Roermond

Plaats
Stad en gemeente
Roermond
Midden-Limburg Roerstreek
Limburg

roermond_collage.jpg

Roermond, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Roermond, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Roermond (3).JPG

Stadsgezicht Roermond, met de Sint Cristoffelkathedraal

Stadsgezicht Roermond, met de Sint Cristoffelkathedraal

Roermond (2).JPG

De Roer in Roermond

De Roer in Roermond

Roermond.JPG

De Munsterkerk aan het Munsterplein in Roermond

De Munsterkerk aan het Munsterplein in Roermond

Roermond..JPG

De Roerkade in Roermond

De Roerkade in Roermond

lb_gemeente_roermond_in_ca._1870_kaart_j._kuijper.gif

Gemeente Roermond anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Roermond anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Roermond

Terug naar boven

Status

- Roermond is een stad en gemeente in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg en daarbinnen in de Roerstreek.

- De gemeente Roermond is per 1-8-1959 vergroot met de gemeente Maasniel, in 1991 met de gemeente Herten en in 2007 met de gemeente Swalmen.

- De gemeente Roermond omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Asenray, Asselt, Boukoul, Herten, Leeuwen, Maasniel (formeel wijk, in de praktijk 'dorp in de stad'), Merum, Ool en Swalmen en de buurtschappen Aan de Rijksweg, De Weerd, Einde, Heide, Maalbroek, Spik, Straat, Thuserhof en Wieler. Dat zijn 1 stad, 8 dorpen, 1 'dorp in de stad' en 9 buurtschappen in totaal.

- Wapen van de gemeente Roermond.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Roermond.

- Onder de stad Roermond vallen, ook voor de postadressen, de buurtschappen De Weerd, Spik (deels; dit (kleine) deel van de buurtschap is binnen de stad onderdeel van het 'dorp in de stad' Maasniel) en Straat (voor een klein deel; dit deel heeft geen postadressen). Alleen voor de postadressen vallen ook de dorpen Asenray en Leeuwen met de bijbehorende buurtschappen Maalbroek (deels), Spik (grotendeels, het andere deel), Straat en Thuserhof onder de stad.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Remunj.

Oudere vermeldingen
Midden 12e eeuw de Ruremunde, ca. 1135-1180 Roremunt, ca. 1170-1180 kopie 1130 Ruregemunde, 1203 Roremonde, 1204 Ruremonde, 1223 Ruremunde, 1230 Rurgemunde, 1294-1295 Ruremonde.

Naamsverklaring
Wordt algemeen geduid als 'monding van de Roer', waarvoor zie Roer. Een andere verklaring ziet verband tussen de namen Urmond en Roermond en duidt het gemeenschappelijke munde als het Oudnederlandse munte 'berg, vluchtheuvel'. Zie Urmond. De oude vormen met gemunde wijzen echter eenduidig op 'monding'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Roermond grenst in het W aan het Lateraalkanaal Linne-Buggenum, Heel, Beegden, Horn, Haelen, Buggenum en Neer, in het N aan Beesel en Reuver, in het O aan Duitsland en de Duitse plaatsen Brüggen, Overhetfeld en Elmpt en in het Z aan Herkenbosch, Melick, Sint Odiliënberg en Linne, en ligt NW van Brachterbeek, Maasbracht, Knooppunt Het Vonderen (A2/A73), de A2, Wessem en Thorn, ZO van Heythuysen en Roggel, Z van Kessel en Panningen en N van Sint Joost, Echt, Montfort, Posterholt en Vlodrop. Centraal door de gemeente loopt de A73, van ZW naar N en O van de stadskern; aan de W zijde van de gemeente ligt, van ZW naar N een keten van recreatieplassen, waar de rivier de Maas doorheen "meandert", door het Z van de gemeente stroomt de rivier de Roer (tussen het centrale Z van de gemeente en de Maas in het W, en Z langs het centrum van de stad), en door het N van de gemeente stroomt de rivier de Swalm, door Swalmen, en tussen Duitsland in het O en de Maasarm de Oude Maas in het uiterste N van de gemeente. De gelijknamige hoofdplaats ligt centraal tot Z in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Roermond 898 huizen met 6.005 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 856/5.712 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Roer 12/80, Kapel 15/82 en Weert 15/131. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 23.000 huizen met ca. 58.000 inwoners, de gelijknamige stad heeft ca. 16.000 huizen met tegen de 40.000 nwoners (exclusief de ca. 2.000 inwoners van de dorpen Asenray en Leeuwen gezamenlijk, die voor de postadressen ook onder de stad vallen)

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Roermond, kun je terecht bij de volgende instanties, sites en literatuur:

- "De in 1963 opgerichte Stichting Rura verenigt Roermondse mensen met hart voor hun stad en haar culturele en historische waarden. Gezamenlijk zorgen we voor het behoud en herstel van deze waarden, door beheer en restauratie. Bovendien informeren we over de Roermondse cultuur en historie, o.a. middels lezingen, boeken, brochures en ons jaarboek 'Spiegel van Roermond'. De wapenfeiten van Rura door de jaren heen zijn divers en variëren van collecties tot bijeenkomsten en van publicaties tot restauraties. Ook heeft Rura een aantal ontwikkelingen in de stad mede geïnitieerd: I. De collectie roerende zaken. II. Restauraties van kleine monumenten. III. Oprichting Stichting Stadsherstel. IV. Restauratie van de Teeken- en Ambachtsschool. V. Onroerend goed in eigendom. VI. Synagoge en het Joods herdenkingsmonument. VII. Het Stadspark de Kartuis. VIII. De Werkgroep Archeologie van Rura (WAR). IX. Gedenktekens en monumenten. X. Publicaties. XI. Tentoonstellingen, cursussen en evenementen. XII. Stadsgidsen. Onder de link hiervoor vind je al deze onderwerpen nader toegelicht."

- In het Historiehuis (Neerstraat 11) - een nevenvestiging van het Cuypershuis, zie bij Bezienswaardigheden - maak je kennis met de geschiedenis van Roermond. Vanaf het ontstaan tot en met deze eeuw heeft de stad een bewogen verleden. Handel, machtswisselingen, kloosters, kunstwerkplaatsen en de oudste bewoner van de stad, Christoffel, zijn thema’s die op een prikkelende manier worden getoond. Je ontdekt het leven in de middeleeuwse stad die door handel uitgroeide naar een stad waarin talrijke ‘ateliers’ floreerden. En natuurlijk de groei van de stad tot wat zij nu is: en monumentale stad waar het prettig verblijven is. Het Historiehuis is gevestigd in de Bibliotheek. Openingstijden: maandag 14-17 uur, dinsdag t/m vrijdag 10-13 en 14-17 uur, zaterdag 10-13 uur. Zondags gesloten. De toegang is gratis.

- In 2014 is het standaardwerk 'Roermond - Biografie van een stad en haar bewoners' verschenen, als deel 12 in de reeks 'Maaslandse Monografieën' (659 pag., prijs 35 euro). De auteurs zijn Peter Nissen (hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Radboud Universiteit van Nijmegen) en Hein van der Bruggen (een Roermondse jurist en historicus). "Bij de plek waar de Roer in de Maas uitstroomt, ontstond in de 12e eeuw een nederzetting die in het begin van de 13e eeuw uitgroeide tot een stad. Deze werd hoofdstad van het Overkwartier, een van de vier delen waaruit het hertogdom Gelre bestond. Roermond werd een centrum van lakenhandel en maakte deel uit van het Hanzeverbond. Te beginnen met de grafelijke Munsterabdij vestigde zich een groot aantal kloosters in de stad. In de 16e eeuw werd de stad bisschopsstad en hoofdstad van het Spaans gebleven deel van Gelre. In de 20e eeuw slaagde de stad erin een moderne vestigingsplaats voor industrie en handel te worden en tegelijkertijd een aanzienlijk deel van haar monumentale karakter te behouden. Deze integrale stadsgeschiedenis beschrijft de wisselwerking tussen de plek en de mensen die er leefden: een biografie van een stad en haar bewoners."

- "Charlotte Ruijs doet al jaren onderzoek naar haar familiestamboom, kwam bij haar onderzoeken regelmatig uit op interessante informatie over de stad en wilde met deze informatie iets doen. Marc Hensen is dynamic multimedia designer en Ton Hensen knutselt al jaren aan diverse homepages. Zij zochten een nieuwe uitdaging. Dit alles combinerend heeft geleid tot de website Historie Roermond, waar inmiddels tientallen auteurs bijdragen aan leveren. De artikelen zijn gecategoriseerd in tegen de 200 onderwerpen, zodat je desgewenst kunt zoeken op het onderwerp waar je specifieke interesse naar uitgaat."

- Elementen uit de geschiedenis van Roermond, door Jan Ruiten.

- Artikel over de in onze huidige ogen nogal barbaarse straffen die de Roermondse rechtbank in de 15e en 16e eeuw oplegde aan wetsovertreders. De opgelegde straffen variëren van “bannissement” (verbanning), verplichte bedevaarten, aan de schandsteen komen, aan de kaak gesteld worden, geseling, het afsnijden van oren, het afkappen van vingers en handen, en het aanbrengen van een brandmerk op de wang, zodat iedereen voor altijd kon zien wat iemand op zijn geweten had. Een verbanning kon voor een bepaalde tijd opgelegd worden, maar kon ook voor altijd zijn. Als iemand het waagde terug te komen voordat de periode verstreken was, werd dat door de overheid als meinedig gezien, en kon hij of zij alsnog zwaar gestraft worden. Dat overkwam een zekere Katrijn Kabbes in het jaar 1479. Katrijn was tegen alle door haar “heilgen gesworen” afspraken terug naar de stad gekomen. De rechtbank werd daarvan op de hoogte gesteld en besloot “haere twee rechte vingeren af te houwen, dair sy den eydt gesworen hefft”!

- De site Roermond 1939-1945 doet verslag van de gebeurtenissen in de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog.

- Geschiedenis van de voormalige buurtschap (thans Roermondse wijk) Roer, door Jan Ruiten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De N280 is de belangrijkste oost-west verbinding in Midden-Limburg. Door de realisatie van een verdiepte ligging in Roermond wordt de weg veiliger en kan het verkeer vlotter doorstromen. In 2019 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. De planning is dat deze in 2021 zijn afgerond. Wie hier straks op de nieuwe N280 rijdt, wordt getrakteerd op een ontwerp van bloem- en plantmotieven gebaseerd op schetsen van de beroemde Roermondse architect en rijksbouwmeester Pierre Cuypers (1827-1921). Wanden van de viaducten en de verdiepte ligging worden versierd met ontwerpen van ornamenten die Cuypers ooit heeft getekend. Roermond is de geboortestad van Pierre Cuypers, de befaamde architect die in de 19e en 20e eeuw onder andere tekende voor het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam, Kasteel de Haar in Utrecht en ruim honderd kerken in Nederland, waarvan er 70 werden gebouwd. De grootmeester van de neogotiek maakte bij zijn ontwerpen veel gebruik van ornamenten. Deze zijn de inspiratiebron geweest voor de versiering van het verdiepte deel van de N280. De versieringen op de wanden van de viaducten en de verdiepte ligging zijn repeterende en verdraaide reliëfs afkomstig van Cuypers’ schetsen van bloem- en plantmotieven. (bron: gemeente, mei 2018)

- De Pilot Donderberg in Roermond is onderdeel van het Experimentenprogramma Wijk- en Dorpseconomie van Platform31. De pilot laat zien dat je multiculturele ‘wereldwijken’ ook buiten de Randstad tegenkomt. De wijk Donderberg is gebouwd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. De pilot richt zich op het meer zichtbaar maken én stimuleren van de in de wijk aanwezige economische dynamiek. De wijk Donderberg kreeg landelijke bekendheid door de publicatie 'Terug naar de Donderberg. Portret van een wereldwijk' (2015) van publiciste en Arabiste Petra Stienen. Zij is in de wijk opgegroeid en keerde 30 jaar later terug naar de wijk van haar jeugd. Ze maakt contact met de bewoners in de wijk en vertelt aan de hand van hun levensverhalen en haar eigen levensverhaal over de maatschappelijke kansen die het opgroeien in een dergelijke wijk biedt. Rode draden in haar boek zijn het stimuleren van ondernemerschap en het ontbreken van een stevige wijkeconomie in de Donderberg. In de Pilot Donderberg staat de vraag centraal hoe de ondernemersgeest in de wijk gefaciliteerd kan worden.

Wie in ieder geval al flink ondernemend bezig zijn, is het initiatief 'Zo doen we dat op de Donderberg!': "Ja, er gebeurt veel op de Donderberg. Overal duiken projecten en activiteiten op. Of het nu iets met koken, sporten of tuinieren is, we doen het allemaal. Het liefst samen, want zo krijgen we dingen voor elkaar. Daar krijgen we energie van. We maken de wijk steeds mooier, fijner en sterker. Hier wonen, werken en leven wel 80 nationaliteiten bij elkaar. Met zoveel diversiteit blinkt iedereen wel ergens in uit. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat de Donderberg een fijne wijk is en ook blijft."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Roermond heeft als stad 241 rijksmonumenten.

- Roermond heeft 178 gemeentelijke monumenten.

- In 1410 is met de bouw van een laatgotische kruiskerk begonnen als parochiekerk ter vervanging van een oudere kerk buiten de stad. Later in de 15e eeuw is overgegaan tot vergaande verbouwing van de kerk. Het koor is tot hallenkoor uitgebouwd en het schip is verbreed van drie naar vijf beuken. In 1661 krijgt de Sint-Christoffelkathedraal (Grote Kerkstraat bij 29) deze status van het twee jaar eerder opgerichte bisdom Roermond, nadat de niet meer bestaande Heilige Geestkerk korte tijd als zodanig fungeerde. Aan de kerk werd een kathedraalkapittel verbonden, dat nog altijd functioneert. In de kerk vinden alle belangrijke gebeurtenissen van het bisdom plaats, zoals priesterwijdingen en de installatie van een nieuwe bisschop. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de kerk zwaar te lijden onder oorlogsschade. De toren is één dag voor de bevrijding door de Duitsers opgeblazen en na de oorlog in gewijzigde vorm herbouwd. In 1992 zorgt een aardbeving voor aanzienlijke schade aan de kathedraal. Een renovatie en herinrichting, mede met het oog op gewijzigd liturgisch gebruik, is in 2001 begonnen en in 2016 afgerond. In de kathedraal bevinden zich diverse glas-in-loodramen, van onder meer Joep Nicolas, Huub Kurvers, Jean Paul Raymond, Leo Reihs, Diego Semprun Nicolas en Annemiek Punt.

- Mariakapel.

- "Een beetje verscholen achter wat huizen, een schoolgebouw en wat groen staat een prachtige molen. De Kepelse Meule (Herkenbosscherweg 34b) is de enig overgebleven molen van Roermond. De oorspronkelijke molen is in 1880 gebouwd en vervolgens in gebruik genomen als windmolen. In eerste instantie als grondzeiler. Enkele jaren na de bouw is de molen verhoogd tot Beltmolen, waarbij de opbouw cilindrisch is gemaakt om de bestaande molenkap te kunnen blijven gebruiken. In 1929 brak een roede, waarna de molen nog enige tijd op 1 roede draaide. Later werd het maalwerk in de molen zelf weer in gebruik genomen en aangedreven door een elektromotor. De molen heeft sinds die tijd dienst gedaan en tot 1992 is er voor commerciële doeleinden graan gemalen. Zie hier voor nadere informatie over de geschiedenis van de molen. Er was na 1992 geen activiteit meer in de molen, waardoor verval is ingetreden. Schimmels en houtrot hebben het hout van de vloeren in de molen in die tijd zwaar aangetast. Er is daarop een plan gemaakt om de molen te restaureren.

Op 22 april 2012 is de molen na deze restauratie opnieuw in bedrijf genomen als elektrisch maalbedrijf. Sindsdien wordt de molen door vrijwillig molenaars onderhouden en wordt er ook weer graan gemalen. Het was van oorsprong een windmolen. Het is nu een elektrisch aangedreven molen zonder wieken. De nu in de molen aanwezige graanmaalderij dateert uit 1931 en is enig in zijn soort in Nederland. Daarom is de Kepelse Meule nu een industrieel-monument en bovendien van nationaal belang. De molen is eigendom van de gemeente Roermond. In principe is de Kepelse Meule 2 zondagen per maand van 10 uur tot 17.00 uur geopend. Zie hier voor de openingsdagen en -tijden. Tevens kan de molen ook op afspraak worden bezichtigd eventueel met rondleiding." (bron en voor nadere informatie zie de site van de Kepelse Meule)

- In het Cuypershuis staat de Roermondse architect en ontwerper Pierre Cuypers (1827-1921) centraal. De vaste presentatie toont Cuypers als ontwerper, architect, kunstenaar, propagandist, organisator, vernieuwend vakman en idealist met een ontembare werklust. Zo worden zowel zijn professionele als zijn persoonlijke kant in beeld gebracht. Ook is er aandacht voor interieurvormgeving en biedt het Cuypershuis een podium voor hedendaagse ontwerpers.

Cuypers' oeuvre, bestaande uit gebouwen, interieurs, kunstvoorwerpen en meubels, is bijzonder groot. De bekendste gebouwen van zijn hand zijn het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Met de restauratie van kasteel De Haar te Haarzuilens bouwde Cuypers het laatste kasteel van Nederland. Zijn bouwstijl is bijzonder en herkenbaar. Door zijn contacten weet hij tevens de ene opdracht na de andere in de wacht te slepen. Cuypers is daardoor een cultureel ondernemer avant la lettre die met zijn werk de horizon en het binnenhuis van Nederland in de 19e eeuw stevig heeft bepaald. Ook in zijn eigen stad heeft hij diverse statements achtergelaten over zijn kunstopvattingen, waaronder het vroegere Stedelijk Museum Roermond, sinds 2011 het Cuypershuis. Dit neogotische gebouw realiseerde hij in 1853 om er te wonen en te werken. Verder fungeerde het als staalkaart van zijn bouwopvattingen. Dé plek dus om zijn leven en werk te presenteren.

- De grote rijksmonumentale boerderij Kloosterhof (Kloosterweg 95) is een begrip bij de ouderen uit Roermond en omgeving, vanwege de oogst- en schuttersfeesten die er jaarlijks werden gehouden, en de kindervakantieweken. De huidige bewoners, Carin Cox en Patrick Bekkers, vonden het een feestje waard dat de hoeve inmiddels ca. 250 jaar bestaat, en stelden daarom de poorten eenmalig open voor bezoekers op Open Monumentendag 2017 (10 september), met allerlei festiviteiten, waarvoor zie de link.

- De ECI-centrale is een watermolen op de Roer. Het is een in 1920 gebouwde elektriciteitscentrale voor de Elektro Chemische Industrie (ECI). De centrale is uitgerust met een Francisturbine..

- Gevelstenen in Roermond.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Rabobank Roermond City Run (4e zondag van april) heeft een prachtig, snel en gevarieerd parcours uitgestippeld, afgestemd op alle leeftijden en voor zowel de beginnende als de gevorderde loper. Ca. 300 vrijwilligers zorgen ervoor dat op en rondom de dag van het evenement alles op rolletjes loopt. De afstanden voor volwassenen zijn 10 km en 16.077 m (10 Engelse mijl). Daarnaast zijn er kortere afstanden voor kinderen en jeugd.

- Stichting Jazzclub 14 heeft als een van zijn hoofddoelstellingen om jaarlijks een gratis jazzfestival te organiseren. Café-restaurant Meneerkes is hiervoor door zijn ligging en de gastvrijheid van de familie Eggels uitermate geschikt. Het is gelegen op een bijzondere plek, direct aan het water. Bereikbaar per boot, auto en met de fiets. Het jaarlijkse festival Jazz@Meneerkes (weekend in juni) wil graag een podium zijn voor bands uit de regio.

- Cultuurnacht Roermond (op een zaterdag eind juni) is een bruisend cultureel en kunstzinnig evenement in het stadscentrum.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De komende jaren wordt de Stadsweide Roermond heringericht als natuurgebied met meer ruimte voor zowel natuur als recreatie.

- Zwembad De Roerdomp. Onder de link vind je ook informatie over andere activiteiten m.b.t. sport en bewegen in de gemeente Roermond.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Roermond, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Roermond.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Roermond (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Roermond. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Algemeen: - Site van en over Roermond.

- Media / nieuws: - "Stichting Omroep Leudal-Maasgouw en RTV Roermond werken samen onder de naam ML5. De missie van ML5 is: het verzorgen van een onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening aan de lokale samenleving; het aanbieden van een crossmediaal platform voor de productie, uitzending en overige distributie van programma’s, ideeën en opinies; het stimuleren en faciliteren van de lokale samenleving (mensen, groepen, organisaties) om via de lokale omroep publieke lokale content te produceren en te verspreiden. Hierbij is ons doel het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid, democratie, emancipatie en participatie van burgers in hun eigen leefomgeving."

- Wijkraden, wijkteams, bewonersgroepen e.d.: - Wijkraad St. Christoffel (Centrum). - Wijkraad St. Jacob (Centrum). - Wijkraad Roermond Oost. - Buurtvereniging 't Vrijveld (Oost). - Wijkraad Kapel in 't Zand (Zuid). - Bewonersgroep Kitskensberg/Heide (Zuid). - Wijkraad Donderberg. - Wijkteam Hoogvonderen.

- Wijkcentra e.d.: - Ontmoetingsruimte Donderie.

- Voortgezet onderwijs: - BC Broekhin Roermond is een school met een aantal kenmerkende en onderscheidende eigenschappen: het vmbo-t-plus, de kansklassen en banduren, de vrijeschool, het tweetalig onderwijs (tto), internationalisering (o.a. Elos, Goethe, Anglia en vele internationale uitwisselingen), de vooropleiding conservatorium (voco), de uitstekende leerlingenzorg, het breed scala aan culturele activiteiten (o.a. Vastenactieshow en Unplugged) en een aantal andere projecten, zoals schoolwacht.

- Muziek: - In 1873 richten enkele leden van de Koninklijke Harmonie van Roermond de Roermondse Zang- en Muziekvereniging op, in de volksmond kortweg 'Zang en Muziek' genoemd. Deze mannen wilden naast instrumentale ook vocale muziek ten gehore brengen. In de loop der jaren is de vereniging uitgebreid met dames en daarmee uitgegroeid tot een gemengd koor en is de instrumentale afdeling opgeheven.

- Welzijn: - VrijwilligersCentrale Roermond verbindt zoekende vrijwilligers en non-profit organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers in deze gemeente.

- "Dondersgoed spul is een mobiel Repair Café, Ruilwinkel & Spel-o-Theek. Gratis en voor iedereen. Zo doen we dat op de Donderberg!"

- Veiligheid: - De Roermondse Reddingsbrigade is dag en nacht paraat om mens en dier van de verdrinkingsdood te redden. Maar daarnaast doen ze nog veel meer, namelijk Preventie, Hulpverlening, Ondersteuning Hulpdiensten, Toezicht en veiligheid Plassengebied & Dagstranden, Repressie Wedstrijden & Evenementen, Duikopdrachten, Sleepopdrachten, en Ondersteuning bij hoogwater.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Roermond en - idem begraafplaats het Oude Kerkhof (officieel Begraafplaats Nabij de Kapel in 't Zand, Weg langs Het Kerkhof 2).

Reactie toevoegen