Hof van Twente

Gemeente
Hof van Twente
Twente
Overijssel

Hof van Twente-logo [640x480].jpg

Het logo van de gemeente Hof van Twente symboliseert de vijf gemeenten waaruit zij is ontstaan, plus het uitgesproken groene en landelijke karakter van de gemeente

Het logo van de gemeente Hof van Twente symboliseert de vijf gemeenten waaruit zij is ontstaan, plus het uitgesproken groene en landelijke karakter van de gemeente

Hof van Twente samenwerkingsverband bord [640x480].jpg

Het logo van het samenwerkingsverband Hof van Twente dat voorafging aan de oprichting van de gelijknamige gemeente, had zes halve cirkels die symbool gestaan zullen hebben voor de zes kernen van die gemeenten.

Het logo van het samenwerkingsverband Hof van Twente dat voorafging aan de oprichting van de gelijknamige gemeente, had zes halve cirkels die symbool gestaan zullen hebben voor de zes kernen van die gemeenten.

hof_van_twente_e.o._dorpsfeesten.jpg

In Hof van Twente e.o. houden ze wel van een feestje: bijna ieder weekend is er wel ergens een dorpsfeest in de gemeente of omgeving

In Hof van Twente e.o. houden ze wel van een feestje: bijna ieder weekend is er wel ergens een dorpsfeest in de gemeente of omgeving

Hof van Twente

Terug naar boven

Status

- Hof van Twente is een gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Twente.

- De gemeente is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Ambt Delden, Diepenheim, Goor, Markelo en Stad Delden. De hoofdplaats van de gemeente is Goor.

- Wapen van de gemeente Hof van Twente.

- Naast de kernen Diepenheim (een stad), Goor (een stad) en Markelo (een dorp), die je hierboven reeds gelinkt vindt, en de kern Delden (een stad), omvat de gemeente nog de dorpen Bentelo en Hengevelde, plus de buurtschappen Achterhoek, Azelo (grotendeels), Borkeld (deels), Buren (deels), De Ha, Deldenerbroek (grotendeels), Deldeneresch, Dijkerhoek, Elsenerbroek, Herike-Elsen, Kerspel Goor, Markelosebroek, Markvelde, Pothoek, Stokkum (incl. Stokkumerbroek, dat vroeger als aparte buurtschap werd beschouwd), Wiene en Zeldam en Woolde (deels). De gemeente omvat aldus 3 steden, 3 dorpen en 18 (delen van) buurtschappen.

- Site van het Platform Buurtschappen Hof van Twente.

- De gemeente heeft in 2010 op voorstel van buurtschapbewoners bij vrijwel alle buurtschappen plaatsnaamborden geplaatst (in totaal 86 borden bij 15 buurtschappen). Zie de link in de volgende alinea. Hopelijk doet dit lovenswaardige initiatief door andere gemeenten goed volgen, want er zijn nog heel wat (naar schatting ca. 2.000) buurtschappen in ons land die nog geen enkele vorm van plaatsnaambord hebben (dan wel waar het plaatsnaambord in de loop der tijd is verdwenen, bijvoorbeeld door gemeentelijke herindeling, zoals dat ook bij de buurtschappen van Markelo het geval was), terwijl het - hoe klein soms ook - net zo goed '(woon)plaatsen' zijn als steden en dorpen. En bij een plaats horen plaatsnaamborden, als erkenning van de eigen - cultuurhistorische maar ook huidige maatschappelijke - identiteit die de buurtschappen en hun inwoners hebben.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Hof van Twente.

Terug naar boven

Naam

In het Twents / Nedersaksisch
Hof van Tweante.

