Klazienaveen

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

klazienaveen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Klazienaveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

Klazienaveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

klazienaveen_op_kaart_openstreetmap.jpg

Klazienaveen ligt ZO van Emmen en grenst in het O aan Zwartemeer, in het Z aan Weiteveen, in het W aan Erica, in het NW aan Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht en in het N aan Klazienaveen-Noord en Barger-Compascuum. (© www.openstreetmap.org)

Klazienaveen ligt ZO van Emmen en grenst in het O aan Zwartemeer, in het Z aan Weiteveen, in het W aan Erica, in het NW aan Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht en in het N aan Klazienaveen-Noord en Barger-Compascuum. (© www.openstreetmap.org)

klazienaveen_dordsedijk_nummering.jpg

De Dordsedijk in Klazienaveen is voor zover ons bekend een uniek geval qua 'tegendraadse huisnummering'; hier nummert men én aansluitend, dus niet oneven of even apart, én in N-Z richting gezien nummert men aan de O kant oplopend en aan de W kant aflopend

De Dordsedijk in Klazienaveen is voor zover ons bekend een uniek geval qua 'tegendraadse huisnummering'; hier nummert men én aansluitend, dus niet oneven of even apart, én in N-Z richting gezien nummert men aan de O kant oplopend en aan de W kant aflopend

Klazienaveen

Terug naar boven

Status

- Klazienaveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

- Onder het dorp Klazienaveen vallen ook de buurtschappen Barger-Oosterveen en Schutwijk.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Klazieneveen.

Oudere vermeldingen
1899 Klazienaveen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied' vernoemd naar Klaassien Sluis (1821-1893), echtgenote van de stichter van de kolonie, de industrieel W.A. Scholten (1819-1892).(1) "Het is zowel opvallend als vrijwel uniek* dat een dorp naar een niet-koninklijk vrouw is vernoemd. Klaassien Sluis werd geboren op 12 september 1821 in Groningen en was de dochter van de commissionair in granen Jan Everts Sluis en Sophia Marrink. Klaassien is op 18 september 1847 getrouwd met Willem Albert Scholten. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren. In 1862 verhuisde het gezin naar Groningen, waar zij aan de zuidzijde van de Grote Markt gingen wonen. In 1874 kocht Willem Albert Scholten het 974 ha grote Smeulveen. Zoon Jan Evert noemde het gebied naar zijn moeder: het Klazienaveen. Ook de nederzetting langs het Scholtenskanaal kreeg haar naam. Nadat de kleine dorpen Smeulveenschebrug, Dordschebrug en Barger-Oosterveen langs het Van Echtenskanaal werden samengevoegd, kreeg dit gebied de dorpsnaam Klazienaveen. De nederzetting langs het Scholtenskanaal kreeg de dorpsnaam Klazienaveen-Noord. Een schilderij van Klaassien Sluis hangt in het Veenkoloniaal Museum in Veendam." (bron: Jans Jagt)
* De enige andere naar een niet-koninklijke vrouw genoemd dorp in ons land betreft het dorp Helenaveen in de Brabantse Peel, dat eveneens naar de vrouw van de veenontginner ter plekke is genoemd. Naar koninklijke dames zijn meer nederzettingen genoemd: - Anna Paulowna, - Emmadorp, - Julianadorp, - Wilhelminadorp (idem als wijk in Best) en - Wilhelminaoord.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt Z van het dorp Klazienaveen-Noord, ZW van het dorp Barger-Compascuum, W van het dorp Zwartemeer, N van de dorpen Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek, NO van de dorpen Schoonebeek en Zandpol, ONO van het dorp Erica, ZO van de dorpen Zuidbarge, Oranjedorp, Nieuw-Dordrecht en de stad Emmen en ZZO van het dorp Barger-Oosterveld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Klazienaveen heeft ca. 5.000 huizen met ca. 12.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Historische vlag
"De ontdekking van een 130-jarige vlag is van grote historische waarde voor het dorp. Het raakt aan het ontstaan van het dorp. In 1890 meert schipper Jan Adde Hazewinkel af nabij de Dordsebrug. Op de wal staat niemand minder dan Willem Albert Scholten om de schipper persoonlijk een vlag te overhandigen met als opschrift: 'W.A.Scholten aan J.Hazewinkel, eerste schipper in het Klazienaveen'. Scholten benoemt Hazewinkel namelijk tot schipper voor het vervoer van turf van hier naar Groningen. Het Scholtenskanaal is dan nog niet gegraven (dat komt er pas in 1907). De eerste tocht van Hazewinkel gaat dan ook helemaal via Meppel en Assen. Via intensief speurwerk heeft Stichting Historisch Klazienaveen de vlag weten te traceren in het depot van het Veenkoloniaal Museum in Veendam." (bron: Jans Jagt)

