Fryslân

Fryslân

In 2015 heeft dorpsstyliste Hieke Joostema een 30-tal dorpen en buurtschappen van uiteenlopende grootte en aard beoordeeld. Op grond hiervan zijn de dorpen Burgwerd, Gaastmeer en Oldeholtpade in maart 2016 gehuldigd als ‘Moaiste Doarp fan Fryslân'.
Súdwest-Fryslân
Burstum, in de qua plaatsnamen Friestalige voormalige gemeente Boarnsterhim, ligt aan de straat met de Nederlandstalige naam Birstum... Daarentegen ligt W hiervan de dijk met de naam Burstumerdyk... Tja...
Heerenveen
Burum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Bûtenstfallaat is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland. De buurtschap valt formeel onder de kern Drachten, maar heeft in de praktijk (ook) nauwe banden met buurdorp De Wilgen. (© Google StreetView)
Smallingerland
Ooststeliingwerf
Buurtschap Buttinga
Ooststellingwerf
De buurtschap Canada heeft geen plaatsnaambordjes, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. (© Google)
Ooststellingwerf
Commissiepolle is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 2013 gemeente Lemsterland. De buurtschap valt onder het dorp Echten. (© weblog https://afanja.com)
De Fryske Marren
Cornwerd is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel. (© H.W. Fluks)
Súdwest-Fryslân
Damwâld (t/m 2008: Damwoude) is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel.
Dantumadiel
Gemeente Dantumadeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Dantumadiel
Boerderij in buurtschap De Bieren
Súdwest-Fryslân
De Blesse, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Weststellingwerf
Súdwest-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Leeuwarden
Noardeast-Fryslân
De Falom
Dantumadiel
Tot medio 2019 kampten de meeste kernen en het buitengebied van gemeente De Fryske Marren nog met een trage internetverbinding. Maar daar gaat verandering in komen; bijna alle kernen plus het buitengebied gaan aangesloten worden op een glasvezelnetwerk.
De Fryske Marren
"De waterkering Z van De Geasten die we verbeteren staat op de kaart met een rode lijn aangegeven. Dit traject sluit aan op het projectgebied ‘Oudega aan het water’ (blauwe lijn). Dit is een provinciaal en gemeentelijk project, waaraan we ook deelnemen."
Smallingerland
In 1999 hebben ze in buurtschap De Grits bij Kûbaard een prachtige 'vlinderberm' aangelegd, waar ook vele andere dier- en plantensoorten van profiteren. Ze willen de berm graag mooi hóuden, vandaar het verzoek om geen auto's in de berm te parkeren.
Súdwest-Fryslân
Buurtschap De Him valt grotendeels onder het dorp Jorwert en deels onder het dorp Baard
Leeuwarden
Het kleine Weststellingwerfse dorp De Hoeve bruist van de activiteiten waar je van harte welkom bent. Maar kom er niet met verkeerde bedoelingen, want ze laten niet met zich sollen. Zeker niet sinds ze er aan bootcamp doen! (© www.dorpdehoeve.nl)
Weststellingwerf
Op 7-7-2017 heeft wethouder Jelle Boerema samen met de voorzitter van Plaatselijk Belang Burum, Baukje Vlieg, en dorpshistoricus Willem Kloppenburg de plaatsnaamborden van buurtschap De Keegen onder Burum onthuld. (© Sake Beerstra, Kollum)
Noardeast-Fryslân
Buurtschap De Kletten wordt voor het eerst vermeld op de Schotanuskaart uit 1664 en is dan een bedrijvig buurtje i.v.m. de turfvaart, met o.a. een rogmolen, die op de kaart staat afgebeeld.
Smallingerland
Buurtschap De Kliuw is genoemd naar een sluis die hier vroeger gelegen moet hebben. Hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Naam.
Súdwest-Fryslân
De Knipe is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland. (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
De Knolle, buurtschap van Fochteloo en/of Oosterwolde FR
Ooststellingwerf
Smallingerland
Achtkarspelen
De Koelanden is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf. Het betreft een lintbebouwing rond de Koelandsweg, direct N van de dopskern van Donkerbroek. (© www.openstreetmap.org)
Ooststellingwerf
Noardeast-Fryslân
Ooststellingwerf Westerveld
De Pôle (foto Jan Dijkstra)
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
