Roerdalen

Gemeente
Roerdalen
Roerstreek
Limburg

roerdalen_kaart_vanaf_2007_2.jpg

De gemeente Roerdalen is opgericht in 1991 en in 2007 vergroot met de gemeente Ambt Montfort

De gemeente Roerdalen is opgericht in 1991 en in 2007 vergroot met de gemeente Ambt Montfort

roerdalen_kaart_osm_kopie.jpg

Gemeente Roerdalen t.o.v. de omgeving: de O helft grenst aan Duitsland, in het ZW grenst de gemeente aan de gem. Echt-Susteren, in het W aan gem. Maasgouw, in het NW aan Roermond. In het NO is Nationaal Park De Meinweg goed te onderscheiden. (© Google)

Gemeente Roerdalen t.o.v. de omgeving: de O helft grenst aan Duitsland, in het ZW grenst de gemeente aan de gem. Echt-Susteren, in het W aan gem. Maasgouw, in het NW aan Roermond. In het NO is Nationaal Park De Meinweg goed te onderscheiden. (© Google)

Roerdalen

Terug naar boven

Status

- Roerdalen is een gemeente in de provincie Limburg, in de regio Roerstreek. De hoofdplaats van de gemeente is Sint Odiliënberg.

- Wapen van de gemeente Roerdalen.

- De gemeente Roerdalen is in 1991 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Vlodrop en Melick en Herkenbosch.

- De gemeente Roerdalen is in 2007 vergroot met de gemeente Ambt Montfort.

- De gemeente Roerdalen omvat de dorpen Herkenbosch, Melick, Montfort, Posterholt, Sint Odiliënberg en Vlodrop, en de buurtschappen Aan het Broek, Borg, Echterheide (deels), Etsberg, Holst, Lerop, Meinweg, Paarlo, Reutje, Roskam, Rothenbach (deels), 't Sittert, Tussen de Bruggen, Vlodrop-Station, Voorst, Voorsterveld en Waterschei. Dat zijn 6 dorpen en 17 buurtschappen in totaal.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Roerdalen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De fusiegemeente is dus ontstaan in 1991 maar heeft pas in 1993 haar definitieve naam Roerdalen gekregen. In 1991 en 1992 was er nog sprake van de tijdelijke werknaam Melick en Herkenbosch (wettelijk is de voorlopige werknaam, zolang er nog geen definitieve naam van kracht is, namelijk altijd de naam van de grootste fusiepartner, tenzij gemeenten bewust besluiten een andere voorlopige werknaam te kiezen).

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Roerdalen grenst in het NW aan de A73, Maasbracht, Brachterbeek, Linne, Merum en Herten, in het N aan Roermond en Duitsland en de Duitse plaats Elmpt, in het O aan Duitsland en de Duitse plaatsen Oberkrüchten, Dalheim en Rödgen, in het ZO ook aan Duitsland en de Duitse plaatsen Birgelen, Effeld, Steinkirchen, Karken en Haaren en in het ZW aan Maria Hoop en Sint Joost, en ligt NO van Echt, Pey, Slek, Susteren en Knooppunt Het Vonderen (A2/A73), in de O nabijheid van de rivier de Maas en Z van Asenray, Boukoul en Swalmen. In het O van de gemeente ligt, grenzend aan Duitsland, het Nationale Park De Meinweg. De hoofdplaats Sint Odiliënberg ligt centraal tot W in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente is bij haar oprichting in 1991 als volgt samengesteld:
van de gemeente Melick en Herkenbosch: 2.969 ha met 2.910 huizen en 7.585 inwoners;
van de gemeente Vlodrop: 1.868 ha met 916 huizen en 2.579 inwoners.
In 2007 is de gemeente Roerdalen vergroot met de gemeente Ambt Montfort, die een oppervlakte van 4.412 ha besloeg en ca. 4.400 huizen met ca. 11.000 inwoners omvatte.
Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 9.000 huizen met bijna 21.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- De archieven van de gemeenten die in de gemeente Roerdalen zijn opgegaan (en hun rechtsvoorgangers), worden beheerd door Gemeentearchief Roermond.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Als je wilt weten wat er door het jaar heen of op een bepaald moment in de kernen van deze gemeente te doen is, is de site EropuitinRoerdalen.nl een uitkomst. Op deze site vind je per dorp een activiteiten- en evenementenagenda voor de komende maanden. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de lokale verenigingsraden. De website heeft als doel om inwoners, recreanten en oeristen een compleet overzicht te bieden van activiteiten en evenementen. Het beheer van de website is in handen van de gemeente, de verenigingsraden, Gastvrij Roerdalen, Stadt Wassenberg (een Duits buurdorp dat ook aan het portaal meedoet) en VVV-Midden Limburg.

- Kunststroom Roerdalen (weekend begin oktober) is een jaarlijkse kunstmanifestatie in historische en markante gebouwen in deze gemeente. Dit hoogwaardige kunstevenement is mogelijk dankzij de medewerking van de gemeente en de locatiehouders, verenigd in 'Gastvrij Roerdalen-Wassenberg'. Het evenement wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Kunststroom..

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Klein Geluk in Roerdalen fietsroute (30 km) leidt je door een afwisselend landschap met vele mooie uitzichten. Onderweg kom je o.a. door de dorpen Herkenbosch, Posterholt, Sint Odiliënberg en Vlodrop.

- Schaapskudde De Meinwegregio - onderdeel van Landschapsbeheer De Wassum - trekt rond over de Meinweg, de Melickerheide, kern Swalmen en Heide Swalmen. Hier worden begrazingsprojecten gerealiseerd met verschillende doelen. Van natuurcreatie tot natuurbeheer, op een zo natuurlijk mogelijke wijze. Maak kennis met deze veelzijdigheid en kom de kudde eens bezoeken, of loop een keer een route mee.

- "Ben je als inwoner van deze gemeente ook zo trots op onze regionale ondernemers en blij dat je dicht bij huis zoveel ondernemende partijen hebt waar je terecht kunt? Door je dagelijkse boodschappen en andere aankopen te doen binnen de regio, zorgen we er samen voor dat onze omgeving blijft groeien. Daarom hebben we de VoordeelPas Roerdalen ontwikkeld. Op vertoon van de pas krijg je sinds 2018 veel extra voordeel bij een heleboel bedrijven in jouw omgeving. Check de site voor de actuele aanbiedingen."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Roerdalen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Roerdalen. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - Omroep Roerstreek.

- Belangenorganisaties: - Cliëntenraad Roerdalen (CRR) is een onafhankelijke adviesraad, die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over de belangen van de uitkeringsgerechtigden, het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en het overige beleid op het gebied van sociale zaken. Hierbij gaat het ook om zaken die de uitvoering en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening betreffen op het gebied van werk en inkomen.

- "Wmo-raad Roerdalen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet wil bereiken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan de maatschappij. Als Wmo-raad signaleren we wat goed gaat en wat minder goed gaat in de samenleving. Ook beoordelen we het beleid van de gemeente."

- Sport: - "Running Roerdalen (voorheen Lopersgroep Posterholt e.o) is opgericht in 1988 en telt ca. 30 hardlopende vrouwen en mannen van alle leeftijden en alle niveaus. Wij zijn een recreatieve vereniging waarbij plezier belangrijker is dan prestatie. Waarom zou je lid worden van onze vereniging?: iedereen kan meedoen, ook als je net begint; gezellig samen lopen; gevarieerde training; aandacht voor looptechniek; persoonlijke en deskundige begeleiding. Wekelijkse trainingen op woensdagavond, onder leiding van een deskundige trainer. Houd onze Facebook-pagina in de gaten voor data van onze open trainingen op mooie plekken in de gemeente Roerdalen."

- Hobby's: - Fotogroep F8, met als werkgebied de gemeente Roerdalen, is een club waar fotografie de gemeenschappelijke hartstocht is. Vier kernwaarden kenmerken deze club: Het delen van kennis: “wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen”. In de club delen ze hun kennis van en visie op fotografie. Diversiteit stimuleert creativiteit. De kracht van de club ligt in de diversiteit: ze hebben fotografen met verschillende interesses, talenten en mate van ervaring. Diversiteit leidt tot interessante discussies en een verrijking van gezichtspunten. Respect voor elkaar zorgt voor een sfeer waarin alle leden, ongeacht hun achtergronden, zich thuis voelen in de club. Basisvoorwaarde voor het functioneren van onze club is respect voor de verschillende opvattingen, interesses en ontwikkelingsstadia. Elkaar positief steunen en positief bekritiseren zijn de stimulansen voor de fotografische ontwikkeling van de leden. Ervaren leden geven handreikingen aan de minder ervaren leden, minder ervaren leden hebben soms verrassende inzichten voor de ervaren leden. De natuurfotograaf kan originele opmerkingen maken over portretfotografie en vice versa. Het is een vrijetijdsclub waarbij gezelligheid en ontspanning belangrijk zijn.

- Welzijn: - "Geluk is een beetje maakbaar. Dat heb je voor een deel zelf in de hand. In de gemeente Roerdalen wordt onder de vlag van ‘Klein Geluk uit Roerdalen’ gewerkt aan het vergroten van geluk. Het begon jaren geleden vooral op het gebied van toerisme en recreatie. Inmiddels ontstaan er uit de ‘klein geluk’ gedachte steeds meer mooie sociale en maatschappelijke initiatieven en verbindingen. Je realiseren dat je kunt bijdragen aan het geluk van een ander staat centraal. De gemeente wil inwoners en bezoekers raken met dit ideaal.

De gemeente Roerdalen wil bijdragen aan geluk van alle mensen in de gemeente en vertaalt geluk in beleid en nieuwe manieren van werken. De gemeente heeft een gelukscoördinator om deze ontwikkeling te begeleiden. De gemeente wil de randvoorwaarden creëren waarin meer geluk voor meer mensen makkelijker bereikbaar wordt. Als gemeente willen wij het goede voorbeeld geven als respectvolle en gelijkwaardige gesprekspartner voor onze inwoners en ondernemers. Dit vraagt om veranderingen van onze manier van werken, houding en gedrag. Medewerkers krijgen ruimte en vertrouwen om zelf zaken aan te pakken en hierin verantwoordelijkheid te nemen. Dat vertrouwen motiveert en daar word je ook gelukkig van. De rol van de gemeente verandert. Samen met onze inwoners zoeken we naar een nieuwe balans. We willen er aan bijdragen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving en dat vertrouwen in de overheid en tussen onze inwoners groeit.

De jaarlijkse Geluksdag is een van de initiatieven van ‘Klein Geluk uit Roerdalen’. Een initiatief van vrijwilligers, ondernemers en de gemeente. Roerdalen heeft 25 door inwoners genomineerde geluksplekken. Hier kunnen mensen werken aan het vergroten van geluk door het uitvoeren van geluksopdrachten. Kasteel Aerwinkel biedt een unieke geluksworkshop aan onder leiding van een gelukscoach. Voor kinderen zijn er 6 speciale kindergeluksplekken. Geluk verbindt mensen met elkaar. Zorgt voor positiviteit, respect en vertrouwen. Wij maken ‘klein geluk’ groter. Doe je mee?" Aldus de toelichting van de gemeente op de in de 1e alinea van dit hoofdstuk gelinkte site. Actualiteiten en tips wat er m.b.t. dit thema allemaal te doen is de komende tijd, vind je ook op de Facebookpagina 'Klein geluk uit Roerdalen'.

- Vrijwilligerszorg Roerdalen heeft aandacht voor kwetsbare burgers zodat zij, voor zover mogelijk, kunnen meedoen aan de samenleving. Persoonlijke ondersteuning door een vaste vrijwilliger tijdens een 1-op-1-contact staat hierbij centraal. Een vaste vrijwilliger biedt ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte.

- Duurzaamheid: - "Coöperatie Duurzaam Roerdalen, opgericht in 2017, heeft als doel bij te dragen aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling. Deze brede doelstellingen bereiken we door een even breed scala van activiteiten en initiatieven. Door meer bewustwording van met name mogelijkheden om energie te besparen en van mogelijkheden om samen duurzaam energie op te wekken, werken we toe naar een nog beter leefklimaat in onze bos- en natuurrijke, groene gemeente. Duurzaam betekent voor ons: het stimuleren van lokaal opgewekte energie; het produceren van duurzame energie; het collectief inkopen van eerlijke energie; het bevorderen van energiebesparing; het bevorderen van de sociale samenhang; het stimuleren van samenwerkingsverbanden.

Zon: Momenteel zijn wij o.a. bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden van zonne-energie in zonneparken op openbare gebouwen en op daarvoor geschikte locaties in samenspraak met gemeente en iedereen in Roerdalen. Wind: Wat kunnen we met wind? Windmolens zijn een controversieel onderwerp in de gemeente, met goede redenen, maar ook vooroordelen. Daarom is een goede, open discussie over wat kan en wat niet kan ook nodig. Kunnen we zonder wind? Water: De Roer, de Roode Beek en de Vlootbeek, rivieren die door Roerdalen stromen, werden van oorsprong gebruikt voor watermolens. De mogelijkheden van kleine waterkrachtcentrales zijn echter beperkt door het beperkte debiet, de geringe opbrengst en belangrijke ecologische factoren (waterstand, vissen en waterleven). Jammer genoeg is de hydro-elektrische opbrengst in geen enkele verhouding tot de schade aan het ecosysteem en is het beter om de natuurwaarden voor te laten gaan.

Aardwarmte: Een andere mogelijke manier om duurzame energie op te wekken, is door gebruik te maken van aardwarmte en geothermie. Wij zijn dit aan het onderzoeken. Deze projecten zijn duur en met risico's die goed onderzocht moeten worden. Dan moeten we misschien ook gaan denken aan warmtenetten en dat is een behoorlijke verandering. Dat opent wellicht ook meer mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een beter gebruik van restwarmte van de industrie. Biogas en biomassa: In de vuilstort van Montfort wordt het al geproduceerd, maar in de agrarische sectoren die de gemeente rijk is, zijn ook mogelijkheden om mest en andere biologische grondstoffen te gebruiken voor de productie van biogas. Dit zal waarschijnlijk echter beperkt blijven tot kleinschalige toepassingen, maar kan wel helpen om de uitstoot van broeikasgas in de atmosfeer te verlagen. Alles helpt, ook het op een goede manier recyclen van biomassa. We streven immers naar een CO2-neutrale footprint. Zelf bezuinigen: Als particulier kun je ook heel veel doen om een duurzame samenleving te bevorderen, door het besparen op je energieverbruik en met de keuze van je energieleverancier. Dat begint bijvoorbeeld al met de aanschaf van LED-verlichting, goede isolatie en het aanschaffen van energiezuinige huishoudelijke apparatuur. Vergeet niet dat het allemaal bij onszelf begint. En wat velen niet weten is dat dit ook financieel voor vrijwel iedereen mogelijk is door gunstige overheidsregelingen."

- Openbaar vervoer: - "Stichting Wensbus Roerdalen heeft als doel om bewoners uit deze gemeente die door omstandigheden niet meer zo mobiel zijn, de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van vervoer binnen het werkgebied. Ben je minder goed ter been, en wil je er binnen de gemeente of directe omgeving wel eens uit, om: koffie te drinken bij familie, boodschappen te doen, je te laten brengen naar huisarts, fysiotherapie, ziekenhuis e.d., dan kan de - in september 2018 van start gegane - Wensbus een uitkomst zijn. Een enkele reis binnen de gemeente kost € 1,50, naar een bestemming buiten de gemeente € 3,00." Zie ook het nieuwsartikel over de Wensbus.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemersvereniging Roerdalen is ontstaan uit de vroegere ondernemersvereniging van de toenmalige gemeente Melick, Herkenbosch en Vlodrop. Op hun site vind je informatie over de aangesloten ondernemers en over activiteiten en acties waarbij de vereniging betrokken is.

- Veiligheid: - Politie Basisteam Echt heeft als werkgebied de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen.

Reactie toevoegen