Tweede Wereldoorlog: Bombardement Purit
"De klok in de machinekamer van de N.V. Purit Maatschappij in Klazienaveen is op vrijdag 23 maart 1945 precies om 13.30 uur blijven stilstaan. Dat was het tijdstip waarop de fabriek werd gebombardeerd door twee golven Typhoon jachtbommenwerpers van de RAF. Volgens spionagegegevens zou daar waarschijnlijk 12 duizend liter brandstof opgeslagen hebben gelegen. Door de onverwachtse aanval was het voor veel Purit personeel niet mogelijk naar de schuilkelder te vluchten. Deze aanval heeft acht personeelsleden het leven gekost, zeven zwaargewonden en een groot aantal licht gewonden. Velen, die nog in de fabriek waren, zijn ternauwernood aan de dood ontsnapt. De bommen hadden een zwaar kaliber, naar schatting 250 à 300 kg. Volgens telling zijn er tenminste 50 bommen uitgeworpen. Later zijn er enkele shells gevonden met een diameter van 30 à 35 cm en een lengte van 65 cm. Ook is er fosfor uitgeworpen, waardoor op verschillende plaatsen in de fabriek brand is uitgebroken.

Op het terrein van de Purit werden ook de woonhuizen van mr. Löcker en mr. Lok geraakt. Verder liepen zeven schepen behoorlijke schade op door boordwapens. Het schip Purit 15, met pestturf beladen, is gezonken. Het tegenover de Purit gelegen Hotel Klazienaveen Zuid (Wierenga) werd door voltreffers volkomen vernield. Bommen vielen ook in de speeltuin bij het hotel, op het terrein van de E.D.S. verbrandde het opgeslagen oud papier. Ook werd de trambaan geraakt. In de daarop volgende tien dagen was de fabriek nog regelmatig het doelwit door beschietingen. Ook daardoor raakten nog enkele mensen in de fabriek gewond. Ter herinnering aan dit bombardement is in 2015 tegenover het huidige Cabot een monument onthuld, op initiatief van het Comité monument slachtoffers bombardement Purit 1945." (bron: Jans Jagt)

Tweede Wereldoorlog: Scheepsramp
Enkele dagen na de bevrijding in 1945 verging bij de haven van Delfzijl het schip De Joanna. Op het schip zaten 45 bevrijde Nederlandse gevangenen uit Duitsland. Slechts 7 opvarenden bereikten levend de wal. Van de overige 38 slachtoffers werd er één bij Uithuizermeeden aangespoeld - en later aldaar begraven - persoon niet geïdentificeerd. In 1985 deed schrijver en journalist Hans Beukema al eens onderzoek naar de scheepsramp. Hij vermoedde destijds al dat het ging om de in 1920 in Klazienaveen geboren Henk Gritter, maar op verzoek van nabestaanden is de naam toen niet gedeeld, omdat het niet zeker was. Bij de gemeente Het Hogeland - waar het dorp Uithuizermeeden onder valt - kwam in 2020 de vraag van rechercheur Miranda Wahle of het onbekende graf daadwerkelijk van Gritter was. Wahle houdt zich bezig met onopgeloste zaken en vermiste personen en deed aanvullend dna-onderzoek om met zekerheid te kunnen zeggen dat het om Henk Gritter gaat. Uiteindelijk kon via de enige nog levende broer worden vastgesteld dat het inderdaad om Henk Gritter gaat. De Oorlogsgravenstichting zal het graf van Henk Gritter in Uithuizermeeden naar aanleiding daarvan inrichten als een formeel oorlogsgraf.