Naamgeving
De naam vind haar oorsprong in het samenwerkingsverband tussen de toenmalige gemeenten Ambt Delden, Diepenheim, Goor, Markelo en Stad Delden, dat zij in 1992 met elkaar sloten. Het kleinschalige, landelijke toerisme vervulde een belangrijke functie binnen die gemeenten, met gebieden als De Borkeld, Twickel, Weldam en de historische centra van Diepenheim en Delden. Daardoor beschouwden de gemeenten zich gezamenlijk als de 'Hof' (als in 'landerij') van Twente. Bij het begin van het herindelingstraject in 1997 is die naam als werknaam gekozen, en naderhand dus de definitieve naam van de fusiegemeente geworden.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Hof van Twente ligt in de streek Twente en grenst in het W en Z aan de provincie Gelderland (resp. Lochem en Neede), in het O aan de gemeenten Haaksbergen, Hengelo en Borne en in het N aan de gemeenten Almelo, Wierden en Rijssen-Holten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Hof van Twente is bij haar ontstaan in 2001 als volgt samengesteld:

- van de gemeente Goor: 938 hectare met 5.124 huizen en 12.349 inwoners;

- van de gemeente Markelo: 8.921 hectare met 2.658 huizen en 7.183 inwoners;

- van de gemeente Stad Delden: 583 hectare met 2.957 huizen en 7.183 inwoners;

- van de gemeente Ambt Delden: 7.861 hectare met 1.856 huizen en 5.315 inwoners;

- van de gemeente Diepenheim: 2.644 hectare met 1.024 huizen en 2.754 inwoners;

- van de gemeente Hengelo: 354 hectare met 25 huizen en 65 inwoners (grenscorrectie);

- van de gemeente Borne: 54 hectare met 1 huis en 6 inwoners (grenscorrectie).
(onder de links vind je plattegronden van de gebieden die het betrof. © van de bewerkte plattegronden: Andreas Bartelink)

- Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 15.000 huizen met ca. 35.000 inwoners, op een oppervlakte van 213 km2 (dat is dus gemiddeld ca. 160 inwoners per km2).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in een of meer kernen van deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Canon van Hof van Twente.

- Stichting De Hofmarken is het overkoepelend orgaan van de heemkundeverenigingen in de 5 voormalige gemeenten. De sites van de respectievelijke heemkundekringen vind je bij de pagina's van de desbetreffende plaatsen.

- Op de Beeldbank Hof van Twente kun je middels tienduizenden foto's, ansichten en knipsels dwalen door de geschiedenis van Ambt Delden, Delden, Diepenheim, Goor en Markelo.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Strategische Visie 2030 gemeente Hof van Twente.

- "Alle 13 onbeveiligde overwegen in de gemeente Hof van Twente gaan weg. Zo besloten gemeente en de provincie Overijssel. Hiermee zetten zij een grote stap in de aanpak van NABO’s (Niet Actief Beveiligde Overweg). In opdracht van het ministerie bereikte ProRail met hen overeenstemming voor de 13 NABO’s. Meeste NABO's van Nederland. Deze landelijk gelegen gemeente is bijzonder wat betreft overwegen: deze gemeente telt nu nog de meeste onbeveiligde overwegen van Nederland. Het gaat hier om 8 openbare en 5 particuliere onbeveiligde overwegen. In november 2020 stemde het college van Burgemeester en Wethouders in om ze stuk voor stuk aan te pakken. Kort daarna hebben alle betrokken partijen de intentieovereenkomst getekend.

Nog steeds goed bereikbaar. “Overwegen zoals deze willen we graag aanpakken”, zegt Dorothe Wennekendonk, regiodirecteur Noord-Oost bij ProRail. “Daarom ben ik blij dat de gemeente Hof van Twente hier mede met de investering vanuit het ministerie een grote stap wil zetten. Het gebied blijft goed bereikbaar, terwijl de veiligheid voor de omgeving en het treinverkeer flink verbetert. Dankzij gezamenlijke inspanningen van ProRail, gemeente en provincie hebben we dit voor elkaar gekregen. Ik hoop dat steeds meer gemeenten volgen.” Volgende stap. Nadat de gemeente en ProRail hun handtekening hebben gezet onder de intentieovereenkomst, starten we met de uitwerking van maatregelen per NABO. Daar volgt dan later nog een definitief akkoord op. De plannen voor de particuliere onbeveiligde overwegen werken we samen met de landeigenaren uit. In opdracht van het ministerie van I&W werkt ProRail aan de aanpak van 180 NABO's. Daarvan zijn er inmiddels meer dan 65 aangepakt. - Hier vind je meer informatie over het NABO programma." (bron: ProRail, november 2020)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Hof van Twente Herfstfiets4daagse (oktober, in 2019 voor de 26e keer). "De stichting is op gericht in 1993. De Hof - van oorsprong een toeristische samenwerking van de 5 gemeenten die later de gelijknamige gemeente vormden - heeft in 1992 de KLM Tourisme Trophy gewonnen voor het beste toeristische product (de 5-Sterrenfietsroute). Mede hierdoor kwamen er veel toeristische fietsers naar deze mooie streek en was er een sterke belangstelling voor meer fietsroutes. De oprichters waren de mening toegedaan dat we een 4-daagse moesten maken en omdat de kalender voor de zomer overvol was en er in het najaar geen fietsvierdaagses werden georganiseerd, kozen zij voor een herfstfiets4daagse.

De NTFU was erg gecharmeerd van ons initiatief en al snel werd de Herfstfiets4daagse een begrip onder velen. Bij menig ander fietsevenement hoorde je dan ook "Tot straks in Goor, want je fietst toch ook de laatste fiets4daagse nog wel mee". De deelnemers zijn altijd zeer enthousiast, de organisatie verloopt uitstekend, de natuur met zijn herfsttinten is zeer mooi, de akkers en velden zijn geoogst en de blikken kunnen dan ver dwalen, het weer is bijna altijd goed, en de logiesverstrekkende bedrijven doen hun uiterste best om onze deelnemers te verwennen. In de avonduren kan er uitstekend worden gegeten bij tal van gerenommeerde restaurants in de Hof. Al met al wil het bestuur zich sterk blijven maken voor een genoeglijke en gezellige Herstfiets4daagse met telkens vernieuwde routes. Je bent altijd van harte welkom in onze mooie Hof van Twente!"

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Twentekanaal
Het Twentekanaal (zie vanaf de 10e alinea van het hoofdstuk onder de link) loopt voor een groot deel door de gemeente Hof van Twente.

Kruidnerijk grasland
"Melkveehouders uit Hof van Twente kunnen in 2022 met korting zaaigoed bestellen voor kruidenrijk grasland. Dit is mogelijk dankzij een bijdrage van de gemeente voor 100 hectare. Kruidenrijk grasland is beter voor de bodem, klimaat en biodiversiteit en is een groot succes onder boeren. Wethouder Wim Meulenkamp: “Boeren zijn steeds meer geïnteresseerd in biodiversiteit. Dit stimuleren wij graag. Dit maakt onze prachtige, groene gemeente nog mooier.” Boeren uit de gemeente die interesse hebben kunnen zich op de website van de gemeente aanmelden. Vervolgens krijgen zij een speciale link toegestuurd waarmee zij met korting kunnen bestellen.

Campagne 1001ha. De campagne '1001ha' van LTO Nederland en Urgenda in samenwerking met zaadleveranciers Pure Graze en Barenbrug helpt boeren om op een laagdrempelige manier te experimenteren met kruidenrijke weilanden. Dit gebeurt door financiële hulp en begeleiding. Via deze campagne is in 2021 al voor 2200 hectare verkocht, waarmee zo’n 1100 ton kunstmest en 2200 ton CO2 is bespaard. Binnen de campagne kunnen melkveehouders tot 3 hectare met korting bestellen, maar voor melkveehouders in Hof van Twente loopt de korting op tot 5 hectare. Hanneke van Ormondt van Urgenda: “Dit is echt een geweldig voorbeeld voor andere gemeenten. Kruidenrijk grasland is beter voor klimaat, insecten, bodem, koeien maar ook voor de stikstofproblematiek.”

Er wordt veel van de boer verwacht tegenwoordig, maar subsidies zijn vaak omslachtig en veel werk. 1001ha helpt op een simpele manier en iedereen kan helpen! Dankzij ondersteuning en donaties van burgers en diverse organisaties hebben 500 boeren al de kans gekregen om te experimenteren met kruidenrijk grasland. Voordelen kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland heeft veel voordelen. Door de grotere variëteit aan (bloeiende) kruiden, klavers en grassen ontstaat er meer bodemleven. Er is meer te halen voor insecten en dat is weer goed voor vogels. Ook is het land beter bestand tegen droogte en hoosbuien. Stikstofkunstmest en gewasbeschermingsmiddelen zijn in principe niet nodig en dat scheelt CO2 en stikstofuitstoot. Voor koeien is een mengsel van grassen en kruiden gezond. Van de boer vraagt het een andere manier van werken, zoals anders maaien en bemesten. Daarom wordt er extra aandacht besteed aan begeleiding voor de boer.

57% van de boeren wil meer kruidenrijke graslanden. Boeren uit Hof van Twente kunnen maximaal 5 hectare met korting bestellen (landelijk is dit 3 hectare). Zoveel mogelijk melkveehouders krijgen hiermee de kans om laagdrempelig te experimenteren met kruidenrijk grasland. Uit een enquête onder boeren die meededen met de campagne blijkt dat zij de geboden hulp erg waarderen. 57% van de boeren wil meer percelen inzaaien. Dat is een prachtig resultaat van de campagne en biedt perspectief voor beleidsmakers die CO2 en stikstof uitstoot willen verminderen en de biodiversiteit willen verbeteren." (bron: gemeente HvT, maart 2022)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hof van Twente (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Hof van Twente. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter. - Nieuws van de gemeenteraad op Facebook.

- Media / nieuws: - Hofstreek Omroep is de lokale omroep voor het grondgebied van deze gemeente.

- Muziek: - Muziekschool Hof van Twente is de plaats in de Hof waar muzikaal talent op allerlei manieren samenkomt en daarnaast is de dansafdeling al jaren van zeer hoog niveau. Van samenspel tot zingen, van instrumenten bespelen tot dansen: de Muziekschool kleurt de Hof met een prachtig palet van mogelijkheden voor iedereen.

- Zorg: - "Stichting Leendert Vriel Hof van Twente is in 2008 tot stand gekomen door een samenvoeging van Stichting Leendert Vriel Delden en Stichting Leendert Vriel Goor. Beide stichtingen streefden hetzelfde doel na, namelijk ondersteuning aan u en uw naasten als u in uw laatste levensfase graag thuis verzorgd wilt blijven worden. Deze ondersteuning krijgt u van getrainde vrijwilligers die een aantal dagdelen maar ook ’s nachts voor u klaar staan. Het zijn mensen die altijd tijd voor u hebben en ‘er zijn’. Naast onze vrijwilligers blijft de professionele zorg van de thuiszorgorganisatie natuurlijk gewoon doorgaan."

- Duurzaamheid: - "Hof van Twente Op Rozen is een ledencoöperatie van en voor alle inwoners van deze gemeente. De leden zijn samen de eigenaar van de coöperatie. Als lid kun je meedenken, meepraten en meebeslissen. Coöperatief is: met elkaar, voor elkaar en van elkaar. Zo profiteren we samen van de zon. We streven ernaar om een grote bijdrage te le leveren aan het energieneutraal maken van onze gemeente, door grote daken in onze gemeente met zonnepanelen te beleggen. Dit noemen we zonnedaken. Dat kunnen daken van agrariërs, bedrijven of appartementsgebouwen zijn. Hierbij benutten we de 'Regeling verlaagd tarief energiebelasting bij collectieve opwek', beter bekend als de ‘postcoderoosregeling’.

Die maakt het mogelijk dat mensen, als lid van een coöperatie die investeert in groene stroomproductie in de eigen buurt, de energiebelasting over de door de coöperatie geproduceerde stroom terug ontvangen. We gebruiken daarbij het 'Op Rozen concept' van onze partner Coöperatie Op Rozen Facilitair (CORF). Afhankelijk van wat de leden willen, kunnen we ons ook gaan bezighouden met andere collectieve projecten die in de energietransitie passen. Om de in Hof van Twente opgewekte stroom te kunnen leveren aan onze leden is een energiebedrijf met leveringsvergunning nodig. Daarom werken we samen met Coöperatie om | nieuwe energie. Dat is een energiebedrijf waar we samen met inmiddels meer dan 35 andere lokale energiecoöperaties lid en mede-eigenaar van zijn. De coöperatie werkt voor de investeringen in zonnedaken samen met bedrijven in de gemeente."

- "Zelfs in deze dunbevolkte gemeente heeft de energietransitie ingrijpende gevolgen voor het landschap. Om daar grip op te krijgen met voldoende maatschappelijk draagvlak, hebben de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ontwerp- en adviesbureau De Transformator in 2019 gevraagd voor het ontwerpen van mogelijke scenario’s. Rudie Hoogerland en Frank Foole van dit bureau hebben daarbij de methode van ontwerpend onderzoek gehanteerd: ‘Zonder verbeelding geen transitie’. Hierna volgen de belangrijkste conclusies uit hun rapport 'L/E/E/S Energietransitie en erfgoed - scenario’s Hof van Twente'.

De gemeente is ambitieus en wil in 2035 energieneutraal zijn. Dat het kwetsbare erfgoedlandschap daardoor gaat veranderen, is onvermijdelijk. Hoe houd je daarbij de leefbaarheid en waardering van het landschap op peil? In ons onderzoek wordt duidelijk dat de mate van regie bepalend is voor de zorgvuldigheid van de ruimtelijke inpassing van de energietransitie. Vooraf dient bewust gekozen te worden hoe deze transitie wordt aangestuurd. Duidelijk in beeld gebrachte, goed ontworpen en integrale scenario’s zijn vanwege omvang en complexiteit van de opgave noodzakelijk om op lange termijn ruimtelijke kwaliteit overeind te houden en daarmee het draagvlak bij de bevolking.

Landschap onder druk. In de relatief dunbevolkte gemeente Hof van Twente met circa 35.000 inwoners en een oppervlakte van 215 km2 lijkt er volop ruimte voor de transitieopgave. Die is er zeker, maar door de omvang van de energietransitie komt het bestaande erfgoedlandschap onder druk te staan. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is goed te kwantificeren en te vertalen naar footprints. De (ruimtelijke) gevolgen zijn groot en om de energietransitie te kunnen realiseren, moet volop worden ingezet op een mix van zon én wind én bio. Het huidige landschap in de gemeente is de economische drager voor landbouw, recreatie en toerisme. Bewoners en bezoekers hebben veel te verliezen bij een ondoordachte energietransitie. Tegelijkertijd biedt die energietransitie ook kansen en kan het worden gebruikt voor bijvoorbeeld het herstel van het karakteristieke kampenlandschap en de versterking van biodiversiteit. Ook kan het een rem zijn op de schaalvergroting bij monofunctionele agrarische bedrijven en daarmee het voorkomen van verarming van de ruimtelijke diversiteit.

Draagvlak. De ambitieuze transitiedoelstelling kan in Hof van Twente op begrip en ruime steun rekenen. Deze interesse vertaalt zich lokaal onder andere in het platform Hofkracht en de energiecoöperatie Zuiver. Om de kloof te dichten tussen enerzijds het grote maatschappelijk draagvlak voor de energie-neutrale doelstelling en anderzijds de weerstand bij de eerste stappen naar realisatie, is het van belang om een integraal beeld te schetsen van de toekomst en de weg er naartoe. Voor een deel van de gemeente zijn vier scenario’s in beeld gebracht. Steeds met een verschillende drijvende kracht (sturing/regie) en een centrale of decentrale organisatie. Vervolgens zijn deze ingekleurd aan de hand van bestaande trends, zoals de transformatie van de boerenerven ten behoeve van leefbaarheid en vitaliteit, het versterken van biodiversiteit, participatie via coöperaties en het zorgdragen voor een verbeterd financieel rendement van agrarische gronden. De scenario’s laten veel verschillen zien in dichtheid, spreiding, integratie, efficiëntie en verschijningsvorm. Alle scenario’s laten zien dat het landschap ingrijpend wordt (om)gevormd.

Proces. Door de bestaande focus op de kwantitatieve opgave (uitgedrukt in abstracte gigajoules) en het ontbreken van een integrale verbeelding is zowel de omvang als de ruimtelijke consequentie nog onvoldoende bij de inwoners doorgedrongen. Bij elk initiatief volgt dan al snel de reactie: “ja maar, zo willen we het niet hebben”. Het verbeelden aan de hand van ontwerpend onderzoek is essentieel om het gesprek met elkaar te kunnen voeren en bewuste keuzes te maken. Bij die keuzes is het belangrijk om het aanwezige maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie om te zetten in draagvlak voor de in te voeren fysieke maatregelen. Dit om duidelijk te maken dat het niet gaat om hoeveel windmolens, zonnepanelen of biovergisters, maar om de toekomst van de plek waar je woont en werkt. Duidelijk is dat een sterke regie meer kansen biedt om de ruimtelijke kwaliteit en het erfgoedlandschap in stand te houden en/of positief te waarderen. Regie in Hof van Twente maakt het mogelijk om streekeigen elementen, zoals de formele tuinen bij de Twentse landgoederen, in te zetten als inspiratiebron en onderlegger voor energieparken. Zo zal de energietransitie nieuwe structuren voortbrengen die over 50 jaar ons dierbare erfgoedlandschap zullen vormen."

- Veiligheid: - Politie Hof van Twente.

Reacties

(2)

Wat een geweldige site!!! Super! Ik heb geen idee of u op een aanvulling zit te wachten maar als er 1 ding wereldberoemd is in Goor en omstreken is het het Goorse School en Volksfeest. Langer dan 100 jaar een begrip. Binnen dit gebeuren heeft De Rellie een belangrijke rol. Mocht u hiervoor interesse hebben dan heeft het Schoolfeest in Goor een eigen website (ff googelen :). Maar nogmaals, topsite!

Dank voor uw complimenten. Dat doet mij goed om te horen! En het stimuleert mij om door te gaan met de laatste loodjes/puntjes op de i. Ik hoop dat u uw enthousiasme ook aan uw relaties wilt overbrengen, want helaas weten de meeste mensen nog altijd niet van het bestaan van de site, en degenen díe er van weten, zijn er allemaal enthousiast over.

Dank voor uw aanvulling ook! Ik heb het verwerkt. Bij alle 6.500 plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis, waar ik in totaal 10 jaar aan heb gewerkt. Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor!

Dit is de gemeentepagina van Hof van Twente, daar vermeld ik alleen evenementen die op de hele gemeente betrekking hebben. Het School- en Volksfeest had ik - daarom- al bij Goor https://www.plaatsengids.nl/goor vermeld, maar alleen nog met een linkje. Uiteindelijk moet ieder onderwerp een alinea tekst krijgen, ook dat is nog voor de verdere uitwerking/puntjes op de i. Naar aanleiding van jouw tip heb ik hun site bekeken, en dat is inderdaad een prachtig evenement met bijbehorend verhaal. Ik heb dat licht ingekort maar toch nog 7 alinea's geworden, want het is een lokaal belangrijk gebeuren, nu al 140+ jaar, met een interessant verhaal dus dat mag best meer ruimte krijgen dan gemiddeld. Heb van zowel het evenement als van die Biertentrellie de FB-pagina gevonden en gelinkt.

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen