Rijssen-Holten

Gemeente
Rijssen-Holten
Twente Salland
Overijssel

Rijssen-Holten gemeentebord [640x480].jpg

De gemeente Rijssen-Holten heet u met deze fraaie borden welkom in haar gemeente

De gemeente Rijssen-Holten heet u met deze fraaie borden welkom in haar gemeente

Rijssen-Holten

Terug naar boven

Status

- Rijssen-Holten is een gemeente in de provincie Overijssel. De gemeente valt bestuurlijk onder het samenwerkingsverband Regio Twente, maar geografisch gezien ligt zij half in Twente en half in Salland: de oorspronkelijke gemeente Holten ligt in Salland, de oorspronkelijke gemeente Rijssen ligt in Twente.

- De gemeente Rijssen-Holten is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Rijssen en Holten, alsmede een grenscorrectie betreffende het gebied van de gemeente Markelo dat N van de A1 gelegen was (het overige deel van de gemeente Markelo werd onderdeel van de gemeente Hof van Twente).

- De gemeente Rijssen-Holten omvat de stad Rijssen, het dorp Holten en de buurtschappen Beuseberg, Borkeld (deels), Dijkerhoek, Espelo, Helhuizen (deels), Holterbroek, Lichtenberg (deels), Look en Neerdorp. In totaal zijn dit 1 stad, 1 dorp en 9 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Rijssen-Holten.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Rijssen-Holten.

Terug naar boven

Naam

In het Twents / Nedersaksisch
Riesn-Hooltn.

Naamgeving
Van 2001 t/m 14-3-2003 was Rijssen, als zijnde de grootste plaats binnen de gemeente, de voorlopige gemeentenaam. Reeds vóór de daadwerkelijke herindeling is onder de bevolking van gemeente Holten een enquête gehouden voor een nieuwe naam voor de fusiegemeente. Varianten als ‘IJsselregge’, ‘Twentesalland’ of ‘Markestad’ hebben het uiteindelijk niet gehaald, evenals de winnende variant van de enquête, ‘Rijsholt’ (als u op de site van buurtschap Espelo helemaal naar onderen scrollt, en dan weer een klein stukje naar boven, kunt u daar nog tientallen suggesties voor de gemeentenaam lezen, deels met motivatie). De gemeenteraad besloot bij besluit van 15-3-2002 dat de gemeente per 15-3-2003 Rijssen-Holten zou gaan heten. Officieel wordt deze naam overigens reeds vanaf 1-1-2003 gebruikt.

Naamsverklaring
De gemeentenaam is een samentrekking van de namen van de fusiepartners: Rijssen en Holten.

Terug naar boven

Ligging

- De gemeente Rijssen-Holten ligt O van de gemeenten Deventer en Raalte, Z van de gemeente Hellendoorn, W van de gemeente Wierden en N van de gemeente Hof van Twente en de Gelderse gemeente Lochem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Rijssen-Holten is bij haar ontstaan in 2001 als volgt samengesteld:
van de gemeente Rijssen: 2.599 hectare met 8.872 huizen en 26.428 inwoners;
van de gemeente Holten: 6.585 hectare met 3.279 huizen en 8.896 inwoners;
van de gemeente Markelo: 235 hectare met 28 huizen en 89 inwoners (grenscorrectie, zie verder bij Status).

- In 2009 hebben de gemeenten Rijssen-Holten en Wierden grond met elkaar verruild in het kader van de ontwikkeling van ‘Het Opbroek’ in het O van Rijssen. De gemeente Rijssen-Holten kreeg Wierdense gebieden ten westen van de N347 (Rijssen-Goor) en ten zuiden van de Regge, terwijl de gebieden van de gemeente ten oosten van de N347 en ten noorden van de Regge werden overgeheveld naar de gemeente Wierden.

- Ten behoeve van de invoering van de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) hebben de gemeenten Rijssen-Holten en Deventer per 1 januari 2010 grond met elkaar verruild. Het gedeelte van het perceel Bussinksweg 5 dat in de gemeente Rijssen-Holten lag werd overgeheveld naar de gemeente Deventer, terwijl enkele percelen langs de Boerendanssteeg, Hessenweg en Oude Stationsweg van de gemeente Deventer overgingen naar de gemeente Rijssen-Holten. (onder de links vind je plattegronden van de gebieden die het betrof. © van de bewerkte plattegronden: Andreas Bartelink)

- Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 15.000 huizen met ca. 37.500 inwoners. Op een oppervlakte van 94,4 km2 is dat gemiddeld ca. 400 inwoners per km2.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de kernen van de huidige gemeente, kun je terecht op de site Erfgoed Rijssen-Holten, een samenwerkingsverband van Oudheidkamer Hoolt'n, Oudheidkamer Riessen en de gemeente.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks is er in december het Groot Dictee en het Junior Dictee Rijssen-Holten (in 2020 voor de 11e keer), in het Parkgebouw in Rijssen. Een deskundige jury, ondersteund door een groot aantal ‘nakijkers’, beoordeelt de dictees. Er zijn leuke prijzen te winnen. Kinderen van de groepen 7 en 8 van basisscholen uit de gemeente strijden jaarlijks tegen elkaar om een plekje te veroveren in de provinciale finale van het Junior Dictee, dat in het voorjaar gehouden wordt. In 2019 deden er maar liefst 14 basisscholen uit Rijssen en Holten mee. Het is een bijzonder gezellige middag voor de jeugd, met ontzettend veel supporters in de zaal, compleet met spandoeken. Het Groot Dictee wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente in samenwerking met de bibliotheek, het Parkgebouw en Text & Event. Zowel het Groot Dictee alsook het Junior Dictee worden telkens gemaakt door Margreet Koster, eigenaar van Text & Event: "Natuurlijk vind ik beroepsmatig onze Nederlands taal geweldig en dynamisch. Ik ben communicatieadviseur en tekstschrijver. Ik vind het erg belangrijk om mensen enthousiast te krijgen en te houden voor de taal, zeker de jeugd. Een dictee is daar een mooi instrument voor."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Kadernota Landelijk Gebied gemeente Rijssen-Holten is in 2011 verschenen.

- Het Wereldtijdpad Rijssen-Holten is in 2009 in gebruik genomen. De route in de omgeving van de Holterberg omvat 50 kilometer wandelpad, 9 wandellussen, 10 startpunten, 40 draaipanelen met kleurrijke informatie, een info-kubus voor elk jaar van onze jaartelling (totaal dus meer dan 2.000 stuks!), wetenswaardigheden over de historie van regio, Nederland, Europa en de overige werelddelen. Alles bij elkaar vormt het 's werelds grootste tijdlijn. De route bestaat uit negen aan elkaar geschakelde rondwandelingen van vier tot tien kilometer. Elke wandellus voert de wandelaar door een andere periode van de geschiedenis. Het tijdpad slingert door een bijzonder fraai en gevarieerd landschap. Voor nadere informatie zie de site Wereldtijdpad.

- De gemeente Rijssen-Holten is op 9 mei 2012 door Wandelkrant Te Voet uitgeroepen tot Wandelgemeente van het Jaar 2012.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rijssen-Holten (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Rijssen-Holten. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Lokale links: - Rijssen-Holten linkspagina.

- Welzijn: - "In onze gemeente vinden we het belangrijk dat inwoners zichzelf kunnen redden in hun dagelijkse leven. Uitgangspunt is dat je zelf verantwoordelijk bent voor je welzijn, leefomgeving en woongenot. De wijk en buurt waar je woont worden daarom steeds belangrijker. Daar gebeurt het! BuurtKracht Rijssen-Holten is de spil in dit wijk- en buurtgericht werken. BuurtKracht verbindt bewoners, professionals en brengt ideeën en wensen samen. Betrokkenheid, eigen initiatief en benutten van talent staan hierbij centraal. Hoe we dat doen? Mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Burendagen, het vijverproject in Braakmanslanden of de ontwikkeling van een Buurthuiskamer in de Haarschool. Initiatieven waarbij buurtbewoners een actieve rol hebben in het vormgeven van de leefomgeving en zich betrokken voelen bij het welzijn van medewijkbewoners. ViaVie Welzijn ondersteunt en betrekt waar mogelijk andere organisaties uit de wijk erbij. Zo zijn we samen aan zet!"

- "Ik ben Tonny Schmit, Straathoekwerker bij de gemeente Rijssen-Holten. Ik ben vanaf 2012 werkzaam bij Stichting Specifiek Jongerenwerk. Naast mijn opleiding als Sociaal Cultureel werker, heb ik de bachelor SPH Sociaal Pedagogisch Hulpverlener afgerond aan de Hoge school van Arnhem en Nijmegen. Ik zie mijzelf als iemand die maatschappelijk betrokken is en hart heeft voor jongeren, ik draag graag mijn steentje bij! Mijn kantoor is gevestigd bij Stichting Specifiek Jongerenwerk op Giezen 12 in Rijssen. Verder loop / rijd ik regelmatig door de straten van Rijssen en Holten, bezoek ik jongeren op hun ontmoetingsplekken, breng ik bezoek aan de verschillende jongerenactiviteiten in beide kernen en organiseer ik recreatieve en educatieve activiteiten voor en met jongeren. Daarnaast onderhoud ik contact met netwerkpartners (zoals gemeente, politie, vrijwilligersorganisaties etc.) over de lokale ontwikkelingen met betrekking tot de jeugd.

Mijn voornaamste doelgroep bestaat uit de jongeren op straat. Ik leg en onderhoud contact met deze jongeren. Jongeren kunnen bij mij terecht met uiteenlopende vragen van persoonlijke aard, in het belang van leeftijdsgenoten of om hun hart te luchten. Op het moment dat jongeren behoefte hebben aan professionele hulpverlening kan ik ze begeleiden bij het zoeken naar de juiste hulpverleningsinstanties. Ook wanneer jongeren vragen aan de gemeente hebben of hun wensen en behoeften duidelijk willen maken kunnen ze bij mij terecht. Daarnaast informeer ik jongeren op straat over ontwikkelingen die hen aangaan en kan ik ondersteuning bieden wanneer zij activiteiten willen organiseren. Als Straathoekwerker werk ik niet alleen met jongeren. Ook bewoners en winkeliers die hinder of overlast ervaren en/of zich zorgen maken over (groepen) jongeren, die contact willen zoeken met jongeren, of als vrijwilliger een bijdrage willen leveren aan jeugdactiviteiten kunnen bij mij terecht. Want het tegengaan van overlast is een gemeenschappelijk doel dat om betrokkenheid vraagt van de hele buurt. Heb je een vraag / opmerking, neem dan gerust contact met mij op."

Reactie toevoegen