Heemkunde
"Ons dorp heeft een relatief korte maar bewogen veenkoloniale geschiedenis achter de rug. Veen, turf en ontginning hebben het dorp gevormd tot wat het nu is. In 2016 is Stichting Historisch Klazienaveen opgericht. De stichting wil de geschiedenis van het dorp in beeld brengen. Belangstellenden die hun medewerking willen verlenen aan de realisatie hiervan, worden verzocht contact op te nemen met Lammert Schoonewille (tel. 06-53545376) of Jans Jagt (tel. 06-19875114). Heeft u foto’s, ansichtkaarten of krantenknipsels van ons dorp? Die willen wij graag inscannen. Wij komen deze bij u thuis ophalen, wij scannen ze in en u krijgt ze zo snel mogelijk terug, inclusief de digitale bestanden. Heeft u ze al digitaal, dan kunt u ze mailen naar info@historischklazienaveen.nl. Wij zijn daar heel erg blij mee! Alvast hartelijk dank."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Klazienaveen heeft 1 rijksmonument, zijnde de woning van rond 1930 op Mr. Ovingstraat 1, gebouwd in relatie met Purit. De woning is recent gerenoveerd. De kozijnen hebben een nieuw kleurenschema gekregen en zijn behangen met luiken. Vrijstaande woning opgetrokken in baksteen over één bouwlaag met dwarsvolume over twee bouwlagen en aanbouw, alle drie onder zadeldak gedekt met OH pannen, de hoofdkap licht uitzwenkend aan de onderzijde. Op de nokeinden drie gemetselde schoorstenen. Vlechtwerk en tandlijst in de geveltoppen. Alle gevelopeningen met hanekammen. De vensters op de begane grond hebben glas-in-lood in de bovenlichten. Het woonhuis is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: als karakteristiek voor het verdichtingspatroon; vanwege de relatie met de Purit fabriek; vanwege de beeldbepalende ligging; vanwege de kwaliteit van het ontwerp.

- Klazienaveen heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde de villa uit 1906 op Mr. Ovingstraat 39 en de voormalige Marechausseekazerne (Mr. Ovingstraat 54/55). Deze is gebouwd in 1902 en is in september 1904 in gebruik genomen. In maart 1943 is de brigade opgeheven, omdat de Duitse bezetter de Koninklijke Marechaussee van Nederland niet meer tolereerde. Op 31 oktober 1946 is de kazerne weer in gebruik genomen. In september 1965 is het gebouw gesloten omdat de brigade bij de brigade van Emmer-Compascuum werd gevoegd. Later was het Leger des Heils in het gebouw gevestigd. In 1988 is het huis in particuliere handen gekomen en is het omgebouwd tot woonhuis. Deze functie heeft het huis nu nog steeds.

De oude kazerne is een groot wit gebouw, gebouwd op de plaats waar de Meester Ovingstraat overgaat in de Kazerneweg. Deze laatste weg is naar de voormalige kazerne genoemd. Het materiaal waarvan het huis is gemaakt, is gerecycled afval van de nabij gelegen turfkartonfabriek. Doordat het huis bepleisterd is met dit afvalmateriaal heeft het huis een witte kleur. Het gebouw heeft een torentje inclusief een wijzerplaat en een aangebouwd huis. Ook zijn er stallen voor de paarden van de wachtcommandant. De marechaussee had de taak om de grens te bewaken tussen Nederland en Duitsland, en om hier binnenlands vreemdelingen- en veiligheidstoezicht te houden. Dit houdt in dat de marechaussee reizigers die Nederland binnen wilden komen moest controleren of deze correcte reisdocumenten bij zich hebben. Ook controleerde ze of de reizigers nog boetes open hebben staan en of ze zich schuldig maken of hebben gemaakt aan overtredingen en misdrijven. Deze controles werden vaak steekproefsgewijs gehouden.

- De kerk op Dordsedijk 5 is in 1936 gebouwd als Vrijzinnig Hervormde Kerk. "De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Klazienaveen e.o. is een open en warme geloofsgemeenschap die tweewekelijks op zondag samenkomt. Via ontmoeting, muziek en wijsheidsverhalen zoeken we naar inspiratie en hoop. De eigen levenservaringen en -vragen zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt. We staan op een vrijzinnige manier in de christelijk-humanistische traditie. Dit betekent dat we met een open houding naar elkaar en naar tradities kijken. Het verleden wordt bij ons niet uitgespeeld tegen het heden. Wat ooit zeker was, kan immers zomaar anders komen te liggen. Wij geloven dat we niet de waarheid in pacht hebben. Toch hopen we al koffiedrinkend, verhalen delend en liederen zingend iets op het spoor te komen dat ons overstijgt. Iets dat ons hoop en inpiraties geeft en wat velen voor ons hebben proberen te duiden met het woord God of Eeuwige. Onze jonge, anno 2020 27-jarige voorganger Nick Everts weet sinds 2018 op een speelse wijze hedendaagse zingevingsvragen te benaderen. Wees van harte welkom om een viering mee te maken."

- De Hervormde (PKN) Kruiskerk (De Omloop 8), met aangebouwde consistorie en jeugdgebouw, is in 1957-1963 gebouwd, naar een ontwerp van de Amsterdamse architect H. Knijtijzer. De klokkentoren van de kerk is beeldbepalend gelegen in de as van de Van Echtenstraat. In 1955 had Knijtijzer de Hervormde school reeds ontworpen en in 1957 het jeugdgebouw. De kerk is een provinciaal monument. De kerk is van belang voor de provincie Drenthe vanwege: de cultuurhistorische waarde, als zijnde een representatief voorbeeld van een naoorlogse hervormde kerk, en uiting gevend aan de naoorlogse ontwikkeling van Klazienaveen als door het Rijk aangewezen groeikern; de architectuurhistorische waarde, zich uitend in de esthetische kwaliteiten van het ontwerp, zich uitend in de plastische klokkentoren; vanwege het grote belang van de kerk voor het oeuvre van de architect Knijtijzer en zijn bijdrage aan de Nederlandse naoorlogse kerkenbouw; de stedenbouwkundige waarde van het object en vanwege de ruimtelijke relatie die het aangaat met de omgeving; vanwege de klokkentoren als landmark aan het einde van de Van Echtenstraat; vanwege de herkenbaarheid van het ontwerp en de structurele gaafheid van exterieur en in het bijzonder van het interieur.

- Ter herinnering aan het bombardement op de Purit fabriek in Klazienaveen van 23 maart 1945 is in 2015 tegenover het huidige Cabot een monument onthuld, op initiatief van het Comité monument slachtoffers bombardement Purit 1945. Voor nadere informatie over dit bombardement zie het hoofdstuk Geschiedenis > Tweede Wereldoorlog: Bombardement Purit.

- De lokale Erkend Overleg Partner (EOP) heeft de 6 historische informatiepanelen in het dorp in 2016 geschonken aan de in dat jaar opgerichte Stichting Historisch Klazienaveen. De informatiepanelen staan op 6 historische punten in het dorp, zoals bij de ovonde. Op deze panelen vindt men informatie over de geschiedenis van de desbetreffende locatie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Drenthe Marathon Loopfestijn (laatste weekend van mei) is naar eigen zeggen het leukste loopfestijn van Drenthe. Met Marathon, Halve marathon, 10 km, 4 mijl en Jeugdlopen. Op het parcours zijn 3 verzorgingsposten en 3 verversings-/sponsposten aanwezig. Dit betekent dat je om de circa 2,5 kilometer een verzorgings- en sponspost tegenkomt. Op de kramen van de verzorgingsposten wordt water en fruit aangeboden. Na de finish in het centrum is er extra verzorging met sportdrank en fruit. Bij de verzorgingsposten zijn EHBO’ers aanwezig. Deze staan in verbinding met de marathonarts die aanwezig is in het start- en finishgebied in het centrum. Bij het inschrijfbureau zijn kleed- en douchegelegenheden en massagemogelijkheden.

- Ieder jaar zijn er in augustus in Klazienaveen de 4 Turfjesmarkten. Deze zijn op de donderdagen van 13.00-21.00 uur. Op de eerste donderdag is er ook een oudeambachtenmarkt bij. Dan kun je genieten van oude ambachten zoals dorsen, klompen maken, vlas verwerken, spinnen en nog veel meer. Met gezellige braderie en live muziek tot 21.00 uur.

