordt gemaakt van de houtsoort Azobé, passend bij het recreatieve karakter van de Groene Corridor. Een beeldbepalend element van de brug is de oxiderood gecoate brugleuning, die van oever naar oever lijkt te zweven. De vakwerkbrug loopt diagonaal over het kanaal, in verband met de unieke zichtlijn op de Sint-Petrusbasiliek. De monumentaliteit van de brug refereert aan het oude, historische karakter van het centrum van Oirschot. Tegelijkertijd presenteert de brug zich als een nieuw, herkenbaar icoon in de regio. Veel aandacht is besteed aan het beperken van eventuele hinder voor de omwonenden aan de noordzijde (de kant van het centrum). Door de transparantie, slankheid en kleurstelling van de verschillende brugcomponenten, maar ook door te kiezen voor een compacte ligging, die de afstand tot de woningen groter maakt." (bron: gemeente)

Het bruggedeelte is meer dan 40 meter lang, ruim 7 meter breed, weegt 95 ton, oftewel 95.000 kilo, en is gemaakt bij de firma Wijma in Kampen. Maar hoe krijg je zo'n gevaarte in Oirschot? Nou, 'gewoon', op een ponton over het water. Zo gewoon was dat natuurlijk niet, zo'n kolos die met schuifelsnelheid via Ketelmeer, IJsselmeer, Markermeer, Amsterdam-Rijnkanaal, Lek, Dordtse Kil en Amer uiteindelijk in het Wilhelminakanaal arriveerde. terechtkomt. Ook het plaatsen van de brug op 15 februari 2020 was een mammoetklus, die wel een paar uur heeft geduurd. De brug is onder grote publieke belangstelling geplaatst. Daar zijn zelfs verkeersregelaars voor ingezet, zodat het kijkersverkeer geen chaos zou worden.

- "De geplande sloop van een aantal jaren ’30 panden aan de Rijkesluisstraat en de plannen om wooneenheden in het Engelse landschapspark van het voormalig Montfortanenklooster Groot Bijstervelt te ontwikkelen, zijn in 2006 de aanleiding voor de oprichting van Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO). De stichting heeft zich ontwikkeld tot de erfgoedwaakhond van de gemeente. Het is een organisatie die acties voert tegen dreigende sloop van Oirschots erfgoed en inventarisaties van gebouwen maakt, maar die ook inwoners van de gemeente bewust maakt van het belang van gebouwd en natuurlijk erfgoed door de organisatie van thema-avonden en exposities en het opstellen van fiets- en wandelroutes. De stichting heeft zo`n honderd vrienden die het bestuur ondersteunen. De panden aan de Rijkesluisstraat staan nog overeind en anno 2020 ligt er voor voormalig klooster Groot Bijstervelt een plan dat aansluit bij de wensen van de stichting. Dit zijn slechts twee voorbeelden die aantonen dat de stichting een verschil maakt in het erfgoedbeleid van de gemeente.

In het bestuur van SBEO zit veel expertise. Zo is Frans Adriaanse (voorzitter van SBEO) van huis uit architect-stedenbouwkundige. Door vallen en opstaan heeft het bestuur ook nieuwe kennis opgedaan, vooral rondom wetgeving. De stichting heeft bijvoorbeeld niet kunnen voorkomen dat in 2009 de ziekenvleugel van rijksmonument Hof van Solms in Oirschot werd gesloopt. Adriaanse wijt dit mede aan een gebrek aan kennis rondom wettelijke procedures. Ondertussen heeft het bestuur hierin een inhaalslag gemaakt. Indien nodig kan het bestuur gebruik maken van zijn landelijke netwerk, waarin onder andere wetenschappers van verschillende universiteiten zitten. Zo heeft ALTERRA, Research Instituut voor de Groene Ruimte van de Universiteit van Wageningen, kosteloos een cultuurhistorische analyse en een herontwerp gemaakt voor de herbestemming van klooster Groot Bijstervelt. Op de website van SBEO staan dossiers van alle projecten die zijn afgerond of nog lopen. Alle relevante informatie rondom de projecten is in de dossiers verzameld en bieden een bron van kennis voor organisaties en particulieren die bedreigd gebouwd of natuurlijk erfgoed proberen te beschermen.

Ook heeft de stichting drie publicaties uitgegeven: "Langs boerderijen in Oirschot en de Beerzen met zes fietsroutes van 16 km"; "Van militair kampement tot Gen. Maj. de Ruijter van Steveninckkazerne; "Jac. Priem architect 1914-2011". Adriaanse is enorm bevlogen wanneer het gaat over het gebouwde en natuurlijke erfgoed van de gemeente. Door verschillende initiatieven probeert hij samen met het bestuur dit enthousiasme over te brengen aan de inwoners. In 2017 is de stichting de succesvolle cursus Oirschotologie gestart samen met andere erfgoedstichtingen van de gemeente, waarin de cursisten leren over de cultuurhistorische geschiedenis en de ontwikkeling van de gemeente. De stichting verwacht dat de cursisten zich hierdoor meer verbonden voelen met hun dorp en gemeente, inclusief het erfgoed. Andere manieren van SBEO om de inwoners te betrekken bij het erfgoed in hun gemeente zijn het organiseren van thema-avonden en exposities en het opstellen van wandel- en fietsroutes." (bron: Erfgoed Brabant Academie)

- Gevelstenen in Oirschot.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Ieder jaar doen aan de Roefeldag in Oirschot en Spoordonk ongeveer 400 kinderen vanaf groep 4 t/m 14 jaar mee. Zij snuffelen bij zo'n 100 winkels, bedrijven, instellingen en verenigingen aan beroepen en hobby's. Hoe wordt ijs gemaakt? Weet jij hoe kalfjes worden geoormerkt? Wil jij kunstjes doen op de rug van een paard? Of wil jij je vriendin een schoonheidsbehandeling geven? Je kunt ook helpen met koffie serveren in een bejaardenhuis of honden wassen in een trimsalon. Leuk toch? Meld je ook aan met het aanmeldingsformulier. Meedoen aan Roefeldag is gratis! Hoe?: Je groepje bestaat uit drie, vier of vijf kinderen en één volwassen begeleider. Het roefelen is van 9.00 tot 15.00 uur, kies voor een hele of halve dag. Als je allergisch bent of zo, kun je dat ook opgeven. Wil je graag een lunchpauze ingepland zien, geef lunchpauze als 1 van je 3 voorkeuren op. Dan plannen we deze beslist in. Uiterlijk half juni sturen we je begeleider en de bedrijven het dagprogramma toe per mail."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Tien jaar nadat-ie bijna uit Brabant was verdwenen, is de boomkikker weer bezig aan een opmars. Dat is mede de verdienste van Jeanne Soetens en Bert Vervoort. Als vrijwilligers helpen zij mee met het tellen en lokaliseren van de diertjes in natuurgebied De Mortelen, tussen Boxtel en Best, gelegen NO van en vallend onder het dorpsgebied van Oirschot. De biotoop van de boomkikker profiteert daar ten volle van. Het beestje dreigde in 2010 uit Brabant te verdwijnen. Er waren toen nog slechts drie kwijnende populaties over: in De Brand en de Leemkuilen (bij Udenhout) en op de Molenschotse Heide (vliegbasis Gilze-Rijen). Er werden plannen gemaakt voor een herintroductie van de boomkikker. Uit een provinciale studie kwam naar voren dat een van de gunstige locaties hiervoor natuurgebied De Mortelen was, op een steenworp afstand van het gelijknamige ecoduct over de spoorlijn.

Inmiddels is De Mortelen in Oirschot een leefgebied voor enkele duizenden boomkikkers. Wat er zo bijzonder is aan dit beestje? De aanwezigheid ervan zegt veel over de kwaliteit en biodiversiteit van een natuurgebied. Het is als het ware een pionier, een vlaggenschip. In de voetsporen van de boomkikker treden weer veel andere bijzondere soorten, zoals de kleine ijsvogelvlinder. “Maar ze zijn ook goed zichtbaar en benaderbaar”, weet Bert. “Je kunt ‘m bijna aaien.” Kenmerkend is de heldere, groene kleur en het ontbreken van vlekken of strepen. Aan zijn pootjes zitten zuignapachtige hechtschijfjes, waarmee hij in de takken klimt." (bron en voor nadere informatie zie Nature Today, maart 2021)

- De in 2009 opgestelde Structuurvisie De Levende Beerze is een plan voor 1250 hectare nieuwe natuur en natuurgericht beheerde landbouw: een nieuwe zogeheten Robuuste Verbinding, ter versterking van de Ecologische Hoofdstructuur. De Levende Beerze is een brede combinatie van natuurontwikkeling, versterking van de plattelandseconomie en de sociaal-culturele waarden in het stroomgebied van de rivier de Beerze. Voor nadere informatie zie ook de site van de Provincie Noord-Brabant.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oirschot, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Esther de Raad en Michaël Breukers hebben in 2015 in opdracht van de Tilburgse Stichting Saanderdaags ca. 120 korte films geproduceerd, met levendige interviews met tientallen oudere inwoners uit 6 dorpen in de Kempen. Een van die dorpen was Oirschot. De films zijn op DVD bij genoemde stichting verkrijgbaar geweest. Cameraman Ad van Korven heeft prachtige beelden geschoten van de gesprekken over het dorpse leven van 50 jaar en langer geleden. Je hoort hoe het Kempische dialect steeds met een lokale tongval gesproken wordt, en je ervaart de gemoedelijkheid en de gastvrijheid die de Kempenaar zo eigen is. Als je door de Facebookpagina onder de link scrollt, vind je er enkele voorbeelden van. Ook op de site van de stichting waren diverse filmpjes online te bekijken, maar die site is inmiddels opgeheven. Te zijner tijd is er weer het een en ander op het internet te bekijken. Men stelt ons daarvan op de hoogte zodra dat het geval is, en wij zullen dat dan hier vermelden.

- Diaserie wandeling landgoed Heerenbeek en De Mortelen te Oirschot door Loes Westgeest.

- Fotoreportage van Oirschot door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook deel 2, 3,4 en 5.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oirschot (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Oirschot. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Buurtvereniging: - "Begin jaren twintig van de vorige eeuw is het huidige Wilhelminakanaal gegraven. De naar het zuiden uitlopende straten van het dorp Oirschot werden daardoor onderbroken. Het afgesneden gebied vormde een kleine maar honkvaste gemeenschap. Al snel werd dit gebied aangeduid als ‘De Hei’. Op ‘De Hei’ nam het voetballen destijds een prominente plaats in. Hierdoor kwam er steeds meer behoefte aan nieuwe voetbalvelden, kleedruimten en een kantine. In 1969 vond men het daarom tijd dat ze een eigen vereniging op gingen starten. Dat werd Buurtvereniging De Heikneuters. Aanvankelijk vond de buurtvereniging onderdak in Café Bloemendaal. In 1980 is het buurthuis verhuisd naar het Slingerbos. Dat werd buurthuis De Heistal. Bij de opening werd een spreuk onthuld, die kenmerkend is voor alle leden van B.V. De Heikneuters: ‘Dur alle, vur alle!’ In september 2008 is De Heistal getroffen door een brand, waardoor er jarenlang in een noodvoorziening gehuisd moest worden. Met vele handen van de leden van B.V. De Heikneuters is een nieuwe ‘Heistal’ gebouwd aan het Koningshof, één straat verderop. Hier zijn we als vereniging erg trots op. Het is tot de dag van vandaag het vaste honk voor alle leden van de buurtvereniging."

- Zorg: - Zorgboerderij Harten Ziel.

- Groot Bijstervelt B.V. gaat in het voormalige Montfortanenklooster Groot Bijsterveld een hoogwaardige levensloopbestendige woon-zorgvoorziening realiseren. In het plan staan wonen, zorg en maatschappelijke betrokkenheid centraal. Het plan gaat uit van de restauratie van het rijks- en gemeentelijke monument en openbare toegankelijkheid van het park en kapel. Groot Bijstervelt B.V. werkt voor de toekomstige exploitatie samen met zorgaanbieder Valuas Zorggroep. Deze specialist op het gebied van kleinschalige woon-zorgvoorzieningen wordt na oplevering de nieuwe hoofdgebruiker van het complex.

- Welzijn: - "WIJzer Oirschot is de 'voordeur' voor alle vragen over WMO, wonen, welzijn en zorg in deze gemeente. Team WIJzer is er voor iedereen die: vragen heeft over WMO; over (mantel)zorg, relaties, opvoeden en opgroeien, ontmoeten, werken, geldzaken en formulieren; actief wil zijn in wijk of buurt; meer wil weten over vrijwilligerswerk. We organiseren en ondersteunen veel activiteiten. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met vrijwilligers en andere organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Samen zorgen we voor een sociale gemeente waar het voor jong en oud(er) fijn wonen is."

- Duurzame energie: - "In de regio Oirschot hebben we een overvloed aan natuurlijke bronnen; de zon schijnt, de wind waait en samen bezitten we het openbaar gras en groenafval. Op sommige plekken in de regio wordt met deze gratis bronnen al duurzame energie opgewekt. Het wordt tijd om het samen met de hele regio op te pakken. Omdat iedereen er dan voordeel bij heeft. Want naast het feit dat duurzame energie beter is voor het milieu, levert het lokaal werk op en besparen we uiteindelijk allemaal op onze energiekosten. Samen staan we sterk. Maar dan moeten we het wel goed organiseren. Daarom is de lokale energiecoöperatie O3energie opgericht. Om lokale projecten op het gebied van duurzame energie te initiëren, te ondersteunen en succesvol te maken. Voorbeelden van lokale initiatieven zijn ouders die samen zonnepanelen op het dak van een basisschool leggen of leden die LED-verlichting voor hun sportclub realiseren. Bij een groter project kun je denken aan een windturbine of een biovergister voor mest en bermgras.

Waarom nu iets doen / investeren in de regio. Het loont om samen te werken aan zelfredzaamheid. De technieken zijn ontwikkeld, goede voorbeelden gerealiseerd, dus is het een kwestie van aansluiten. Het loont om het heft in eigen hand te nemen. Dan heb je iets om samen trots op te zijn. Als we het nu niet doen blijven we volledig afhankelijk van een paar heel grote energieleveranciers uit het buitenland en worden de kosten om comfortabel in Oirschot te wonen en te werken alleen maar groter. De technieken om zelf duurzame energie op te wekken zijn er al lang. Tot nu toe werden fossiele bronnen zoals kolen- en kerncentrales in Nederland echter beter gesubsidieerd dan lokale, schone bronnen. Gelukkig verandert dat. Daarom willen we nu onze krachten bundelen. In onze regio betalen we samen per jaar circa € 50 miljoen aan buitenlandse energiebedrijven. Dat is een enorm bedrag, dat we ook in de regio kunnen investeren!

Andere Europese landen zijn ons al voorgegaan in de verandering. Gelukkig kunnen wij nu ook starten. De EU en de provincie ondersteunen met het POP-programma de organisatie van O3energie. Samen met jou werken we aan het verschil. Samen met de andere Brabantse coöperaties komen we verder. Word mede-eigenaar van deze beweging. Als inwoner, particulier of bedrijf kun je deelnemen in de energiecoöperatie. Je krijgt gegarandeerd je inleg terug en je ontvangt een jaarlijks rendement. Vanuit O3energie zetten we er graag samen met jou de schouders onder. Doe je ook mee? Op de pagina 'Meedoen' lees je alles over de werking en de voordelen."

- Duurzame veehouderij: - "Mijn naam is Kees Scheepens. Mijn familie boert al 19 generaties lang in het Brabantse Best / Oirschot. Ik ben biologisch varkens- en rundveehouder, varkensdierenarts en wordt ook wel de ‘varkensfluisteraar’ genoemd, omdat ik gespecialiseerd ben in wat het natuurlijke gedrag van varkens is. Tijdens de uitbraak van de varkenspest eind jaren ‘90 heb ik als veearts samen met mijn collega’s 130.000 gezonde biggen moeten euthanaseren. Dit in opdracht van de toenmalige minister van Landbouw. Ik was echter dierenarts geworden om dieren te genezen en niet om ze te doden, dat is beulswerk. Ik heb toen voor mezelf de conclusie getrokken dat ikzelf maar zeker ook onze maatschappij te ver was doorgeschoten in materialistisch denken ten nadele van de zwakkere, in dit geval het varken.

Ik besloot daarom de rest van mijn leven te wijden aan de emancipatie van het varken. Ik ben dan ook van mening dat we in de veehouderij toe moeten naar ‘slim, slimmer, slimst’ in plaats van ‘groot, groter, grootst’. Het varken is nu juist het slímste landbouwhuisdier. Mijn varkens hebben sinds kort zelfs geleerd om het varkenstoilet te gebruiken: ze poepen op één plek in de stal en plassen op een andere plek. Op die manier komt er geen ammoniak vrij, wat grote milieuvoordelen heeft en ervoor zorgt dat de dieren zonder stank kunnen opgroeien.

Op mijn outdoor boerderij op Landgoed ’s Heerenvijvers Z van de dorpskern van Oirschot houd ik Duke of Berkshire varkens, een eeuwenoud Engels varkensras dat ik voor uitsterven heb behoed door er mee te fokken. Het sappige, malse vlees geldt als de Rolls Royce onder het varkensvlees. In Japan is het Berkshire-varkensvlees bekend onder de naam Kurobuta en heeft het dezelfde reputatie als Wagyu bij het rundvlees. Een topproduct dus! De varkens leven jaarrond buiten, op wat ik mijn varkenscamping noem. Ze kunnen schuilen in kleine, mobiele ‘varkenshotelletjes’ en hebben hier alle ruimte voor hun natuurlijk gedrag. Puur varkensgeluk! In enkele Brabantse natuurgebieden, waaronder Het Groene Woud, lopen mijn Duke of Angus runderen. Zij zijn van het natuurras Aberdeen Angus en zorgen hier voor natuurkernbegrazing, een toename van de biodiversiteit en een lekker stukje natuurvlees. En dit alles alleen door hun natuurlijk gedrag te vertonen. Kalfjes blijven minimaal zes maanden bij de koe. Op mijn website vind je meer informatie over alle onderwerpen waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Mocht je nog meer willen weten, kun je me altijd een mailtje sturen." Zie ook de reportage van chefkok Leon Mazairac met Kees Scheepens in het KRO/NCRV programma BinnensteBuiten, mei 2019.

Reactie toevoegen