De Fryske Marren
Noardeast-Fryslân
De Tike is een dorp in de provincie Fryslân, in grotendeels gemeente Smallingerland, deels gemeente Tytsjerksteradiel.
Smallingerland Tytsjerksteradiel
De Veenhoop is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.
Smallingerland
Súdwest-Fryslân
De Wilgen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland. In 1955 heeft de gemeente deze plaats de dorpsstatus toegekend. Voorheen werd het als buurtschap (van het dorp Boornbergum) gekwalificeerd. (© H.W. Fluks)
Smallingerland
Noardeast-Fryslân
Dearsum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Op eerste paasdag is er in Deddingabuurt het jaarlijkse paasvuur, georganiseerd door oudejaarsvereniging De Geitefok, met tentfeest met live band en dj's. Gratis entree.
Ooststellingwerf
Dedgum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.
Súdwest-Fryslân
Deinum, dorpsgezicht
Waadhoeke
De Fryske Marren
Delfstrahuizen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland. Per 1-7-1934 over naar gemeente Haskerland, in 1984 over naar gemeente Lemsterland, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.
De Fryske Marren
Hotel Schylge had uitbreidingsplannen die "de natuur in de baai volledig zou vernielen", volgens Stichting Natuurherstel Baai Dellewal, die zich inzet voor een alternatief plan: 'Natuurboulevard Terschelling', dat recht doet aan dit waardevolle landschap.
Terschelling
Dijken is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.
De Fryske Marren
Buurtschap Dijksterburen, foto genomen vanaf de Waddenzeedijk met zicht op de Bedelaarsvaart en het ruime Friese landschap
Súdwest-Fryslân
Buurtschap Doijum valt deels onder het dorp Hitzum, deels onder de stad Franeker. Deze foto geeft deze grenssituatie mooi weer; links B&B en camping De Salix op Franekerweg 2 onder Hitzum, en rechts het huis op Hitzumerweg 10 onder Franeker.
Waadhoeke
Gemeente Dokkum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Noardeast-Fryslân
De buurtschap Dokkumer Nieuwe Zijlen ligt voor het overgrote deel in de gemeente Dongeradeel ...
Noardeast-Fryslân
Domwier, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Noardeast-Fryslân
Doniaburen, op een regenachtige dag
Súdwest-Fryslân
Doniaga bereikt
De Fryske Marren
Gemeente Doniawerstal anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
De Fryske Marren Súdwest-Fryslân
Donkerbroek is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf. (© H.W. Fluks)
Ooststellingwerf
Dorp is een buurtschap in grotendeels de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier (t/m 2018 gemeente Grootegast) en voor een zeer klein deel in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. De buurtschap ligt aan de Dorpsterweg.
Westerkwartier Achtkarspelen
Drachten is een kern in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland. Het is de hoofdplaats van de gemeente.
Smallingerland
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
Drogeham is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. (© Jan Dijkstra, Houten)
Achtkarspelen
Dronryp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.
Waadhoeke
Noardeast-Fryslân
Eagum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.
Leeuwarden
Earnewâld is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel. (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
Easterein is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân. (© H.W. Fluks)
Súdwest-Fryslân
Eastermar is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel. (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
Easterwierrum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Dantumadiel
De Fryske Marren
Echtenerbrug is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 2013 gemeente Lemsterland.
De Fryske Marren
Ee is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân. (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Súdwest-Fryslân
De Fryske Marren
Smallingerland
Elahuizen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren

Pagina's