- "In het Sinthuis Klazienaveen kunnen de kinderen een kijkje nemen in de kapsalon van de Pieten en mogen ze plaats nemen in de schoolbanken van de Pietenschool. Ook zien ze waar de Pieten slapen en mogen ze meedoen met Pietengymnastiek. Natuurlijk is ook Sinterklaas aanwezig, waar de kinderen ook even bij op bezoek gaan. De toegang tot het Sinthuis is gratis. Zoals je wellicht week en zult zien is er veel werk, attributen etc. gestoken in het ‘huis’. Een vrije donatie wordt dan ook zeer gewaardeerd. Een groot deel van de “vrije gift” wordt besteed aan gezinnen met kinderen bij de Voedselbank."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "De Astra Bioscoop in Klazienaveen, onderdeel van het familiebedrijf Abeln, geopend in 1958 en in 1988 uitgebreid met een tweede zaal, onderscheidt zich van andere bioscopen door het service-systeem. Dat systeem introduceerde Astra in 1977 als eerste bioscoop in Nederland. Vanaf de eerste dag tot en met de dag van vandaag wordt de persoonlijke service door de bezoekers als zeer prettig ervaren. Het service-systeem houdt in dat de bezoeker de door haar of hem gewenste consumpties uit het rijke assortiment kan bestellen en laten brengen, en dat tegen betaalbare prijzen. Aan zitcomfort, luchtbehandeling en techniek wordt ruim aandacht besteed. Beeld en geluid genieten hoge prioriteit. En beide zalen zijn voorzien van een airconditioning zodat je zomers lekker aangenaam van de film kunt genieten. Beide zalen van Astra Service Bioscopen zijn uitgerust met de allernieuwste techniek, namelijk het digitale-3D projectiesysteem. De film is van de eerste tot de laatste minuut drie dimensionaal en spat werkelijk van het scherm af. Beide zalen zijn uitgerust met Dolby Geluidsprocessoren, die voor een optimaal 6-kanaals geluid zorgen."

- "Klazienaveen Centrum staat met ruim 140 winkels, veel gratis parkeergelegenheid, sfeer en gemak iedere dag weer garant voor gezellig winkelen. Een zeer actieve winkeliersvereniging die regelmatig leuke sfeervolle en spectaculaire activiteiten organiseert, de weekmarkt op zaterdag, de koopavond op donderdag, maken een bezoek aan het centrum meer dan waard!"

- "Sinds enige tijd heeft de markt in Klazienaveen haar vaste stek gevonden aan de Langestraat, tussen Schip 1 en Schip 2. Iedere zaterdagmiddag van 12:00 tot 17:00 uur staan hier meer dan 15 kramen bij elkaar. Kom voor vis, brood, kaas, vlees en nog veel meer naar de markt. Altijd vers en voordelig. Niet voor niets werd er altijd gezegd: “Op de markt is iedere gulden een daalder waard!”. Veel vaste klanten waarderen de gezellige sfeer op de markt. De plek vlakbij de winkels versterkt de markt én de winkels! De horeca die in de buurt van de markt gevestigd is, heeft (uiteraard mits droog weer) altijd de terrassen vol. Ook dit jaar staan er weer tal van leuke acties op het programma van de markt."

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's e.d. van Klazienaveen op Facebook. - Actuele foto's van het dorp op Facebook.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Lokale nieuwssite. - Nieuws uit Klazienaveen op Facebook.

- "Dorpskrant Klazienaveen heeft in 2020 het 30-jarig bestaan gevierd. In een oplage van ruim 10.000 exemplaren valt deze gratis huis-aan-huiskrant maandelijks op de deurmat van inwoners van het dorp en de omringende dorpen Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Barger-Oosterveen, Zwartemeer, Oranjedorp, Barger-Compascuum, Klazienaveen-Noord en Nieuw-Dordrecht. De Dorpskrant is in die 30 jaar de best gelezen krant in de regio geworden. Daar is door een kleine groep medewerkers 30 jaar lang keihard voor gewerkt. Met veel artikelen onderscheidt de Dorpskrant zich in positieve zin. Geen letterlijk overgenomen persberichten, maar achtergrondinformatie. Hoewel het nieuws met name uit eigen dorp afkomstig is, heeft de Dorpskrant ook altijd ruimte voor nieuws uit de andere dorpen.

Maar liefst tien jaar organiseerde de Dorpskrant de Sportverkiezing van Klazienaveen. Een daverend sportfeest waarin de Klazienaveense sporters in de schijnwerpers werden gezet. Ook organiseerde de Dorpskrant de verkiezing van Klazienavener van de Eeuw. Uiteindelijk werd De Veenarbeider door de Klazienaveense bevolking hiervoor gekozen. In 2009 werden de inspanningen beloond met plaatsing van een bronzen beeld in het centrum van het dorp. In een groot aantal artikelen werd de veenkoloniale geschiedenis van het dorp beschreven. In het veelgelezen Rondje Sport krijgt het Klazienaveense sportgebeuren de aandacht die het verdient. In de populaire columns van Thomas houdt de columnist het dorp vaak een spiegel voor. De inwoners van het dorp en de omliggende dorpen weten de redactie van de Dorpskrant ook altijd te vinden wanneer het gaat om activiteiten, evenementen, jubilea en andere onderwerpen. En ook onder de raadsleden van de gemeente Emmen is de Dorpskrant een onmisbaar media om te weten wat er in deze regio gebeurt. De Dorpskrant hoort bij het karakter van Klazienaveen. Veel inwoners zijn er mee opgegroeid." (bron: Jans Jagt)

- Belangenorganisatie: - "Als EOP Klazienaveen - ontstaan uit voorheen de Dorpsraad - zijn wij de erkende overlegpartner die namens de inwoners de dorpsbelangen vertegenwoordigt naar de gemeente Emmen. De gemeente streeft er namelijk naar om een zo goed mogelijk contact met de inwoners te verkrijgen en te behouden. De EOP's zijn officieel erkend en als Erkend Overleg Partner zijn wij dan ook een belangrijke schakel in het contact met de gemeente. Wij beogen uw en onze ideeën bij de gemeente onder de aandacht te brengen en te realiseren. Gevraagd en ongevraagd advies. De EOP's kunnen de gemeente gevraagd en ongevraagd adviezen geven over zaken die de wijk of het dorp aangaan. Dat kan variëren van beleidspunten, projecten, onderhoud, beheer tot knelpunten in wijk of dorp. De EOP's stellen zelf die zaken vast die prioriteit vereisen.

Erkende Overleg Partners nemen dus een bijzondere positie in voor de gemeente. Dit betekent echter niet dat de gemeente alleen met deze overlegpartners praat. De gemeente informeert en betrekt ook andere belangengroepen, adviesorganen, maatschappelijke partners en individuele bewoners en ondernemers zoveel mogelijk bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk. Contacten met achterban. De meeste overlegpartners onderhouden contacten met bewonersplatforms in hun wijk, buurtgroepen, verenigingen en overleggroepen. Daarnaast peilen ze regelmatig wat leeft in de wijk. Op basis van deze informatie geven zij hun adviezen aan de gemeente Emmen. Wanneer u een probleem of idee wilt aankaarten dat van belang is voor uw dorp, neem dan contact op met EOP Klazienaveen. De gemeente organiseert samen met Erkende Overleg Partners ook regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over plannen en werkzaamheden.

Overleg. De gemeente heeft regelmatig overleg met Erkende Overlegpartners. Bijvoorbeeld door de burgemeester en wethouders. Ook de nieuwe burgemeester zal regelmatig bezoeken brengen aan wijken en dorpen. Hij praat dan met overlegpartners over het wel en wee van het dorp of wijk. Behalve deze bezoeken doet de gemeente samen met de overlegpartners ‘schouwen’. Hierbij wordt een bepaalde wijk of dorp nauwkeurig geïnspecteerd en worden verbeterpunten genoteerd en vervolgens uitgezet in de gemeentelijke organisatie. Samen verder bouwen aan ons dorp. Mede met behulp van gebiedsontwikkeling- en beeldkwaliteitsplannen ontwikkelen we het gebied rond en in ons dorp. Inwoners en de Erkende Overleg Partner, als deskundigen van het gebied, vormen daarin een onmisbare schakel. Zo bouwen we samen aan ons dorp! Zodat het nog prettiger werken, wonen en leven is, want voor ons telt nog steeds de spreuk:
"Klazienaveen daar moet je heen""

- Buurtvereniging: - "Het Kruidenveld is een actieve buurtvereniging voor het Kruidenveld en omliggende buurten in Klazienaveen. Onze activiteiten worden voornamelijk ontplooid vanuit ons buurtgebouw (Akkerdistel 100)." - Nieuws van Buurtvereniging Het Kruidenveld op Facebook.

- MFC: - "Multifunctioneel centrum MFC Noorderbreedte is centraal gelegen nabij het centrum van Klazienaveen. Het MFC beschikt over diverse kleinere zalen en een grote zaal met podium. De doelstelling van de stichting is het in stand houden en exploiteren van een multifunctioneel gebouw, dat ruimte biedt aan verenigingen, stichtingen en instellingen binnen het dorp en omgeving, voor sociale en culturele activiteiten. Maak gerust een afspraak om eens een kijkje te komen nemen. In de Noorderbreedte zijn enthousiaste vrijwilligers werkzaam die behulpzaam zijn als gastvrouw en gastheer. Zij helpen bij het bedienen en/of verzorgen de maaltijd voor de Eettafel. Wil je ook meedoen in de vrijwilligerspoule, meld je dan aan bij de beheerder via het contactformulier of telefonisch. Ik hoop je snel te ontmoeten, Anja Bijen."

- Buurthuis: - Buurthuis Ons Belang (Kruiwerk 40, gelegen in het ZO van het dorp).

- Lezen en educatie: - "Uiteraard kun je in Bibliotheek Klazienaveen boeken lenen. Maar wist je dat je ook e-books, tijdschriften en kranten kunt downloaden? Of muziek en films lenen? Als lid is het gebruik meestal gratis. 12-18 jaar: zoek je info voor je werkstuk, boekverslag of presentatie? Moet je bepaalde boeken lezen voor de lijst? Of zoek je een rustige plek om te werken voor school? Je bent van harte welkom in de bibliotheek! Uiteraard hebben we gratis wifi. En tot je 19 jaar wordt, ben je helemaal gratis lid. 6-12 jaar: moet je een werkstuk maken of spreekbeurt geven? Ben je op zoek naar een speciaal boek? Of kun je wel wat hulp gebruiken bij lezen? Kom dan naar de bibliotheek! 0-6 jaar: de bibliotheek heeft van alles te bieden voor jou en je jonge kind. Zo vind je alles over voorlezen en de ontwikkeling van je kind, maar ook luisterboeken, digitale prentenboeken en BoekStart. Kinderen tot 19 jaar worden helemaal gratis lid van de bibliotheek!"

- Muziek: - "Mannenkoor Fanfaron uit Klazienaveen is opgericht in 1992. Gerepeteerd werd er in de school aan de Jonkheer de Jongestraat. Vroeger heette die straat de Fanfaronweg en omdat het koor een passende naam zocht, is er voor gekozen om die naam in ere te herstellen: vandaar mannenkoor Fanfaron. Bij de oprichting kwam de muzikale leiding van het koor in handen van Ben Lohues uit Erica. Ben heeft het 25 jaar volgehouden. In 2017 kwam de leiding in handen van Henriëtte de Groot en sinds september 2019 is Jan Boheur de dirigent. Het koor zingt 4-stemmig, meestal a capella, soms met piano begeleiding. Het repertoire van het koor is zeer gevarieerd. Er worden liederen gezongen uit vele landen en in vele talen, maar ook in het dialect. Voormalig dirigent Ben Lohues heeft speciaal voor Fanfaron een aantal liederen in het Drents geschreven. Zo is er voor elke gelegenheid een passend programma samen te stellen. Het koor treedt regelmatig op en bij diverse gelegenheden. Fanfaron telt momenteel zo’n 25 leden. Elke maandagavond wordt er van half acht tot half tien gerepeteerd in basisschool de Spil. Mocht je belangstelling hebben om bij een koor te zingen: kom gerust eens langs op een maandagavond om de sfeer te proeven, je bent van harte welkom!"

- Sport: - "FC Klazienaveen is op 1 juli 2017 ontstaan uit een succesvolle fusie tussen v.v. Zwartemeer en v.v. Klazienaveen en werd daarmee een van de grootste verenigingen van Drenthe. Het 1e elftal kwam in het eerste seizoen (2017/2018) uit in de zaterdag 2e klasse J. Zij is de competitie in het eerste seizoen gestart met 17 seniorenteams, 10 juniorenteams, 20 pupillenteams, een puppyteam en een G-team. Het dorp Zwartemeer had begin 20e eeuw al een rijk verenigingsleven. Een daarvan was de Zwartemeerse Atletiek Club (ZAC). Deze club bestond vooral uit militaire politie en ambtenaren belast met de grensbewaking voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog en natuurlijk inwoners van Zwartemeer en omliggende dorpen. ZAC legde zich toe op voetbal, korfbal en atletiek. De afbouw van de verhoogde grensbewaking ging na het einde van de Eerste Wereldoorlog erg snel en daarmee kwam ook een einde aan ZAC. De voetballers van ZAC vonden onderdak bij toneelvereniging DVT (De Vrienden Trouw).

Een aantal leden van deze toneelvereniging trapten ook wel eens een balletje. Daardoor bestond al gauw de behoefte aan een vaste voetbalvereniging. De financiën ontbraken echter. Het toneelminnende Klazienaveen zou ze flink helpen, want een toneelavond in café Zuidinga, het latere hotel Van Dijk, bracht maar liefst 160 gulden op zodat er voetbalschoenen, voetbalbroeken en shirts konden worden aangeschaft. In 1921 werd voetbalclub DVT (De Vrienden Trouw) opgericht. Kort daarna werd het ZVV (Zwartemeerse Voetbal Vereniging) omdat er elders al een voetbalvereniging met de naam DVT bestond. In 1928 wijzigde de naam in v.v. Zwartemeer. In dat jaar werd de toestand op het bovenveen in Zwartemeer onhoudbaar en verhuisde de club naar Klazienaveen. De v.v. met die naam is opgericht in 1948. In 2008 zijn de jeugdafdelingen van beide verenigingen samengevoegd. In 2010 gaan stemmen op om beide verenigingen te laten fuseren. Uiteindelijk krijgt dat dus per 1 juli 2017 zijn beslag." (bron en voor nadere informatie zie de historiepagina's van de beide voormalige verenigingen)

- Wandelen: - "Wandelsportvereniging WSV De Tippelaar organiseert door het jaar heen op diverse manieren actief wandelen voor jong en ouder op diverse locaties. Verder organiseren wij de Avondwandel4daagse en de Kerstwandeling. Vanuit het Landelijk Wandel Programma worden van maart tot november tochten geslecteerd die gezamelijk gelopen kunnen worden. Vertrekpunt is iedere zaterdagochtend om 9 uur bij de parkeerplaats bij de 'tweelingflat' aan de Horizon in Klazienaveen. Het vervoer wordt geregeld door de Tippelaar. Wandel gerust een keer vrijblijvend mee!"

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "Handelsvereniging Klazienaveen (HVK) is al jaren actief om het winkelcentrum in de regio te promoten. Wij organiseren jaarlijks een groot aantal markten, zoals: twee paasmarkten, een vrijmarkt, een pinkstermarkt, een geraniummarkt, een boeken- en verzamelmarkt, drie turfjesdagen met thema’s en een met een jaarmarkt, een kunstmarkt, een halloweenmarkt en een kerstmarkt. De meeste markten zijn aan de Langestraat, een aantal op het plein voor Het Schip of op het Oude Marktplein. Ook zijn we actief rondom Sinterklaas en Kerstmis. Wij organiseren de jaarlijkse Sinterklaasintocht in het centrum en proberen elk jaar rond de feestdagen weer een grote attractie naar het dorp te halen. Wij hebben al 2x een Reuzenrad gehad van 40 meter hoog en een keer een super zweefmolen van bijna 60 meter. Voor, tijdens en na Kerstmis proberen we de nodige sfeer te kweken door veel gebruik te maken van sfeerverlichting."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Klazienaveen algemeen en - idem RK.

Terug naar boven

Trivia

- In ons land is het gebruikelijk dat als een straat aan beide kanten bebouwd is, de ene kant oneven nummert en de andere kant even, én dat beide kanten dezelfde kant op oplopen resp. aflopen. Logisch toch? Aan de Dordsedijk in Klazienaveen is men bij deze beide 'conventies' tegendraads. Voor zover ons bekend het enige geval van deze aard in ons land. Hier nummert men aansluitend, dus niet oneven of even apart, én in N-Z richting gezien nummert men aan de O kant oplopend en aan de W kant aflopend... Zie afbeelding (© OpenStreepMap)

Reacties

(6)

Mooi dorp, je mist alleen qua activiteiten de zomermarkten, Turfjesmarkten genoemd.

Dank voor je aanvulling! Ik heb het verwerkt. Bij alle 6.500 plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis, waar ik in totaal 10 jaar aan heb gewerkt. Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor!
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

- De geboorte van een 100-jarige: v.v. Zwartemeer (...).
- Naamgeefster Klaassien Sluis (...).
- Ontdekking 130-jarige vlag (...).
- Bombardement Purit (...).
- Dorpskrant (...).

Hartelijk dank voor deze aanvullingen! Dit zijn zeker cruciale elementen in het kader van een representatief beeld schetsen van dit dorp. Ik heb ze hierboven verwerkt. En heb tevens uw stichting, die ik ook nog niet had 'ontdekt', toegevoegd.
Met vriendelijke groet en veel succes gewenst met de goede werken van uw nog jonge stichting, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Anna Paulowna is nog een dorp die naar een koninklijke dame is vernoemd.

Dank voor uw aanvulling! Ik had dit lijstje even uit mijn hoofd gemaakt, en deze daarbij over het hoofd gezien.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen